zondag 18 september 2016

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (291)


Bij voorkeur gebruik ik voor mijn bijdrage aan Beijumnieuws een actueel plaatje, maar soms heb je pech en lukt dat niet. Dat was dit keer ook het geval. Het was bloedheet en er viel bijzonder weinig te zien. Een dag ‘hard werken’ leverde geen bruikbaar plaatje op, daarom koos ik voor een plaatje van een paar weken geleden.

Het mannetje citroenvlinder (links) is meer geel, het vrouwtje (rechts) meer groen van kleur, maar dit is in het veld niet altijd even eenvoudig te zien. De vrouwtjes zijn ook veel bleker van kleur en worden soms verward met de witjes. De vlinders vallen zowel in vlucht als bij bezoek aan bloemen goed op. Zelfs op tientallen meters afstand is in het bos in het vroege voorjaar een patrouillerend mannetje van de citroenvlinder gemakkelijk te herkennen. De vlinder heeft aan de voorvleugel een puntige vleugelpunt; aan de achtervleugel bevindt zich halverwege de achterrand een duidelijk puntje.

De citroenvlinder komt voor in grote delen van Noord-Afrika, delen van Aziƫ en in grote delen van Europa, ook in Nederland en Belgiƫ. De vlinder is een zwervende soort die overal kan worden aangetroffen maar vlak voordat er gepaard moet worden zoeken de vlinders de waardplanten op. De enige twee soorten waarvan de rupsen kunnen leven zijn sporkehout en wegedoorn, die in en rond bossen en houtwallen groeien. Rond de paartijd kunnen de vlinders hier massaal worden aangetroffen.

De citroenvlinder is een van de langstlevende soorten en kan als imago meer dan een jaar oud worden. De vliegtijd is van juli tot en met oktober en van februari tot en met mei. In de winter verstoppen citroenvlinders zich onder planten, onder bladeren, in holle bomen of tussen takkenbossen. Daar blijven ze de hele winter zitten, zelfs als het sneeuwt. Zodra het in het voorjaar warm genoeg is, komen ze weer te voorschijn. De citroenvlinder vliegt dus in het voorjaar vaak als eerste vlinder weer rond! Ze gaan dan op een zonnig plekje zitten om op te warmen. Ook als de imago rond juni uit zijn pop komt wordt al snel een soort zomerslaap gehouden. Hierdoor wordt het grootste deel van het relatief lange leven al rustend doorgebracht. De citroenvlinder is een goede vlieger die flinke afstanden af kan leggen. Hij is vaak op zoek naar planten om genoeg nectar te kunnen drinken.

De rups meet ongeveer vier centimeter, heeft een langgerekt groen lijf met een witte lengtestreep langs de gehele zijkant. De rups neemt de groene kleur van de voedselplant aan. Over het hele lichaam zit een niet dichte, zwarte beharing. De rupsen ontwikkelen zich zeer snel in drie tot vijf weken, ook de pop is groen van kleur en moeilijk te zien. het duurt ongeveer 8 dagen voor de vlinder uit de pop komt.


Info: Wikipedia, Vlindernet.nl en Vlinderskijken.nl

Foto  +tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: