vrijdag 16 oktober 2015

ZUIDWENDING? SKIHEUVEL KARDINGE? ZILVERMEER?

Dit stuk 'Zuidwending' heet eigenlijk Gaaikessloot
De Kardingerheuvel
Heet het kanaal dat dwars door Beijum loopt eigenlijk wel Zuidwending? Moeten we spreken van skiheuvel Kardinge, of heeft dat naar boven gerichte ding eigenlijk een andere benaming? Zwemmen in het Zilvermeer? Hoezo, kun je soms zwemmen in een woonwijk?

De blogger, en velen met hem, benoemt het kanaal, de bult en het zwemwater vaak zoals het in de volksmond wordt uitgesproken. Maar helemaal correct schijnt het niet te zijn.

Lezer Henk Lankamp dook in de materie, hij mailde:

Zonnen bij het Zilvermeer?
Het water dat nogal eens 'Zuidwending' wordt genoemd, heet volgens waterschap Noorderzijlvest 'Noorddijkstermaar', en het meest oostelijke stukje 'Gaaikesloot'.

Zie: https://www.noorderzijlvest.nl/regel-infobalie/meer-info-pagina/legger/ klik dan aan de rechterkant op 'legger watersysteem' en zoom helemaal in op Beijum.

Wat veelal wordt aangeduid als 'skiheuvel Kardinge' heet 'Kardingerheuvel' volgens het bestemmingsplan Kardinge (art. 5.3.9):
http://gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen/NL.IMRO.0014.BP530Kardinge-/NL.IMRO.0014.BP530Kardinge-vo01/t_NL.IMRO.0014.BP530Kardinge-vo01.html
Het idee (en dus ook de naam) voor een skiheuvel is historie.

De plas ten oosten van sportcentrum Kardinge heet in hetzelfde bestemmingsplan 'Kardingerplas'. De naam 'Zilvermeer' is voorbehouden aan het woonbuurtje grenzend aan die plas.

1 opmerking:

Willem Pauwelussen zei

Zuidwending (sidwendene) betekent de zijde waar de ploeg keert, dus dat is een dijk langs een waterloop. Aan de ene kant de Noorddijkstermaar, aan de andere kant de Thesingermaar.
Delen ervan zijn momenteel omgedoopt in Olgerweg (oude naam: Ulgers Sidwendige, Ribeweg en Beijumerweg. Het werd ook wel de weg van de Bovenstreek genoemd en was een belangrijke route voor (o.a. begrafenis-)verkeer tussen Zuidwolde en Noorddijk, voordat de Noorddijksterweg werd aangelegd.
Het was ooit (is nog steeds?) de noordergrens van de Noorder(molen)polder zowel als van de Grondzijlster(molen)polder.
Maar belangrijker is dat het eeuwenlang de grens was tussen de bisdommen Utrecht en Münster, wat in 1475 aanleiding was voor het schrijven van de pauselijke bul waarmee de bezittingen van het opgeheven kapelletje in het dorpje Beijum (in bisdom Münster) naar Stad (in bisdom Utrecht).
Het steenhuis dat halverwege de De Klerkstraat stond, is diverse keren met de grond gelijk gemaakt. Dat er zo om gevochten is had ook te maken met de grens tussen de beide bisdommen waar het vlakbij lag.
Het was dus geen rovershol zoals Wikipedia (en in navolging daarvan het wijkblad) beweert.
Waarom de Boermandeweg ooit Harbarge Zuidwending heeft geheten is me onbekend. De Boermandeweg liep min of meer in het verlengde van de huidige Boermandestraat, tussen de beide waterwegen in.