zondag 8 februari 2015

WIE WIL SJOELEN BIJ SJOELCLUB HET BRIKJE?

 Ingezonden)
Sjoelclub het Brikje: start woensdag 11 februari in  locatie de Kleihorn,  aanvang 19.30 uur.  Opgave in de Kleihorn bij Dia of Sientje of bel via telefoonnummer  tel. 0644682526.  Maar je mag je ook opgeven als je komt sjoelen, inleg 1.50 euro, waarvan 0.50 gebruikt word voor een snackje tijdens het sjoelen en 1 euro sparen we om aan het eind van het jaar iets leuks te doen. Groetjes van Dia en Sientje.De spelregels: sjoelen wordt gespeeld met houten schijven op een houten sjoelbak met aan weerszijden twee opstaande randen en aan het eind van de bak vier poorten. Het is de bedoeling dat de schijven door de poorten van de sjoelbak worden geschoven. Nadat alle sjoelschijven zijn geworpen, worden degene die niet in de poorten terecht zijn gekomen gebruikt voor de tweede beurt. Als er na deze tweede beurt wederom schijven zijn die niet in de poorten van de sjoelbak terecht zijn gekomen, worden deze gebruikt voor de derde beurt. Na deze derde beurt worden de punten geteld.

Om bij het sjoelen te bepalen of een schijf wél of niet geteld mag worden als hij bij de opening van een poort ligt geldt dat de steen in zijn geheel de poort moet zijn gepasseerd. Dit zijn de regels van het sjoelen zoals die bij officiële wedstrijden wordt gehanteerd. Een niet-officiële methode is het schuiven van de wijsvinger langs de poorten. Schuift de schijf er alsnog in, dan geldt een punt, anders niet natuurlijk.
Komt een sjoelsteen geheel of gedeeltelijk op een andere steen in de sjoelbak te liggen tijdens het spel, dan spreken we bij het sjoelen van een 'bok' en mag deze steen niet meer opnieuw worden geworpen. Wanneer een steen tijdens het spel uit de sjoelbak of uit de vakken springt, dan geldt hetzelfde.
De lat, die zich bij het werpgedeelte bevindt, wordt gebruikt als markering voor het werpgedeelte van de sjoelbak. De spelregels zijn: tot hier mag men werpen. http://www.allesoversjoelen.nl/

Afbeeldingen van deze site.

Geen opmerkingen: