zondag 3 april 2016

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (270)


Al vroeg in het voorjaar zie je op onlangs bewerkte, vochtige grond de gele bloemetjes van het klein hoefblad. Het is een composiet en dat betekent dat de bloem in feite een verzameling is van een groot aantal kleine bloemetjes. De composietenfamilie is een van de grootste plantenfamilies, met wereldwijd wel 23.000 soorten. Bekende composieten zijn paardenbloem, zonnebloem en kamille.

Ook het groot hoefblad is een in het wild groeiende plant. In tegenstelling tot het klein hoefblad valt het blad van het groot hoefblad wel op. Groot hoefblad wordt onder de juiste omstandigheden zeker 60 - 100 cm hoog. Het blad kan een middellijn van 30 - 70 cm halen. Het blad komt eind april, begin mei te voorschijn. De bloemen (mannelijke en vrouwelijke) komen in maart - april uit de grond: de bloei vindt dus plaats voordat het blad verschijnt.

Uit de grote ondergrondse wortelstok komt een tamelijk dikke stengel tevoorschijn. Bovenaan die stengel ontstaat de bloeiwijze. In de bloeiwijze staan veel hoofdjes bij elkaar, die ofwel mannelijke bloemen bezitten die pollen produceren (de meeldraadbloemen), ofwel bloemen die vrouwelijk zijn (foto) en stempels hebben. Deze bloeiwijzen horen bij verschillende planten. Het is dus een tweehuizige soort.

De aanvankelijk knotsvormige bloeiwijze groeit later uit tot een stengel met een behoorlijke lengte en de hoofdjes waarin de vruchtzetting plaatsvindt staan dan op steeltjes. De bloeiwijze lijkt dan meer op een pluim. De vrouwelijke bloemetjes zijn erg fijn en draaddun en je hebt een loep nodig om aan de witte buisvormige kronen te zien dat ze zijn samengesteld uit vijf kroonslippen. De dunne steel steekt behoorlijk ver uit de bloem. De vrouwelijke bloemen hebben geen nectar productie. Toch is nectar vereist om insecten met pollen aan te trekken zodat er bestuiving en bevruchting kan plaats vinden. Dit is opgelost doordat in elk hoofdje in het midden een paar grotere nectarproducerende bloemen zitten die wel wat op mannelijke bloemen lijken, die geen pollen produceren, maar wel nectar.

In het najaar sterven de bovengrondse delen van deze overblijvende plantensoort af.
In principe is al het hoefblad een woekeraar. Om de planten binnen de perken te houden moet om de paar jaar de schop erin gezet worden om exemplaren te verwijderen.

Info: neerlandstuin.nl/, ecomare.nl/ en floravannederland.nl/

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: