zaterdag 28 november 2015

NEE, BEIJUMNIEUWS IS OOK NIET OBJECTIEF

"Ik vind niet dat jij objectief schrijft en dat moet een goede journalist toch wel doen."

Om de zoveel tijd hoort de blogger bovenstaande klacht aan. Steevast geuit door lezers die zich niet kunnen vinden in bepaalde berichtgeving op Beijumnieuws.

Voorop gesteld, ondergetekende is blij met de klachten. Het geeft betrokkenheid aan. En een medium waar niet op gejammerd wordt bestaat niet. Wie scheldt het Dagblad van het Noorden nooit eens verrot? De Telegraaf of de Volkskrant? En dan hebben we het nog niet eens over de 'staatsomroep,' genaamd NPO.

Objectiviteit is een illusie. Geen krant is objectief. Meestal wil de klager de berichtgeving (bijvoorbeeld op Beijumnieuws) dusdanig hebben dat het binnen z'n of haar eigen normen en waarden valt, binnen het eigen wereldbeeld.

Zie bovenstaande afbeelding. Gisteren in  het nieuws, qua veiligheid zit er niet zoveel verschil meer tussen een stad en het platteland. Wie van de twee 'nieuwszenders' is objectief? De sensatiegerichte Metro? Of toch meer het saaie NOS-journaal?

Om voor eens en altijd van het 'gezeur' af te zijn: Beijumnieuws is niet objectief. Net als elke verslaggever, journalist/blogger kiest ondergetekende zijn eigen invalshoek, hij maakt z'n eigen afwegingen en kleurt de berichtgeving op z'n eigen manier in. En daarmee bevindt hij zich in goed gezelschap van praktisch alle grote of kleine media-afgevaardigen.

Naast Beijumnieuws hebben we Lijn6.com in de wijk, met weer een heel andere kleur dan de blog waar de lezer nu op kijkt. Ook hebben we nog een Regiokrant, een krant met veel feel good-berichten, een krant waar kritische noten vrijwel nooit gekraakt worden. Stel je voor, de adverteerders mogen niet weglopen.

Maar dat maakt verder niet uit, voor elk wat wils in Beijum. Sommige lieden in de wijk hebben op dit gebied nog een beetje bijles nodig: wat een groot goed, persvrijheid. Ook in Beijum....We leven in 2015...

Geniet van de nieuws-pluriformiteit binnen de grootste wijk van Groningen. Of baal er ontzettend van. Die keuzemogelijkheid heet...vrijheid.

Objectieve journalistiek is natuurlijk nooit objectief geweest. Schrijven is manipuleren. Niettemin – elke krantenlezer weet sinds een eeuw dat de beste kranten stukken publiceren die idealiter zijn geschreven met een gezonde immer-wantrouwende geest en zonder verborgen agenda’s. Serieuze tijdschriften, radio en TV deden hetzelfde. Decennialang waren redactie en advertentie-afdeling gescheiden. Het objectiviteitsideaal was het streven.
Hoe zit dat met blogs?

Blogs werden mainstream rond 2004. Iedereen kan een blog beginnen. Blogs (en daar rekenen we posts op social media ook maar even toe) hebben de media gedemocratiseerd als niets tevoren. We hebben geen drukpers meer nodig en geen illegale radiozenders om onze mening publiek te maken. What’s not to love? Blogacademie

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Vroeger had je landwachten, tegenwoordig hoernalisten.

Kees Huizenga zei

Na afloop van de twee sessie van de Sociale Long Beijum sprak ik afgelopen woensdagavond met Theo Koolman van de Sociale Long Beijum. Het is mogelijk dat jouw intro op hem duidt. De man is woest op Beijumnieuws en Lijn6.com naar aanleiding van de verslaggeving van de laatste BOB-AV. Hij gedroeg zich als een soort hoofdredacteur in spé van nieuws over Beijum in de Regiokrant Groningen. Ik suggereerde dat in een Beijumbijlage van de Regiokrant Groningen artikelen of berichten konden worden opgenomen van Lijn6.com, Beijumnieuws en van de BOB-website. Hij wilde echter niet samenwerken met Lijn6.com en met Beijumnieuws. “Het moet alleen over zaken gaan en niet over personen. Lijn6.com en Beijumnieuws zijn te persoonlijk; niet objectief.” Terwijl hij barstte van de vooroordelen en derhalve ook subjectief was! We waren het wel met elkaar eens over het punt van aandacht dat een column (een persoonlijke mening) wel tot de mogelijkheden behoorde. Dat was winst.
Ik vreesde onmiddellijk het ergste voor de BOB-overlevingsgroep, waar Theo Koolman - naar verluidt - in was gaan zitten. Zeker indien de Sociale Long Beijum te kennen geeft “a-politiek” te willen zijn.


Daarna sprak ik met Marjolein de Jong van de Sociale Long. Zij zei dat Theo Koolman niet namens de Sociale Long in die BOB-werkgroep kon zitten. “Het was voor Theo kiezen of delen!” Dat is hem duidelijk te verstaan gegeven. Geen dubbele petten! De Sociale Long wil “onafhankelijk” opereren. Ik verzocht Marjolein om de goede verbindingen met Beijumnieuws aan te houden.


P.S. 1: Gisteravond hoorde ik van een bekende Beijumer dat Wim Klein niet meer in de BOB-platformgroep zit. Waarschijnlijk is van hogerhand ingegrepen. De grote vraag is of die BOB-werkgroep nog wel bestaat. Op de website van de BOB staat weinig nieuws.


P.S. 2: Dat voorstel van Theo Koolman over een nieuw wijkorgaan heeft hij tijdens de tweede Beijumsessie van de Sociale Long NAMENS ZICHZELF gedaan, terwijl er in de wijk Beijum een bepaalde organisatie druk bezig is om een nieuwe gedrukte wijkkrant van de grond te krijgen. Theo Koolman sprak dus behoorlijk voor zijn beurt. Erg voorbarig en solistisch. Tevens niet solidair. De naam van deze organisatie noem ik niet.

Anoniem zei

Een internetforum hoort een platform te zijn waar mensen in vrijheid en gelijkwaardigheid hun ongecensureerde mening kunnen geven. Beijumnieuws is vooral een personality-show van wijkcoryfeeën geworden met in de hoofdrol de blogger als Officier van Justitie.

Johan Fehrmann zei

De reactie van anoniem 11,58 uur is met afstand de meest komische reactie ooit hier gepost. Waarvoor dank. Prachtig. Ga door.
Aan ongecensureerd reageren doen we hier niet, geen doodsverwensingen, oproepen tot geweld, etc.
Verder is de betrekking tussen de blogger (met naam) en de anonieme reaguurder verre van gelijkwaardig te noemen. Mocht ik achter het adres van de stiekemerd komen, dan zal deze Officier van Justitie hem hoogstpersoonlijk een proces verbaal komen brengen.
Altijd gezellig en erg grappig als Anoniemen het beheer (spelregels) van een blog als deze denken over te moeten nemen.

Anoniem zei

In de hulpverlening is het vrij gebruikelijk dat men er vroeg of laat vastloopt vanwege autoriteitskonflikten. Begrijpelijk dat men vervolgens z'n gram in de journalistiek probeert te halen door bijv. via een internetblog een waar redaktioneel schrikbewind te voeren door meningen en opvattingen die niet met het eigen wereldmodel stroken, te vuur en te zwaard te willen bestrijden. Lukt zoiets niet met redelijke argumenten, dan leg je de ander toch gewoon het zwijgen op door reakties aan het publieke domein te onttrekken ? (...)
Voor sommige kommunikatiedeskundigen met journalistieke ambities schijnt het immers een koud kunstje te zijn om de ideeën van andersdenkenden per definitie inwisselbaar te maken met doodsverwensingen en/of oproepen tot geweld. Juist bij dat type berichtgevers ontbreekt meestal de nodige zelfreflektie omtrent de impakt van het eigen handelen.
Nou meneer de blogger, in Den Haag zijn tegenwoordig meerdere vakatures voor een geheel nieuwe funktie; men noemt hen Webcare Redacteur. Iets voor u ?

Jan Fré Boven zei

Ach, wat anoniem zegt, is feitelijk niet gezegd. Anoniem is niemand. Objectief bestaat niet, het komt er hooguit in de buurt. Onafhankelijk bestaat net zo min, het kan er in de buurt komen.

Als ik een blog zou hebben, zou ik dan ook geen anonieme reacties toestaan. Als anoniem niet het lef heeft om zich zelf te laten zien, laat hij/zij dan ook niet reageren.

Johan Fehrmann zei

Heerlijk, het is niet m'n gewoonte om op grappige reacties te reageren, maar een uitzondering moet kunnen. Stuur aub nog een paar van deze verfrissende reacties.
Bij deze is de Anonieme reageerder uitgenodigd om een ingezonden stuk te sturen, die zal ongecensureerd worden gepubliceerd. Wellicht zit er een vaste wekelijkse bijdrage in?
Graag mailen naar Beijumnieuws@ziggo.nl
Niet alleen vanaf de zijlijn blijven jammeren, actie!

Anoniem zei

Reeds in de 17e eeuw schreef onze beroemde Raadpensionaris Jacob Cats "het puntje van mijn gauwe pen is 't felste wapen dat ik ken". Vrij vertaald naar de tegenwoordige tijd "het toetswerk van mijn toetsenbord, heeft vaak een blogger uit zijn winterslaap gepord". :-)
Even alle stokheid op een gekje : waardoor heeft men hier toch zo'n moeite met het respekteren van iemands privacy ?

Kees Huizenga zei

De reactie van vanmiddag 15:29 uur lijkt mij met zeer grote waarschijnlijkheid afkomstig te zijn van een oud-bestuurslid van de BOB of van iemand van de OB van Beijum (actief lid van de BOB).

Idem dito de derde reactie van 11:58 uur.

Dat opzettelijk schrijven over "kommunikatiedeskundigen" en "autoriteitskonflikten" zegt mij voldoende. Bewust taalfouten maken om je ware identiteit te verhullen. Dat is vaker gebeurd op Beijumnieuws, nietwaar?

De vrijheid van meningsuiting is voor mij niet de vrijheid om iemand nodeloos en opzettelijk te kwetsen. Ayaan Hirsi Ali, oud-lid van de Tweede Kamer namens de VVD, vond van wel.

Zie:
https://watjezegtbenjezelf.wordpress.com/2013/01/06/uit-de-oude-doos-2004-het-recht-om-te-kwetsen/

Het wordt helemaal te dol voor "woorden", indien iemand vanuit zijn luie PC-stoel anoniem zit te kwetsen, te digipesten of te schelden. Het beste is dat Beijumnieuws een registratiesysteem invoert. Zoals op Facebook Sociale Long Beijum.

Anoniem zei

Nergens op dit forum worden mensen uitgescholden, met oproepen tot geweld of doodsverwensingen bejegend. Wèl geven reaguurders blijk van meterslange tenen daar waar zij geacht worden de mening van een ander te respekteren wanneer deze van die van henzelf afwijkt. Sommigen zouden in hun onverdraagzaamheid het liefst alles onder een soort van Stasi- of Securitate-overheidscontrole stellen, lezen we in het verhaal van 18.47 uur. Registratiesystemen praat die meneer zelfs over..... Waar kennen we dat ook al weer van ? Komt immers aardig dichtbij het mensen verplichten om een roze driehoek of Davidster te laten dragen. Wat zou deze meneer Hirsi Ali willen laten dragen omdat ze voorstander van Vrijheid van Meningsuiting is ? Wellicht kan het registreren van haar dan nog wat nauwkeuriger; per slot komt ze bovendien uit Afrika... Bruin randje nog om de speld ?