woensdag 11 november 2015

DE LICHTJES BRANDDEN WEER.....(In Beijum)

" De koeien hebben staarten."
De lichtjes brandden vanavond weer in Beijum. Hoe donker het ook in de wijk kan zijn, het wordt altied wel weer licht (I.M. Ede Staal). Het was een sfeervolle kinderfeest in Beijum. Sint Maarten 2015. 
Tegen half zes vanmiddag fietste ondergetekende richting Winkelcentrum Beijum. Het kan niet anders, daar moet het epicentrum van de Sint Maarten-activiteit plaatsvinden. Nou ja, je weet het niet, het was droog, van deur tot deur gaan kan ook het nodige opleveren, misschien wel meer dan bij de zeven grutters in Winkelcentrum Beijum die op wacht stonden om de kinderen te verrassen. Zie bovenstaande foto, een dapper jongetje belt aan bij een familie in de Froukemaheerd. Kies maar jongen, keuze uit verschillende soorten snoep. De middelste foto's zijn in ons aller winkelcentrum gemaakt.

Twee foto's beneden. Boven beneden, verwachtingsvol Sint maarten lopen in het winkelcentrum.

Helemaal beneden, wat een kanjers, hoezo overdekt Winkelcentrum, we gaan gewoon van deur tot deur in de Holmsterheerd.
(De opmaak gaat soms anders dan dat de blogger wil)


Geen opmerkingen: