woensdag 10 juni 2015

ONBEKEND HOOFDSTUK IN DE RELATIE OLDENBURG - NEDERLAND...

Dem Groninger Historiker Lammert Doedens ist es gelungen, durch gründliche Recherchen die bisher völlig unbekannten familiären und politischen Verbindungen zwischen dem Haus Oranien und den Grafen von Oldenburg nachzuzeichnen.

Beijumer en geschiedenisleraar Lammert Doedens houdt volgende week dinsdag 16 juni een bijzondere voordracht in de Lambertuskirche in het Duitse Oldenburg. Doedens zal zijn bevindingen over de bijzondere relatie tussen de Oranjes en Haus Oldenburg (Grafen von Oldenburg) wereldkundig maken. De slag om Heiligerlee zal voorbij komen, vragen over het stoffelijk overschot van Adolf von Nassau en... De blogger zal nog niet alles verklappen, maar feit is dat Lammert Doedens diep in deze materie is gedoken en zaken grondig heeft uitgeplozen. En bijzondere ontdekkingen heeft gedaan.


Ein unbekanntes Kapitel der Beziehungen zwischen Oldenburg und den Niederlanden

Vortrag am 16.6.2015 Lambertus-Saal der Lambertikirche Oldenburg
In den 60 Jahre des 16. Jahrhunderts waren die Niederlande noch in der Hand des spanischen Königs Philipp II., aber es regte sich bereits Widerstand gegen die katholische Herrschaft. Viele Hoffnungen lagen auf dem Prinzen Wilhelm von Oranien. Er zog nach Deutschland, um unter den evangelischen Fürsten Verbündete gegen die spanischen Truppen unter ihrem Heerführer, dem Herzog von Alba, zu gewinnen. Wilhelm von Oranien war durch seine Hochzeit mit Anna von Sachsen in das Netzwerk der deutschen evangelischen Fürsten eingebunden. 1568 kam Graf Anton von Oldenburg als Taufpate (Gevatter) von Moritz, dem vierten Kind von Wilhelm und Anna, zu einer besonderen Verbindung zum Haus Oranien. Wilhelm von Oranien brauchte die Oldenburger als Verbündete an der Nordostflanke der Niederlande. Dem Groninger Historiker Lammert Doedens ist es gelungen, durch gründliche Recherchen die bisher völlig unbekannten familiären und politischen Verbindungen zwischen dem Haus Oranien und den Grafen von Oldenburg nachzuzeichnen.
In einem öffentlichen Vortrag im Lambertus-Saal der Oldenburger St. Lamberti-Kirche wird Lammert Doedens seine Ergebnisse vorstellen. Der Vortrag beginnt am Dienstag 16. Juni 2015 um 19.30 Uhr.
Nach den neuen Einsichten in die engen Verbindungen zwischen dem Haus Oranien und dem Haus Oldenburg stellt sich unter Umständen die Frage nach dem Verbleib des Leichnams von Adolf von Nassau neu. Der jüngere Bruder von Wilhelm von Oranien starb 1568 in der Schlacht von Heiligerlee und bis heute ist der Verbleib seines Leichnams unbekannt.
Der Vortrag von Lammert Doedens wird ermöglicht durch einen Zusammenarbeit des Universiteitsmuseum Groningen, des Groninger Archieven und der Ev. Stadtkirchenarbeit Oldenburg. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Ralph Hennings

Lezing door Lammert Doedens over de ontdekking van onbekende betrekkingen tussen het Huis Oranje en het Huis Oldenburg in het jaar 1568. In Oldenburg. Op dinsdag 16 juni vanaf 19.30 uur


In 1568 begint Willem van Oranje de gewapende opstand tegen Filips II van Spanje. Willen van Oranje zocht daarvoor ook steun bij de evangelische vorsten in Duitsland. Hij was zelf ook verbonden met dat netwerk door zijn huwelijk met Anna van Saksen. Zo ontstonden ook contacten met de Graven van Oldenburg.
Lammert Doedens bracht de tot nu toe onbekende familieverbanden en politieke verbindingen in kaart. Deze bieden ook nieuwe aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag waar het lijk van Graaf Adolf van Nassau bleef, die in 1568 bij Heiligerlee sneuvelde.

Lammert Doedens is historicus. Geboren in Heiligerlee is hij geboeid door het verhaal over de Slag die daar in 1568 plaatsvond en zoekt al jaren naar de laatste rustplaats van de bij die slag gesneuvelde Graaf Adolf van Nassau.
Datum: dinsdag 16 juni 2015
Lammert Doedens

Plaats: Lambertus-Saal der St. Lamberti-Kirche, Markt 17 te Oldenburg (Dld).
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: deze lezing wordt georganiseerd i.s.m. Universiteitsmuseum Groningen en Ev. Stadtkirchenarbeit Oldenburg en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden
De voertaal is Duits

In principe gaat ondergetekende aanstaande dinsdag naar Oldenburg om verslag te doen van deze bijzondere bijeenkomt met in de hoofdrol Lammert Doedens uit....Beijum.


De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de Rijksuniversiteit van Groningen, de Groninger Archieven en http://www.kirchengemeinde-oldenburg.de/

1 opmerking:

Willem Pauwelussen zei

Voor zover ik kan zien is de kernzin: "1568 kam Graf Anton von Oldenburg als Taufpate (Gevatter) von Moritz, dem vierten Kind von Wilhelm und Anna". Hier wordt in ieder geval onthulde dat de familie-verbinding tussen Oranje en Oldenburg erin bestond dat graaf Anton de doopvader was van het vierde kind (Moritz)van Willem en Anna. Gevatter betekent (eveneens) peetoom.