vrijdag 26 juni 2015

NIEUWE KORREWEGBRUG WORDT BEWEEGBAAR (En blijft toegankelijk voor auto's!)

De brug is open om scheep- pleziervaart door te laten. Op de verre achtergrond het Oosterhamriktracé
De Gerrit Krol brug wordt vervangen door een 4 meter hoge beweegbare brug met aan de zijkanten een of twee fietsbruggen van ruim 9 meter.
Het stadsbestuur wilde een kleinere en dus goedkopere brug. Met het bespaarde geld wilde het stadsbestuur een brug naast de busbaan van het Oosterhamriktracé financieren, maar Rijkswaterstaat wilde daar niet aan meewerken. Nu dat niet door gaat wordt onderzocht of het mogelijk is of in de toekomst op de huidige brug over de busbaan ook auto’s kunnen gaan rijden.
Burgemeester en Wethouders willen dat de noordzijde van het UMCG beter bereikbaar wordt via de Oostelijke Ringweg en een nieuw Oosterhamriktracé. OOG

Geen opmerkingen: