dinsdag 17 november 2015

ENQUÊTE LINK WAS TIJDELIJK AFGESLOTEN


LENTIS HAD BEZWAAR TEGEN TBS-GERELATEERDE VRAGEN OVER VEILIGHEID IN BEIJUM

Bericht van de studenten van NHL Hogeschool Leeuwarden over de gisteren gestarte enquête over (on)veiligheidsgevoelens in Beijum. Zie ook linksboven:

(Aangepast bericht geschreven op 18 november, 10:20 uur)

De student van NHL Hogeschool Leeuwarden had bezwaar tegen het publiceren van de mail waarin de boodschap stond dat Lentis de enquête aangepast wilde zien, en daarom even in eigen woorden (omdat het toch nieuws is dat een psychiatrische inrichting zich met de inhoud van een dergelijk onderzoek gaat bemoeien):

Het zal lezers zijn opgevallen dat de link naar de enquête was afgesloten. Dit heeft een reden. Lentis heeft namelijk contact gezocht met de docenten die de studenten begeleiden met het verzoek of vragen en verwijzingen in de aankondiging die met TBS te maken hebben verwijderd kunnen worden. Voor de rest van de enquête had Lentis geen bezwaar.
De docent heeft de studenten opgedragen de enquete aan te passen en aan de blogger het verzoek om de verwijzingen naar Lentis in de aankondiging te verwijderen.
De studenten geven aan het heel jammer te vinden het aspect Lentis in het onderzoek los te laten, maar ze zullen doorgaan met het algemene onderzoek naar de onveiligheidsgevoelens in Beijum
"Wij vinden het heel jammer om dit aspect van het onderzoek los te laten, maar zullen doorgaan met het algemene onderzoek naar de veiligheidsgevoelens in Beijum".

De actie van Lentis heeft OOG-TV bereikt.
Vanochtend bericht deze stadszender:
Lentis wil geen vragen over TBS-ers in een enquête over onveiligheidsgevoelens in Beijum. Studenten van NHL Hogeschool Leeuwarden waren dinsdag begonnen met een internetenquête over dit onderwerp. Na klachten van Lentis moesten de studenten van hun begeleidende docent de enquête aanpassen waardoor deze momenteel uit de lucht is.
“Lentis heeft contact opgenomen met onze begeleidende docent met het verzoek de Tbs-gerelateerde vragen en verwijzingen in de aankondiging te verwijderen. Dus onze docent heeft ons opgedragen de enquête aan te passen. Wij vinden het heel jammer om dit aspect van het onderzoek los te laten, maar zullen doorgaan met het algemene onderzoek naar de veiligheidsgevoelens in Beijum”, aldus de studenten.
Ook de wijkwebsite werd gevraagd verwijzingen naar Lentis in de aankondiging van de enquête te verwijderen. Lees hier:

Naschrift Johan Fehrmann: Het bevreemdt dat Lentis de enquête tracht te manipuleren door invloed op de inhoud ervan uit te oefenen. Lentis mag met de blogger contact opnemen over het hoe en wat over de gevraagde verandering. De enquête is totaal niet provocerend richting Lentis, het is geen stemmingmakerij, het is gewoon opgezet door studenten die n.a.v. de onrust die is ontstaan een enquête hebben bedacht en in elkaar gezet. Daar lijkt me niks mis mee, al overstijgt de enquête de Lentis-perikelen. Maar dat moge duidelijk zijn, het gaat over algemene gevoelens van (on)veiligheid in Beijum.

5 opmerkingen:

Noah zei

Als ex patiënt ken ik als geen ander deze streken.
Maar het recht zal altijd zegevieren

Anoniem zei

Wat een waardeloze docenten om hier aan toe te geven. Zouden ontslagen moeten worden.

Anoniem zei

Wel heel slecht dat de docenten hier aan toe hebben gegeven. Dus wanneer een instelling het niet eens is met een enquête, dan moet die enquête maar aangepast worden. Hoezo proberen een goede beeldvorming te krijgen over het veiligheidsgevoel in Beijum. Je kunt op je klompen aanvoelen dat veel mensen zich niet heel veilig voelen. Maar de vinger mag niet op de zekere plek gelegd worden. Oh, want stel je toch eens voor dat de uitslag negatief is voor Lentis. Dát kan toch niet! Nee, Lentis sluit liever de ogen voor de realiteit en luistert liever niet naar de omgeving.

Kees Huizenga zei

De link naar OOG TV bestaat niet meer!

Er staat nu:

"404 pagina niet gevonden"

Het betreft deze link:

https://www.oogtv.nl/2015/11/lentis-wil-geen-vragen-over-tbs-ers-in-beijum/

Kees Huizenga zei

A. Het gaat om deze verdwenen toelichting en de vragen 21, 22 en 23.

Citaat:

"Tot slot volgen er nog een aantal vragen betreffende de mogelijke komst van tbs'ers van de Van Mesdagkliniek naar de locatie voor Beschermend Wonen van Lentis aan de Onnemaheerd. Het is echter al bekend dat dit plan niet doorgaat. Toch willen wij graag van u weten of een eventuele komst van tbs'ers naar uw woonwijk invloed zou hebben op uw veiligheidsgevoelens.


* 21. Was u voldoende geïnformeerd over de plannen van Lentis betreffende de mogelijke komst van (ex-)tbs'ers?

Ja
Nee


* 22. In wat voor mate had het bericht betreffende de komst van tbs’ers invloed op uw veiligheidsgevoel?

Hoge mate van invloed
Redelijk hoge mate van invloed
Neutraal
Lage mate van invloed
Geen invloed


* 23. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling?

Ik was tegen de mogelijke komst van tbs'ers van de Van Mesdagkliniek naar de locatie van Lentis aan de Onnemaheerd.

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens of niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens"

Einde citaat.


B. Mijn commentaar:

1. Binnen 5-10 minuten hadden de vragen ietwat aangepast kunnen worden.

2. In de toelichting is deze zin onjuist:

"Het is echter al bekend dat dit plan niet doorgaat."

Deze zin had verwijderd kunnen worden.

3. De eerste zin in de toelichting bevat meerdere fouten. Deze hadden kunnen worden hersteld of gecorrigeerd.

4. Bij de introductie van deze vragen werd onder meer verwezen naar de komst van forensisch psychiatrische patiënten naar de Onnemaheerd. Wijkbewoners werden hierdoor warm gemaakt om deze enquête in te vullen. De krenten uit de pap zijn nu verdwenen. Uit oogpunt van gezonde (bedrijfs)communicatie en professionele beeldvorming een trieste zaak.

5. Het onderwijs moet onafhankelijk zijn. Forse beïnvloeding door het bedrijfsleven lijkt mij onwenselijk en ontoelaatbaar.

6. De NHL-studenten hadden zich beter in de materie moeten verdiepen. In feitenkennis. Het betreft tweedejaarsstudenten Integrale Veiligheid.