dinsdag 5 april 2016

"IK HEB WEL MOOI WERK DOOR HET REFERENDUM"


"Ik ben het met je eens, het is een grote poppenkast, wat een geld kost dit referendum wel niet. Maar ik ben blij, want het is ook werkverschaffing."

Tegen half vier vanmiddag arriveerde een grote auto bij de gymzaal aan de Stoepemaheerd. Er werden houten schotten uit de wagen getild en naar binnen gereden. Morgen doet de gymzaal dienst als stemlokaal voor het referendum over Oekraïne, de schotten worden binnen tot stemhokjes samengevoegd. Het lijkt op een poppenkast in opbouw, vrij geïnterpreteerd.

De mijnheer op de foto kent geen twijfel: "Ik stem tegen." Waarom werd niet helemaal duidelijk. Zoals ondergetekende ook niet goed weet wat morgen te doen. Voor stemmen? Tegen? Niet stemmen?

Voor  en tegenstemmers weten het zeker, ze hebben het gelijk aan hun kant. Knap om dat zo zeker te weten.

Het morgen te houden referendum past naadloos in dit tijdperk van sociale onrust en polarisatie. Wij-zij denken. Voor of tegen asielzoekers. Voor of tegen de EU. Voor of tegen de PVV. Voor of tegen 'de elite.'
De meeste emotiestemmers die morgen richting de stembus gaan zullen geen letter gelezen hebben over het verdrag met Oekraïne. 'Brussel' moet om. Eigen volk eerst. Grenzen dicht. Weg met die vluchtelingen. Zie daar de onderstroom van de Nee-stemmers, aldus de inschatting van deze blogger.

Foto links, er ligt een verscheurde flyer bij de servicebalie van de AH te Beijum. Polarisatie en verscheurdheid in het kwadraat. Foto beneden, het Trefpunt doet morgen ook dienst als stemlokaal...stemdistrict 262.

Deze persoon haakt af. Hij weet het niet meer. Het feestje van de dolgedraaide democratie gaat aan hem voorbij. Wordt het een verkleedpartij in een poppenkast? Willen de initiatiefnemers van dit referendum en de schare (NEE) volgers écht meer democratie? De Oost Groningese mentaliteit van achterdocht en jenever waarschuwt ondergetekende al jaren: politiek is een onbetrouwbaar spelletje. Daarbij komt dat de motieven van de 'goedzakken' die het referendum gebben geïnitieerd en de (veelal PVV- en SP) stemmers die tegen zijn (de nieuwe elite?), net zo zwaar gewantrouwd dienen te worden.2 opmerkingen:

Han zei

De Beijumblogger is welkom, morgen bij stemdistrict 262. Net als alle andere voor- en tegenstanders van dit Associatieverdrag met de Oekraïne. Het referendum is een door de Staten-Generaal goedgekeurd wettelijk middel, en als er lieden zijn die menen daarvan gebruik (of - zo u wilt - misbruik) van te maken, dan zij dat zo. Het had een leuker referendum kunnen zijn, bijvoorbeeld als we voor of tegen het instellen van een farao-titel hadden kunnen stemmen, met Arjen Lubach als eerste op de troon. Maar het onderwerp van morgen is niet sexy, en kaat zelfs de indieners van het verzoek volkomen onverschillig. Desondanks: het is een volgens onze wet georganiseerd referendum, dus voel je welkom, blogger!

Anoniem zei

Nee stemmers graven zich het liefst in eigen land in en zijn niet zo internationaal georiënteerd.Beetje dommig want Nederland is geen eiland maar is op samenwerken aangewezen. Beetje dommig dit, extra dom dat de Socialistische Partij met Geert Wilders en consorten in een pact gaat zitten. Socialistisch?