vrijdag 30 oktober 2015

LEZING STADSARCHEOLOOG GERT KORTEKAAS IN HET TREFPUNT


"Ik vind het een prachtige lezing, heel boeiend, maar het duizelt me een beetje. Ik kan het allemaal niet bijbenen, zoveel informatie komt er op me af.' Aldus een bezoeker tijdens de pauze. 

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas gaf gisteravond een lezing in het Trefpunt met als titel 'Tussen Beijum en Stad.' De zaal naast het Grand Café Trefpunt was goedgevuld, de blogger telde tussen de vijftig en zestig belangstellenden. Uit de aankondiging:

De lezing heeft als titel 'Tussen Beijum en Stad'. Kortekaas zal ingaan op het ontstaan van Groningen en Beijum vanaf het begin van onze jaartelling en tijdens de Middeleeuwen. Uit al die perioden zijn sporen terug te vinden die nog steeds herkenbaar zijn, zelfs nu Beijum is opgenomen in de stad. 

Voor aanvang van de lezing trof Kortekaas twee oude bekenden, zie hem op bovenstaande afbeelding naast Lammert Doedens en Douwe van der Bijl staan (Radio Beijum). Op de rechter foto zien we de goedgevulde zaal en links leidde Doedens de lezing van Kortekaas in. 

De blogger bleef alleen het eerste bedrijf. Hij kon tijdens zijn vertrek met de bezoeker die bovenste quote uitsprak meevoelen, zo ontzettend veel informatie. Maar de zaal was dik drie kwartier muisstil en luisterde ademloos naar wat de archeoloog te berde bracht.  

De lezing ging terug naar minstens 900 jaar geleden, Ondergetekende hoorde iets over een stadswal, over de Zuidwending, en zelfs de Hondsrug kwam er in voor.

Mocht een bezoeker zich geroepen voelen om een gedetailleerd verslag van de lezing in te zenden: welkom.
Voor ondergetekende was het afdoende om te constateren dat er in Beijum belangstelling is voor de historische wortels van de wijk.

Op onderstaande foto zien we twee belangstellenden. De genoemde (geschiedenisleraar) Lammert Doedens staat achter Kees Huizenga.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Hierbij de link van de “beeldende” lezing van oud-gemeentearchivaris dr. Jan van den Broek van 9 april dit jaar in De Kleihorn:

Zie:

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGEQFjAHahUKEwiR2Yam3ejIAhVDVxQKHcWgAbA&url=http%3A%2F%2Fwww.groningerarchieven.nl%2Fuploads%2Ffckconnector%2F27e2d3af-73cb-47a9-bc00-9ee6bb9d4751&usg=AFQjCNF0fJWKpGBlK896mWduZfXuCifX6w

Getiteld: “Beijum – van grensgeval tot bloemkoolwijk”

Organisator: de Historische Werkgroep Beijum

78 pagina’s! Het uitprinten waard! Een pronkjuweel!

Tijdens deze lezing heeft dr. Jan van den Broek uiteraard niet alles uit dit wetenschappelijk epistel kunnen voordragen en door middel van een beamer kunnen presenteren. Dit is heerlijke kost, als ik zo vrij mag zijn. Een historisch genoegen.