donderdag 26 november 2015

PITCHES OP BEIJUMSESSIE IN DE BOERDERIJUM

Dames van de Sociale long
Theo Smit over de Groene Long
"Ik ben al jaren als stadsdeelsecretaris verbonden met Beijum, maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt, het is echt geweldig wat jullie doen."
Irma Zijlstra van stadsdeel Noorddijk sloeg gisteravond aan het bijna einde van de 'Beijumsessie' de spijker op de kop.

De blogger heeft in de loop der jaren heel wat wijkbijeenkomsten in Beijum meegemaakt. Er hing vaak een vastgeroeste oudere mannen-sfeer. Sinds ongeveer juni dit jaar lijkt er iets te zijn veranderd, Beijumnieuws berichtte in juli over 'nieuw elan' in Beijum.
Kruidenvrouw Saskia Nieboer: Stop de hondenkeutels
En dat staat nog steeds overeind. Niet om mensen tegenover elkaar te zetten, maar om een keerpunt in Beijum aan te geven.
Uit de aankondiging van 'Beijumsessie' op de Facebookpagina van Sociale Long:
JOUW WIJK, JOUW KINDEREN, JOUW STEM!!! ZORG DAT HIJ GEHOORD WORDT!!!
Vanavond Beijumsessie in Boerderijum 20:00.
Koffie en thee staat klaar!

Er kwamen gisteravond iets meer dan dertig belangstellenden op de avond af. De aanwezigen konden luisteren naar mensen die een pitch inbrachten over hoe en wat nu verder met ons aller Groene/Sociale Long.

Ondergetekende schoof een half uur te laat aan. Bij binnenkomst zag en hoorde hij Groene Long-lid Theo Smit verhalen over 'zijn' Groene Long. Zie foto links. Daarvoor schijnt ene Carla de aanwezigen te hebben bijgepraat over Samenloop voor Hoop Beijum. Dit komend jaar te houden evenement tegen kanker zal grotendeels in het Groene Hart van Beijum gaan plaatsvinden.

Na Smit kwam Saskia Nieboer aan het woord. Onze kruidenvrouw heeft tijdens rondwandelingen met kruiden-cursisten last van hondenpoep. "Kunnen er zones in het Groene Hart komen waar honden niet mogen komen?"

Margot Brettschneider: Hoe optimalen we de wijkcoomunicatie?
Daarna was er een bevlogen pitch van Beijumse Trijntje de Haan. Ze wil graag vuurplaatsen her en der in de wijk. En ook in de Long. Uit een door haar uitgedeelde schrijven: We weten dat mensen meer en meer via beeldschermen met elkaar praten. Ongemerkt ontmoeten we elkaar minder in levende lijve. De vuurplaats nodigt uit om dit wel te doen. Met als belangrijk bijeffect dat dit het verband tussen buurtbewoners versterkt en mensen hun directe omgeving ervaren als vallend binnen hun zorg, hun verantwoordelijkheid. De openbare omgeving wordt zo meer van de buurt.

Na Trijntje kwam Kees Huizenga aan bod. Zijn bijdrage zal in een apart blogbericht worden behandeld. Een tipje alvast van de sluier: compost....(Wordt vervolgd).


Daarna brak Margot Brettschneider een lans voor betere communicatie in de wijk. Want, wat jammer dat Beijum geen wijkkrant meer heeft. Hoe moet dat nou met de wijkcommunicatie? Via Facebookpagina Sociale Long? Beijumblog? Lijn6? Voor ondergetekende moet en hoeft dat dat niet via Beijumnieuws, maar eens te meer geven de woorden van Brettschneider het gemis van een centrale (integere) wijkraad met een deugdelijk functionerende en verbindende wijkkrant in Beijum aan.

Moet er op de drukst bezochte plek in Beijum, bij Winkelcentrum Beijum, een soort van kabelkrant komen?
Irma Zijlstra: "Geweldig wat hier gebeurt."

Het enige en nadrukkelijk aanwezige mannelijke Sociale Long-lid Theo Koolman: "De wijkcommunicatie kan misschien via de Regiokrant lopen." Een aanwezige aan het einde van de avond: "Hij is niet zo gecharmeerd van de kritische berichtgeving op Lijn6 en Beijumnieuws, daar wil hij de verbinding niet mee zoeken."


Misschien komt uit Sociale Long wel de nieuwe overkoepelende organisatie binnen Beijum voort, wie zal het zeggen.


Mocht het daar van komen, dan is het wel aan te raden om naïviteit achterwege te laten. Onlangs op de Facebookpagina van Sociale Long: "Wij doen niet aan politiek." Een bijna humoristische en paradoxale aandoende opmerking.

Sociale Long Beijum heeft als groepering met afstand de meeste 'aanhangers' binnen de wijk Beijum. 

Het was een eendrachtige wijkavond in de Boerderijum. Wat werd ingebracht was bijna ondergeschikt aan de sfeer. Steeds weer werd respectvol aan de degene die een pitch inbracht gevraagd: "Wat heb je nodig?" En: "Geen discussies, stel verhelderende vragen."

Eendracht maakt nog altijd macht. En dat geldt ook voor Beijum.

Aan het einde: "De Groene Long is van ons allemaal." 


(Wordt vervolgd, de pitch van Kees Huizenga en de afscheid nemende Lammert Doedens)

Theo Koolman over zijn kijk op verbinding en communicatie in de wijk

Geen opmerkingen: