woensdag 18 november 2015

UPDATE ONDERZOEK NAAR (ON)VEILIGHEIDSGEVOELENS IN BEIJUM


(Ingezonden vanuit NHL Leeuwarden)

Door NHL studenten Integrale Veiligheid wordt onderzoek verricht naar het veiligheidsgevoel van inwoners van de wijk Beijum. Daartoe nemen zij via beijumnieuws.blogspot.nl een vragenlijst af bij wijkbewoners. NHL Hogeschool is er door Beschermd Wonen Forint en een buurtbewoner op geattendeerd dat de vragen over de komst van forensisch psychiatrisch patiënten naar de Onnemaheerd onjuiste informatie bevatten. 

Het doel van het studentonderzoek is om inzicht te bieden in (on)veiligheidsgevoelens in de wijk Beijum en de wijze waarop eventuele gevoelens van onveiligheid kunnen worden teruggedrongen. Hoewel de komst van forensisch psychiatrisch patiënten naar Beijum mogelijk van invloed is op het veiligheidsgevoel van wijkbewoners, is het onderzoeken van die invloed dus niet expliciet het onderwerp van onderzoek. Vanwege de onzorgvuldige formulering van de vragen die daarop betrekking hebben is door de begeleidend docent besloten die vragen uit de vragenlijst te verwijderen. Het is geenszins zo dat Forint Lentis het verwijderen van de vragen heeft geëist. Forint Lentis is slechts een van de partijen die heeft gewezen op onjuistheden in de vragenlijst.

De herziene vragenlijst gaat zo snel mogelijk weer online en de studenten hopen van harte op de medewerking van wijkbewoners. Hun uiteindelijke adviezen over het terugdringen van eventuele gevoelens van onveiligheid zullen zij, waar mogelijk, overbrengen aan uw gemeente en andere belanghebbenden.

JF; In de mail van gisteravond stond onderstaande zinsnede waarop het bericht dat gisteravond werd gepubliceerd is gebaseerd:

Lentis heeft contact opgenomen met onze begeleidende docenten met het verzoek de Tbs gerelateerde vragen en verwijzingen in de aankondiging te verwijderen.

Update 13:20 uur, Beijumer Kees Huizenga heeft de verdwenen en aan Lentis gerelateerde vragen uit de enquête in een reactie opgesomd onder het gisteravond geplaatst bericht. Zie hier.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

En waarom wordt hier zo gedraaid? Wees eerlijk!

Kees Huizenga zei

Vanmiddag om 15:32 uur stuurde ik onder anderen de volgende informatie naar OOG TV/OOG Radio:

"Ik citeer de NHL:

“Vanwege de onzorgvuldige formulering van de vragen die daarop betrekking hebben, is door de begeleidend docent besloten die vragen uit de vragenlijst te verwijderen. Het is geenszins zo dat Forint Lentis het verwijderen van de vragen heeft geëist.”

Totaal in strijd met de e-mail van student R.J. van gisteravond aan Beijumnieuws (opgenomen in het OOG-bericht van heden):

”Lentis heeft contact opgenomen met onze begeleidende docenten met het verzoek de Tbs-gerelateerde vragen en verwijzingen in de aankondiging te verwijderen.”

De aanleiding is:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/11/enquete-on-veiligheidsgevoelens-in.html

(zie mijn twee reacties bij dit bericht)

Mijn advies aan OOG TV is om uw oorspronkelijk bericht van vandaag te handhaven. U kunt de drie vragen weergeven in een nieuw bericht of een aangepast bericht. Die stonden op het Internet (door mij bewaard)." Einde citaat.

Later in de middag had ik een gesprek met een goed geïnformeerde journalist van OOG TV. Hij wist van de hoed en de rand. Hetzelfde verzoek deed ik mondeling. Deze prangende Lentis-NHL-zaak zou hij binnen de redactie aan de orde gaan stellen.

Het is nogal wat als de onafhankelijkheid van het hoger onderwijs wordt aangetast door een maatschappelijke onderneming met een publieke opdracht.

Bovenstaand ingezonden bericht van de NHL is op mijn verzoek opgestuurd naar Beijumnieuws, gegeven een langdurig gesprek van ondergetekende met een jonge docent van de NHL. Ik betreur het dat de student en de docent elkaar enorm tegenspreken.