vrijdag 16 oktober 2015

SLOTEN BIJ FOSSEMAHEERD AANGEPAKT (eendenkroos wilde niet weg)
"Er wordt nu gewerkt aan het waterstructuurplan Noorddijk. Het gaat om de uitvoering van grond- en waterwerk in Beijum, Lewenborg, Noorddijk en een klein deel van de Hunze. Er wordt een circulatiesysteem aangelegd door bestaande en nieuw aangelegde watergangen. De bedoeling is om het water beter door de wijken te laten circuleren. Ook verbetert de waterkwaliteit door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De gemeente betaalt mee aan de uitvoering van dit watercirculatieplan. Het Waterschap Noorderzijlvest laat dit plan uitvoeren."
Bovenstaande werd ter algemene informatie opgestuurd door Gert Dussel, projectleider van Ingenieursbureau  Gemeente Groningen (IGG), dit naar aanleiding van de werkzaamheden rond sloten langs de Kardingerand, ter hoogte van de Fossemaheerd. De blogger zag daar een paar dagen geleden een paar werknemers van Beukema Grondwerken BV sloten uitbaggeren.
Een paar vragen aan de projectleider:
De heren van Beukema vertelden dat het eendenkroos op de sloten niet verdween ivm de doorstroming. Is dat zo?
De duikers in de sloten zijn aangepast waardoor de sloten zijn aangesloten op het circulatiesysteem van het waterstructuurplan. Toch kan het zo zijn dat de doorstroom van het water onvoldoende is om aangroei van eendenkroos tegen te gaan. Om die reden zijn extra voorzieningen aangebracht waarmee de watergangen als dat nodig is, kunnen worden doorgespoeld.
Hoe kan het dat dit niet doorstroomde?
De doorstroming in de deze sloten was slecht. Dat kwam onder meer omdat een aantal duikers te klein was, waardoor drijfvuil zich ophoopte en de duikers steeds dichtslibden.
De heren vertelden dat er een soort van sluizen in een sloot zijn geplaatst die open en dicht kunnen zodat er meer watercirculatie kan komen. Is dat ook zo?
Met extra duikers die groter zijn dan de vorige exemplaren wordt de doorstroom in de sloten verbeterd. Er is ook een inlaat/afsluiter geplaatst waarmee we de stromingsrichting kunnen veranderen of extra water inlaten om zodoende de sloot te kunnen doorspoelen.
Zie ook onderstaande video.

Geen opmerkingen: