maandag 19 oktober 2015

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

In verband met de herfstvakantie slaat de serie 'Maandagochtend' een week over. Alle andere series, zoals de 'Oude Doos' en Beijumskap gaan wel door.
De berichtgeving zal deze week wat minder frequent zijn in vergelijking met wat de lezer gewend is.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

BOB-bestuur gooit de handdoek, schrijft zij in een brief van 14 oktober 2015 aan haar leden. Het bestuur heeft niet langer de bedoeling om de zwakke wijk vertegenwoordiging nog een half jaar voort te zetten, verwachting en vertrouwen dat het morgen beter wordt zijn weg. De vier bestuursleden gaan iets anders doen schrijven zij. Beijumers worden uitgenodigd de (lege) boedel over te nemen per 9 november a.s.
Breaking news of een zwanenzang van een nep-wijkclub die niemand meer opmerkt? Dit briefje is te vinden in het voorportaal van de FORUM bibliotheekvestiging in Oost en in de 14 brievenbussen van BOB-leden.

Kees Huizenga zei

De BOB heeft/had geen vier bestuursleden, omdat Tiemen Wagenaar niet volgens de BOB-statuten is herkozen. Op 24 september 2015 was het vereiste quorum niet aanwezig. Art. 17 lid 8 van de statuten is niet toegepast.

Alle besluiten van de laatste BOB-AV hebben geen rechtskracht. Ze zijn ongeldig. Zie mijn reactie van 28 september 2015 bij het superkort verslag van deze BOB-AV. De BOB is kenbaar onmachtig gebleken om hierop te reageren.

Zie: http://beijum.org/hoofdzaken-ledenvergadering-bob/

De foto bij dit verslag geeft de ondergang van de BOB zeer beeldend, trefzeker en illustratief aan. Wim Klein was getuige van de verzuiping van de BOB. Eerst de Beijumkrant/de BOB-krant. Nu het bestuur. Kopje onder...

Anoniem zei

Het is maar goed dat ze ermee ophouden via briefjes mededelen en dan via anoniem en Huizinga het naar buiten laten komen. Kunnen ze niet communiceren daro?

Kees Huizenga zei

JV van de BOB was op 10 en 12 oktober 2015 flink bezig met een wijkhetze tegen Beijumnieuws. Een jammerlijke zwanenzang van de eenzame BOB-ZZP'er. Een ziekelijke stuiptrekking van een jaloerse geest. "Gesubsidieerd ruziemaken", met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media.

Zie:

John Veldman ‏@JohnVeldman1 Oct 10

Ook dit keer spat het enthousiasme er weer van af. Brekend: Johan kent bezoekcijfers BOB-site http://www.stadjerstv.nl/index.php?option=com_movies&task=view&id=2566&Itemid=293…John Veldman ‏@JohnVeldman1 Oct 10

hoezo 12 oktober? al vanaf eergisteren te zien. Overigens bijna kopie van alle afgelopen jaren http://www.stadjerstv.nl/index.php?option=com_movies&task=view&id=2566&Itemid=293…John Veldman ‏@JohnVeldman1 Oct 12

Het enthousiasme, de blijdschap en de vreugde spat er weer net zo af als in alle vorige filmpjes http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/10/nu-dan-wel-beijumnieuws-bestaat-acht.html…John Veldman ‏@JohnVeldman1 Oct 12

hear hear commentaar 12! http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/10/feestje-op-kardingerbult-laat-rotzooi.html…Vraag: waarom had de website van de BOB geen teller? Mocht de wijk Beijum niet weten dat deze website zeer slecht bezocht werd? Dit punt heb ik vaker aangesneden op Beijumnieuws. Ook richting de SDC Noorddijk/SDC Oost.

Zie verder de zeer matig bezochte aardbevingsbijeenkomst in De Bron d.d. 29 september 2015. Zijn pas daarna de ogen geopend? Voor Ruud van Erp van de SDC Oost, voor de stadsdeelwethouder, het Maatschappelijk Domein van de gemeente, etc.

Anoniem zei

Gaat Beijum vergelijkbare weg als iets oudere wijk Lewenborg? Ook daar is de bewonersorganisatie gecrashd na een tijdje buitenspel te hebben gestaan. Leren loslaten en luisteren naar bewoners is voor de ouwe hap in bewonersclubs vaak moeilijk. zelfs pijnlijk lijkt het. Eigen gelijk (en belang) staat voorop. En mee willen doen met gemeente lieden en gedoe is ook lekker belangrijk, maar niet heus. Frisse wind gewenst. Overigens, in Lewenborg draait weer een bewonersvereniging meen ik. Dus..

Kees Huizenga zei

Gisteravond, op een laat tijdstip, stond dit bericht op de website van de BOB:


"Bestuur BOB: heeft de BOB nog toekomst?


De BOB heeft voor andere partijen en organisaties binnen en buiten de wijk een goede naam. Steeds weer wordt door hen bevestigd dat de BOB een betrouwbare samenwerkingspartner is. Dat doet ons goed, steeds weer.

Door allerlei oorzaken krijgt de BOB helaas niet dezelfde credits en waardering in en vanuit de wijk. Over de oorzaken willen we niet uitwijden, maar feit is dat de BOB al jarenlang voortdurend in een kwaad daglicht wordt gesteld. Ten onrechte, maar we begrijpen dat dit mensen kan weerhouden om steun bij de BOB te zoeken, informatie te sturen naar de BOB, actief te worden binnen diezelfde BOB. Om actief te worden in de BOB is enthousiasme en inzet voor verbeteren van de leefbaarheid van de wijk blijkbaar niet alleen maar voldoende, het vereist tegenwoordig ook een dikke huid, ja, zelfs zin om negatieve energie te krijgen (die je vervolgens ook weer ergens kwijt moet raken).

Het aantal leden van de BOB, het aantal actieve leden daalt (mede daardoor).De BOB zit wat het bestuur betreft zeer dicht tegen de ondergrens aan van wat een volwaardige bewonersorganisatie zou moeten zijn. Om die reden had het bestuur een werkplan voor de komende tijd opgesteld om de BOB en haar legitimiteit te versterken. De animo om daarover mee te praten was nagenoeg nihil. Slechts 11 van de ruwweg 250 andere leden hadden de moeite genomen om naar de ledenvergadering van 24 september te komen die daarover ging. Ook inhoudelijk ging de discussie niet of nauwelijks over de conclusies en voorstellen van het bestuur.

In dat werkplan had het bestuur geformuleerd dat ze binnen een half jaar resultaat wilde zien. In de vorm van een ledenwerfcampagne, versterking van bestuur en werkgroepen, mensen voor de site en de BOB-cafés, en dergelijke. Gezien de magere belangstelling op de ledenvergadering en de totale desinteresse daarvoor en daarna waarin niemand zich heeft aangemeld voor alleen al een gesprek over verwachtingen en mogelijkheden, hebben we niet de illusie dat het komende halfjaar verbeteringen te verwachten zijn. Daarnaast vinden we dat we in al die jaren meer dan genoeg modder over ons heen hebben gehad.


Daarom hebben we besloten op maandag 9 november een extra ledenvergadering te organiseren. De uitnodiging daarvoor valt één dezer dagen in de mailbox of brievenbus van alle leden van de BOB, de eerst aangewezenen om het bestaansrecht van hun vereniging vast te stellen. Op die vergadering moeten de leden maar aangeven of zij nog toekomst zien voor de BOB of niet.

Of is dit voor ons zo onze laatste daad als bestuurslid van de BOB?


De uitnodiging en agenda voor deze extra ledenvergadering zijn hier in te zien en te downloaden.

Achterliggend werkplan voor de vergadering van 24 september is hier in te zien.

19 oktober 2015

Bestuur BOB

Rein van der Velde

19 oktober 2015" Einde citaat.


Dit BOB-bericht is één grote klaagzang zonder enige zelfreflectie. Wijkbewoners melden zich niet bij de BOB. Waarom gebeurt dit niet?

Het aantal leden daalt. Hoe zou dit toch komen? Weeklagen en in de zielige slachtofferrol duiken helpen niet meer. Zijn het nu de stoute anderen (de boze buitenwereld) of de zelfingenomen en defensieve bestuurscultuur van de BOB? Zie de eerste alinea van het bastion BOB. De arrogantie straalt er vanaf.

Een bewonersclub die niet activerend bezig is, verdient geen vette gemeentelijke subsidie. Gegeven de Algemene Subsidieverordening (ASV).

Een club, die afstoot door steeds haar eigen gelijk te claimen, heeft geen wortels in de heerden van Beijum.

Voorbeeld: tijdens de laatste BOB-AV was niemand van de Sociale Long aanwezig. De heer Lammert Doedens was aanwezig vanwege Onnemaheerd Beijum Lentisgate. Eenzame BOB. Exit BOB!

Jan zei

De BOB heeft voor andere partijen en organisaties binnen en buiten de wijk een goede naam.
Hiermee geeft de BOB aan waarom het maar beter kan ophouden. De BOB heeft helemaal geen goede naam bij andere partijen en organisaties. Waarom komen die niet op een alv? Een bewonersorganisatie die buiten de realiteit staat heeft geen bestaansrecht meer.
Kinderachtig om anderen te beschuldigen van modder gooien, daar spreekt helaas geen kracht uit. Waar is de eigen verantwoording voor het ophouden? Anderen de schuld op het bordje schuiven. Exit BOB.

Anoniem zei

Is BOB de weg kwijt? De informatieavond over aardbevingen als gevolg van gaswinning was zo technocratisch opgezet dat er geen wervend karakter overbleef en het onderwerp dood gemaakt werd voor de wijk. Samen doen met de gemeente levert niks op voor Beijumers - gemeente is partij. Gemeente zorgt vooral voor zichzelf, met het regelen van 70 miljoen extra van de Nam voor het wankelende Forum op de Grote Markt. De wijkbewoners in de enige twee stadswijken (Beijum en Lewenborg) die recht boven de leeggezogen schuddende gasbel liggen hebben het nakijken. Missen kansen.
'k was vorig jaar bij WAG-bijeenkomst in Euroborg. Spannend en inhoudelijk goede verhalen. Kwaaie mensen, goed geinformeerde types en duidelijk op weg met zijn allen. Veel vragen, goeie antwoorden, mensen in de pauze en na afloop druk met elkaar in gesprek. Een bijeenkomst van de GBB in Stedum was niet anders: vrieskou en protest ijsmutsen, sprekers op een boerenkar, politie racend rond het dorp. Plattelanders van heinde en verre tegen de boringen, voor eerlijke verdeling van rechten en plichten.
Hoe anders was het in Beijum. Een technocratische voorlichting over tectonische bevingen en wie te bellen bij scheuren in de muur. Geen fatsoenlijke bekendmaking, geen helderheid wie er kwam vertellen of luisteren. Maar vooral niet, dat het om de wijkbewoners ging, hoe verder met nog enkele duizenden bevingen te gaan.
Hoe blijft Beijum overeind?Wat was de inzet van medeorganisator BOB? Dat Beijum als meest oostelijke stadswijk samen met Lewenborg op de leeggezogen Slochterenbel ligt, en daarom graag economische en maatschappelijke compensatie wil bleef ongenoemd. Niks over vierduizend euro energiebesparing bij schade. Niets over binding, over steun, zoals in andere getroffen dorpen. Noppes voor huurders die daarom maar niets melden over scheuren, terwijl de gasmeter doortikt. De BOB is haar activistische opdracht vergeten, loopt anderen in de weg met haar alleenvertoningsrecht richting stadsbestuur over Beijum. Dat bleek jaren geleden ook al bij de golbaanplannen. Toen moest ook al een individu de eerste steen werpen in de informatievoorziening en activering. Gelukkig was die er. Pas veel later kwam de BOB meedoen. En het Lokaal Akkoord Wonen 1,2,3 heeft gefaald bewoners in hun kracht te zetten, te empoweren. Dat begon al op de eerste avond in Innersdijk toen het gemeentebestuur bewoners met een kluitje in het riet wou sturen met geld dat reeds was uitgegeven.

Anoniem zei

Wij hopen dat dhr. John Veldman de rest van zijn leven gewoon bij ons in Beijum blijft wonen. In zijn eigen huis. Wij hopen dat dhr. John Veldman zo snel mogelijk een andere (echte) betaalde baan bij het welzijnswerk van onze gemeente kan krijgen. Wij hopen dat dhr. John Veldman na drie maanden in zijn nieuwe job een flinke salarisverhoging (>45%) krijgt. Want John Veldman, moet je horen, is zo'n kerel!

Loesje & Franca & Godewien