zaterdag 3 september 2016

WIJKENQUÊTE LEEFBAARHEID VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

De gemeente Groningen wil graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. Uw mening is voor ons van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen.

Staat in een vandaag ontvangen brief waarin verder staat dat ondergetekende één van de veertienduizend willekeurig gekozen Stadjers is die aan het onderzoek mee mogen doen.

In de internet-enquête staan vragen over de buurt waarin wordt gewoond. Enkele vragen:
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks.
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
In deze buurt kunnen bewoners en studenten goed met elkaar omgaan.
In deze buurt gaan de verschillende etnische bevolkingsgroepen goed met elkaar om.
In deze buurt gaan oudere en jeugdige bewoners goed met elkaar om.

Er zijn antwoorden mogelijk als wel of niet mee eens, wel of niet een beetje mee eens. Weet niet, etc.

De Beijumblogger zal de antwoorden naar eer en geweten invullen. Vast een tipje van de sluier, bij hem is vanavond in de directe omgeving een buurtbarbecue waar jong en oud en verschillende kleurtjes aan mee doen. In goeie harmonie en met als doel de onderlinge goede verhoudingen op peil te houden en het samen gezellig te hebben....

Geen opmerkingen: