vrijdag 6 november 2015

OOSTKANT GROENE LONG WORDT AANGEPAKT

Latten om bomen te ondersteunen...
Begin van het afgelopen voorjaar werden er veel bomen gekapt, de Groene Long, het Groene Hart, zoals u wil, moest immers toegankelijker worden. Er zou een bloemenveld worden aangelegd op de plek waar je vanaf de Ypemaheerd het groengebied in Beijum binnen kunt lopen, naast het Innersdijkgebied. Het is de bedoeling dat er een bloemenveld aangelegd gaat worden.
Afgelopen week zijn de werkzaamheden gestart. Zie foto's. Er zijn dan wel bomen gekapt, anderen worden met rechtop staande latten ondersteund. Foto links, dat kan zo te zien sporen achter laten.
We zullen komend voorjaar zien of dit gedeelte van het 'wijkpark' daadwerkelijk is opgeknapt of niet.
 Een klankbordgroep van bewoners van Beijum heeft samen met natuurvrienden en professionals een kaderplan opgesteld voor de verbetering van het wijkpark. Dat kaderplan bestaat uit 18 grote en kleinere maatregelen. De eerste fase en de tweede zijn afgerond. Inmiddels is er geld beschikbaar voor de uitvoering van de derde fase, ter hoogte van de vijver bij de Ypemaheerd. 

Wat gaat er gebeuren

Enkele hoofdpunten van deze fase zijn:
  • Het brengen van meer openheid in het park door bomen te verwijderen en minder aan te planten, zoals al in fase 1 en 2 is aangehouden.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van 

  • het park door opknappen van de paden en snoeien/verwijderen van de hoge struiken.
  • Het versterken van het waterlint door het park door flauwe afwerking van de steile oevers.
  • De aanleg van een klassiek ingericht deel met groensoorten met een hoge sierwaarde.
  • Het herstellen van het trapveldje qua hoogte en drainage. http://gemeente.groningen.nl/beijum/groene-long-beijum

Geen opmerkingen: