donderdag 11 juni 2015

WIJKWETHOUDERSCHAP GRONINGEN BLIJKT EEN WASSEN NEUS TE ZIJN

Buitenfitness

"Het is een schandalige vertoning. Wat een slappe antwoorden van B en W. Wijkwethouder Mattias Gijsbertsen moet niet denken dat hij hier krediet mee opbouwt in Beijum." 
Anna Riemersma van de Stadspartij windt geen doekjes om haar gevoelens van onvrede. Twee weken geleden stelde haar partij kritische vragen aan het college omdat het plan voor Buitenfitness Beijum in het middelste groengedeelte van de wijk werd afgeserveerd omdat er geen draagvlak voor zou zijn.

Gisteren kreeg ze antwoord van B en W. Zie afbeeldingen hieronder, klik groter om ze beter te kunnen lezen.

Commentaar Johan Fehrmann
Of je nu Stadspartij-stemmer bent of niet, voor of tegen Buitenfitness in het Groene Hart van Beijum bent of niet, je mag, de brief lezend, concluderen dat B en W om de vragen heen draait en geen antwoorden geeft. En dat de afgelopen najaar met veel tamtam geïntroduceerde wijkwethouders een holle en niets zeggende functie in een wijk als Beijum hebben gekregen. Want, er zou toch breder overleg binnen wijken gaan plaatsvinden en zeker ook om wijkraden heen?
Hoe kan het dat Mattias Gijsbertsen, de wijkwethouder die Beijum vertegenwoordigd, in oude reflexen is geschoten en alleen de oren heeft laten hangen naar de wijkclub en wat sympathisanten er omheen inzake het onderwerp Buitenfitness?
Hoe kun je nou n.a.v. gesprekken met een handjevol wijkclub-mensen en een paar bewoners uit de Jaltadaheerd (de meesten weten van niks) concluderen dat Buitenfitness op de gewenst plek geen draagvlak heeft en dat het plan omstreden is?

Waar was het brede overleg met mensen uit de wijk? Waarom niet praten met het bestuur van het Trefpunt, mensen van de Wiershoeck, omwonenden van het Groene Hart uit de Grevingaheerd of de Bunnemaheerd? Er is helemaal geen breed overleg geweest. De wijkwethouder en het College van B en W van Groningen hebben zich er met een Jantje van Leiden afgemaakt.

De al jaren durende tegenstellingen in Beijum hebben door de slappe en hypocriete houding van de wijkwethouder en B en W een nieuwe impuls gekregen. Er wordt helemaal niet met meerdere 'partijen' in de wijk gesproken. Wijkinitiatieven als Buitenfitness worden kortzichtig afgeserveerd met ongefundeerde argumenten als 'omstreden' en 'geen draagvlak.' De wijkclub Beijum vertegenwoordigd ongeveer 1,5 % van de Beijumers. Volgens een door de gemeente Groningen goedgekeurde enquête is 75% der Beijumers voor Buitenfitness. 

Onderstaande brief van B en W is derhalve een omstreden brief. Een brief waar geen draagvlak voor zal zijn in de wijk.  


11 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Ten eerste valt dit niet onder wethouder Gijsbertsen maar onder wethouder De Wild, want die gaat over de sport. Dus de titel boven dit verhaal gaat niet op, lijkt me.

Ten tweede zegt de brief niet dat er geen draagvlak is, de brief zegt dat er geen breed draagvlak is. Dat lijkt ermee in tegenspraak dat de Afdeling Onderzoek &Statistiek, zoals de werkgroep meldt, het draagvlakonderzoek in orde heeft bevonden. Maar ik zie op 26 januari Jan Bakker vertellen dat de gemeente ook ooit onderzoek heeft gedaan en dat het animo om te bewegen, zeker in Beijum, nogal tegenvalt. Dus, wat ik al eerder opmerkte, dat mensen aangeven de buitenfitness een goed idee te vinden betekent niet dat ze er ook gebruik van zullen maken (variant op het NIMBY-principe). Als de nieuwigheid eraf is, dan kon het animo wel eens ernstig gaan tegenvallen. Dat zou dan toch jammer zijn van de investering, en dan kan ik me de BOB wel voorstellen die dat dan weer jammer vindt van alle NLA-gelden die gebruikt zijn om die Groene Long op te tuigen. En is het ook niet zonde van het voetbalveldje?

Ten derde is overleg met politici nu eenmaal altijd een kwestie van compromissen zoeken, en aan het eind van de brief schrijft de gemeente dat ze de buitenfitness op een andere locatie in een aangepaste versie niet uitsluit. Ik snap niet wat daar verkeerd aan is.

Kees Huizenga zei

Het college van B&W kent het draagvlakonderzoek van de Initiatiefgroep Buitenfitness Beijum kenbaar niet. Terwijl het Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen dit draagvlakonderzoek als betrouwbaar en representatief heeft gekenschetst. De hond bijt in zijn eigen staart. De gemeente spreekt zichzelf enorm tegen!

Is het nu gebrek aan informatie of bestuurlijke onwil? Wat is in dit verband de rol van Ruud van Erp van de SDC Noorddijk geweest? Hij wist van de hoed en de rand.

Neemt het college van B&W de tunnelvisie van de BOB over?

Sinds wanneer is de mening van het bestuur van de BOB representatief voor de wijk Beijum?

Waarom is geen hoor & wederhoor gepleegd?

Ik hoop dat de Stadspartij Groningen aanvullende vragen gaat stellen.

Anders is er de gang naar de Gemeentelijke Ombudsman.


In dit college van B&W heb ik geen vertrouwen meer. Omdat dit college meerdere Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB) schendt. Ik noem het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur.

Het college van B&W is objectiveerbaar bevooroordeeld.

Anoniem zei

@Pauwelussen wethouder de Wild?

Kees Huizenga zei

Zie verder:

http://www.lijn6.com/index.php/lijst/politiek-22/commentaar/3352-radio-beijum-onderwerp-buitenfitness

Met een fraaie videoreportage. Het begin van RTV Beijum (met televisie).

http://buitenfitnessbeijum.nl/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-Draagvlakonderzoek.pdf


De wethouder van Sportzaken is de heer Paul de Rook (D66).

Zie: http://gemeente.groningen.nl/college/wethouder-paul-de-rook

Willem Pauwelussen zei

Ik heb eens geïnformeerd, want de ambtenaren in Groningen zijn meer dan bereid om je alles te vertellen wat je maar wilt weten.
Mij werd verteld dat men contact heeft gehad met de werkgroep Groen en Grijs, het wijkteam NLA, de werkgroep Groene Long, enige lieden van de Zijlen, omwonenden, en de Stichting Beijum nog wat maar dat het ik onleesbaar opgeschreven, helaas. In hoeverre dit een representatieve afspiegeling is van onze wijk zou ik niet weten, dus ik kan ook niet beoordelen in hoeverre de wethouder "alleen de oren heeft laten hangen naar de wijkclub en wat sympathisanten er omheen", omdat ik niet weet of dit allemaal sympathisanten van de BOB zijn.
Ook wist die meneer te melden dat het in ieder geval in Paddepoel is gelukt, dat men weer of nog steeds met de werkgroep Buitenfitness in gesprek is, en dat het nodig is dat die werkgroep op zoek gaat naar aanvullende externe financiering. De gemeente gaat het niet 100% bekostigen blijkbaar.
Geen idee wat hier mis aan is.

Willem Pauwelussen zei

Ja stom van me. Wethouder De Rook natuurlijk.
Opgeschreven wat ik blijkbaar verkeerd heb verstaan.

Anoniem zei

De wethouder van sport heeft helemaal geen bemoeienissen met dit project gehad en hij gaat er derhalve ook niet over. Buitenfitness is niet alleen maar een kwestie van sporten maar heeft ook als doel om een contactpunt voor mensen te zijn.

Anoniem zei

Verbaast het je dat de wethouders en burgemeester dit niet eerlijk spelen? Er komen geen verkiezingen aan hoor dus ze kunnen misleiden zoveel als ze willen.

Anoniem zei

Doe toch niet zo naïef allemaal. Wijkwethouder BOB en SDC noorddijk is vele handen op een buik. Complete inteelt.

Kees Huizenga zei

Zie hier info over de Stichting Beijumerweg en Buitenfitness Beijum:

http://buitenfitnessbeijum.nl/locatie/


http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/11/een-update-vanuit-de-werkgroep.html
Kees Huizenga zei

Het college van B&W schendt eveneens het beginsel van Fair Play in het bestuursrecht. Ook een Algemeen Beginsel van Behoorlijk Bestuur (ABBB).

Zie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur

Citaat:

“Fair-play-beginsel. De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).”

Awb = Algemene Wet Bestuursrecht


Zie tevens:

http://www.bezwaarschrift-en-beroep.nl/bestuursrecht/algemeen/beginselen-van-behoorlijk-bestuur/formele-beginselen/


Noot: er is mij een incident bekend, waarbij wethouder Mattias Gijsbertsen zich bij voorbaat negatief uitliet over Buitenfitness Beijum in de Groene Long van Beijum. Ik laat het verder aan deze getuige over om de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen. Zie in dit verband het eerste interview van Beijumnieuws met wethouder Gijsbertsen van enige tijd geleden. Dit is een aanwijzing. Het betreft niet de beheerder van Beijumnieuws.