dinsdag 5 april 2016

RENOVATIE OUDE VIDEOTHEEKGEBOUW BEGONNEN


Vloer krijgt deze kleur
Eind vorig jaar werd bekend dat het al ruim twee jaar leegstaand pand waar tot het najaar van 2013 een videotheek in heeft gezeten een nieuwe bestemming heeft. Zie nog eens dit bericht.

Half februari dit jaar werd het grote gebouw leeg gestript. Vloerbedekking eruit, etc. Zie nog eens hier. Het wachten begon. Er zou toch een kringloopwinkel inkomen? Een naaiatelier? Iets van het Leger des Heils? Het ongeduld ligt aan de blogger, hij snapt niet hoe het kan dat zo'n groot gebouw bij Plein Oost zo lang leeg staat. Pak dan even door en ga snel aan de slag om er iets van te maken zodat er zo snel mogelijk weer meer leven in de brouwerij kon komen op het gehavende plein en omgeving.

Gistermiddag zag ondergetekende dat de deur open stond. Twee heren waren aan het werk. Er lagen pakken egaline in de hal, dit is spul om vloeren egaal te maken, zie foto links, en er hingen elektriciteitsdraden uit het plafond. Zie andere foto's.
Een der heren: "Kom maar even mee, dan kun je een mooie foto maken."

Het resultaat zien we boven. Het lijkt wel een soort van martelkamer, we zien behalve stoelen al of niet complete etalagepoppen. "Dat is voor de kringloopwinkel, kledingstukken die te koop worden aangeboden kunnen op deze manier geëtaleerd worden."

Op de benedenste foto zien we een grote kast waar spullen in gelegd kunnen worden, ondergetekende zou niet weten of dit voor de kringloopwinkel of voor het naaiatelier van Wijkwerk bestemd is.

Het naaiatelier zat tot een aantal maanden geleden in wat toentertijd nog het Doefmat-gebouw heette, zie nog eens de foto's bij dit bericht.

De pandendans in Beijum is volop gaande. De Wegwijzer aan de Ypemaheerd staat meer leeg dan vol. In het Gezondheidscentrum staat de voormalige ruimte van WIJ-Beijum alweer een maand leeg. Over drie maanden komt bassischool de Expeditie leeg te staan.

De wijkpolitiek is dood. Beijum heeft geen overkoepelend orgaan die opkomt voor de wijk en een vinger in de pap kan houden wat betreft meebepalen wat er in genoemde gebouwen komt.

Beijumnieuws zal de ontwikkelingen rond dit pand aan de Claremaheerd (foto's)  blijven volgen.

Geen opmerkingen: