zondag 8 november 2015

UITSLAG GROENE LONG-POLL


Het Groene Hart van Beijum ligt er op deze zondagmiddag onberispelijk bij na de gisteren gehouden schoonmaakactie.
Behalve onberispelijk doet het ondergetekende ook denken aan een stiltegebied. En of dat fijn is, en dat vooral zo moet blijven, of dat er wat meer activiteiten zouden mogen plaatsvinden, daar denken Beijumers verdeeld over.

Wil Beijum een actieve Sociale Long? Dat was vraag die vier weken achtereen boven de onlangs afgesloten poll stond.
De poll werd door 137 mensen ingevuld. Uitslag:
Graag, met Buitenfitness en Speeltuin. 57 (37 %)
Nee, oude staat behouden, rust! 40 (29 %)
En/en, oude staat + activiteiten 34 (24%)
Meeste stemmen gelden, goed overleggen 14 (10%)

Conclusie, ruim zestig procent der Beijumers wil graag meer levendigheid in de Groene Long.
Dat is even inschikken voor de mensen die jaren achtereen het alleenrecht op het hoe en wat aangaande ons aller natuurgebied menen te hebben gehad.

Afgelopen week hebben mensen van de Groene én de Sociale Long elkaar in de Kleihorn gesproken. Met een beetje goede wil rolt er voor beide groepen een aanvaardbaar compromis uit.

Kunnen de oudgedienden van de Groene Long zich flexibel opstellen en andersdenkenden ook wat gunnen?

Een mooi hoekje voor Buitenfitness en een grote speeltuin? En de overige 99% van het wijkpark verder mooi intact (rust) houden?

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Voor meer dan 1 miljoen euro opknappen en anderen het recht willen ontzeggen mee te denken en te beslissen is niet echt democratisch.

Anoniem zei

en daar gaan we weer!
trouwens ; 137 mensen die de moeite nemen om mee te stemmen lijkt me niet echt veel om daar uit naam van de hele wijk conclusies aan te verbinden.

Anoniem zei

60% van de Beijumers?
60% van 137 Beijumers!
Het leeft toch blijkbaar niet zo, als maar 137 van de 15000 (?) Beijumers reageren.

Hilde zei

Toch beduidend meer dan de 14 mensen die op een alv v/d BOB afkomen

Anoniem zei

Als dir goed komt in de wijk eet ik een zure augurk.

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: bij deze poll konden personen meer dan één mogelijkheid aanvinken. De percentages zijn bij elkaar opgeteld 100%, maar het aantal aangestipte mogelijkheden bedraagt 145. Het aantal stemmers bedraagt 137. Met andere woorden: 8 personen hebben meerdere mogelijkheden aangevinkt.

Zelf stemde ik voor de opties 1 en 3. Dus Buitenfitness + speeltuin en "oude staat plus activiteiten (en/en)". Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Toch?

Ik weet niet of deze steekproef statistisch representatief is. Het Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen gaat volgens mij uit van een noodzakelijke steekproef van 250 personen. Dat heb ik ooit eens gehoord van een ambtenaar van het Bureau Onderzoek & Statistiek.

Beijumnieuws heeft een groot bereik, maar het aantal stemmers valt me zwaar tegen.

Ik weet eveneens niet helemaal zeker of een poll via de boeg van Beijumnieuws een a-selecte steekproef is.

Deze poll zie ik als een opiniepeiling, zonder dat aan alle statistische voorwaarden is voldaan. Maar de uitslag geeft wel een bepaalde trend aan.

Conclusie: de wijk Beijum is zwaar verdeeld over de Groene Long.


Het gaat om het zoeken van een wijs compromis. Ik pleit voor een bemiddelaar/mediator om er samen uit te komen.

Heel belangrijk lijkt mij een ruimtelijke relativering toe. Beter uitgedrukt: hoe groot is het ruimtelijk beslag van Buitenfitness Beijum en een grote speelplaats voor kinderen op de totale oppervlakte van de Groene Long? Stel dat dit beslag slechts 5% van het totaal is, dan is er toch een begaanbare weg te bewandelen? Het gaat om ruimte, respect en ratio.

Voor noch tegen zei

Uitgaande van 95% betrouwbaarheid is de ideale steekproefomvang ongeveer 380 personen. Of het nu over Beijum gaat met 14.000 inwoners of over de stad met 200.000 of heel Nederland met 17 miljoen. Dat maakt niks uit. Het blijft ca. 380 :)
Als je er wat mee wil doen is het verder van belang dat de samenstelling wel representatief is voor in dit geval heel Beijum. Als er bv. alleen maar mensen hebben gereageerd die pal aan het park wonen heb je niet heel Beijum te pakken.

Het is een leuke peiling maar meer ook niet...

Verder zou het wel mooi zijn als het woord 'long' gewoon weer werd vervangen door 'park'.

Anoniem zei

De bouw van HET(groninger)MONSTRUM achter de oostwand van de Grote Markt is op dubieuze uitslagen gebaseerd. Daar gaan vele miljoenen mee gepaard.
De groene long aanpassen kost een schijntje .

Anoniem zei

Ik mis de 600 sympathisanten van Social Long, de uiteindelijke uitslag voor fitness en activiteiten moet veel en veel hoger liggen.