zondag 15 november 2015

GRUNNINGERS OVER HUN SPREEKTOAL

Verdwijnt de Grunninger Toal langzamerhand? Wordt het nog wel doorgegeven aan jongere generaties? Schamen we ons, Grunningers, ook een beetje voor onze streektaal en leren we onze kinderen het liefst Nederlands vanuit het (misschien) gegeven dat dit betere carrièremogelijkheden geeft? 

Het zijn zo wat vragen waarmee ondergetekende afgelopen voorjaar naar een paar bekende Grunningers stapte om ze aan hen voor te leggen. Dit in het kader van een schrijfopdracht van de Schrijversvakschool Groningen. Door vakantie en dagelijkse drukte is de opdracht wat in de vergetelheid geraakt.

Het komt weer naar boven tijdens het Grunninger Houkje van Radio Beijum. Zoals een paar weken geleden toen Lammert Doedens uit Heiligerlee in gesprek ging met Jan Glas oet Oethoezen (klinkt zo mooi, Uithuizen in het Grunnings). Zie de heren op bovenstaande foto staan. De blogger (Knoalstreek) sleepte ze na het nemen van de foto mee naar buiten om ze een paar vragen in streektaal te stellen. Zie video beneden. Wat kan die Glas dichten, zie hier.

Op de linker foto zien we rechts Henk Scholte in zijn werkkamer in het gebouw van de Groninger Archieven zitten. Of het schrijfstuk al of niet wordt voltooid, Scholte is redelijk optimistisch over de verdere ontwikkeling van het Grunnings: "Als ik op een avond een voordracht geef in Stadskanaal komen er zo meer dan honderd mensen op af, ook veel jongeren." 

Op de rechter foto zien we Beijumer Tonko Ufkes aan de stamtafel van Radio Beijum zitten. Op de site Huisvandegroningercultuur staat:
Tonko Ufkes (1958) wer groot op Zeuvenhuzen / Zevenhuizen, hij schrift ien e toal van dat dörp gedichten, verhoalen en stukjes over toal en geschiedenis. Vanof 1989 stoan zien gedichten geregeld ien t tiedschrift Krodde, ien 2009 

Links zien we nog een Beijumer, schriever Bert Wijnholds. "Bert Wijnholds is stukjesschriever en tekstredakteur veur t 'opdroadse' Grunneger tiedschrift Kreuze. En maint dat e nog schriever worden kin ... k Bin ooit mit n aigen webstee begund om te bloggen over mien ervoarens mit t Fokuswonen (zulfstandeg wonen veur lu mit n liggoamelke bepaarken). k Heb al gaauw maarkt, da'k doar toch nait zoveul over schrieven wil. k Bin mie doarom touleggen goan op onderwaarpen dij mie zulf meer aanspreken. Sunt da'k redakteur bie Kreuze bin, schrief k ook in t Grunnegers. Mainsttied verschientder wat van mien schriefsels in Kreuze, moar k wilmien aigen stee holden woar meer van mie te lezen is." 
Ruim een half jaar geleden schreef hij het stuk Hol die de bek Tammo.

Wellicht zit er een serie in, 'In gesprek met Grunningers." 
Bekijk en beluister de video. Het Grunnings is nog springlevend. Ook in Beijum.

Geen opmerkingen: