woensdag 18 november 2015

RUSTIGE DIALOOGAVOND IN DE BRON OVER BW ONNEMAHEERD


"Ik moet maar vertrouwen op wat jullie vertellen." Een der aanwezigen van de vanavond in de Bron georganiseerde dialoogavond Lentis Forum versus Beijum gaf aan er "allemaal niet zo'n verstand van te hebben, maar het voelt niet helemaal goed dat dit naast een school plaatsvind." Het was ongeveer de enige half kritische opmerking die tijdens de avond werd geuit. Net als dat een aanwezige vroeg: "Er gaat niks veranderen zeggen jullie maar toch komt er 's nachts extra bewaking."

Verder stond de dialoogavond in schril contrast met de op 15 september gehouden ontmoetingsavond tussen Beijumers en Lentis, zie nog eens hier.
Er klonk vanavond nog enig wantrouwen door in de vragen die werden gesteld, maar er zat geen emotie meer bij. Waar de zaal 15 september bij tijd en wijle kolkte van woede, daar overheerste vanavond de rust en de beheersing. Een bezoeker bijna aan het einde van de tafel, richting Lentis-afgevaardigden voor in de zaal: "Ik moet zeggen dat jullie goed bezig zijn." Er klonk applaus. Net als omstreeks kwart over negen vanavond toen de avond werd afgesloten.

Gespreksleider Ale Woudstra had een gemakkelijke avond, er hoefden geen brandjes te worden geblust, iedereen liet elkaar uitpraten en het respect overheerste.
Ruud van Erp en Ale Woudtra
Daar waar twee maanden geleden meer dan honderd meter aanwezig waren, daar bleef de teller vanavond op ongeveer een derde hiervan steken.

Manager Job Mol, van volwassenepsychiatrie, trapte de avond af door de zaal te vertellen dat er n.a.v. een gehouden klankbordgroep-bijeenkomst vragen kunnen worden beantwoord. En dat twee mensen van Begeleid Wonen -Beijum iets zouden gaan vertellen over de (te komen) populatie in de woonsetting.
Daarna kwam als eerste Alice Schuiling, jurist voor bestemmingsplannen van de gemeente Groningen aan het woord. Het bestemmingsplan is op orde en het heeft voor aanvang van de bouw van de woningen aangekondigd gestaan. Op verzoek van een der aanwezigen wordt deze destijds gehouden procedure nu alsnog inzichtelijk gemaakt.

Daarna kwamen twee heren aan het woord die op de werkvloer werken, zie bovenstaande foto. Aan de hand van een fictieve patiënt genaamd John werd de levensloop van iemand met een moeilijke jeugd, via kleine criminaliteit naar steeds erger, later alcoholmisbruik en grote delicten naar een TBS-maatregel uit de doeken gedaan.
De zaal werd stil door het gevoelige en begrip opwekkende verhaal en harde vragen werden daarna niet meer gesteld. Wel twijfelvragen. Komen de ex-TBS-ers rechtstreeks vanuit de kliniek naar Beijum of is er nog een tussenfase? Hoe groot is de kans op recidive en terugval? Hoe zit het met de bezuinigingen in de zorg, kunnen jullie de zorg aan de mensen op peil houden? Er kwamen keurige antwoorden met als strekking dat de bewoners van de BW Beijum goed in de gaten worden gehouden, dat ze adequate en professionele begeleiding krijgen, compleet met dagbesteding, medicatie en signaleringsplannen.

Wat is het verschil tussen reguliere en forensische patiënten, en hoe zit het met de veiligheid? Forensische patiënten hebben een delict gepleegd. En: "De veiligheid kunnen we nooit honderd procent waarborgen, maar de kans is uiterst klein." Mol kreeg voor de laatste woorden bijval uit de zaal: "We wonen al heel lang vlakbij de BW en er is nog nooit wat ernstigs voorgevallen."

Enig onrust was er toen werd medegedeeld dat de woonduur van de nieuwe patiënten van zeven naar twee jaar zal worden teruggeschroefd. Of dit niet voor instabiliteit gaat zorgen? Sussende woorden van het Lentis-drietal: "Hier hoeft geen sprake van te zijn."  Weer bijval vanuit de zaal: "Er verhuizen sowieso mensen in de Onnemaheerd, en in een flat kent toch ook niet iedereen elkaar?"

Of Lentis nog iets meegegeven kan worden qua tips, vroeg Woudstra aan het einde van de avond. De zaal was eendrachtig: "Blijf ons op de hoogte houden en blijf communiceren." En ook:" Organiseer weer eens een buurtbarbecue bij de BW".
Dat beloofde Mol: "We hebben van de slechte start geleerd zoals jullie kunnen zien, we leren snel. En die barbecue gaan we regelen. In de komende ontmoeting met de klankbordgroep (24 november;JF) gaan we verder praten." Een aanvulling vanuit de zaal: "En als er zorgen zijn kunnen die 24 uur per dag gemeld worden."

Het overgrote gedeelte van de aanwezigen verliet tevreden gestemd de zaal van de Bron. "Dit was een goede en constructieve avond." Een enkeling hield een slag om de arm: "Ik moet het nog zien, wel knap hoe slim ze alles hebben gladgestreken."

De kou is uit de lucht in Beijum aangaande de populatie die in BW Onnemaheerd Beijum komt te wonen. De verhitting ook. Het was een zeer kalme en waardige avond in de Bron. 'Beijum' en Lentis Forint kunnen na deze dialoogavond verder bouwen aan het onderlinge vertrouwen.
Alice Schuiling namens de gemeente Groningen over het bestemmingsplan

1 opmerking:

Oud medewerker zei

Zoals je weet volg ik jou site Beijumnieuws dagelijks en nu juist ook
nog de ontwikkelingen van Lentis en de voorlichting om de onrust
weg te nemen die er is ontstaan. Het doet mij heel veel goeds als
ik lees dat er iemand in de zaal vroeg organiseer eens weer een barbecue
ja dat was leuk en op deze manier is er ook binding met de bewoners
en hun buurgenoten en o ja ik was het en enkele bewoners die dat hebben
georganiseerd ben blij dat Lentis dit ook overneemt jammer dat ik hier niet
meer bij kan zijn om dat ik nu in Wonen Tuinwijk werk.