woensdag 21 oktober 2015

"DE ONDERGRENS VAN EEN VOLWAARDIGE BEWONERSORGANISATIE"

Afgelopen maandagochtend berichtten lezers reeds via de reactiemogelijkheid op Beijumnieuws over de aanstaande teloorgang van de bewonersclub uit Beijum.


Vandaag op de site van OOG: 
De bewonersorganisatie Beijum zit dicht tegen de ondergrens van een volwaardige bewonersorganisatie zegt het bestuur. Om die reden heeft het bestuur een werkplan voor de komende tijd opgesteld. De animo om daarover mee te praten was nagenoeg nihil, 9 november krijgen de leden nog een laatste kans.
Beijumers laten dit kantoor links liggen
"In dat werkplan had het bestuur geformuleerd dat ze binnen een half jaar resultaat wilde zien. In de vorm van een ledenwerfcampagne, versterking van bestuur en werkgroepen, mensen voor de site en de BOB-cafés, en dergelijke. Gezien de magere belangstelling op de ledenvergadering en de totale desinteresse daarvoor en daarna waarin niemand zich heeft aangemeld voor alleen al een gesprek over verwachtingen en mogelijkheden, hebben we niet de illusie dat het komend halfjaar verbeteringen te verwachten zijn. Daarnaast vinden we dat we in al die jaren meer dan genoeg modder over ons heen hebben gehad." 

Het tragikomische zit hem een beetje in de staart, in de laatste zin. Het vertelt de al acht jaar durende zwanenzang 'wij doen zo ons best voor de wijk, maar anderen (Beijumnieuws, Lijn6) werken ons tegen.' Geen enkel zelfonderzoek naar het eigen falen en steeds maar weer de slachtofferrol opzoeken. De zelfverklaarde good guys tegen de in hun ogen vijandige bad guys.

Drie weken geleden werd een met veel tamtam aangekondigde aardbevingsavond voor Beijumers georganiseerd (in samenwerking met de gemeente Groningen...). De avond flopte (ze vonden het zelf een succes...). Net als de ledenvergaderingsavonden. Hoe zou dat toch komen? Waarom lust Beijum de bewonersclub niet? Ligt dat aan de zogenaamde modder, of toch meer aan het eigen falen? Zou het ook aan de eigen houding kunnen liggen? Er valt een heel rijtje berichten en tweets  op te dreunen waarin de club kritische Beijumers trachtte te besmeuren, in de Beijumer volksmond 'gesubsidieerd ruziemaken' genoemd.
Vanochtend kwam onderstaande veelzeggende reactie binnen onder de bewuste Huishoudelijke Mededeling van afgelopen maandag, lees ook de overige reacties.
Is BOB de weg kwijt? 
De informatieavond over aardbevingen als gevolg van gaswinning was zo technocratisch opgezet dat er geen wervend karakter overbleef en het onderwerp dood gemaakt werd voor de wijk. Samen doen met de gemeente levert niks op voor Beijumers - gemeente is partij. Gemeente zorgt vooral voor zichzelf, met het regelen van 70 miljoen extra van de Nam voor het wankelende Forum op de Grote Markt. De wijkbewoners in de enige twee stadswijken (Beijum en Lewenborg) die recht boven de leeggezogen schuddende gasbel liggen hebben het nakijken. Missen kansen.
Ik was vorig jaar bij WAG-bijeenkomst in Euroborg. Spannend en inhoudelijk goede verhalen. Kwaaie mensen, goed geinformeerde types en duidelijk op weg met zijn allen. Veel vragen, goeie antwoorden, mensen in de pauze en na afloop druk met elkaar in gesprek. Een bijeenkomst van de GBB in Stedum was niet anders: vrieskou en protest ijsmutsen, sprekers op een boerenkar, politie racend rond het dorp. Plattelanders van heinde en verre tegen de boringen, voor eerlijke verdeling van rechten en plichten. 
Hoe anders was het in Beijum. Een technocratische voorlichting over tectonische bevingen en wie te bellen bij scheuren in de muur. Geen fatsoenlijke bekendmaking, geen helderheid wie er kwam vertellen of luisteren. Maar vooral niet, dat het om de wijkbewoners ging, hoe verder met nog enkele duizenden bevingen te gaan.
Hoe blijft Beijum overeind? Wat was de inzet van medeorganisator BOB? Dat Beijum als meest oostelijke stadswijk samen met Lewenborg op de leeggezogen Slochterenbel ligt, en daarom graag economische en maatschappelijke compensatie wil bleef ongenoemd. Niks over vierduizend euro energiebesparing bij schade. Niets over binding, over steun, zoals in andere getroffen dorpen. Noppes voor huurders die daarom maar niets melden over scheuren, terwijl de gasmeter doortikt. De BOB is haar activistische opdracht vergeten, loopt anderen in de weg met haar alleenvertoningsrecht richting stadsbestuur over Beijum. Dat bleek jaren geleden ook al bij de golbaanplannen. Toen moest ook al een individu de eerste steen werpen in de informatievoorziening en activering. Gelukkig was die er. 

Pas veel later kwam de BOB meedoen. En het Lokaal Akkoord Wonen 1,2,3 heeft gefaald bewoners in hun kracht te zetten, te empoweren. Dat begon al op de eerste avond in Innersdijk toen het gemeentebestuur bewoners met een kluitje in het riet wou sturen met geld dat reeds was uitgegeven. 

Update 22-10, 19:35 uur. De voorzitter van de wijkclub strooit weer ruziënde en hatelijke Twitterberichten op het web. Lees hier een eerdere opsomming van akelige tweets. Ondergetekende moest daarin vernederd worden, Anna Riemersma idem dito, Kees Huizenga werd denigrerend bejegend.
De voorzitter van het zinkende wijkschip trachtte gisteren kritische wijkbewoner Lammert Doedens onderuit te halen. Zie de middelste tweets. Helemaal beneden krijgt Kees Huizenga weer eens een standje van degene die verbindend en opbouwend in de wijk moet zijn....


Ik begrijp niet waarom leden @BOBBeijum hun negatieve mening moeten spuien middels andere media en de BOB daar zelf nooit over inlichten.
 1. John Veldman ‏@JohnVeldman1 14h14 hours ago
  Oh ja, en nu ook dreigen ... #beijum
  0 retweets0 favorites
 2. John Veldman ‏@JohnVeldman1 14h14 hours ago
  lid worden, met leugen bedanken, weer lid willen worden, weer potje leugens en schelden ... je hebt ze erbij #Beijum
  0 retweets0 favorites
 3. John Veldman ‏@JohnVeldman1 13h13 hours ago
  Die meester Kees, die hoopt en die hoopt maar; witheet en vol woede zou ik zijn. Niets is minder waar. Arme Kees. Kopieer je deze ook?
Lammert Doedens reageerde hels: "TREED AF MET JE BESTUUR EN BEIJUMERS STEKEN DE VLAG UIT"

John

Zo en nu ben ik het zat. Je treed maar af met je bestuur en je stopt maar met die misselijke tweets. Als je mij wilt aanpakken prima. Ik lust je rauw. En wel doordat wat je mij geprobeerd hebt te flikken met Lentis. Het enige wat je zelf jarenlang gedaan hebt is zelf misselijke leugens rondstrooien en mensen kapotmaken. Ook met je rottige stokende .... ( en dit laatste weet je zelf wel, bij de blogger bekend.)
Treed af met je bestuur en de bewoners van Beijum steken de vlag uit. Maandag ga ik bij de wethouder eisen dat ik weer lid mag worden van de BOB om een motie op de vergadering van 9 november te kunnen indien met het verzoek direct op te stappen. Ik geef toe dat ik in mijn reactie de woorden rot op bestuur BOB heb gebruikt. Op mijn verzoek om weer lid te worden hebben jullie uit lafheid nog niet gereageerd. Net zoals jullie mijn reactie niet hebben geplaatst op jullie site. dit is censuur van een organisatie die met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd.

10 opmerkingen:

michel zei

Als de BOB is opgeheven,zijn we dan ook eindelijk verlost van dat eeuwige gezeur en natrappen? Beijumnieuws heeft al zo vaak geschreven geen aandacht meer te willen besteden aan de BOB, en telkens keert het toch weer terug.

Anoniem zei

Heerlijk, Beijum zonder de Bob. Gaan de vlaggen ook uit?

Anoniem zei

Geprobeerd om mijn lidmaatschap van de BOB op te zeggen door meerdere malen een mail te sturen, helaas zonder resultaat.ik blijf brieven van de BOB krijgen. Had eigenlijk ook niet anders verwacht, aangezien ze toch niet luisteren naar de Beijumbewoners.

Kees Huizenga zei

Dag Michel,

Indien op de website van OOG TV staat dat de "Bewonersorganisatie Beijum wankelt", dan mag Beijumnieuws als wijktierelier van Beijum en omgeving hier toch wel op inhaken?

Het is nogal wat als een bestuur van een bewonersclub “de pijp aan Maarten wil geven”. Eerst is de Beijumkrant door de BOB opgedoekt (per 1 november 2014) en nu ligt de BOB op het sterfbed. De BOB verkeert zogezegd in een terminale fase. Dat heeft de BOB volledig aan zichzelf te wijten. Waarom? Omdat de BOB in de heerden geen draagvlak heeft. Ook niet bij het sociaal-maatschappelijk veld, de huurdersorganisaties, de ondernemers en ZZP'ers van Beijum, etc.

De BOB heeft zich in de persoon van John Veldman zeer hinderlijk gedragen met betrekking tot Radio Beijum. Ook bij de redactie van Radio Beijum wilde de BOB inbreken. Door middel van een verdeel&heers-politiek.


Zie verder de Groninger Krant van Mike Tomale van gisteren:

http://www.groningerkrant.nl/2015/10/bewonersorganisaties-beijum-luidt-de-noodklok/

Nota Bene: Mike Tomale is kort bestuurslid van de BOB geweest. In het recente verleden.


Vraag: wat is jouw achternaam, Michel?

Anoniem zei

Het zou de BOB sieren als ze hardop sorry zouden kunnen zeggen tegen Beijum Tegen de vrijwilligers die ze van hun vervreemd hebben, tegen buitenfitness die ze onheus bejegend hebben tegen vriendin Roely die ze bij de krant hebben weggejaagd tegen al het lelijke wat ze voort hebben gebracht. Tegen alle mensen die ze teleurgesteld hebben. De BOB is een verdrietige aspect in mijn mooie wijk

Kees Huizenga zei

JV van de BOB gebruikt zijn twittervriend als middel om zijn gal te spuiten / spuwen.

De man is witheet van woede! JV draait en draaft door! Wie houdt hem in toom?


Zie deze aardige en typerende tweets van vanavond:

“John Veldman ‏@JohnVeldman1 • 31 minuten geleden
Oh ja, en nu ook dreigen ... #beijum


John Veldman ‏@JohnVeldman1 • 33 minuten geleden
lid worden, met leugen bedanken, weer lid willen worden, weer potje leugens en schelden ... je hebt ze erbij #Beijum


John Veldman ‏@JohnVeldman1 1 uur geleden
Ik begrijp niet waarom leden @BOBBeijum hun negatieve mening moeten spuien middels andere media en de BOB daar zelf nooit over inlichten.”

Willem Pauwelussen zei

Ik heb misschien iets gemist, maar ik heb geen idee wat Doedens verkeerd gedaan zou hebben in de ogen van Veldman.

Kees Huizenga zei

Nu bekend is dat John Veldman van de BOB de heer drs. Lammert Doedens publiekelijk uitmaakt voor leugenaar (twee keren zelfs), kan gesteld worden dat deze ivoren voorzitter van de BOB zich schuldig maakt aan smaad en laster. Strafbare daden volgens het Wetboek van Strafrecht. Hiervan kan aangifte worden gedaan.

Een wijkorganisatie moet verbindend zijn. Geen object van negatieve publiciteit en (zelf)ontbindend gedrag.

Zelfdestructie = de pijp aan Maarten geven


Een paar weken geleden heb ik tegen Lammert Doedens gezegd dat men een schoolklas kan vullen met (oud)-wijkbewoners, die diep gekwetst zijn door de BOB. Meerdere leden van twee Beijumkrant-redacties (het betreft de jaren 2007 en 2010) hebben psychische schade opgelopen. Vele vrijwilligers, waaronder oud-bestuursleden, zijn uit onvrede opgestapt of voortijdig afgehaakt. De BOB is een last voor de wijk Beijum. Geen lust. De leefbaarheid in Beijum wordt door de BOB aangetast; niet bevorderd!

De eerste logische vraag is of de BOB nog door de gemeente moet worden gesubsidieerd, gegeven de Algemene Subsidieverordening.

De laatste acht jaren is de BOB een besmette club gebleken. De tweede logische vraag luidt daarom:

heeft Beijum geen nieuwe wijkorganisatie nodig met nieuwe statuten, een Huishoudelijk Reglement (HR) voor de nieuwe wijkkrant (voorstel: De Beijumkoerier) en de website (de BOB heeft geen HR) en een nieuwe naam?

Ik heb reeds een nieuwe naam bedacht, waarin de opdracht kernachtig besloten ligt, te weten:

Het Heerdenoverleg Beijum, afgekort met HOB.

De heerden vormen het sociale cement van de wijk.

Kees Huizenga zei

John Veldman van de BOB markeerde gisteravond op zijn twitterezel / twittervriend de morele ondergrens. Het dieptepunt is bereikt. De man verwart het publieke domein met het private domein en omgekeerd.

De vraag is wat deze man met dit bericht wil bereiken. Grappig doen? Stoer doen? Puberachtig of studentikoos doen? In ieder geval is het niet volwassen. Het is een persoonlijke afgang van een man, die de zaken niet meer precies kan onderscheiden. Het zakelijke en het persoonlijke. Het gaat om moreel fatsoen en falend leiderschap.

Seks op een BOB-account, gegeven de verwijzing van gisteravond naar de BOB (linksboven). De verwijzing naar de voormalige Beijumkrant, het NLA-wijkteam Beijum en het openbaar vervoer zijn reeds weggevallen. Het betreft een retweet van De Speld.

Actueel: tot mijn verbazing zie ik vandaag dat de verwijzing naar de BOB eveneens is weggevallen. Meneer is alleen nog maar “brainwaver”. Is hij inmiddels afgetreden als voorzitter van de BOB? Heeft het bestuur van de BOB supersnel ingegrepen? Ik ben waarlijk verbijsterd!


Iemand e-mailde mij dat zo'n tweet typerend is voor "decorumverlies"; een begrip uit de psychiatrie.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Decorumverlies

Citaat:

“Decorumverlies wordt beschreven als een symptoom in bepaalde ziektebeelden, waarbij de zieke gedrag vertoont dat niet aan de sociale omgeving van dat moment is aangepast. Decorum, dat staat voor 'welvoeglijkheid' en 'fatsoen', wordt in de medische wereld vooral gebruikt als term voor 'het zich in bepaalde omstandigheden passend weten te gedragen' (het is niet volledig synoniem van etiquette, dat meer slaat op 'regels in de sociale omgang').

Bij decorumverlies gaat het om onaangepast gedrag, waarbij de patiënt zich niet realiseert dat de gedraging(en) onacceptabel zijn in normale omstandigheden. Het is een vaak voorkomend beeld bij, onder andere, de ziekte van Alzheimer.

Decorumverlies moet echter niet verward worden met wat in de psychiatrie grensoverschrijdend gedrag wordt genoemd. Hierbij is de patiënt zich wel degelijk rationeel bewust van het onaangepaste karakter van zijn gedrag, alleen ontbreekt hem doorgaans de reguliere emotie of remming daarbij. Dit komt onder meer voor bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen.” Einde citaat.

Zie verder:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/144831-decorumverlies-psychiatrie.html

John Veldman heeft suikerziekte. Met alle gevolgen van dien.


Nu zijn solistische stuiptrekking en deerniswekkende zwanenzang van gisteravond:

Zie: https://twitter.com/JohnVeldman1

" John Veldman heeft geretweet
De Speld ‏@DeSpeld 16 uur geleden

Wintertijd: u kunt een uurtje langer neuken http://speld.nl/?p=57261 "

Kees Huizenga zei

JV heeft vanmiddag iets toegevoegd aan zijn logo op zijn twittervriend.

Hij is nu ook “Beijumwatcher”. Zeer interessant.

Zie:

"@JohnVeldman1
Beijumwatcher & Brainwaver (https://www.youtube.com/channel/UC98T4U0ahjTbUCMvGkEWyVw ...)

Geregistreerd in maart 2012"


De opening van zijn twitteraccount is sinds vanmorgen:

“Brainwaver Inc.” Breeduit op de bovenpagina.

Dus de naam van een "buitenlands bedrijf"?

Het geheel komt nogal opgesmukt, eigendunkelijk en weinig realistisch over.

Die term “Beijumwatcher” heeft JV overgenomen van jou, Johan, want op jouw weblog staat dit woord eveneens (bij de personalia aan de linkerkant).

Het lijkt me gans duidelijk: JV is voor zichzelf begonnen. Los van de BOB! Je hebt een nieuwe collega, Johan! Zal hij zich journalist gaan noemen?

Wordt JV een Engelse ZZP’er (in zijn groteske fantasie)?


N.B.: JV vervolgt vandaag met opmerkingen (retweets; bron: RTV Noord) over “een piemel” en “het vrouwelijk geslachtsdeel”. Kan het nog erger?


Nog een taalcorrectie in relatie met mijn reactie van vanmiddag. De zin moet luiden:

"De verwijzingen (dus meervoud, KBH) naar de voormalige Beijumkrant, het NLA-wijkteam Beijum en het openbaar vervoer zijn reeds weggevallen. Het betreft een retweet van De Speld."