zondag 25 oktober 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (249)Deze twee vliegen in een innige omhelzing zag ik onlangs op de boerenkool. Het zijn een strontvlieg en een pyjamazweefvlieg. In de natuur moeten planten en dieren voor hun eigen voedsel zorgen. Dit betekent dat het ene dier voedsel is voor het andere. Het is dus eten of gegeten worden... Met andere woorden: “De een zijn brood is een ander zijn dood!” In dit geval is de pyjamazweefvlieg het slachtoffer. Hij wordt niet met huid en haar opgegeten, maar leeggezogen.

De strontvlieg wordt ook wel gele strontvlieg of drekvlieg genoemd. De strontvlieg is een insect uit de familie drekvliegen. Wereldwijd omvat deze familie zo'n 57 geslachten en 419 soorten. Bij ons komen meerdere soorten voor. De 5 tot 10 millimeter lange strontvlieg Scathophaga stercoraria is geel tot oranje van kleur, de vrouwtjes zijn vaak meer grijs of groen. De vlieg heeft aan de onderzijde een gele, dichte en korte beharing, en op de bovenzijde (borststuk) en de poten een langere, zwarte beharing. Opvallend aan de strontvliegen zijn de voor vliegen erg kleine oogjes.

De strontvlieg leeft niet van mest maar van nectar, en af en toe wordt ook een ander insect gegrepen, meestal andere vliegen. Deze worden met de zuigsnuit leeggezogen. De vlieg komt vrijwel overal in Europa voor, en ook in Noord-Amerika en Azië. De soort vlieg is een bekende verschijning in graslanden en heidevelden, ook wel in tuinen maar vooral in de buurt van runderen die benodigd zijn voor de voortplanting, althans de mest ervan. De strontvlieg is van april tot oktober te zien en overwintert als imago.

De paring vindt plaats in de buurt van een mestvlaai, waar het vrouwtje wordt opgepikt door het mannetje, vervolgens legt het vrouwtje haar eitjes op de mest. Opmerkelijk is dat de eitjes eruit zien als kleine vliegjes, omdat ze vleugelachtige uitsteeksels hebben. Deze dienen echter niet om de eitjes te laten vliegen, maar om ervoor te zorgen dat ze niet in de verse mest wegzakken en verstikken. Ook de larve leeft niet van mest, maar van andere insectenlarven die wel van mest leven, vooral vliegenlarven. De made van de strontvlieg wordt ongeveer een centimeter lang.

Dat al dat gebanjer in de stront ongezond is blijkt ook hier. Want hoewel meer vliegensoorten getroffen worden door ziektes, is dat bij de strontvlieg nogal vaak het geval. De dieren lijden regelmatig aan een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel genaamd Entomophaga. Deze groeit tussen de segmenten in. Als het diertje bijna helemaal door de schimmel is opgeteerd, zorgt deze ervoor dat de vlieg bovenin een grashalm klimt. Daar sterft de vlieg en laat de schimmel zijn sporen los. 

(Info: Wikipedia en The Garden Safari)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: