maandag 9 november 2015

MAANDAGOCHTEND (253)


De herfstbladeren vallen momenteel massaal uit de bomen, het gaat nu hard met de herfst. De diepere betekenis van het voorjaar mag je 'nieuw leven' noemen. Van de herfst misschien wel (het oude) loslaten. Allemaal mooi en wel, geloof in God maar zet wel je fiets op slot, maar de herfst kan ook onduidelijkheid en een vorm van overlast met zich meebrengen.

Zie bovenstaande afbeelding, als je langs de Emingaheerd fietst en je wil ter hoogte van het Munsterhoes richting Claremaheerd en Plein Oost oversteken (richting waar de fotograaf staat), dan heb je onder normale weersomstandigheden haaientanden tot je beschikking, ten teken dat je een voorrangsweg gaat oversteken. Maar kijk, zie nogmaals bovenste foto, alle haaientanden liggen verstopt onder de bladeren. Het doet denken aan winterse dagen waarop nummerborden van auto's onzichtbaar zijn in verband met hevige sneeuwval (onzichtbaar voor snelheidscontroles). Zie nog eens hier.

Hadden we het ivm herfst over het oude loslaten? Zie de linker afbeelding, klik desgewenst groter, we zien zeven vogels op elk een stok naar het resultaat tot nu toe van de 'renovatie' van een gedeelte van het Groene Hart kijken. Zie nog eens het bericht van afgelopen vrijdag hierover. Stel dat de vogels hersenen hebben, wat zullen ze dan denken?Goed bezig mensen? Of toch, wat maken ze er een zootje van?

Op de rechter foto zien we een partij herfstverschijnselen tegen de stam van een dode boom in hetzelfde Groene Hart opgroeien. Het symboliseert opnieuw dat loslaten (dood) en nieuw leven vlak bij elkaar kunnen liggen.

Dat geldt ook voor de 'wijkpolitiek.' Gaat de zwaar gesubsidieerde wijkclub deze week eindelijk aan het aanhoudende eigen wanbeleid ten onder, om plaats te maken voor iets nieuws? Of graven de 'bestuurders' van de club zich steeds meer in, zodat ze voor de zoveelste keer nieuwe en frisse impulsen vanuit de wijk tegen kunnen houden? Waarom geen gesprek aangaan met kritische leden die een andere koers willen met nieuwe en frisse mensen aan het roer? Gaat eigenbelang voor deze mensen wederom boven het wijkbelang (met steun vanuit de gemeente Groningen)?

Wellicht komende dagen meer hierover. Ondergetekende beperkt zich vooraleerst door te stellen dat het langdurige (acht jaar) wijkgezeur, met een zwaar disfunctionerende wijkclub in de discutabele hoofdrol, binnen afzienbare tijd tot het verleden kan behoren. Kan een klein ingegraven wijkclubje de wijkellende met nog weer een jaar verlengen? Of gaat ook hier het oude plaats maken voor het nieuwe?

Zoals gezegd, een dezer dagen meer hierover.
De zon laat zich momenteel zien op deze maandagochtend, het belooft weer een zachte en zonnige novemberdag te worden.

De dagen worden steeds korter, maar overmorgen, op Sint Maarten, geldt weer: dat mijn lichtje branden mag. Een prettige en zonnige week toegewenst, met veel nieuwe ontwikkelingen.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Indien de werkgroep Communicatie & Voorlichting van de BOB een gesprek met het bestuur van de BOB wenst, kan en mag het bestuur dit niet weigeren. Indien een indringend gesprek wordt geweigerd, dan is er sprake van het niet luisteren naar "signalen" van bezorgde BOB-leden.

Als de voorzitter van de BOB dit gesprek heeft geweigerd, zonder eerst overleg te plegen met het bestuur, dan kunnen we inderdaad spreken over wijkdictatuur.

"Een kat in nood maakt vreemde sprongen!" Het bestuur van de BOB zit in een verweesde ivoren toren. Het contact met de wijk is helaas verdwenen. De BOB is een verlaten eiland. Verzopen door Hochheitsverwaltung en eigenzinnig gedrag.

Zo'n bestuur kan inderdaad beter vertrekken. Het beste is dat het bestuur aan het begin van de AV mededeelt dat deze club is afgetreden. Niet omdat de leden van de BOB geen "respons" geven, maar omdat dit bestuur afstoot en grote weerzin oproept. De BOB activeert niet en is zelf de oorzaak van de verdeeldheid in de wijk Beijum. Zie in tegenstelling hiermee de activiteiten van de Sociale Long in de wijk. Hartverwarmend en wijkverbindend.


De heer Tiemen Wagenaar is op 24 september 2015 niet correct herkozen vanwege het ontbreken van het noodzakelijke quorum. Zijn naam staat daarom ten onrechte op de brief aan de BOB-leden van 14 oktober 2015. Waarvan melding.

Heel goed dat het bestuur van de BOB in haar noodkreetbrief van 14 oktober 2015 aangeeft dat de AV van 24 september 2015 "niet rechtsgeldig is". In strijd hiermee, ik herhaal dit, wordt Tiemen Wagenaar toch opgevoerd als bestuurslid. Een bestuur dat de statuten van de betrokken vereniging niet serieus neemt, kan beter zo spoedig mogelijk vertrekken.


Noot: op de agenda van hedenavond staat niet de goedkeuring van de BOB-begroting 2016. Idem dito het Werkplan 2015-2016. Het is kenbaar een grote rotzooi bij de BOB! De gemeente Groningen kan de BOB geen subsidie verlenen als de BOB-begroting niet correct is goedgekeurd. Waarom weet het huidige bestuur dit niet?