dinsdag 20 oktober 2015

ONDERTUSSEN (ALWEER) LANGS HET ZADELPAD


Door Willem PauwelussenAls je vanaf de Korrebrug naar Beijum fietst en je moet middenin de wijk zijn ligt het voor de hand om de ringweg over te steken en dan de Emingaheerd af te rijden.
Maar als je aan de noordwestkant van de wijk woont, dan heb je eigenlijk een mooiere route als je vlak voor dat viaduct linksaf de Hunze indraait, en via de Berlageweg en de Grandpré Molièreweg het Zadelpad affietst: Boterdiep aan de ene kant, en het park aan de andere kant. Als het zonnetje schijnt is het net vakantie.

Maar dat kan dus al een hele tijd niet meer, want dat fietspad is afgesloten, en tegenover de bouwplaats is het zelfs helemaal weggegraven.
Waar hebt dat nou voor nodig, vraag je je af. Dat pad ligt zo’n eind bij die nieuwe huizen vandaan, daar kun je toch heel makkelijk bij langs?
Nou, maar weer eens vragen dan.
Dus erheen gereden over het afgegraven grind en kijken.
Waar eerst het fietspad lag wordt nu een kuil uitgegraven door een graafmachine en er staat iemand in oranje pak en witte helm met een schop in te werken.
Boven de herrie van dat graafding uitkomen, dat gaat niet natuurlijk, dus ik maak een praatbeweging met duim en vingers voor de mond, en jawel, het ding wordt afgezet.
Ja hoor, hij wil best vertellen wat daar de bedoeling is.

Ten eerste grondverbetering. Er ligt ‘hele slechte klei’ die makkelijk afschuift zodat het fietspad snel verzakt. Dat wordt weggehaald en daar komt zand voor, dan is de ondergrond veel steviger. Nee, daar verderop gaan ze dat niet doen, ‘dat wordt asfalt draaien’. Zie nog eens dit bericht.
Maar belangrijker zijn de rioleringsbuizen die ze er leggen.
Er komt een rooie te liggen, die is voor het huishoudelijk afvalwater dat direct naar het riool stroomt.
En er komt een groene te liggen, die is voor het hemelwater, die buis is geperforeerd zodat het gedoseerd de grond instroomt.
De meneer heeft de letters BHV op zijn helm staan. Ik heb nooit gehoord van een bedrijf dat BHV heet.
Nee, dat kan kloppen, antwoordt hij met een brede glimlach, die letters staan voor Bedrijfs Hulp Verlener, dus hij is eigenlijk de EHBO-er van de bouwplaats. Als er wat loos is verleent hij dus de eerst hulp en regelt indien nodig de ambulance en wat er verder zo bij komt kijken.
Of we op de foto willen? Ja hoor, doe maar. En op welke website kwam het ook alweer zei u?

Lewenborg is wel het afvoerputje van Noorddijk genoemd. Al het rioolwater van Noorddijk stroomt er heen, de vijvers zijn er de buffers en geloosd wordt op het Damsterdiep via het gemaal aan de Rijksweg.
Als het heftig regent, dan overstromen de riolen en komt er allerlei ongerechtigheid in de vijvers bovendrijven. Met acuut gevaar voor botulisme en algengroei.
Het waterstructuurplan (in 2004 nog opgesteld door stadsecoloog Wout Veldstra) voorziet in een circulatie via de Lewenborgsingel en een helofytenfilter in Kardinge, wat de boel geheel of gedeeltelijk zelfreinigend moet maken.

Daarnaast was het een circulatiesysteem in Beijum een optie.- Vanaf de Kardingemaar gaat dat noordelijk langs het Koerspad, oostwaarts langs de oude Noorddijkstermaar, en keert 180 graden om in het vernatte gebied noordelijk van Drielanden. Voordelen hiervan zijn dat het water nog intensiever in het natuurgebied gezuiverd wordt, het wijkwater regelmatig wordt doorgespoeld en er minder vaak vanuit het Boterdiep water hoeft te worden bijgetankt. Dat laatste is heel belangrijk omdat er in het Boterdiepwater veel te veel voedingsstoffen en algen zitten. Hier wordt het plan wel 50% duurder van.
Maar het is natuurlijk veel beter om het probleem aan de bron op te lossen.
En dat betekent scheiding van huishoudelijk – en hemelwater.

Dat gebeurt dus hier en dat is, zeker met het oog op de steeds zwaardere regenbuien die de klimaatverandering ons op het dak stuurt en gaat sturen, bepaald toe te juichen.
Een andere manier is je regenpijp loskoppelen en er een regenton onder hangen.
Je kunt er je tuin mee begieten, de vloer mee schoonmaken, de plantjes mee water geven, de auto mee wassen, het toilet ermee doorspoelen (even een emmertje naast de pot), je kunt er eigenlijk alles mee, behalve drinken. Het is amper twee generaties terug dat mensen er ook mee kookten, maar ja, al die bacteriën….

Hoe dan ook, elke regenton, elke afgekoppelde regenpijp is een bijdrage aan een betere natuur.

Geen opmerkingen: