maandag 30 november 2015

DE WIJKKANT VAN BEIJUM WORDT GEMIST


"Gewoon gezellig zo'n krantje in je handen." 

Het is louter digitale nieuwsvoorziening wat de klok slaat in Beijum. Via Beijumnieuws, Lijn6, Facebook en Twitter worden Beijumers op de hoogte gehouden wat betreft nieuwtjes, aankondigingen en ontwikkelingen uit hun woonwijk. Snelle en uitgebreide nieuwsvoorziening als nooit tevoren in de wijk. Toch wordt de een jaar geleden onnodig opgedoekte wijkkrant gemist.

Het gemis komt vooral bij de oudere generatie voor, aldus wat de blogger zo links en rechts opvat. Ook al stonden er de laatste jaren hoofdzakelijk zelfgenoegzame en zelf strelende berichten in de wijkkrant, naar de krant als verschijningsvorm wordt terugverlangd. Kinderen zijn vooral gefocust op internet en wat daar op staat. Filmpjes of foto's waar ze opstaan zijn oeverloos te bekijken en te downloaden. Een paar keer per week klampen kinderen ondergetekende aan met de bedelende vraag of ze zelf of wat ze bezighoudt op Beijumnieuws mag.

Nee, de kinderen met hun smartphone en pc missen het papier niet zo.
Marcelkoopman.nl
De blogger is afgelopen jaar drie keer gepolst met de vraag of hij eventueel weer mee zou willen werken aan een nieuwe wijkkrant (die dan een andere naam zou gaan dragen dan de teloorgegane Beijumkrant). Steevast vertelde ondergetekende dat hij z'n hart aan internet verpand heeft, maar dat hij wel bijdragen zou willen leveren. Mét de aantekening dat hij alleen dienend wil zijn, geen hoofdredacteurschap, en dat hij zich verre wil houden van hernieuwde haantjes-gekrakeel. Verder met de enige voorwaarde dat de krant onafhankelijk zou moeten zijn, en niet ingebed in een of andere instelling of organisatie die eigen gewin (alleen eigen 'positief' nieuws, zonder een eventuele kritische noot) nastreeft.

Het is een nobel streven om de wijkkrant te willen doen herleven, maar 'allesverslinder' internet is nooit meer in te halen. En eind september kwam een Bruisend Beijum-glossy uit, zie nog eens hier. Is er ook nog een mens die het kleurrijke blad openslaat om te kijken wat er nu, eind november, allemaal te doen is in de wijk?

Sinds gisteren staat op Facebook-pagina Sociale Long onderstaande oproep:
Hij, (Theo Koolman, zie onderste foto bij dit bericht: JF) pitchte zijn idee om een vergankelijke speeltuin te maken van natuurlijke materialen op het terrein van het Trefpunt, ook had hij het idee om de Beijumkrant weer te introduceren omdat veel mensen de krant missen.
Hij is op zoek naar mensen die hem bij de redactie hiervan zouden kunnen helpen, dus bij deze de vraag wie heeft hier feeling mee? Ben jij degene die Theo zoekt? laat het hem weten en wie weet komt de Beijumkrant wel weer terug wink-emoticon

Het is een eigenaardige (solo)actie, en je zou het niet verwachten van een beweging die de verbinding zoeken hoog in het vaandel heeft staan. De blogger heeft er verder als tevreden en onafhankelijke blogger geen problemen mee. Begin vooral allemaal je eigen wijkorgaan.
Maar misschien beter dat de initiatiefnemer(s) aansluiting tracht(en) te krijgen met voorzichtig gestarte verkenningsgesprekken in de wijk omtrent dit thema.

Anders gaan we wellicht over van de krant als splijtzwam naar een nieuwe fase van conflict en verdeling/onenigheid. Twee tips van ondergetekende, bed een mogelijke nieuwe krant niet in een belangenbeweging als de zichzelf profilerende a-politieke beweging Sociale Long in.
En, betrek alleskunner en man met veel ervaring Hans Koopman van Lijn6.com in de ontwikkelingen. Willen we een eventuele exclusieve wijkkrant in Beijum? Of toch liever een inclusieve?

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik herhaal de gisteravond door mij geleverde reactie op:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/11/nee-beijumnieuws-is-ook-niet-objectief.html

"P.S. 2: Dat voorstel van Theo Koolman over een nieuw wijkorgaan heeft hij tijdens de tweede Beijumsessie van de Sociale Long NAMENS ZICHZELF gedaan, terwijl er in de wijk Beijum een bepaalde organisatie druk bezig is om een nieuwe gedrukte wijkkrant van de grond te krijgen. Theo Koolman sprak dus behoorlijk voor zijn beurt. Erg voorbarig en solistisch. Tevens niet solidair. De naam van deze organisatie noem ik niet."


Vanmiddag schreef ik op Facebook Sociale Long Beijum:

"Ik heb aan het begin van de middag meer dan 45 minuten telefonisch gesproken met de heer Riko Klompstra, de voorzitter van het Trefpunt. Dat voorstel met betrekking tot “natuurlijke materialen van een vergankelijke speeltuin” voor kinderen is niet vooraf besproken met het bestuur van het Trefpunt. Het bestuur van het Trefpunt is uitsluitend bevoegd om te beslissen over zaken binnen het grondgebied van deze stichting. Het is dan wel zo verstandig om EERST het bestuur van het Trefpunt te benaderen alvorens een voorstel te doen over een project binnen het territorium van het Trefpunt. Dan is vooraf immers draagvlak geschapen!

Er wordt geprobeerd dat vanavond iemand vanuit het Trefpunt naar de openbare Sociale Long-vergadering in De Kleihorn komt. De heer Klompstra was erg verontwaardigd, waarbij ik mij nog parlementair uitdruk. In ieder geval is het Trefpunt opzettelijk door Theo Koolstra gepasseerd.

Het bestuur van de stichting Trefpunt is bij twee ingebrachte onderwerpen door Theo Koolman genegeerd.

1. Met betrekking tot een nieuwe wijkkrant (Theo Koolman had informatie gekregen van Niko Klompstra; er is voortijdig gelekt).

2. Met betrekking tot die “vergankelijke speeltuin” (de stichting Trefpunt wist van niets).

De vraag is: waarom toch?"

Einde citaat.

Anoniem zei

Een gedrukte wijkkrant kost wèl weer ruimte in de kliko.

Anoniem zei

Sociale long en T. Koopman moeten andere initiatieven in Beijum niet overrulen want anders is het snel gedaan met hun vluchtige populariteit.

Kees Huizenga zei

Een correctie: in het laatste gedeelte onder (1) moet staan: Riko Klompstra.

Wat betreft een wijkkrant: ik kan me voorstellen dat veel kinderen die dubbele kinderpagina van die voormalige Beijumkrant missen. Werd die gemaakt door een medewerkster van de SKSG?

Nu de Regiokrant Groningen samen met de Groninger Gezinsbode verschijnt, kan deze uitgave van Leander Media beter gelezen worden. Mevrouw drs. Willy Koolstra schrijft daarin uitstekende artikelen. Lees eens haar artikel op pagina 7, onderaan, in de Regiokrant Groningen van 25 november 2015, getiteld: "Aanstormend culinair talent". Voor oudere kinderen. Hartverwarmend, feel good en activerend.

Ik herhaal dat een Beijumbijlage in de Regiokrant Groningen een voorloper kan zijn van De Beijumkoerier (een andere naam kan uiteraard ook). In deze bijlage kunnen advertenties en mededelingen staan van het Beijumer bedrijfsleven, de grote woningbouwcorporaties, de Vensterscholen, WIJ Beijum, het Gezondheidscentrum Beijum, de Buurtcentra in Beijum, de Boerderijum, het Trefpunt, de Sporthal Beijum, de Wiershoeck, etc.

Ria zei

De regiokrant wordt volgens mij verspreid met een stapel folders. Gevolg is dat mensen met een Nee/Ja sticker de regiokrant niet op de mat krijgen.

Op zich vond ik de Beijumkrant altijd prettig te lezen. Mogelijk dat het, volgens sommigen, af en toe een gekleurd beeld gaf, maar dat doet Beijumnieuws ook. Nooit een artikel zonder duidelijk standpunt en duidelijke mening. En dat mag op een blog, maar is jammer wanneer je pretendeert als onafhankelijke partij nieuws te brengen.

Een Beijumkrant zou mij wel wat lijken. Het tijdschrift, dat we nu af en toe krijgen, vind ik ook leuk om te lezen.

Wel grappig dat Beijum.org weer mist in de nieuwsvoorziening van Beijum, trouwens.

Anoniem zei

Ja, graag weer een informatieve, opinierende en verstrooiende papieren wijkperiodiek. Pluriform media-aanbod voor onze wijk zou geweldig zijn.
Geen mededelingblaadje zoals Huizenga voorslaat, echt een krant.

Kees Huizenga zei

Beste anoniem, je begrijpt mij niet goed.

Natuurlijk wil ik ook een "echte" wijkkrant, geschreven door bevlogen medewerkers. Ook van buiten de redactie. Een wijkkrant van, door en voor wijkbewoners.

In deze wijkkrant kunnen advertenties staan of ingezonden berichten van bepaalde instanties, diensten, stichtingen, vensterscholen, etc. Hiervoor dient mogelijk betaald te worden.

Een redactie kan over actuele zaken bijdragen schrijven. Over Forint Lentis, het Nieuwe Innersdijk, de leegstand van gebouwen, de verloedering van de wijk (dumping van huishoudelijk afval) en zo kan ik doorgaan.

Heel belangrijk lijken mij bepaalde rubrieken toe. Voor de kinderen, de oudere jeugd (rondom het Trefpunt), de multiculturele samenleving, een activiteitenoverzicht of activiteitenladder van WIJ Beijum, een ouderenrubriek, uitgaanstips, enz.

Daarnaast kunnen meerdere columnisten hun opiniërende bijdragen geven. Ingezonden berichten zijn heel belangrijk.

Het lijkt me goed om op termijn over deze punten te brainstormen. Bij het Trefpunt is men aan het broeden. Ik wacht de toekomstige ontwikkelingen met een open vizier af.

Zeer belangrijk is dat zo'n wijkkrant er niet is om de hoofdredacteur te strelen. Geen eigendunk, geen narcisme, geen haantjesgedrag, geen egotripperij en geen hovaardig uitsluitingsgedrag, zoals ik bij voorbaat bij Theo Koolman waarnam (nog voordat er een redactie of wijkkrant is!). De norm moet zijn om de wijk te dienen. Niet jezelf of een bepaalde wijkorganisatie.


P.S.: Op Facebook zag ik de naam van Rieko Klompstra.

Anoniem zei

@Ria, het is helemaal niet grappig dat Beijum.org praktisch stilstaat en mist in de nieuwsvoorziening van beijum. Weet je wel hoeveel subsidie ze krijgen?