zondag 14 juni 2015

DAS WORT ZUM SONNTAG FÜR BEIJUMDoor Lammert Doedens


Zes jaar geleden heb ik tijdens een gastles op de Beijumkorf leerlingen laten uitzoeken wat de omvang was van een van die veewagens waarin Joodse Nederlanders vanuit Westerbork naar  Auschwitz werden getransporteerd. Op het schoolplein tekenden ze de omtrek van de bodem met stoepkrijt en gingen daar instaan. Deze geënsceneerde gebeurtenis maakte diepe indruk op de leerlingen, op het docententeam van de school en ook op  mij.
Nacht zonder Dak

En die beelden schoten mij gisteravond direct door het hoofd toen ik op Beijumnieuws las en zag dat op het schoolplein van de Johannes Calvijnschool jonge mensen aan een oproep op het internet meededen: organiseer zelf een Nacht Zonder Dak! Ervaar hoe het is om op straat te leven. Breng met jouw jeugdgroep één nacht door in een krotje en bezorg straatjongeren in Kenia, India en Bolivia een hoopvolle toekomst.

De nacht zonder dak zal een ervaring zijn die deze jonge mensen voor altijd een beetje wijzer heeft gemaakt. Zij hebben al is het in scene gezet een beetje gevoeld hebben wat het is geen dak.Zij zullen meer openstaan voor mensen die een dak zoeken al is het er van huis. ZÍj zullen ook meer openstaan voor gevoelens en reacties van mensen die op de vlucht zijn. Ik zie heel graag reacties van die jonge mensen op mijn visie langskomen. Dit prachtige initiatief van jongeren kwam in een week waarin een (Klein) deel van ‘volwassen Nederland en een (Klein) deel van ‘volwassen Beijum' weer over elkaar heen rolde en elkaar weer bestookte met het eigen gelijk. Dit siert deze jonge mensen.

Het siert de man van Beijumnieuws ook die oog had voor dit initiatief. Want in de media overheerste deze week weer het negatieve. 'Vrouw steekt man met kopje' , slechts 'zes blote konten op de Grote Markt',  'Dikke Ikke', enz enz. De media pretenderen weer te geven wat er speelt en wat van belang is in een samenleving. Het lijkt wel of de media bepalen wat van belang is in een samenleving. Dit laatste is een misvatting, maar ook een valkuil.

De initiatiefnemers stond met Radio Beijum iets voor ogen en daar gaan we mee verder. Ondergetekende is in ieder geval zeer gesterkt door het initiatief van jongeren. Ook door die ene jongere die zich aanmeldde om mee te willen doen met Radio Beijum.


Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.
Spreuken 22:6 | NBV | Zelf zie ik het zo. 
Leer van een kind van jongs af aan en wijk daarvan ook niet als je ouder wordt. 

5 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

"Het lijkt wel of de media bepalen wat van belang is in een samenleving."
Beatrix zei het op 29 november 1999 sterker: "de leugen regeert".
En dan zowel wat betreft de keuze van onderwerp als wat betreft de presentatie, ben ik zo vrij om aan te vullen.
In een wereld die blootstaat aan een dagelijks bombardement van leugens is het verdraaid moeilijk om te bepalen welke "juiste weg" je van jongs af aan een kind moet leren.
Misschien moet je een kind leren dat het de moed moet hebben om af te wijken van wat ooit de juiste weg scheen te zijn?

Kees Huizenga zei

Spreuken 22 vers 6 in de Statenvertaling luidt:

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Zie: http://www.biblestudytools.com/svv/spreuken/passage/?q=spreuken+22:6;spreuken+23:22De vertaling of duiding van Lammert gaat uit van het leren van een kind door een volwassene. De volwassene kan leren van de onbevangen rijkdom van een kind.

De Spreukendichter gaat uit van het lerend kind (van ouders, familie en onderwijzers).

Heel aardig dat jij de rollen omkeert, Lammert. Prachtig. Docent en leerling kunnen van elkaar leren. Ouders en kinderen kunnen van elkaar leren. Ergo: gemeenschapszin. Wederzijds begrip en respect.“Leren naar de eis van de weg die je aflegt”: die weg is als het ware – gaandeweg - eisend (niet de opvoeder!). Mijn/jouw eigen wandelweg in het leven geeft ook de kracht om met wijsheid te handelen. Zodat we op de “juiste weg” blijven.

“Leer den jongen de eerste beginselen (...)”: het gaat hier over normen en waarden. Beginselen zijn richtlijnen voor het (samen)leven.Zie verder in samenhang Spreuken 22 vers 5.

Willem Pauwelussen zei

Het citaat dat Kees aanhaalt zegt toch eigenlijk dat een mens in zijn leven zijn eigen spoor moet (leren te) volgen.
Dat betekent dat je uiteindelijk je eigen leermeester bent.
Een beter advies is er niet te geven, dacht ik.

Anoniem zei

Goed hersteld, das is met een s en Sonntag met dubbel n. Gaat Lammert wekelijks een preek schrijven?

Kees Huizenga zei

1. Meer over “Das Wort zum Sonntag”:

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wort-zum-sonntag/index.html

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wort-zum-sonntag/newsletter/index.html

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wort-zum-sonntag/videos/index.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Wort_zum_Sonntag


2. Ik herinner mij van vroeger (de jaren zestig) dat dr. Okke Jager de dagsluiter van de NCRV op de televisie was. Er waren meer, zoals ds. A.C.D. van den Bosch.

Zie:

http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/Jager,%20Okke/Default.aspx

en

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1992/augustus/14/acd-van-den-bosch-1919-1992-televisiepredikant-7152853

Het was de tijd van de televisieomroepsters en televisieomroepers. Meestal waren het vrouwen, die de omroepen een beeld van herkenning bezorgden. Die dagsluiters boeiden mij behoorlijk, inclusief die van de KRO. Van mij mogen ze terugkomen! Van harte.