vrijdag 13 november 2015

BEIJUMSKAP (234)


Een spookrijder is een bestuurder van een motorvoertuig die op de verkeerde weghelft tegen het verkeer in rijdt. Een spookrijder komt meestal op de verkeerde rijbaan terecht doordat hij een afrit als oprit gebruikt. Meestal corrigeert de spookrijder zijn gedrag tijdig. De meeste spookrijders die toch doorgaan, zijn onder invloed of geestelijk in de war. Dit maakt spookrijden naast de 'normale gevaren' hiervan (men rijdt auto's die 120 km/h of meer rijden met dezelfde snelheid recht tegemoet) nog gevaarlijker. (bron: wikipedia)

Spookrijden blijkt in alle leeftijdsgroepen voor te komen. Bij jongeren is er vaak alcohol in het spel en bij ouderen komen vooral problemen in de verwerking van (visuele) informatie voor. Jongeren begaan vaak moedwillig een overtreding doordat ze bijv. gaan keren nadat ze een afslag hebben gemist. Ouderen rijden vaak per ongeluk een afrit op. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft spookrijgedrag. (bron: SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid)

Ikzelf heb het idee dat het aantal spookrijders in de loop der jaren is afgenomen. Dit zou bijv. kunnen komen doordat de borden duidelijker zijn geworden met het geel, zie foto van afrit Beijum-Noord. Of het kan zijn dat ik minder naar de radio luister en het gewoon niet meer hoor.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

Geen opmerkingen: