maandag 16 november 2015

ENQUÊTE (ON) VEILIGHEIDSGEVOELENS IN BEIJUMBedankt dat u wilt meewerken aan ons onderzoek. Met deze vragenlijst proberen wij inzicht te krijgen in de veiligheidsgevoelens die u, als inwoner van de wijk Beijum, ervaart. De vragenlijst bestaat uit 23 vragen en zal ongeveer vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.

Start de enquête hier.

Nog even de aankondiging van 14 oktober.

Studenten van de opleiding Integrale veiligheid, NHL Hogeschool te Leeuwarden, starten 16 november een onderzoek in de wijk Beijum. NHL HogeschoolDit onderzoek richt zich op de veiligheidsgevoelens van de bewoners in de wijk. De aanleiding voor dit onderzoek was de recente poging voor het plaatsen van ex-Tbs'ers in de wijk.   
Het onderzoek hoopt inzicht te verkrijgen in de veiligheidsgevoelens van de bewoners en deze eventueel te verbeteren  door aanbevelingen te doen aan de gemeente Groningen.

Onderdeel van het onderzoek is het afnemen van een enquête onder de bewoners van de wijk. De link voor deze enquête wordt binnenkort op Beijumnieuws geplaatst.

Door het invullen van deze enquête kunnen de bewoners meehelpen met het veiliger maken van hun eigen wijk. 

Ritsart Jansma, Melvin Kooistra, Wouter Bakker, Joute Dijkstra en Sander Stobbe.  Studenten Integrale veiligheid, NHL Hogeschool te Leeuwarden.  

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Boven vraag 21 staat deze opmerkelijke tekst:

"Tot slot volgen er nog een aantal vragen betreffende de mogelijke komst van tbs'ers van de Van Mesdagkliniek naar de locatie voor Beschermend Wonen van Lentis aan de Onnemaheerd. Het is echter al bekend dat dit plan niet doorgaat. Toch willen wij graag van u weten of een eventuele komst van tbs'ers naar uw woonwijk invloed zou hebben op uw veiligheidsgevoelens." Einde citaat van de studenten van de NHL.


Ik wist niet dat de plannen van Forint Lentis aan de Onnemaheerd NIET doorgaan. Wie weet meer over deze materie?

Bestaat er te veel oppositie in de wijk Beijum?

Zijn de plannen niet goed doordacht?

Is de Klankbordgroep van Lentis bij dit besluit betrokken geweest?

Kees Huizenga zei

Ik heb zojuist gebeld met de afdeling Communicatie van Forint Lentis/FPC Dr. S. van Mesdag.

De plannen aan de Onnemaheerd zijn niet in de koelkast gezet.

Deze zin in de toelichting is dus fout en totaal overbodig:

"Het is echter al bekend dat dit plan niet doorgaat."


De vijf studenten van de NHL zijn niet zorgvuldig en accuraat geweest.

De NHL-enquête dient aangepast te worden.