zondag 18 september 2016

ACTIE VOEREN TEGEN BOETE OP ZIEK ZIJN

Meedoen met het Nationaal Zorgfonds? Beijum, zaterdag 17 juli 2016.........

Op 4 oktober zal er een informatiebijeenkomst van het Nationaal Zorgfonds in het Trefpunt te Beijum worden gehouden. Al bijna 150.000 Nederlanders willen een Nationaal Zorgfonds...ook meedoen?

Gistermiddag werd bij Winkelcentrum Beijum bovenstaande foto gemaakt. Zie Facebook
Vanmiddag vroeg het Groningse actiecomité aan voorbijgangers in Beijum om steun voor één Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Meer dan 200 steunbetuigingen in één middag. Deze beweging groeit als kool!!


19 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Meer over het Nationaal Zorgfonds:

https://nationaalzorgfonds.nl/sites/nationaalzorgfonds.nl/files/Rapport-NZF-web.pdf

Op 14 juli 2016 was er een zeer geslaagde bijeenkomst in de oude Puddingfabriek aan de Viaductstraat 3-4. Er waren circa 175 personen aanwezig. Misschien ook wel 200. De zaal was helemaal gevuld.

Het eigen risico in de zorg wordt heel belangrijk tijdens de komende verkiezingscampagne. Zie Buitenhof van vanmiddag:

http://nos.nl/artikel/2132981-van-rijn-serieus-kijken-naar-aanpassing-van-eigen-riscico.html

Anoniem zei

Hoogste tijd dat de graaiende Edith Schippersclub zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd.

Anoniem zei

Het is gruwelijk en misselijkmakend dat ouderen en mensen in de bijstand niet meer naar de huisarts kunnen doordat ze de eigen bijdrage niet op kunnen hoesten. Een kennis kreeg onlangs een noodzakelijk bloedonderzoek bij het huisartsenlab voorgeschreven, maar het "feest" ging mooi niet door, want zoiets zou 2 weken zonder eten betekenen.

Anoniem zei

Een bezoek aan de huisarts is gratis. Niet overdrijven.

Anoniem zei

Een bloedonderzoek is vaak heel duur.dus die persoon overdrijft niet.

Anoniem zei

Een bloedonderzoek door het huisartsenlab kost plm € 70,- à € 80,= afhankelijk van het aantal "stofjes" waarop het bloed onderzocht dient te worden . Dit valt onder het eigen risico en wordt dus door de zorgverzekeraar van je rekening afgeschreven bovenop je normale maandpremie. Het klopt dat die persoon dan ongeveer 2 weken geen boodschappen kan doen en dus 2 weken lang niets op z'n bord heeft te eten. Dit door de zorgverzekeraar extra geroofde geld verdwijnt in de zakken van managers in de top en vooral in die van de directeuren die daarmee ook nog eens vaak de zg Balkenendenorm overtreden. Zorgverzekeraars zijn commerciële roversbenden. Zodra de revolutie daar is, zullen ze hun verdiende straf niet ontlopen.

Anoniem zei

Van Rijn wil alleen nog maar KIJKEN naar het eigen risico, maar gelukkig willen de meest vooruitstrevende partijen het al AFSCHAFFEN. Zie volgende link >

http://www.gezondheidenco.nl/263742/rijn-kijken-naar-eigen-risico/

Kees Huizenga zei

Minister Edith Schippers van VWS vindt het eigen risico in de zorg best sociaal.

Zie: http://nos.nl/artikel/2133154-schippers-eigen-risico-is-heel-sociaal.html

Weet zij niet wat in het zorgveld gebeurt? Vraag het eens aan diëtistes, fysiotherapeuten, oogartsen, huisartsen, huisartsenlaboratoria, vrouwenartsen, mantelzorgers, etc.

Veel mensen mijden de zorg of stellen ziekenhuisbezoek uit. Op lange termijn worden de zorgkosten hierdoor alleen maar hoger.

Marktwerking in de zorg is destructief. Betalen voor ziek zijn is uit den boze. Vanaf mijn twintigste leeftijd (1971) ben ik voor het Britse model (ook het Cubaanse model).

Chris zei

En dan schaffen we het eigen risico af. Wordt de zorg daardoor goedkoper? Nee, eerder duurder want misbruik neemt toe. Dat verschil betalen we vervolgens allemaal zelf via een hogere premie.

Zorg is nu eenmaal niet gratis en helaas ook schaars. Het is daarom best goed dat door middel van het eigen risico de kosten van de zorg zichtbaar worden gemaakt. Je wil niet weten hoeveel misbruik er anders gemaakt wordt van onze gezondheidszorg. Ik spreek uit ervaring.

Bedenk daarbij ook dat de nominale zorgpremie en het eigen risico slechts een fractie van de zorgkosten dekken. het merendeel wordt nog altijd binnengehaald via de inkomensafhankelijke bijdrage. Dat ziet de gemiddelde inwoner echter niet. Verdien je wat meer, dan betaal je ook fors meer en dat gaat om wat meer dan een paar honderd euro eigen risico. Dus het stelsel is al erg sociaal.

Verder hebben we in Nederland uitkeringen en toeslagen. Daarvan wordt je geacht aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Als je dan niet naar de dokter kunt, dan moet je misschien andere keuzes maken, je telefoonabonnement opzeggen of zo, of stoppen met roken. Of gaan zorgen dat je meer inkomsten genereert.

Anoniem zei

Chris blijkt uitstekend door de Libertariërs gehersenspoeld.

Anoniem zei

Wat dhr Chris dus eigenlijk zegt is dat mensen aan de onderkant van de samenleving maar beter ziek kunnen zijn of nog liever, dood kunnen gaan, want anders slaan ze toch maar aan het frauderen.

Chris zei

Nee, helemaal niet. Ons stelsel is zo ingericht dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is. Mag ik jullie er even aan herinneren dat de minder draagkrachtigen zorgtoeslag ontvangen en daardoor in feite maar een heel beperkt deel van de premie zelf betalen?

Verder gaat ook hier de 20/80 regel op. 20 procent van de bevolking veroorzaakt 80 procent van de kosten. Als iets niets kost ontstaat er altijd ongebreideld gebruik door een bepaalde groep. Dat heeft niets te maken met frauderen.

Mooi voorbeeld zijn de onderhoudscontracten op WMO hulpmiddelen. Er waren gemeentes die het onderhoud op rolstoelen en scootmobielen afkochten. Gevolg was dat de telefoon roodgloeiend stond bij de leverancier, daar zaten diverse onzin meldingen tussen. Ook veel gebruikers die onzachtzinnig omgingen met de in bruikleen verstrekte hulpmiddelen. Zodra er een beperkte eigen bijdrage wordt ingevoerd op het onderhoud, nam het aantal storingsmeldingen enorm af. Hetzelfde geldt voor schade door onachtzaam gebruik.

Zo is het ook met zorg. Alleen in een niet bestaande ideale wereld is zorg onbeperkt beschikbaar. De realiteit is dat zorg veel geld kost en er dus goed moet worden nagedacht over de vraag of en wanneer we er gebruik van maken. Het eigen risico is daar een mooi middel voor.

Tenslotte valt de huisarts nog altijd buiten het eigen risico en als je echt spoedeisend hulp nodig hebt, dan wordt je geholpen. Dan biedt de verzekeraar ook nog wel een betalingsregeling aan voor het eigen risico. Ziek zijn of doodgaan is dus nergens voor nodig.


Anoniem zei

Ziek zijn of doodgaan is nergens voor nodig Chris? Daar lig je doodziek met je chemokuur of te revalideren na je hartstilstand. Nergens voor nodig.

Anoniem zei

Chris vormt en kneedt argumenten en invalshoeken net zo lang, dat het net lijkt of inkomensverschillen er niet toe doen. M.a.w. knap staaltje retoriek, maar het heeft helaas niets met de maatschappelijke realiteit te maken waarin mensen genoodzaakt zijn en gedwongen worden om zorg te mijden zodat zij zelf en hun kinderen niet van de honger omkomen. En dat anno 2016 ! "Beschaving" heet zoiets. Dankjewel Edith en handlangers.

Chris zei

Nu wordt mijn reactie uit zijn verband gehaald. Er hoeft niemand dood te gaan door het eigen risico. Dat is gewoon een feit. Heb je spoedeisende hulp nodig, dan wordt dat gewoon verleend. Zelfs aan de relatief grote groep die de premies helemaal niet betalen.

Verder is het heel simpel. Gratis bestaat niet. Afschaffen van het eigen risico betekent dus dat het geld op een andere manier binnen moet komen. Als we nu eens inzichtelijk maken hoeveel extra premie er betaald moet worden om het eigen risico af te schaffen. En daarbij ook in kaart brengen hoeveel geld er gemoeid is met de zogenaamde veelgebruikers, oftewel mensen die voor elk wissewasje onnodig naar de dokter gaan.

Wedden dat de meerderheid van de bevolking het dan geen goed idee vindt om het eigen risico af te schaffen? Het systeem kan nu ook alleen bestaan doordat niet transparant is wat iedereen bijdraagt aan de zorg. Als we nu de inkomensafhankelijke bijdrage eens afschaffen en alle kosten verwerken in een maandelijkse premie. Dan slaat de opinie direct om en zal iedereen zeggen dat de gezondheidszorg te duur is. De maandpremie zal dan enige honderden euro's per persoon bedragen.

Kortom het is makkelijk praten als je vind dat het betaald moet worden door een ander. Wat mij betreft verhogen we de eigen bijdrages verder en compenseren we de minder draagkrachtigen op een andere manier.Anoniem zei

Doordat er sinds de privatisering van zorgverzekeringen jaarlijks niet inzichtelijke gemaakte miljoenen in de zakken van verzekeraars verdwijnen, kan de eigen bijdrage worden afgeschaft en kan de premie stukken omlaag. Wat de zorgverzekeraars het volk dus nu allemaal onrechtmatig aftroggelen, hoeft helemaal niet op een andere manier te worden gecompenseerd binnen een nieuw (of oud, zoals het ziekenfonds) systeem aan de verzekeraars, tenzij met een jaartje brommen achter de tralies wegens meerjarige oplichting van de bevolking.

Chris wil slechts een fragmentarische kijk op het zorgkostenprobleem, door niet in zijn betoog mee te nemen dat het er wel degelijk toe doet of iemand maandelijks € 3000,= of slechts € 900,= luizige eurootjes te verteren heeft. Daardoor is zijn visie niet alleen inderdaad simpel zoals hijzelf stelt, maar vooral ook beperkt en dus ongeldig.

Verder bestaat er overweldigend wetenschappelijk bewijs dat mensen met de laagste inkomens vaker ziek zijn (bijv vanwege kwalitatief lager en goedkoper voedsel) of door alles wat men zich moet ontzeggen vergeleken met iemand die op basis van zijn/haar giga banksaldo voor elke scheet een dienstmeid, tuinman of ander hulpje of voorziening kan laten aanrukken, waardoor de eigen gezondheid gespaard blijft.

De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen, wanneer men in deze egoïstische maatschappij (nog) enig gevoel voor de naaste op kan brengen....

Samengevat: alles dient in het werk te worden gesteld om het criminele graaien door zorgverzekeraars te laten stoppen en de schuldigen achter de tralies te krijgen. Teveel maffia is er inmiddels in de bovenwereld doorgedrongen. In Amerika worden reeds voorbereidingen getroffen voor toekomstige massa-arrestaties van bankiers, rovende CEO's van corporate industries, verzekeringsinstellingen, etc. Dit zouden we ook hier moeten doen, zodat ze straks niet naar hun ondergrondse villa's in Nieuw-Zeeland kunnen vluchten wanneer het volk ze zal willen berechten.

Chris zei

Wat een onzin nu. Zoveel winst maken de zorgverzekeraars niet. Een systeem zonder prestatieprikkel leidt tot inefficiency. Zonder winstoogmerk is er namelijk geen reden om efficiënt te blijven werken, daar zijn diverse voorbeelden van te noemen. Gevolg, uitdijende, logge overheidsinstanties. dat kost pas echt geld en meer dan de verzekeraars nu aan winst opstrijken. Overigens blijft de echte winst hangen bij een aantal specialisten. Daar zitten echte grootverdieners bij en dan heb ik het niet over 1 keer de Balkenende norm.

Verder zeg ik nergens dat het niet uitmaakt of iemand 900 of 3000 euro te besteden heeft. Het leidt er alleen niet tot dat de zorg voor minder draagkrachtigen niet toegankelijk is. Let wel, er wordt al enorm genivelleerd op het vlak van de zorg d.m.v. toeslagen en de inkomensafhankelijke bijdrage. Dat wil men hier alleen klaarblijkelijk niet zien.

Vergis je verder niet in het effect van een zware baan op je gezondheid. geloof nou maar niet dat een hoog inkomen vanzelf komt aanwaaien. Dat eist in veel gevallen ook zijn tol. Tenslotte wordt het feit dat de lagere inkomens een groter beroep doen op de gezondheidszorg niet alleen veroorzaakt door goedkopere voeding etc. Ook de levensstijl is van invloed. Meer bewegen, minder vet eten, niet roken, allemaal factoren die een ieder zelf in de hand heeft.

Wellicht moeten we de premie ook afhankelijk maken van de BMI van een persoon en dan met een rokerstoeslag. In de trand van de vervuiler betaald. Dat is pas sociaal.

Anoniem zei

Niet alleen het kapitalisme in de westerse wereld is failliet (vgl per decennium dieper wordende economische crises) , maar vooral ook het kader van het marktdenken waarop Chris' visie rond ziekte versus gezondheid zich baseert. Het winstoogmerk m.b.t. ziekte mist elke ethische grondslag.

Dat een baan bij de zorgverzekeraars zwaar zou zijn, is beslist invoelbaar; ik zou ook rugpijn krijgen van al die zware zakken met geld vanwege de woekerwinsten die ik het dienstgebouw dan uit zou moeten zeulen.

Jammer dat Chris niet begrijpt dat een uitgesproken gezonde levensstijl veel meer geld kost dan bijv een uitkeringsgerechtigde zich kan permitteren. De grootverdieners hebben een enorme financiële armslag voor bijv lidmaatschappen van sportverenigingen, dure verse biologische produkten, beter beschermende kleding, theaterbezoek, verre reizen maken, enz enz. Daardoor is zowel de fysieke als psychologische spankracht van de grootverdiener veel groter dan van de laagstbetaalden. Grootverdieners hebben gemiddeld bovendien meer en hogere opleidingen genoten, waardoor hun kennis rond gezondheid en leefstijl optimaler is. Chris z'n visie heeft een reuzen blinde vlek voor de complexe gevolgen van armoede op het menselijk funktioneren. Zoiets poets je niet weg met een grijpstuiver zorgtoeslag hier of een aalmoes huurtoeslag daar.

Wellicht gaat het hier tot slot om diametraal op elkaar staande zienswijzen hoe we de maatschappij het beste economisch en m.n. rond gezondheidszorg zouden moeten inrichten. Een WW'er die een Rolls Royce voor de deur wil, zou ik daarvoor te arm noemen. Chris zou ongetwijfeld beweren dat de KOOPBEREIDHEID van bedoelde persoon te laag is........

Wat mij betreft mag Chris het laatste woord hebben in de diskussie.

Chris zei

Winstoogmerk ziet niet op de gezondheidszorg alleen. Je hebt nu eenmaal een mechanisme nodig om een organisatie aan te sturen. Er zijn legio voorbeelden van plangestuurde economieën die niet efficiënt en effectief functioneerden. De sturing op winst moet je enkel zien als methode om de onderliggende organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren, niet als doel op zich. Natuurlijk moet er voorkomen worden dat er excessen ontstaan. Maar alternatieven functioneren nog slechter.

Wat betreft de zwaarte van een baan doelde ik echt niet op een baan bij een zorgverzekeraar. Dit was algemeen bedoeld. Een hoog salaris komt in de meeste gevallen niet uit de lucht vallen. Daar moet een serieuze inspanning voor geleverd worden en neem van mij aan, dat is echt niet altijd even leuk. Zelfs geld kan niet al het gezeik en stress compenseren. En geloof me, van een salaris van € 50.000 bruto per jaar houdt je veel minder netto over dan menigeen denkt. Zeker als je alle inkomensondersteunende maatregelen als toeslagen e.d. die wegvallen meeneemt.

Wat ik ook mis in de discussie is het feit dat je meestal ook zelf mogelijkheden hebt om je te ontworstelen aan armoede. Werken moet immers ook wat opleveren, als je alles gaat afromen presteert niemand meer en raken we met z'n allen aan de bedelstaf.

Idealiseer het leven van iemand met een goed betaalde functie ook niet teveel. Dan kun je wel wat meer verdienen, maar je hebt geen tijd meer om het geld uit te geven en ervan te genieten.

Kijk, iedereen zou het prettig vinden als de zorg gratis was en dat we daar onbeperkt gebruik van zouden kunnen maken. Dat is helaas niet realistisch, alles goederen en diensten zijn nu eenmaal schaars.