zondag 11 oktober 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (247)In augustus zag ik op de tuinen van De Wiershoeck voor het eerst de Franse veldwesp. Ik zag toen zowel een mannetje als een vrouwtje. Onlangs zag ik er weer eentje, dit keer was het een vrouwtje. 

De Franse veldwesp is, net als de veel bekendere ‘limonadewespen’ (de Duitse wesp en de gewone wesp), een wesp uit de familie van de plooivleugelwespen. Vrijwel alle bekende sociale (kolonievormende) wespensoorten behoren tot deze familie, die over de hele wereld voorkomt en duizenden soorten telt. Van de soorten die in gematigde gebieden leven blijft aan het eind van de zomer alleen een bevruchte koningin achter; de rest van het nest sterft.

De Franse veldwesp is van andere wespen te onderscheiden door het iets afgeplatte, slankere lichaam, langere achterpoten, meer oranje voelsprieten en een overwegend zwarte kleur met gele dwarsstrepen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te onderscheiden doordat ze gekromde uiteinden van de voelsprieten hebben en daarnaast hebben mannetjes groene ogen en de vrouwtjes zwarte ogen. 
Deze wesp maakt holen op beschutte plaatsen. Het nest heeft geen papieren omhulsel maar is open, waardoor de wespen goed te zien zijn. De wesp jaagt voornamelijk op insecten en is niet geïnteresseerd in zoetigheid, waardoor zelden een confrontatie met mensen plaatsvindt. Wel kan deze wesp steken maar doet dat alleen bij gevaar. De nesten zijn te vinden op open plekken, maar deze soort staat er met name in meer zuidelijke streken om bekend de vreemdste plaatsen uit te kiezen. Zo zijn er zelfs nesten in auto's en onder de handgreep van een kliko/gft-container aangetroffen. Van oorsprong komt deze wesp uit zuidwestelijk Europa, en is de soort in Nederland alleen in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen plaatselijk algemeen. De Franse veldwesp wordt ongeveer 12 tot 18 millimeter lang en is het hele jaar te zien, de koningin overwintert op beschutte plaatsen in bomen maar ook wel in huizen.

Volgens een bericht van De Natuurkalender (26 juli 2015) neemt het aantal Franse veldwespen sterk in aantal toe. Deze van origine zuidelijke wespensoort profiteert zeer waarschijnlijk van de stijgende temperaturen in ons land. In Zeeland zou dit jaar zelfs sprake zijn van een twee keer zo groot aantal meldingen als normaal. In de noordwestelijke helft van het land wordt de Franse veldwesp nog maar weinig gezien.

(Info: Wikipedia) 

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: