dinsdag 30 juni 2015

WANDELPADEN LANGS ECOLOGISCHE OEVERS KARDINGE?Langs de ecologische oevers langs de zuidrand van Beijum is sinds kort geel zand neergelegd wat doet denken aan wandelpaden. 
Foto's zijn gisteren gemaakt. Afgelopen vrijdag kwam onderstaand bericht van boswachter Hartog binnen.


Afgelopen maanden is er veel gebeurd. Zo is er een natuur- watergang aangelegd en met de vrijgekomen grond zijn verhogingen aangelegd, de wierde is verhoogd en er is een wandelpad aangelegd. Momenteel is de aannemer Beukema drukdoende met het aanleggen van grote buizen onder de fietspaden. Als het waterstructuurplan Noorddijk klaar is zal het water door het gehele Kardingegebied stromen met als eindstation Beijum. Hierbij wordt het water gezuiverd door waterplanten en oevervegetatie. Het plan realiseert niet alleen een groot deel van onze inrichtingswensen tevens stroomt er straks kraakhelder water door de wijkrand!

Echter is ons inrichtingsplan nog niet klaar. Zo dient de verhoogde wierde nog omgetoverd te worden tot speelnatuur en zal er, langs het fietspad ten noorden van de voetbalvelden, een omheining worden geplaatst zodat de toekomstige grazers (hereford koeien) kunnen helpen het gebied te onderhouden. De nieuw sloot vormt de scheiding tussen aan de noordzijde een hondenlosloopgebied (tegen de wijk aan) en de toekomstige begrazingsstukken.

In het najaar gaan we struiken inplanten in de graslanden achter de sportvelden (deelgebied D). Tevens willen we hooi, uit het bloemrijke grasland rond de Noordermolen, verspreiden langs de oevers. Hiermee hopen we zaden van verschillende planten over te brengen. Dit zijn behoorlijke klussen waarbij we alle hulp kunnen gebruiken.
Graag horen we of we mogen rekenen op uw hulp om samen het gebied af te maken. Dit kan door te reageren op deze mail. Wij zullen vervolgens een planning maken en zorgen uiteraard voor een gezellige dag inclusief lunch.
Update 16:55 uur:
Dank voor je vraag over het zand langs de nieuwe oevers bij Beijum. Ik leg het voor aan de projectleider. Kom er zsm op terug

Geen opmerkingen: