zondag 6 september 2015

BURGEMEESTER WIL SNEL EINDE AAN ONRUST IN BEIJUM

Gisteren in de papieren versie van Dagblad van het Noorden, en klik groter: Den Oudsten: Snel einde aan onrust Beijum.

De onrust in Beijum over de huisvesting van tbs-ers aan de Onnemaheerd moet zo snel mogelijk weggenomen worden.

Dat maakte burgemeester Peter den Oudsten gisteren duidelijk. Den Oudsten had gistermiddag een gesprek met de directie van de Van Mesdagkliniek. Met Lentis wil de Van Mesdagkliniek forensich' psychiatrisch patenten huisvesten aan de Onnemaheerd. De buurt is niet geïnformeerd en is in protest. Gemeenteraadsfracties zijn ongelukkig met de gang van zaken

Den Oudsten wil dat de Mesdagkliniek en Lentis zo snel mogelijkmet het water voor de dokter komen en de buurt informeren over de plannen. Zelf zegt de burgemeester dat hij dinsdag in gesprek gaat met wijkbewoners om te praten over de plannen en de onrust die erdoor is ontstaan.

(JF): de bijeenkomst wordt waarschijnlijk in buurtcentrum het Trefpunt gehouden, locatie Beijumerweg.

Voor zover nu bekend zal het een bijeenkomst worden met enkele genodigden, waarvan een bewoner uit de Onnemaheerd.

Gistermiddag kwam een bezorgde mail van een Beijumer binnen. Duidelijk van iemand die "het zaakje" niet helemaal vertrouwd: 'Lentis en de gemeente Groningen hebben elkaar nodig in verband met begeleiding en opvang van mogelijke toekomstige aardbevingsslachtoffers.'

De zorg (lichamelijk en geestelijk) zit sinds enkele jaren in de marktsector. Het draait allemaal om geld. Er moet winst gemaakt worden. Via de GGZ gaat dit via het 'product psychiatrische patiënt.' Het credo' De cliënt staat centraal' kan alleen nog met veel hypocrisie te berde worden gebracht. De geestelijk behoeftige mens is immers gereduceerd tot 'kostenplaatje' en 'opbrengst.' Is het niet gewoon plat gezegd zo dat forensische patiënten in Beijum veel meer geld opleveren dan 'gewone' psychiatrische patiënten? En zo ja, kan daar dan gewoon eerlijk en open over gecommuniceerd worden?  Zeg gewoon eerlijk: we willen meer financiële rendement voor BW Onnemaheerd.

Dit allemaal losstaand van verplegend, begeleidend en verzorgend personeel dat op de werkvloer hun stinkende best doet...., het gaat nogmaals uiteindelijk enkel en alleen om geld en om winst maken binnen GGZ-instellingen.

Verschaf de bewoners van de Onnemaheerd (en de rest van Beijum) gewoon helderheid. En ook de kwetsbare populatie bewoners die tot nu toe in de BW woont.

En vertel eventueel eerlijk wat er op het groengebied naast de BW gebouwd gaat worden.

Aan burgemeester Den Oudsten de schone taak om die helderheid te verschaffen. Het bericht links staat op de katern 'Groningen' van Dagblad van het Noorden, 5 september, pagina 13. Bovenaan de pagina staat het artikel 'Vluchteling kan voor opvang naar Stad.' Halverwege in dit bericht staat een zinsnede die hoop biedt voor de Onnemaheerders. Over de komst van 600 vluchtelingen naar Stad: Toch moet er binnen enkele dagen een plek bekend zijn. Den Oudsten wil Groningers niet met die locatie overvallen. 

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

"Met het water voor de dokter komen" is een spreekwoord, hetwelk ik weinig tegenkom.

Dit is de betekenis, namelijk: "zeggen wat je bedoelt". Klare wijn schenken.

Bron: http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=met%20het%20water%20voor%20de%20dokter%20komen

Wat Lentis/Van Mesdag wil, is gans duidelijk.

De grote vraag is wat de Onnemaheerd-bewoners, inclusief de "Begeleid Wonen-bewoners" van deze straat, met betrekking tot hun directe woon- en leefomgeving wensen.

Een compromis is niet een informatieavond voor omwonenden met reeds voldongen feiten, maar een andere oplossing. Dit kan mogelijke spreiding betekenen van de twaalf forensisch-psychiatrische patiënten van Van Mesdag. Bijvoorbeeld over vier locaties.

"Met het water voor de dokter komen" dient te veranderen in heel goed luisteren naar de buurtbewoners van de Onnemaheerd en omgeving, inclusief de Dom Helder Camera-basisschool.

Zie: http://www.domheldercamaraschool.nl/

De betrokken naburige bewoners en aanwezige instellingen uiterst serieus nemen. Conform "Eerder Beginnen" met de planontwikkeling uit 2006, de wijze tips van "Operatie Achtertuin" uit 2003 en de leidraad "Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen" uit 2013 (in juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld).

Aan de orde zijn: (1) professionele overheidscommunicatie en (2) professionele bedrijfscommunicatie door Lentis/Van Mesdag. Waarbij geld niet leidend mag zijn. Het welzijn en het woongenot van de buurt staan centraal. Kan de burgemeester dit oprecht beloven?

Anoniem zei

problemen in en rond de Onnemaheerd worden zo langzamerhand heftiger , want dat er bij een paar bewoners van de Onnemaheerd een brief is bezorgd valt danook in verkeerde aarde !! ik vind dat alle bewoners van betreffende heerd en naaste omgeving op de hoogte moeten worden gehouden en hun mening kunnen en mogen geven .hier wordt een foutieve blunder gemaakt . de bewoners die geen brief hebben gehad hebben dus niets te zeggen . of is men er op uit dat er een leegloop ontstaat !!
dan kunnen ze nog meer ex gedetineerden plaatsen . op de manier kweekt men kwaad bloed !!