zondag 4 september 2016

BUITENFITNESS IN BEIJUM...?


De plannen voor Buitenfitness Beijum lijken in een impasse te zitten.
Vreemd eigenlijk, reeds meer dan twee jaar geleden werd een representatief draagvlakonderzoek gehouden. Zie nog eens dit bericht.

Vreemd in de zin dat wijkwethouder Gijsbertsen het plan ongefundeerd en bevooroordeeld finaal torpedeerde toen een representant van Buitenfitness bijna twee jaar geleden een dag meeliep op het stadhuis. En wat vreemd dat dezelfde wijkwethouder afgelopen maand april enthousiast een delegatie van Sociale Long ontving die toelichting gaf over de plannen voor een grote centrale speelplek in Beijum, zie nog eens de foto bij dit bericht.

Wat heeft Sociale Long wat Buitenfitness Beijum niet heeft?
De Beijumblogger kan het niet hard maken, maar hij vermoedt dat de gemeente Groningen gecharmeerd is van de groep dames in de wijk die Sociale Long vormen.

In de afgelopen zomervakantie, of iets daarvoor, is er onder begeleiding van een duur betaalde mediator, Ale Woudstra, zie de linker foto bij dit bericht, een sessie gehouden met Sociale Long mensen en afgevaardigden van de bewonersclub uit Beijum. Doel was om uit te vogelen of beide stromingen in de wijk wellicht samen kunnen gaan om te komen tot een nieuwe wijkclub. Dit schijnt nog in de week te liggen. Komen de in diepe crisis verkerende wijkclub en de zoekende Long-mensen tot elkaar?

De Beijumblogger heeft er een hard hoofd over in. Dat is een persoonlijke mening. Hij snapt niet zo goed wat de zich als a-politieke Sociale Long neerzettende Long-dames samen moeten doen met een club die met moeite tracht te overleven in de wijk. Zonder de vette jaarlijkse subsidie van de gemeente Groningen was de wijkclub al lang ter ziele gegaan. Heeft de gemeente Groningen belang bij een fusie? De tijd zal het leren. Terzijde, in de net verschenen glossy over Bruisend Beijum staat een hoopgevende passage over de nieuwe richting die de bewonersclub Beijum in wil gaan: wij willen niet boven de mensen gaan staan maar er tussen.
Een regelrechte afrekening met de voormalige baasjes van de club die zich in de voorgaande pakweg acht jaar in de wijk hebben misdragen en hebben getracht een eigengereide machtsagenda neer te zetten....zie bijvoorbeeld dit bericht.
Iemand uit het kernteam van de bewonersclub vertrouwde de Beijumblogger onlangs toe: "We hebben erg veel last van het negatieve imago dat onze voorgangers (bestuursleden 2007-2015; JF) over ons als bewonersorganisatie hebben afgeroepen. We hopen de verhoudingen in de wijk te kunnen herstellen. We zijn ons opnieuw aan het uitvinden, dat heeft tijd nodig."

Dat klinkt eerlijk. Vrijblijvende tip van de Beijumblogger. Snij alle banden met het verleden door, laat geen bestuurslid uit die tijd meer op de stoel zitten en begin nieuwe transparante relaties met organisaties en belangstellenden in de wijk.
Met de mensen van Buitenfitness bijvoorbeeld. Dit wijkinitiatief is in 2014/2015 stelselmatig getorpedeerd door een zich 'bestuur' noemend stelletje eigenheimers.

Foto: Een sporter doet aan buitenfitness bij de vijver in de Groene Long van Beijum,

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In het Visiedocument van de Sociale Long Beijum van begin april 2016 (aangeboden aan de stadsdeelwethouder) wordt zeer opmerkelijk niet verwezen naar de BOB. Kijk maar na!

Ik citeer paragraaf 3 van dit Visiedocument, met name opgesteld door mevrouw Marit Coehoorn.

“3. Missie en visie

Onlangs hebben we de missie en visie van de Sociale Long als volgt beschreven:

Missie
Het verbinden van bestaande en nieuwe initiatieven tussen wijkbewoners onderling en/of in samenwerking met professionals in de wijk Beijum.

Wijkbewoners en maatschappelijke partijen kunnen daar aanhaken waar hun interesse naar uit gaat of zelf initiatieven opzetten en samenwerkingsverbanden creëren.

Visie
Een platform voor het verbinden van diverse initiatieven in de wijk. We streven naar een ontmoetingsplek in de wijk voor jong en oud. Waar wijkbewoners en maatschappelijke partijen elkaar kunnen ontmoeten, initiatieven kunnen opzetten en samenwerkingsverbanden kunnen creëren. Een toekomst waarin we Beijum verrijken met initiatieven voor een levendige, ondernemende, natuurlijke en gezonde woonomgeving.

Structuur
Inmiddels zijn de activiteiten en de samenwerking dusdanig gegroeid dat we van plan zijn een stichting op te richten, waarbij we de structuur als volgt voor ons zien. De structuur van de Stichting Sociale Long Beijum zal er als volgt uit komen te zien:

Het bestuur
Een stichtingsbestuur op afstand. Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, penningmeester en secretaris. We willen graag een bestuur op afstand zodat wij als initiatiefnemers ons kunnen bezighouden met onze droom en deel kunnen nemen in de kopgroep.

Een kopgroep
Een kopgroep coördineert en overziet de breedte van de activiteiten. Faciliteert en coördineert al naar gelang de situatie zich voordoet. Het is een soort knooppunt, het midden van een spinnenweb.
De draden daarvan zijn de kleine groepen die ontstaan: de speeltuin, restaurant, jongerenactiviteiten, overleg met gemeente, vastgoed in de wijk, wijkactiviteiten en verder welke onderwerpen en initiatieven er vanuit de wijk opborrelen.

De kopgroep onderhoudt contact met het bestuur.” Einde citaat.


Marit Coehoorn en Marjolein de Jong zijn niet meer betrokken bij de SLB. Vanwege te betreuren privéredenen. Lenny Kruit is nauwelijks nog aanwezig bij de club. Ze is afwezig bij veel vergaderingen, zo vernam ik uit betrouwbare bron.

Is de SLB reeds een stichting? Zo nee, waarom niet? Tussen de kopgroep en het bestuur i.o. is bij voorbaat een conflict ingebouwd. Veel beter is het om te werken met een actief bestuur (is gelijk aan de kopgroep) met daarnaast een Raad van Advies of een Raad van Toezicht (op gepaste afstand).

The Godfather van de SLB, de heer Lammert Doedens, woont niet meer in Beijum.

Kees Huizenga zei

Wat betreft de werkzaamheden van Ale Woudstra:

van mij mag Naomi Rumaloine aanblijven als BOB-bestuurslid.

Niet Rein van der Velde. Die man loopt al circa 20 jaren bij de BOB. In december 2000 was hij reeds vice-voorzitter van de BOB.

Hij betaalde als BOB-penningmeester voor de griffierechten inzake een rechtszaak over studentenhuisvesting aan de Framaheerd, alwaar hij woont.

Belangenverstrengeling pur sang. Foute boel. Vreselijk. Stadsdeelcoördinator Leo van Gent gedoogde dit wangedrag.

Zie:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/11/is-beijum-wel-studentvriendelijk.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/08/studenten-zijn-welkom-in-beijum.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/06/bewonersclub-brengt-beijum-weer-in.html

Het artikel in het DvhN van 2 juni 2010. Zie ook mijn reacties aldaar.


http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/05/framaheerders-willen-geen-studentenhuis.html


Rein van der Velde heeft jarenlang de manier van werken van Wim Klein en John Veldman gesteund. Bronnen van wijkellende en wijkpolarisatie.


Janny Atema is positief bezig en steunt Buitenfitness Beijum. Heel goed. Het gaat om wijksynthese. Nieuwe wijn in nieuwe flessen of nieuwe zakken.