woensdag 11 november 2015

"MENSEN ZIJN OM DE TUIN GELEID" (wijkconflict gaat onverminderd door)

Hans Koopman bekijkt video-fragmenten

"Ik had graag wat voor Beijum willen doen, maar ik weiger om in dit wespennest te stappen. Tot in het gemeentehuis van Groningen maken ze zich grote zorgen om het aanhoudende geruzie in Beijum."

Was getekend, Arjen de Rooij, Beijumer en oud fractievoorzitter van de PvdA in de stad. Hij is een van de aanwezigen die afgelopen maandagavond gedesillusioneerd een ingelaste vergadering van de wijkclub Beijum verliet.

Ongeveer de derde week van september kregen sommige leden van de wijkclub Beijum een brief in de bus met o.a. onderstaande blauwe tekst. Het gonsde daarna door de wijk: ze houden er mee op, eindelijk iets verstandigs.

Mede gezien zeer lager respons op de uitnodiging voor deze ALV (september JF), slechts 14 leden waren aanwezig (waardoor ALV ook niet rechtsgeldig is) en daarmee ook geen betrokkenheid tonend op de "noodkreet" van het zittend bestuur zoals aangegeven in het toegezonden werkplan, hebben wij niet meer de verwachting dat de situatie over een half jaar verbeterd is. De intentie van het bestuur om het nog een half jaar aan te zien is daarom ook niet meer aanwezig. Het mag duidelijk zijn dat het voorgaande voor zich spreekt.

Er zijn leden die de bewuste brief wel, en anderen die hem niet in de bus hebben gekregen.
 Dat riekt naar manipulatie. Beijumer Arjen de Rooij: "Ik ben lid maar heb de brief niet gehad." En dat seinden nog een paar leden de blogger in. Een van hen: "Kritische leden kregen de brief niet, alleen een select groepje wel."

Of dat al of niet zo is, kan ondergetekende niet natrekken. Het is op z'n zachtst gezegd onhandig, als je als wijkclub al de uitstraling van manipulatief, onbetrouwbaar en verdeel en heers aan je broek hebt hangen, kun je beter zo eerlijk en zorgvuldig mogelijk zijn.

Hitsige en intimiderende opmerkingen
Op de foto zien we Hans Koopman, webmaster van Lijn6. Samen met hem bekeek de blogger dinsdagmiddag de door hem en Arend Beukema opgenomen filmbeelden van de vergadering. Hans, wat vond je van de avond? 
"Het kwam bij me over als een voorgeprogrammeerd iets. En volgens mij zijn mensen om de tuin geleid, want waarom kreeg het ene lid wel een uitnodigingsbrief en een ander weer niet? Op de avond waren er veel mensen met een positieve input. Het jammere was dat de enigszins teleurgestelde en afscheid nemende voorzitter overruled werd door de hitsige opmerkingen van oud voorzitter Wim Klein. Zijn voortdurende opmerkingen en mimiek kwam bij menig deelnemer niet constructief en zelfs intimiderend over. Deze drammerige vergadertechniek deed elk nieuw idee in de kiem smoren!" 

De blauwe tekst in de gedeeltelijk rondgestuurde brief windt er geen doekjes om. Genoemde ALV in september was ongeldig, er wordt geen betrokkenheid getoond en de situatie zal niet verbeteren. Einde oefening. Zou je denken.

Maar nee, het bestuur, minus terugtredende voorzitter Veldman, gaat in een commissie van vijf zitten over hoe en wat verder. Samen met een hierboven door Koopman opgevoerde oude bekende die tussen 2007 en 2012 voorzitter was. Hans Koopman: "Jammer dat ik het niet op beeld heb, hij stak als eerste zijn hand op toen commissieleden werden gevraagd zich te melden."

Arjen de Rooij
Het had zo mooi kunnen zijn, een streep onder het oude en een nieuw begin maken. Kritische leden van de club, die anderhalf jaar geleden het rapport 'Vrede in Beijum' uitbrachten, klik hier, hadden een nieuw bestuur praktisch rond.
Arjen de Rooij wilde daarin wel zitting nemen. "Mits er een nieuwe start wordt gemaakt, ik ga niet in een soort van burgeroorlog zitten. Ik wil graag m'n steentje bijdragen, tot in het gemeentehuis maken ze zich grote zorgen over het aanhoudende geruzie in Beijum. Dat moet een keer stoppen."

Het mag niet zo zijn. Sommige aanwezigen hebben zich op het verkeerde been gezet gevoeld door de tendentieuze en achteraf gezien 'vissende' brief. Een van hen: "We mochten niet meer terugkomen op de leugenachtige brief, we werden als zeurders neergezet."

Het einde van het liedje is zoals gezegd dat oud gedienden uit het bestuur nu in een commissie gaan zitten over hoe en wat nu verder met de bewonersclub uit Beijum
Arjen de Rooij snapt het niet: "Minder dan twee op de duizend mensen is Beijum is lid, van de pakweg 250 leden komt er minder dan tien procent opdagen, waarom wil je dan toch nog het oude voortzetten? Ik had graag wat voor Beijum willen betekenen, maar ik weiger om in dit wespennest te stappen."

Geen zelfonderzoek
De wijkperikelen zijn nog lang niet voorbij. De 'ruziewijk' Beijum met z'n door de gemeente Groningen fors gesubsidieerde wijkclub trekt de lijn van de afgelopen jaren gewoon door. Tot aan het bijna einde (eergisteren) liggen de problemen nooit aan de naar binnen gerichte club (geen contact met de wijk) zelf. Ze zijn immers goed bezig. Alles wat fout gaat in Beijum ligt aan anderen, aan deze blogger en aan Beijumnieuws bijvoorbeeld. Nooit één teken van zelfonderzoek: waarom lust Beijum ons niet? Zou het ook aan onze eigen opstelling kunnen liggen? Arjen de Rooij: "Ze snappen misschien niet dat ze zelf onderdeel van het wijkprobleem zijn."

Een gemiste kans voor Beijum. Degenen die in de commissie gaan zitten, met oud voorzitter Klein voorop, gaan daar niet in om zichzelf overbodig te maken en om de weg vrij te maken voor nieuwe mensen en nieuwe energie. Dat had afgelopen maandag immers direct kunnen geschieden, samen met Arjen de Rooij en andere beschikbare mensen. Een lid die pertinent anoniem wil blijven: "Wim Klein gaat binnenkort met pensioen en hij wil graag weer aan de touwtjes trekken binnen de BOB."

Conclusie, de treurmars die bewonersclub Beijum heet gaat onverminderd door. En de gemeente Groningen subsidieert de voor Beijum beschamende en ondermijnende gang van zaken.

Kees Huizenga, kritische Beijumer, wat vind jij ervan? "Ik vind de uitslag van de avond uiterst triest, Beijum had een nieuwe start kunnen maken met frisse mensen aan het roer. Nu gaat het Bejaardenoverleg Beijum (BOB) onverminderd verder."

(Op Lijn6 staat hier een verslag, in de loop van de dag komt er een video bij.  En hier een interview met Arjen de Rooij)

Update 12:03 uur, het aanhoudende geruzie in Beijum heeft de stad Groninger pers bereikt:
GRONINGEN - Het blijft rommelen in Beijum. Maandag is een vergadering van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) compleet uit de hand gelopen. Beijumer en oud-raadslid Arjan de Rooij voelde zich dermate geschoffeerd door de omstreden BOB-voorzitter Wim Klein (links op de foto), dat hij briesend de zaal verliet.Inmiddels heeft Jan Veldman zijn bestuursfunctie neergelegd.  Lees het hele verhaal op Lijn 6 en Beijumnieuws.
Groningen Dichtbij
Update 17.45 uur, een videoverslag van de avond. Met dank aan Lijn6:

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Als me iets duidelijk(er) is over de perikelen in de wijk Beijum is, dat het me steeds onduidelijker wordt en ik niet snap dat er nog steeds gemeenschapsgeld naar deze wijk gaat, ongeacht op welke rekening dit wordt gestort.

Anoniem zei

Is bladruimen op rijbaan en fietspad in Beijum afgeschaft? Geen porum stadhuis!

Kees Huizenga zei

Gistermiddag stuurde ik onderstaande e-mail naar de heer Ruud van Erp, de stadsdeelcoördinator Oost.

Citaat:


"Dag Ruud,


Met het terugtreden van John Veldman bestaat het BOB-bestuur nu uit twee personen. Beneden de statutaire ondergrens van de BOB.

Zie: https://twitter.com/JohnVeldman1

Tiemen Wagenaar is gisteravond zeer waarschijnlijk niet herkozen (zie de agenda). Dus is hij nog steeds geen bestuurslid.

De statuten van de BOB bepalen dat het bestuur uit minstens drie personen moet bestaan. Zie art. 10 lid 1 van deze statuten.
De twee overgebleven bestuursleden zijn feitelijk en formeel geen bestuursleden meer. Lopende zaken kunnen wel afgehandeld worden.
Deze twee zgn. “bestuursleden” kunnen wel vergaderen met de ingestelde overlevingscommissie of draagkrachtcommissie (deze namen heb ik zojuist bedacht).


Bovendien: nergens lees ik bij Mike Tomale dat de Begroting 2016 alsnog is goedgekeurd.* De financiële stukken lagen er zeer waarschijnlijk ook niet (zie de agenda).

* Zie: http://www.groningerkrant.nl/2015/11/voorzitter-bewonersorganisatie-beijum-treedt-terug/

Mike Tomale schrijft volledig ten onrechte over “3 bestuursleden”. Dus inclusief Tieman Wagenaar.


Redenen om met ingang van 1 jan. 2016 de subsidie aan de BOB te stoppen:

1. het aantal bestuursleden is statutair te laag;

2. de BOB-begroting 2016 is in formele zin niet goedgekeurd door de AV (van 24 september 2015 en 9 november 2015);

3. het BOB-Werkplan 2015-2016 is in formele zin niet goedgekeurd door de AV (van 24 september 2015 en 9 november 2015).

Tenzij er in 2015 alsnog een extra AV wordt gehouden om al deze grote gebreken te herstellen. Januari 2016 is te laat. Gegeven de ASV.


Wat gaat de SDC Oost nu doen?


P.S. 1: Over die mogelijke fraudezaak bij de Beijumkrant in 2014 benader ik een klachtenfunctionaris van de gemeente Groningen of de Gem. Ombudsman. Peter Gerrits neemt mij niet serieus. Hij heeft geen contact met mij opgenomen. Dieptriest voor het vertrouwen in de gemeentelijke overheid.

P.S. 2: Gisteravond werd het quorum wederom niet gehaald. De SDC Oost kan navragen of art. 17 lid 8 van de BOB-statuten is gebruikt.


Graag jouw reactie.


Met vriendelijke groet,

Kees Huizenga" Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Vanmiddag plaatste ik op de website van de BOB een reactie die nog steeds "in moderatie" is.

Ik citeer deze reactie." Kees Huizenga schreef:

11 november 2015 om 15:59

Je reactie is in afwachting van moderatie.


John Veldman schrijft in zijn afscheidsbrief het volgende:

“Een discussie die niet uitblonk in respect voor de andere leden die op de uitnodiging van het bestuur waren afgekomen. Een paar veel aan het woord komende leden waren, zo leek het, erg bezig met het overtuigen van anderen van het eigen gelijk over wat er nodig is, met een hoog oplopende ruzie en een tussentijds opstappen van dien.”

Hij duidt onder meer op Wim Klein. Die fel te keer ging met de hem kenmerkende gebarentaal. Vanmiddag verschijnt er een videoverslag op http://www.lijn6.com.

Tussen Wim Klein en John Veldman boterde het niet meer. “Gesubsidieerd ruziemaken”, met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media.

Dat tussentijds opstappen duidt op het welbewust vertrek van de heer Arjan de Rooij en de voorzitter van de Renschelheerd. Heel jammer dat drs. Arjan de Rooij geen voorzitter is geworden van de BOB. Een gemiste kans. Een bewijs ten overvloede dat de BOB chronisch afstoot. Dieptriest!


Zie verder:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/11/mensen-zijn-om-de-tuin-geleid.html

http://www.lijn6.com/index.php/lijst/politiek-22/commentaar/3523-de-teleurstelling-bob

http://www.lijn6.com/index.php/lijst/beijumers/verhalen/3524-interview-met-arjan-de-rooij-betreft-de-laatste-alv-van-de-bob "

Anoniem zei

Hou toch op met die poppenkast en marionettenclub. De democratie is zo dood als een pier, dat weet toch inmiddels driekwart van het Nederlandse volk. De Macht Lacht en drukt toch alleen maar en telkens weer de eigen zin door.

Karin zei

Dicht die geldkraan!!!
En nw jonge en oude frisse gezichten erin.

Anoniem zei

Wim Klein? Mensen wat waren we blij toen hij bij onze club GVAV-rap weg ging. Wat een opluchting. Wim, je moet gewoon ophouden jongen met je strapatsen.

Annet zei

Wat is die Klein een verschrikkelijke hork. Mijn heerdgenoot zo laag en vies af te moeten serveren. Wat een verschrikkelijke lage man. En de voorzitter liet het gebeuren. Driewerf bah!

Kees Huizenga zei

1. Die meneer, die naast de heer Menno Fritsma zat, maakte zeer verstandige opmerkingen. Mijn grote waardering hiervoor. Zie het begin van de videoreportage.

2. Een platform heeft geen vaste ledenkring. Heeft geen rechtspersoonlijkheid, zoals wel het geval is bij een stichting of een vereniging. Indien de BOB een bewonersplatform wil worden, vervalt de gemeentelijke subsidie, omdat de gemeente alleen stichtingen en verenigingen subsidiegeld geeft. Dat staat in de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen (Maatschappelijk Domein).

3. Op de video van Lijn6.com wordt heel goed weergegeven hoe ontzettend afstotend en dito "ontbindend" de BOB is. Wim Klein verweet Arjan de Rooij in het verleden niet op de BOB-ledenvergaderingen te zijn geweest. In plaats van hem van harte welkom te heten. Gerrit Lennips verweet Arjan een “afgedankte politicus” te zijn. Vreselijk. Heel goed dat Arjan is weggelopen.

4. Wim Klein ontkende dat er “een burgeroorlog in Beijum was”. “We kunnen in Beijum nog boodschappen doen.” Heerlijk laconiek. WK nam Arjan totaal niet serieus. De handreiking van Arjan werd niet aangenomen of opgepakt.

5. Arjan de Rooij werd in het hol van de leeuw diepgaand vernederd. Hij gaf in zijn toespraak zeer wijze adviezen. Waarom greep de voorzitter van de BOB-AV niet in? De heer De Rooij is een groot bestuurlijk talent. Een warme persoonlijkheid.

Anoniem zei

Hou toch op met die poppenkast en marionettenclub. De democratie is zo dood als een pier, dat weet toch inmiddels driekwart van het Nederlandse volk. De Macht Lacht en drukt toch alleen maar en telkens weer de eigen zin door.

Anoniem zei

Beijum is de gootsteen van Groningen. Doordat het op zo'n plaats pruttelt, rochelt en stinkt ga je kokhalzen.

Kees Huizenga zei

1. Wim Klein is afgetreden als voorzitter van de BOB in oktober 2013. In september 2013 werd hij herbenoemd als bestuurslid.

Het 30-jarig bestaan van de BOB werd gevierd in oktober 2013. Tijdens dit zesde lustrum hield Wim Klein een toespraak. Het gerucht gaat dat hij vanwege zijn gedrag tijdens dit lustrum heeft moeten aftreden. Anderen vertellen mij dat hij in oktober 2013 door het bestuur van de BOB is afgezet. Vanwege een gehouden toespraak en de toedracht er omheen. De oud-voorzitter van de BOB, mevrouw Marjo van Dijken, was hiervan getuige. Deze speech was "erg onder de maat". Zelfs voor de toenmalige BOB-secretaris John Veldman!

John Veldman is ruim twee jaren voorzitter van de BOB geweest.


2. Arjan de Rooij maakt een grote rekenfout. De BOB heeft circa 230-250 leden.

In Beijum wonen op dit moment tegen de 12.500 inwoners (de wijkbevolking daalt al jaren!).

Met andere woorden: circa 2% van de wijkbevolking is lid van de BOB. Niet minder dan 2 promille (= 2‰).

Ik verwijs naar dit citaat van Beijumnieuws:

“Arjen de Rooij snapt het niet: "Minder dan twee op de duizend mensen is Beijum is lid, van de pakweg 250 leden komt er minder dan tien procent opdagen (...).”


De roepnaam is Arjan; niet Arjen.

Willem Pauwelussen zei

Klopt dit wel eigenlijk?
Hoeveel mensen zijn er lid van een politieke partij? Ook iets als 2% van de bevolking? Kun je dan zeggen dat die de bevolking niet vertegenwoordigen? En dus het recht niet hebben om in de kamer te zitten? En hetzelfde verhaal voor de FNV en de CNV. Die hebben ook maar een fractie van net Nederlandse loontrekkersbestand lid kunnen krijgen. Betekent dit dat ze de legitimiteit niet hebben om de CAO-onderhandelingen te voeren?
Ik heb geen flauw idee hoe de BOB ligt in de wijk, maar ik denk niet dat hun ledenaantal daar een valide maatstaf voor is.
En dat geldt ook voor de opkomst bij ALV's.