dinsdag 27 oktober 2015

SERIE AARDBEVINGSSCHADE OP BEIJUMNIEUWS?

Zie hier, 30 september 2014, Bottemaheerd

Beijum ligt in het aardbevingsgebied en veel inwoners maken zich grote zorgen. Sommige huizen vertonen scheuren. Beangstigend, wat als er een keer een echte knal komt?

Op 29 september werd in de Bron een bijeenkomst georganiseerd voor Beijumers die informatie wilden omtrent de bevingen. De avond flopte, want wat kwamen er ontzettend weinig wijkgenoten op af. Veel te weinig. Lees het verslag desgewenst nog eens hier.
Onder het bericht staat een kritische reactie van Beijumer Jan Fré Boven:
John Lanting van Schokkend Groningen

Eergisteren heb ik met Dick Kleijker van de Groninger Bodembeweging gesproken. De GBB (in de persoon van DK??) was daar ook aanwezig. Hem was opgevallen dat er weinig mensen uit de wijk waren en veel vertegenwoordigers van de NAM.
Johan schreef volgens mij op FB dat in de Gezinsbode een aankondiging moet hebben gestaan. Die kan niet erg opvallend zijn geweest, want anders had ik die gezien toen ik door de gezinsbode bladerde die vooraf ging aan de bijeenkomst.
Had ik geweten dat deze bijeenkomst gepland stond voor die dag, dan was ik zeer waarschijnlijk ook gekomen.
Waar is het in de communicatie fout gegaan? Het heeft ook niet in de krant gestaan (voor zover mij is opgevallen).Gic.nl
Jammer dat de avond geflopt is, hoe zou dat toch komen? Enfin, wellicht hebben Beijumers toch behoefte aan meer aandacht voor aardbevingen in hun wijk. In overleg met genoemde Jan Fré, bouwkundige van beroep, tracht Beijumnieuws een serie 'Aardbevingsschade in Beijum' op te zetten. Als Beijumers schade aan hun huis hebben of zich grote zorgen maken kunnen ze zich melden via Beijumnieuws@ziggo.nl.

Zie ook dit aardbevingsbericht van 18 augustus 2012.

Toevalligerwijs liep de blogger vanmiddag Schokkend Groningen-voorman John Lanting tegen het lijf bij de Hornbach. Zie foto rechts. Hij neemt nooit een blad voor de mond en stuurde vanavond een limerick op over aardbevingsdreiging in de provincie en de in zijn ogen ondermaatse  rol van de Nederlandse staat:
Vele levens platteland provincie Groningen in gevaar?
Mensen in stad Groningen straks ook de sigaar?
Eerst is het Grunneger platteland die wakker lag,
en nu in stad Groningen ook onrust, elke dag?
Vanbeek.nl
En dat allemaal door de Nederlandse Staat, een rover en plunderaar!

In alle ernst:  "Wij hebben begin 2014 in het nieuws gebracht, 118 doden ‘s nachts bij een aardbeving van 5.0 op de schaal van Richter, bij Huizinge.
En later naar buiten gebracht, maar wat als de aardbeving dichter bij stad Groningen plaatsvind? Over hoeveel doden hebben we het dan?
Veel hoogbouw in stad Groningen die ook niet gebouwd zijn om aardbevingen te kunnen doorstaan.
En het aantal gewonden dat bij ‘het aantal doden hoort’? Keer factor 3 tot 5? Nog hoger in stad Groningen?
Even later liet moeder natuur van zich horen, een aardbeving bij Garmerwolde, en stad Groningen in last en vele vragen die gesteld werden, o.a. in provinciehuis." 

Laten we hopen dat het doemscenario geen werkelijkheid wordt. Maar je weet het niet, zal over een aantal jaren blijken dat Schokkend Groningen het bij het rechte eind heeft gehad?
Genoemde serie wordt alleen gestart bij voldoende aanmeldingen, Is er behoefte aan een aardbevingsplatform in Beijum?
(Radio Beijum zal aanstaande zaterdag in de uitzending aandacht gaan besteden aande aardbevingsproblematiek in Beijum)
Update 15:56 uur; op OOG-TV staat:
Het aantal schademeldingen als gevolg van een aardbeving binnen de gemeente Groningen is volgens de laatste cijfers opgelopen tot 6700. Dat meldt het college van B&W.
 Het aantal afgeronde schademeldingen is 49%. Het aantal afwijzingen bedraagt bijna 1800. Het aantal meldingen dat tussen de zes en twaalf maanden vertragingen heeft opgelopen, bedraagt 350. Het merendeel van de schademeldingen zit aan de oostkant van de stad.
Het stadsbestuur bepleit bij de minister dat de stad ook onderdeel wordt van het aardbevingsgebied, zodat bewoners ook in aanmerking komen voor de compensatie waardevermindering.

4 opmerkingen:

Schokkend Groningen zei

En wat bleek er deze dag 's avonds op de agenda te staan? Grote oefening inzake de gaswinnings- en aardbevingsschade te Marnehuizen. Zware aardbeving vele doden en gewonden. Er wordt al heel lang geoefend door o.a. defensie op o.a. aardbevingen en dijkdoorbraken. Zie artkel RTVNoord:
MARNEHUIZEN - 'Het gemeentehuis van Marnehuizen is deels ingestort. Met enkele mensen, onder wie collega's, krijgen wij geen contact.' In het militaire oefendorp Marnehuizen werd dinsdagavond een grootscheepse aardbevingsoefening gehouden.
In totaal deden ruim driehonderd hulpverleners en militairen aan de oefening mee. 130 figuranten spelen de dorpsbewoners.
De hulpverleners moesten onder meer mensen onder het puin vandaan halen. De oefening werd in het donker gehouden om het extra lastig te maken.

Kees Huizenga zei

Heel belangrijk om met deze aardbevingszaak door te gaan.

Wat betreft de huurders: er is per 1 juli 2015 een nieuwe Woningwet in werking getreden, waarbij de WOZ-waarde van de huurwoning zeer belangrijk is geworden voor de bepaling van de kale huurprijs. Feit is dat veel woningcorporaties in de stad, die vastgoed in de wijken Lewenborg en Beijum hebben, de balanswaarde van hun woningen naar beneden hebben bijgesteld.

Met andere woorden: huurders kunnen op grond van de financiële jaarverslagen van hun verhuurders over 2013 en 2014 recht hebben op lagere huurprijzen. Medio 2016 verschijnen de financiële jaarverslagen van de woningcorporaties over 2015.

Door de mogelijke aardbevingen in de risicogebieden Lewenborg, Beijum, Noorderhoogebrug, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug (volgens het Staatstoezicht op de Mijnen) hebben de huurders aldaar minder woongenot. Vanwege onveiligheidsgevoelens. Idem dito de particuliere huiseigenaren, die hun woningen minder waard zien worden, waardoor ze uiteraard minder OZB (Onroerende Zaak Belasting) aan de gemeente hoeven te betalen. “Elk nadeel heeft zijn voordeel”, met grote dank aan Johan Cruijff.

Minder woongenot in de huurwoning heeft als gevolg: lagere huurprijzen voor de gehuurde woonruimte. Door middel van twee redeneringen kunnen huurders een lagere huurprijs claimen. Via de balansen van de woningcorporaties (deze staan op hun websites) en via het geringere woongenot.

Het is zeer opmerkelijk dat de vertegenwoordigers van de grote woningcorporaties op 29 september 2015 – tijdens de geflopte bijeenkomst van 29 september in De Bron - niets gezegd hebben over de nieuwe Woningwet. Hadden zij hierover geen instructies gekregen? Wisten zij dit niet?


Zie verder:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/30/nieuw-corporatiebestel-geeft-huurders-vanaf-1-juli-vergaande-zeggenschap

https://www.woonbond.nl/publicatie/nieuwe-woningwet

http://www.aedes.nl/content/dossiers/woningwet-in-de-praktijk.xml

http://www.companen.nl/sites/all/files/downloads/woningwet-2015-in-vogelvlucht-def.pdf

http://www.stwag.gr/

http://www.stwag.gr/opvulling


Noot 1: het gaat niet alleen om compensatie van de schade aan het vastgoed. Onveiligheidsgevoelens zijn moeilijk in geld uit te drukken. Wonen in een onveilig gebied heeft directe gevolgen voor de taxatie en het woongenot van het vastgoed. Met betrekking tot huurders en particulieren.

Noot 2: in krimpgebieden in Oost-Groningen is het nog erger. De krimp maakt het woongenot geringer. Daarnaast is er het gevaar voor aardbevingen. Deze krimpgebieden worden daarom dubbel getroffen. Particuliere woningen kunnen dermate in waarde gaan dalen, dat ze aantrekkelijk zijn voor huurders (met lage inkomens) om deze te kopen. Dat kan een mogelijk voordeel zijn. Maar wie wil in een gevaarlijk gebied wonen? Gezinnen met kinderen? Zestigplussers?

Chris zei

Wat tekort door de bocht Kees.

De huurprijs wordt deels afhankelijk gemaakt van de WOZ waarde van de woning. De WOZ waarde staat alleen in geen enkel verband tot de waardering van woningen op de balans van de verhuurder.

Voor de balanswaardering wordt namelijk uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer van de woning in verhuurde staat. Naast het feit dat een verhuurde woning minder waard is dan een woning vrij van gebruik, is ook de hoogte van de te ontvangen huur van invloed. Oftewel je zou een cirkelredenering krijgen. Bovendien worden woningen ook vaak niet individueel gewaardeerd, maar per complex.

Uitgangspunt is dus de WOZ waarde en die wordt vastgesteld voor een woning in vrij opleverbare staat en aan de hand van de verkoopopbrengst van vergelijkbare woningen.

Oftewel alleen als de prijzen van verkochte woningen substantieel dalen door de aardebevingen, is er een effect op de huurprijzen. Volgens mij loopt het niet zo'n vaart met de daling van de verkoop prijzen in de stad. Dus helaas.

Anoniem zei

Vooral de grootte van het huurhuis is beslissend voor de huur. Het woonoppervlak in de woning (woonkamer, keuken en slaapkamers en wc/douche) is in Beijum ruim als je dat vergelijkt met huizen in het westen. Dat de WOZ-waarde relatief laag is in de wijk drukt de huurwaarde in het nieuwe WWS slechts mondjesmaat.
De maximale huurprijs van eengezinshuizen mag in Beijum wel negenhonderd euro per maand zijn, als je het WWS toepast. Dat er dan geen sprake meer is van sociale huurwoningen is een ander verhaal. Opvallend is wel dat gemeente en corporaties in hun wijkanalyses Beijum steeds als "goed betaalbaar" en "toegankelijk" neerzetten. Deze toekomstvisies vol wensdenken en zelfs leugenachtige beeldvorming bepalen wel de toekomst van onze wijk en wijkbewoners. Wie is verantwoordelijk voor deze wijkanalyses en -visies? Heeft de BOB het weer gedaan, of is stadsdeel ambtenaar van Erp aan het slapen?