zondag 18 oktober 2015

SPOKEN IN HET HEERDENHOES


Wie in dolende geesten gelooft kan vanavond beter niet langs het Heerdenhoes lopen of fietsen, het lijkt net alsof er twee spoken achter het raam van het buurtcentrum staan.

Foto's zijn begin van de avond gemaakt, net voordat het donker werd. Stel je voor, je loopt in de duisternis van de richting Godekenheerd, je gaat door een der griezeligste steegjes (foto links) van Beijum richting Heerdenhoes, en bij het buurtcentrum aangekomen zie je het griezelige  gespenster staan.

De blogger heeft geen idee waarom de spoken in het Heerdenhoes staan. Moeten ze inbrekers afschrikken?
Een spook, fantoom of geestverschijning is een vermeend verschijnsel dat in het volksgeloof doorgaans in verband wordt gebracht met de ziel of geest van een overleden persoon die niet tot rust kan komen. Geloof in spoken is gebaseerd op de oude gedachte dat een menselijke geest kan worden gescheiden van het lichaam en kan voortbestaan ​​na de dood van het lichaam. De plaats waar de geest van de overledene rondspookt, associeert deze met een sterke emotie die hij in het verleden onderging, zoals wroeging, angst, of de verschrikking van een gewelddadige dood.
Hoe spoken eruitzien en zich gedragen varieert sterk per verhaal of cultuur. Een spook wordt meestal voorgesteld als een kleurloze schim. In films, al naar gelang het genre, zijn spoken doorzichtige wezens die door gesloten deuren kunnen zweven of lopen, waarbij ze vaak weeklagen, of figuren die met een soort laken zijn overdekt en een holle lach kunnen produceren.
WikiSpook

2 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Volgens de traditie die wel de occulte leer wordt genoemd, maar bijvoorbeeld ook door Sai Baba wordt onderschreven is het fysiek eigenlijk het langzaamste gedeelte van wat met een verzamelwoord de aura wordt genoemd. Die aura bestaat daarnaast, gesorteerd in opklimmende frequentie, uit het ether- of levenslichaam, het astraal- of emotielichaam, het mentaallichaam en het causale of kwaliteitslichaam. Overlijden zou je dus kunnen opvatten als het inleveren van het fysiek, waarna de overige delen van de aura nog een tijd (kunnen) blijven voortbestaan. Helderzienden zijn dan mensen die helderder zien dan de doorsnee (volwassen) mens, dus wiens ogen voldoende gevoeligheid hebben om energielichamen waar te nemen. Die energielichamen manifesteren zich doorgaans als een soort nevel. Soms kan een ander dat ook zo maar opeens overkomen dat hij/zij zoiets ziet. Misschien door het delen van de emotie die daar ooit is beleefd of zoiets.

Willem Pauwelussen zei

Waar ik nog aan toe wil voegen dat energielichamen uit heel fijn verdeelde waterdamp (dus waternevel) bestaan, wat mogelijk is door het dipoolkarakter van het watermolecule. Dus omdat het een nevel is zie je dat ook zo.