vrijdag 23 oktober 2015

EEN NIEUW ZZZZ-BORD LANGS DE ZUIDWENDING


Archieffoto
De blogger herinnert zich al een keer een bericht over zzz-borden te hebben gepubliceerd. De borden zijn slaapverwekkend, zzzzzz, maar ze hebben een betekenis.

Zie ook de archieffoto rechts, waarop oudere borden naast elkaar hangen, ook bij de Zuidwending.

Het kan niet anders of het nieuwe en nog schone bord markeert een plek waar een leiding een watergang kruist. Zie foto boven.

Een zinker is een leiding die een watergang kruist. Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast.
Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zinker

Geen opmerkingen: