woensdag 17 juni 2015

VORTRAG BEIJUMER LAMMERT DOEDENS IN DE LAMBERTIKIRCHE VON OLDENBURG

Hij komt uit Heiligerlee...en hij sprak over de Slag bij Heiligerlee in 1568
De aankondiging op de kerkdeur te Oldenburg
Gisteravond hield de Beijumer geschiedenisleraar Lammert Doedens een bijzondere voordracht in de Lambertus Kerk te Oldenburg. Voor enkele tientallen aanwezigen, waaronder een delegatie uit Groningen, onder meer van de Rijksuniversiteit Groningen en een ex-medewerker van de Groninger Archieven, gaf Doedens een inkijkje in de tot dusver unbekannten Beziehungen zwischen dem Haus Oranien und denm Haus Oldenburg im Jahre 1568.'
Zie ook de aankondiging van een week geleden.
Aanwezigen in de Lamerti-Saal te Oldenburg
'Der Vortrag'  duurde omstreeks drie kwartier, te lang om allemaal te benoemen of te filmen.

Voor de leek is de inhoud van het verhaal bijna niet te volgen. Lammert, kun je in de kern even aangeven waar het allemaal om draait?
Kern van het verhaal, vanwege de goede banden tussen Willem van Oranje en de graaf van Oldenburg, wat niemand wist tot nu toe ook niet in Oldenburg, was dat Oldenburgers betrokken waren bij de veldtocht van 1568, dit werd altijd over het hoofd gezien. Mijn hypothese is dat Adolf, nadat hij tijdelijk was bijgezet in Wedde na de onthoofding van Egmont en Hoorne 5 juni 1568, in het diepste geheim is bijgezet in de grafkelder van de graven van Oldenburg. In de verwarmingskelder van de kerk bevindt zich een sammelsarg (verzamelkist) met twee lichamen en resten van lichamen uit de zestiende eeuw die in 1937 bij het aanleggen van een verwarmingskelder zijn aangetroffen. Een van hen is mogelijk graaf Adolf.

Ondergetekende was met onder meer Hans Koopman van Lijn6, Jan Fré Boven, technicus van Radio Beijum, en Kees Huizenga in de Lambertuskerk aanwezig.
Hij zag en hoorde met meerdere aanwezigen Lammert Doedens speechen. Hans Koopman van Lijn6 gaat een uitgebreide video maken, nu alvast op Beijumnieuws een voorproefje. Helaas was er geen geluidsapparatuur in de zaal aanwezig, zodat Doedens bij tijd en wijle erg slecht was te verstaan (ook op de video)

De voordracht van Doedens werd mede mogelijk gemaakt door de Groninger Archieven en de Rijksuniversiteit van Groningen. In de loop van de week volgt de video van Lijn 6.
Pastor Ralph Hennings van de Lambertikirche, rechts, ondersteunde de voordracht van de Beijumer

Geen opmerkingen: