vrijdag 23 september 2016

LASTIG AFSTAND HOUDEN VAN KOEIEN HOUDEN IN KARDINGEGEBIEDHet is bijna onmogelijk om meer dan 25 meter afstand van de in Kardinge grazende koeien te houden. Wel als ze allemaal aan een kant van het graas-gebied lopen en je loopt zelf aan de andere kant. Maar als ze op een kluitje bij een wandelpad staan zul je er toch voorbij moeten.

Zie afbeelding, twee dames wandelden onlangs bij de koeien langs. Terwijl er op waarschuwingsborden staat als het terrein wordt betreden:

Waarschuwing
De dieren die in dit gebied grazen kunnen onvoorspelbaar reageren
Betreden op eigen risico
Koeien? Het zijn eigenlijk Schotse Hooglanders...
Natuurmonumenten streeft naar graslanden vol met bloemen in Kardinge. Veel insecten en vlinders komen hierop af, die op hun beurt weer allerlei soorten vogels trekken. Om dit te bereiken worden onder andere Schotse Hooglanders ingezet, die het gras kort houden en de bloemen zo een kans geven. Natuurmonumenten

Geen opmerkingen: