zaterdag 31 januari 2009

KIJK OP DE WIJK (deel 8)

Annelies Moguella woont sinds enige jaren met haar Uruguyaanse echtgenoot Eduardo aan de rand van Beijum-Zuid. Ze behoort tot de categorie Tevreden Beijumers:"ik hoef hier niet meer weg." Met haar Zuid- Amerikaanse man voelt ze zich op haar gemak in het multiculturele Beijum. En ook als moeder van 2 kleine kinderen( 3, aldus de reactie hieronder) voelt ze zich senang in een wijk die veel te bieden heeft aan de allerkleinsten. Scholen vlakbij, creches om de hoek, het Centrum voor Jeugd en Gezin op een steenworp afstand, de Rode Pimpernel, etc. Als Annelies opstaat kan ze de zon zien opkomen, ze kijkt uit op het Kardingepark en op de voetbalvelden. (foto)

HOEZO HONDEN AAN DE LIJN IN PARK KARDINGE?


Er is een discussie in de media losgebarsten over het al of niet aanlijnen van honden in natuurgebieden. Staatsbosbeheer wil niet meer dat de "trouwe viervoeters" overal kunnen loslopen. "Honden verstoren de rust van vogels en wild en jagen wandelaars schrik aan," lees ik ergens in een krant. En, "we willen niet dat de hondenbezitters, de wandelaars en de natuur elkaar in de weg zitten."
Je hebt speciale plekken in het recreatiepark Kardinge waar honden onaangelijnd mogen loslopen. Maar een korte fietstocht door het 300 hectare(!) grote recreatiegebied in de achtertuin van Beijum leert dat de aanlijnregel massaal aan de laars wordt gelapt. En, tja, persoonlijke mening, wáárom ook niet? Je moet uitkijken voor fietsers, die moeten veilig kunnen fietsen zonder dat ze een hond voor de wielen kunnen krijgen.
Verder is het me niet duidelijk waarom honden op een zonnige winterse zaterdagochtend aan de lijn moeten in het park. In het broedseizoen is het nog voor te stellen dat je de kwetsbare natuur beschermt tegen de loslopende natuur(honden). Verder lekker laten dollen die honden, vooral op plekken waar geen verkeer is. Zo lang ze niet tegen fietsers aanlopen en niet tegen (kwetsbare) wandelaars op gaan springen lijkt me recreatiepark Kardinge een geschikt gebied om met je hond frank en vrij de natuur in te trekken. Reageren? Beijumnieuws@online.nl


http://www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natmm/natuurgebieden.jsp?n=36019


http://gemeente.groningen.nl/assets/pdf/kardingerapport.pdf

HAPPY FAMILY IN DE KLEIHORN

De opkomst viel me een beetje tegen, tussen de 65 en 70 Beijumers namen vrijdagavond de moeite om naar de Kleihorn te komen voor een theatervoorstelling over huiselijk geweld. Er was "concurrentie" van Pand 49 waar een inloopavond werd georganiseerd, en het kan ook zijn dat mensen geen zin hebben in een zwaar beladen thema op hun vrije vrijdagavond. Wel was er een goede sfeer, het publiek wat er was vond het een indringende voorstelling en er werd na afloop levendig gediscusieerd. Opnames van de voorstelling kon ik niet maken, te lastig als jezelf meespeeld. Een impressie van het opbouwen van het decor en meningen na de voorstelling op onderstaamde video.

vrijdag 30 januari 2009

THEATER MARIKESJ IN BIBLIOTHEEK BEIJUM

De bibliotheek in de Wegwijzer aan de Ypemaheerd zat vanmiddag om kwart over 4 vol kinderen die verwachtingsvol naar een theatervoorstelling kwamen kijken. Hier een video en foto van de eerste minuten van de voorstelling. Menno Fritsma, beheerder van de bibliotheek, kondigt de voorstelling even aan en laat door middel van een kaartje even zien waar het over gaat. Over theater gesproken.....Happy Family wacht! Half 9 in de Kleihorn aan de Fultsemaheerd.

NETJES GESLOOPT


De oproep om foto's op te sturen over vervuiling en vernieling in Beijum had gelukkig geen lawine van reacties tot gevolg. Wie wil er nou graag allemaal lullige dingen uit de wijk fotograferen en gepubliceerd zien? Maar goed, zoals elke stadswijk heeft ook Beijum een schaduwzijde en één foto wil ik de lezer niet onthouden. Een totaal ontmantelde winkelkar, gefotografeerd aan de Doornbosheerd, nabij de wijkring. De wielen en het onderstuk hebben hoogstwaarschijnlijk een andere bestemming gekregen, met een steviger bovengedeelte. Keurig, dat wel, staat het overblijfsel tegen de muur aan, klaar om door de milieudienst te worden opgehaald. Het moet gezegd, ondanks dat Alice Meins van Albert Heijn Beijum weer een kar van ruim 200 euro kwijt is, hier spreekt toch enige verantwoordelijkheidsgevoel uit. Want de dader had het "stoffelijk overschot" ook gewoon in de Zuidwending kunnen dumpen.
Naschrift: het is een Lidl kar, te zien aan het gele middenstuk. Met dank ook aan Willem Hagting van Albert Heijn Beijum, zie reactie hieronder.

donderdag 29 januari 2009

LAATSTE VIDEO OVER BOERDERIJ IN DE WACHTKAMER


Eergisteren heb ik lopen filmen in de Boerderij. Met reden, want de eerste huurders zijn binnen en zijn bezig zich in het nieuwe onderkomen te nestelen. Er zijn filmbeelden van de overgang van kinderdagverblijf de Mallemolen, van de werkzaamheden buiten én van mensen van Stichting de Zijlen die bezig waren om hun ruimte in te richten en aan de nieuwe plek te wennen. De ontvangst bij de mensen van de Zijlen was allerhartelijkst en de camera snorde er lustig op los. Enthousiasme alom. Omdat de cliënten van stichting de Zijlen tot een kwetsbare categorie mensen behoren besloot ik om eerst contact met de stichting op te nemen met de vraag of plaatsing van de video op internet ok is. Maandag geven ze daar uitsluitsel over en tot zo lang blijft de video van de eerste verhuisperikelen naar de Boerderij nog even op de plank liggen. Kwestie van privacy en toestemming van familie en/of ouders. De video houdt u in principe nog te goed. Wel reeds plaatsbaar deze foto van de werkzaamheden buiten. De oude speeltoestellen en konijnerennen verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe atributen. De video kan ik dus nog niet laten zien. Wel kan ik verklappen dat ik het gevoel had alsof ik er op kraamvisite was. Wat een mooi, pril en nieuw leven daar!
Wordt vervolgd!

HAPPY FAMILY IS ER KLAAR VOOR


Na (gratis) optredens in Delfzijl, Veendam en 3 keer Hoogezand speelt het Gronings wijktheater


vrijdagavond de voorstelling Happy Family in de Kleihorn aan de Fultsemaheerd. Zinloos huiselijk geweld vanuit ingeslepen en zich herhalende patronen van onmacht, dat is het zware thema wat het Beijumer publiek voorgeschoteld gaat krijgen. Zware kost, maar met een luchtig sausje er op, en als het goed is valt er ook wat te lachen morgenavond. Uiteraard is het stuk ook educatief en voorlichtend, wat doe je als je in je buurt een vermoeden van huiselijk geweld bespeurd? Theater maakt dit thema hopelijk toegankelijk en doordat de spelers vrijwilligers zijn wordt er geen entree gevraagd. In Groningen en Hoogezand zijn de aangiftes van huiselijk geweld het hoogst. Al zou het optreden maar één geval van geweld voorkomen dan is dat al winst. Maar het is de vraag of (aspirant) daders van huiselijk geweld op de voorstelling afkomen. Kom dat zien morgenavond! (foto is van de laatste repetitie, vrijdag 23 januari).
Dat het onderwerp maatschappelijk gezien hot is bewijst het zoveelste bericht op de site http://www.dvhn.nl/:
Aanpak huiselijk geweld betaalbaar
De instellingen voor maatschappelijk werk in de provincie Groningen gaan zodanig samenwerken dat huiselijk geweld vanaf 1 april 24 uur per dag aangepakt kan worden. Het gaat daarbij om een nieuwe aanpak.
De nieuwe werkwijze houdt in dat de dader de woning moet verlaten en niet meer het slachtoffer. Tevens werken betrokken organisaties als politie en maatschappelijk werk nauw samen. Ook moeten de maatschappelijke werkers 24 uur per dag ingezet kunnen worden.


woensdag 28 januari 2009

BEWEGEN IS GEZOND

Gezond leven heeft veel aspecten in zich. Goed
eten, goed drinken, goed en genoeg slapen etc. In het kader van het gezondheidsproject besteedden kinderen van de Heerdstee gisteren, dinsdag, aandacht aan het aspect bewegen. Dikke, patat etende en snoepende kinderen is een bron van zorg en het kan allerlei ziektes met zich mee brengen. Onder aanvoering van hun meester Roelof kwamen de kinderenvan groep 4b in beweging. De kids deden allerhande oefeningen en ze hadden er duidelijk lol in. Hopelijk zijn ze deze wijze lessen van januari 2009 straks in hun puberteit nog niet vergeten.


OUD NIEUWS

Afgelopen weekend plaatste ik hier een foto van de werkzaamheden aan de achtergevel van de Döner Express. De balkons werden hier gestut en bouwvakkers waren ruim een week bezig geweest om schade te herstellen. Er was een vrachtauto tegen aan gereden, aldus een van de reparateurs. Dat bleek niet helemaal conform de waarheid te zijn maar het zat er dicht bij. Eigenaar Mohamed Abdallah van de Döner stuurde deze foto op, er had een verhuiswagen tegen aan gezeten:"Het was in de laatste week van oktober 's avonds, ik hoorde een geluid alsof er iets viel of kapot ging. Achter aangekomen zag ik dat deze verhuiswagen, bestuurd door een vrouw, tegen mijn gevel aan was gereden."
Het is al weer 4 maanden geleden, maar zo zit dat dus. De Döner Express draait intussen nog steeds goed en de wereld draait ook gewoon door.

PAND 49 HEEFT OOK EEN WEBLOG(en exposities)
Hilda Hofstra heeft voor Pand 49 een weblog gemaakt waarop actuele ontwikkelingen, exposities etc. op vermeldt staan. Ze is actief betrokken bij het "kunstpand" en ze stuurde bijgevoegde uitnodiging op voor het komen bekijken van een expositie van Coby Deuling en Wilma Riemersma. De expositie zal gaan duren van 1 tot 28 februari. Klik de flyer groter of activeer de link van pand49.blogspot.com

dinsdag 27 januari 2009

VROUWENGROEP ORCHIDEE BLIJFT IN DE REGIOKRANT

Over ongeveer 6 weken bestaat de Beijumer multiculturele vrouwengroep Orchidee uit Beijum 2 jaar. Nadat de groep maandelijks een half jaartje werd geportretteerd in de wijkkrant verhuisden ze in oktober 2008 naar de Regiokrant van Jaap van Leeuwen. Ruim een jaar staat nu om de 3 weken een portret van een of meerdere vrouwen in deze krant. Het voordeel hiervan is dat niet alleen Beijum de ontwikkelingen van deze vrouwen kan volgen, ook de regio rondom de wijk heeft door het grotere verspreidingsgebied de mogelijkheid om op de hoogte te blijven.

Gevoelsmatig hoort een serie als Orchidee wellicht in een wijkkrant thuis, Beijum is multicultureel en een groep als Orchidee geeft deze multiculturele ontwikkeling in de wijk m.i. extra glans. Het harde en rechtse tromgeroffel in de samenleving ten spijt, de gevoelige, vrolijke en daadkrachtige vioolmuziek van de Orchidee-vrouwen blijft duidelijk en overtuigend doorklinken. Wie schreef dat ook nog maar, de zachte krachten zullen zeker winnen?

Een paar weken geleden ben ik benaderd met de vraag of ik de Orchideereeks misschien toch terug wilde brengen in de wijkrant. Allerhande verenigingen, stichtingen of organisaties krijgen een pagina in deze krant die ze zelf mogen invullen.Een Orchidee-artikel zou dan elke maand onder verantwoordelijkheid van een stichting in de krant komen, een krant die de ambitie heeft om met 8 pagina's te willen groeien. Om persoonlijke redenen zie ik hier van af. Na 2 keer afwezigheid, januari en begin februari, zal de Orchideereeks eind februari in de Regiokrant worden vervolgd. http://www.regiokrantgroningen.nl/

Nog een huishoudelijke mededeling. Video's die vanaf nu op Beijumnieuws komen kunt u ook zoveel mogelijk bekijken op http://www.stadjerstv.nl/ van OOG-TV. Zo kan de stad Groningen ook digitaal een kijkje nemen in Beijum. De video over de Aldi en de bussluis verschijnen binnen enkele dagen op deze stadssite.

De video over vrouwengroep Orchidee komt daar ook op, de ongeveer 7 minuten durende impressie van deze vrouwengroep verschijnt een dezer dagen eerst op Beijumnieuws.

BUSBAAN BEIJUM/ REACTIE ROEZ GRONINGEN

De busbaan/sluis houdt de gemoederen rondom Winkelcentrum Beijum behoorlijk bezig. Ooit is de sluis idealistisch opgezet in de beginjaren van de wijk om autoluwte te creëren en uitlaatgassen te voorkomen. Deze motieven zijn volstrekt achterhaald omdat de bussluis juist méér autokilometers met zich meebrengt. Als je eens grote boodschappen wil doen ga je met de auto, simpel zat. Over de wijkring rijdt je vanaf de Bunnemaheerd bijvoorbeeld een rondje van 3 of 4 kilometer om bij het Winkelcentrum te komen. Over de rondweg, van Beijum Noord naar Beijum Zuid, rij je ook weer ruim 2 kilometer om met de auto te kunnen winkelen. Zou het opheffen van de busbaan geen autoluwte creëeren? En zou de verstopping rond het parkeerplein op zaterdagmiddag dan juist niet afnemen? Bekijk de video en zie een verdwaalde automobilist zich lopend naar zijn plek van bestemming spoeden. Luister ook naar André Hoogenberg, penningmeester van de winkeliersvereniging, en van Aroen( bloemen en plantenzaak). Froukje Bouma, persvoorlichter van de dienst ROEZ, stuurde onderstaande reactie n.a.v. vragen over de busbaan: Bij de opzet van Beijum is gekozen voor twee wijkontsluitingswegen (Amkemaheerd en Emingaheerd) die achter in Beijum met elkaar zijn verbonden. Beide wegen en daarmee beide delen van Beijum (noord en zuid) hebben een eigen aansluiting op de ringweg. Om te komen tot een goede lijnvoering van het openbaar vervoer en omdat daardoor het winkelcentrum goed wordt bediend, rijdt de bus door het winkelcentrum. Om te voorkomen dat ook autoverkeer van deze route gebruik maakt en om een vlotte doorstroming van het busverkeer te bewerkstelligen, waarbij de wijk gebaat is, zijn twee bussluizen aangelegd.Zonder bussluis zou de route door het winkelcentrum deel uit gaan maken van de wijkontsluitingsstructuur, terwijl deze niet berekend is op grotere hoeveelheden autoverkeer.Op termijn (2010-2015) zullen de kruispunten in de oostelijke ringweg naar verwachting ongelijkvloers zijn. De consequenties daarvan voor de verkeersafwikkeling vanuit de wijk moeten tegen die tijd beoordeeld worden. Dan kan ook vastgesteld worden of ruimte is voor aanpassing van de verkeersmaatregelen in de wijk. Wij merken verder nog op dat sinds de renovatie van het winkelcentrum parkeerplaatsen aldaar aan de zuidzijde zijn geconcentreerd. Tijdens de planvorming is voorgesteld het centrale plein aan de zuid-westkant van het winkelcentrum bereikbaar te maken vanaf het noorden, waarmee een verbeterdebereikbaarheid van de parkeerplaatsen gerealiseerd zou zijn. Vanwege bezwaren van bewoners is echter besloten hiervan af te zien.Als bewoners of winkeliers overigens wensen hebben dan neemt de gemeente daar uiteraard graag kennis van. Bijvoorbeeld via de reguliere overleggen met de gemeente.Wij kunnen de geruchten met betrekking tot het busverkeer die u zegt op te vangen niet met feiten staven. (Deze laatste opmerking slaat op mijn suggestie dat "Beijum" wel van de bussluis af zou willen, JF)

DE ALDI KOMT ER AAN

Gisterochtend was een sloopbedrijf uit Winschoten bezig om de oude Golff leeg te maken. Er gingen geruchten door de wijk dat er astbest in het pand zou zijn aangetroffen en dat daarom de komst van de Aldi vertraging zou hebben opgelopen. Je kon er echter zo naar binnen lopen, zie video.
In het Dagblad van het Noorden stond gisteren een artikel over Aldivestigingen in de stad. Ook deze raadselachtige zin stond in het stuk, waarschijnlijk een foutje:
Min of meer tegelijk heeft Aldi de vestiging van Golff aan de Claremaheerd (Beijum) overgenomen. Hierdoor is de verplaatsing van de kleinere vestiging van de Aldi in de buurt naar het grotere pand mogelijk geworden.
Nog nooit heeft Beijum een Aldi gehad, de dichtst bijzijnde vestiging zit aan de Kajuit in Lewenborg. Wel gaat een filiaal in de Wijert sluiten.
Dit klopt wel weer:De sluiting van Golff-filialen past in de strategie van eigenaar Sligro om de formule te laten verdwijnen. Renderende winkels gaan verder onder de naam Em-Té. Sligro nam ooit de winkels van Edah over. http://www.dvhn.nl/

maandag 26 januari 2009

GOD HOUDT VEEL VAN BEIJUM

Eerlijk is eerlijk, ze zien er stralend uit, alsof ze verliefd door de wijk banjeren. Vanochtend kwam ik ze tegen aan de Claremaheerd, vlakbij Plein Oost. Ze kwamen net van een genezingsdienst vandaan en liepen vlaggend en met een brochure over de "Levenstroom" op me af. Er was geen ontkomen meer aan, het moest zo zijn dat ik met ze in gesprek ging. Was het Gods wil? Eerst het belangrijkste nieuws, en bekijk daarvoor ook de onderhoudende videoreportage: er is hoop voor Beijum, de wijk gaat helemaal veranderen. Straks geen criminaliteit meer, en ook de vervuiling en verloedering zal een halt worden toegeroepen. Niet alleen Beijum, de hele stad Groningen gaat over de kop. Bijna was ik overstag gegaan en had me laten bekeren, ik hoefde alleen maar in God te gaan geloven en er zou me dan veel rijkdom te wachten staan. Wie wil dat niet? Maar op het laatst haakte ik af, de opmerking dat een passerende hond ook in de hemel zal komen bracht me teveel aan het twijfelen. Nogmaals, bekijk hiervoor de video.Als een ongelovige hond in de hemel komt, waarom moet ik dan eerst gaan geloven? Het kan zijn dat me de rekening later nog eens gepresenteerd gaat worden. Maar om vanaf de aarde in een wijk, genaamd Beijum, met een vlag naar God lopen zwaaien en hem daarmee groter willen maken, wie gelóóft zoiets?
http://www.levensstroom.nl/

STITCH & BITCH

Alsof de duvel er mee speelt, het onderstaande bericht is net geplaatst en de foto's komen op hetzelfde moment per e-mail binnen. Vergeef me de fout in de onderstaande kop, Stitch And Bitch moet het natuurlijk zijn, met een T er tussen.

Er zijn momenten dat je het jammer kunt vinden dat je geen vrouw bent, het ziet er zo gezellig en knus uit, je voelt je als man bijna buitengesloten. Mannen van Beijum, wie weet er een leuke bezigheid te bedenken? Of, ik zal het nog navragen, mogen breiende mannen als ze kunnen breien meedoen? Het lijkt me geweldig, lekker een paar warme sokken breien en tegelijkertijd gezellig met anderen over dingen in Beijum roddelen. www.stadjerstv.nl

Stich and Bitch, breien en "roddelen" in Beijum

Breiende en "roddelende" vrouwen in Beijum maken het samen gezellig. Het onderwerp mannen hoort vanzelfsprekend bij het "roddelen." Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. De video staat op Stadjerstv, www.stadjerstv.nl
Ik was verhindert deze dag maar de vrouwen zegden toe foto's te sturen, die houdt u nog te goed. Eveline en Saskia, van respectievelijk Transition Town Groningen, afdeling Beijum en de Wiershoeck komen o.a. aan het woord.

zaterdag 24 januari 2009

NIEUW EETTENTJE OP PLEIN OOST

Tussen Possemis stofferderij en het Surinaamse eethuis Aboeng, aan de buitenste schil van Plein Oost, verschijnt een nieuw eettentje, delicatessenzaakje. Er wordt vaak geschreven alsof Plein Oost een compleet hopeloos en mislukt gedrocht zou zijn, en misschien bezondigt Beijumnieuws zich daar ook een beetje aan, maar het geeft de oostelijke Beijumburger moed te merken dat er toch steeds weer nieuwe levenstekens ontstaan binnen dit geplaagde gebied. Nee, ze wilden nog niet op de foto, en de zaak mocht binnen ook nog niet gefotografeerd worden, maar kom volgende week maar even terug. Ze liepen in werkkleding want er wordt nog geverft en getimmert binnen.Twee frisse en jonge Beijumers openen eind volgende week eettentje Karouline, bewonderenswaardig en hoopgevend in deze tijden van kredietcrisis en neerwaartse spiraalwerking op Plein Oost. Hoezo pessimistisch doen? Met enthousiasme er tegen aan! Amkemaheerd 361-A www.karoulinelevensmiddelen.com . Wordt vervolgd.

MOOIE KAST TE KOOP

Het is hier geen Beijumer Marktplaats.nl, ik zal niet teveel aanbiedingen zoals deze plaatsen, maar het kan af en toe wel even. Deze foto's + tekstje kreeg ik afgelopen vrijdag opgestuurd:

Hierbij bieden wij aan onze mooie antieke mahoniehoutenkast. Afmetingen: Hoog 1.96m Breed 1.26m Diep 0.68cm (vitrinegedeelte 0.44cm) In de onderste kast zit een plank in het midden.De kast is in 2 gedeelten te vervoeren (bovendeel zit op het onderste deel). Wij vragen 350,-euro voor de kast.Mocht jezelf niet geinterreseerd zijn maar iemand ervoor weten, GRAAG!Zegt het voort, zegt het voort. Met hartelijke groet, Saskia en Jonker.
Belangstellenden kunnen mailen naar Beijumnieuws@online.nl

STADSKRANTEN EN GEZINSBODES IN BEIJUMER SLOTEN

Vergis ik me nou of wordt het echt erger? Tijdens de jaarwisseling lagen er weer vele in plastic verpakte kranten in sloten, maar ook de afgelopen dagen was het weer raak. Ik herkende de Stadskrant Groningen en ook een stapel Gezinsbodes. Ook was al een pak kranten naar de bodem gezonken, te lastig om nog te fotograferen. Eergisteren lag, aldus een wijkgenoot, ook een stapel in plastic verpakte kranten in het Groene Hart van de wijk.
Het kan zijn dat ik er teveel op gefocust ben maar ik heb stellig de indruk dat er ook meer winkelkarren door de wijk zwerven.
De laatste dagen ben ik een paar keer aangesproken met het verzoek er iets over te schrijven. Tja, ik moet er ook weer niet teveel over publiceren, anders wordt het hier zo'n klaag en zeurtoestand. Maar hebben meer mensen in de wijk het gevoel dat de vervuiling toeneemt? Stuur uw mening of eventuele treffende foto naar Beijumnieuws@online.nl '
Reactie vanavond per mail:Hoi beijumnieuws,
Allereerst m'n complimenten voor jullie site, echt supergaaf!!!Deze week heb ik (alweer) geen folders gehad, ondanks geen sticker aan de brievenbus. Ik woon aan de Edzemaheerd.
Een poosje terug zag ik een jongen een hele stapel folders of kranten in de papiercontainer gooien in de Hunze. Als je met de fiets over de ringweg gaat kom je er langs. Ik riep tegen hem iets van : dat is makkelijk geld verdienen, maar kreeg geen reactie, durfde ook niet verder te praten. Je hebt er misschien niets aan, maar het komt volgens mij best vaak voor.
Hier in de straat ligt het ook wel eens in de sloot.
Ben je op de hoogte, vanuit de "Edzemaboulevard".
Succes met je leuke site!!!!
Groet'n Aliese

Gevel achter Döner-express opgeknapt

Wel 2 weken waren bouwvakkers bezig geweest om de achterkant van de Döner Express te repareren. Het zag er dreigend uit en de balustrade werd ter voorzorg gestut. Nee, er was geen echte instortingsgevaar, aldus de man op de foto. Er heeft een vrachtwagen tegen aan gezeten en die had, aldus de bouwvakker, de nodige schade veroorzaakt. De Döner Express is een goede en stabiel lopende zaak aan de Ypemaheerd nummer 55 op Plein-Oost.
U kunt er veilig een hapje eten, 050-7506382
Openingstijden zijn maandag tot en met zondag van 16 tot 22.30 uur.
Bezorgtijden tussen 16.30 en 22 uur.
http://www.donerexpress.nl/contact.html

vrijdag 23 januari 2009

PROJECT GEZONDHEID DOM HELDER CAMARASCHOOL


Gezondheid en onderwijs hebben veel met elkaar te maken. Naast de zorg voor een veilige en gezonde omgeving leren kinderen op school hoe ze zelf kunnen zorgen voor hun eigen gezondheid. Dit staat te lezen op de site: http://www.hulpverleningsdienstgroningen.nl/hvd/index.html?http://www.hulpverleningsdienstgroningen.nl/content/Gezondheid/Jeugd_&%3B_Gezondheid/Lesmateriaal_voor_scholen/1/366/Lesmateriaal_voor_scholen.htmlVensterwijk Beijum organiseert binnen dit kader een gezondheidsweek. Alle scholen uit Beijum doen hier aan mee en tijdens deze week worden er allerlei activiteiten gehouden die in het teken staan van een gezond leven. Zo worden er o.a. smaaklessen gegeven, is er voorlichting over de schijf van vijf en worden er voedingsboekjes bijgehouden. Jong geleerd is hopelijk oud gedaan.Jack van Duinen stuurde deze foto's op Ze zijn gemaakt door zijn dochter Danielle die leerlinge is op de DHC, ze zit in groep 1 bij juf Marian. Hij schreef erbij: Vrijdagmorgen (23/1) bracht een ambulance een bezoek aan de Dom Helder Camaranschool in beijum. De kinderen van van alle klassen mochten de ambulance van binnenbekijken. De hele week staat in het teken van gezondheid. De kinderen waren ook allemaal verkleed als kleine dokters of kleine zusters. De Verpleegkundige mocht samen met de chauffeur de week openen door het lint door te knippen.
Meer foto's van basisscholen zijn de komende gezondheids-week welkom.

Fossemaheerd wil af van verkeerslawaai( bron:oogtv.nl)

Dit staat op de site van OOg TV.

GRONINGEN - De bewoners van de Fossemaheerd willen dat de gemeente de geluidsoverlast van het verkeer in hun buurt aanpakt.Volgens de bewoners kan dat door bij de aanpak van de Oostelijke ringweg stil asfalt te gebruiken en door hogere geluidswallen aan te leggen. Ook zijn de bewoners er tegen dat de busbaan dichter bij hun huizen komt te liggen. Ook dit zou lawaai en luchtvervuiling veroorzaken.
http://www.oogtv.nl/

BOERDERIJ BEIJUM OPGELEVERD

Het was een trieste, regenachtige en wat depressieve ochtend vandaag. Maar alleen wat weer betreft. Ongemerkt was het ook een beetje een vreugdevolle ochtend voor de wijk Beijum, want na jarenlange strijd staat er nu toch echt weer een multifunctionele Boerderij op de plek waar jaren geleden een jaarwisselingsbrand een einde maakte aan de oude en vertrouwde Boerderij.

Vanochtend werd het pand overgedragen van aannemingsbedrijf Rottinghuis naar woningbouwvereniging de Huismeesters. Het gebeurde in stilte, zonder tromgeroffel of uitbundigheid. Toch is het weer een mijlpaal in het proces van herbouw van het door de Beijumer bevolking geliefkoosde plek in het Groene Hart. Over drie maanden de opening. De brievenbussen staan al opgesteld en de komende weken zal er buiten rond de Boerderij ook het een en ander worden opgeknapt. Het is een gure dag vandaag, maar wel een dag die een belofte in zich meedraagt. Bekijk de video.

donderdag 22 januari 2009

VOORLEESONTBIJT IN BIBLIOTHEEK BEIJUM
Foto's en tekst: Menno Fritsma
Woensdag 21 januari was de start van de Nationale Voorleesdagen 2009 in debibliotheek. Om 9.30 uur las Herma Zonnenberg voor aan ongeveer 35 enthousiaste kinderen en veel ouders. Daarbij deed Herma ook enkele tovertrucjes die de kinderen van verbazing haast van de tribune deden rollen.Na het voorlezen kon er ontbeten worden. Iedereen at en dronk het buikje rond en het was heel gezellig.Vrijdag 30 januari om 16.15 uur komt Theater Marikesj met de voorstelling 'De Toverkist van Em'. Haal snel je gratis entreekaart! http://www.mijneigenbibliotheek.nl/

HAPPY FAMILY TREEDT ALLEEN OP IN BEIJUM

De voorstelling van de wijktheathergroep Happy Family in het Floreshuis, gepland voor morgenavond, gaat niet door in verband met financiële verwikkelingen. Geïnteresseerde Beijumers moeten zich nu richten op de voorstelling volgende week vrijdagavond in de Kleihorn. Deze avond is vrij toegankelijk en dit komt hoofdzakelijk doordat de acteurs vrijwilligers zijn en zich belangenloos inzetten. Op de video ziet u beelden van repetitieavonden en van Tine Collet die Happy Family aanprijst. Op de foto ziet u 2 buurvrouwen die meespelen en die het zwaar te kampen hebben met hun echtgenoten. Ik ga niet teveel over de voorstelling verklappen, maar het feit dat de vrouw rechts een zonnebril draagt spreekt boekdelen. Niet alles is zwaar en deprimerend, wat huiselijk geweld in feite is, de patronen van onmacht die tot geweld leiden worden ook op een luchtige manier gebracht. Kom dat zien volgende week vrijdag in de Kleihorn. Waarschijnlijk de dag erop een reportage van binnenuit op Beijumnieuws. http://www.cmogroningen.nl/worddoc/happyfamily.doc

woensdag 21 januari 2009

MANNEN VAN DSW-STADSPARK MAKEN BEIJUM MOOI

Op verschillende plaatsen in de wijk zie je de "oranje hesjes" van DSW-Stadspark aan het werk. Ik mag ze altijd fotograferen of filmen, "maar alleen als we aan het werk zijn anders krijgen we op onze donder." Tja, ik snap het, maar een sigaretje op zijn tijd en even kletsen en om je heen kijken moet toch kunnen, lijkt me. Bij de afslag Winkelcentrum Beijum waren ze vanochtend bezig om struikgewas te verwijderen. Dat blijkt in de winter te moeten, aldus een deskundige medewerker. Bekijk de video. Normaal gesproken is het geen relevante informatie en niet interessant, maar ik schrijf er even bij dat ik net van de tandarts kwam. Onder verdoving een kies getrokken, vandaar de dubbele tong-stem.

KOM BIJ INNERSDIJK-KOOR SERINGERS! (ingezonden)

Het vrolijke Vrijwilligers- Innersdijkkoor Seringers zoekt nog een paar enthousiaste zangers en dito tweede gitarist of accordeonist/trekharmonicaspeler! die op vrijwillige basis met ons samen willen zingen en spelen. We oefenen elke dinsdag van 16 tot 18 uur en treden gemiddeld een keer per maand op voor bewoners in de huiskamers en ook bij speciale gelegenheden in de grote zaal. Ons repertoire is breed: van oud Hollands naar pop tot klassiek. Je bent van harte welkom om een keer mee te komen doen!!

Voor informatie mveenker@home.nl 050 5252286

dinsdag 20 januari 2009

INEKE HEMMINGA ORGANISEERT WOESTIJNTOCHTEN


Ineke Hemminga woont al sinds 1982 in Beijum:"Toen was er nog een hoop klei en modder i.p.v. een stoep bij mijn huis." Maar dit artikel gaat niet over kleigrond en al helemaal niet over het koude Nederlandse klimaat. Ze is kunstenares, maar haar grote passie is het organiseren van woestijntochten. In Beijum heeft ze het plan ontwikkeld om naar de woestijn te reizen en er reizen:" Ik heb een grote passie voor de woestijn. De laatste jaren organiseer ik exposities met schilderijen over de cultuur van de Toeareg en schilderijen geinspireerd door de eeuwenoude rotsschilderingen in de Sahara." Ik kon haar niet interviewen omdat ze het te druk heeft met voorbereidingen voor een reis, maar genoemde citaat staat te lezen op de site:
http://www.sahara-art-venture.nl/ Ook haar motieven staan op deze site:"Mijn interesse is ontstaan door de nomadische leefwijze, de eenvoud van deze nomaden, die bijvoorbeeld de sterren als kompas gebruiken. Ze verblijven tijdelijk alleen op een bepaalde plaats om hun dieren te laten grazen. Ruim op tijd gaan ze weer weg, om het land weer tijd te geven om te herstellen.Het erkennen van de cultuur van de nomaden, kan een verrijking betekenen voor onze eigen cultuur.Ik heb altijd al willen weten hoe het mogelijk is om te leven in een woestijn. Mijn beeld van een grote lege zandvlakte bleek echter volledig fout te zijn." De volgende reizen staan voor 8 februari en 22 maart gepland. Op de foto ziet u Ineke staan met 2 gidsen in Djanet, Zuid Algerije met wie ze regelmatig samenwerkt.
Het interview met deze avontuurlijke Beijumse komt nog wel. Voor mensen die in haar of de reizen geïnteresseerd zijn, er staan artikelen over haar persoon en passie geschreven op Afrikanieuws en Vrouwonline:
http://www.vrouwonline.nl/Inbalans/durvendoen/:
"Ik schilderde en exposeerde al jaren over nomaden en de woestijn. Op een gegeven moment kwam ik via internet in contact met een Toeareg archeoloog die in het museum werkt in Djanet. Hij nodigde me uit en in 2005 ben ik 3 maanden naar de woestijn gegaan. Ik heb 2 weken bij zijn familie gewoond en een congres bezocht, dat georganiseerd was door UNESCO over het behoud van de imzad. De imzad is een vioolachtige instrument dat alleen door de Toearegvrouwen wordt bespeeld. Ik raakte betrokken bij diverse organisaties en onderzocht of er een mogelijkheid was om reizen hierheen te organiseren, om mensen deelgenoot te maken van een heel bijzondere cultuur en sprookjesachtige landschappen. Kortom, ik wilde na 3 maanden eigenlijk niet meer naar huis."
http://www.afrikanieuws.nl/site/list_messages/10632

BEIJUM WEST HEEFT OOK EEN KUNSTPAND

In december manifesteerde Plein Oost zich in positief opzicht. Er stond een mooie grote kerstboom, Sinterklaas was net geweest, er kwam een kerstmarkt en alsof dat nog niet genoeg was, ook werd er nog eens een schaatstentje neergezet waar de jeugd dagenlang kon schaatsen. Dit plein was in december gewoon veel meer in het nieuws dan Plein West. Pand 49 was net geopend, het vertrek van de Golff van Thijs Gorter etc, er gebeurde van alles. Bespeurde ik toch wat zenuwachtigheid rond Winkelcentrum West? Ok ok, een braderie, een kerstman, Sinterklaas, een counter bij Albert Heijn die werd verplaatst; er gebeurde natuurlijk wel wat. Maar, Plein Oost kreeg de meeste media-aandacht, en dat steekt toch een beetje. Dat Pand 49, zullen ze daar toch een beetje jaloers op zijn op West? André Hoogenberg, van de gelijknamige dierenspeciaalzaak, woont in Lewenborg maar kent de wijk als zijn broekzak. Hij zat vele jaren met zijn zaak op Winkelcentrum Oost maar verkastte een aantal jaren geleden naar het nieuwe Winkelcentrum Beijum(West). In december sprak hij me aan. Of ik wel wist dat op West ook een kunstpand was? Hij nam me mee naar de achterkant van zijn winkel. (de paardefoto's zijn genomen door Henk Ellerie)Bekijkt u de video en oordeel zelf. De foto is van afgelopen week. Bij de kassa, op de toonbank van zijn zaak, staat een computer waarop te zien is wat er allemaal in zijn winkel te doen is en te koop wordt aangeboden. Het ziet er professioneel en aantrekkelijk uit, aldus mijn persoonlijke mening. Kom ook hier kijken en oordeel zelf. Intussen kan een beetje gezonde rivaliteit tussen Oost en West geen kwaad. Maar een commerciële inhaalslag zal Oost nooit meer maken. Dienstverlenende panden en eettentjes die om 4 uur open gaan, nee dat trekt geen publiek.

maandag 19 januari 2009

DE MILIEUDIENST IN ACTIE

Maandagochtend, omstreeks half 11. Twee stadswachten, twee auto's van de milieudienst en twee personen in oranje hesjes. Plaats van handeling, de ondergrondse vuilniscontainers bij Plein Oost. Tapijtrollen en ander grof vuil is hier in het weekend op straat gedumpt. Op de video niet goed te verstaan maar de adressen van de vervuilers zijn bekent, aldus de vrouwelijke medewerkster van de Milieudienst. Ik herinner me een interview van zeven jaar geleden met Otto Broere, toenmalig hoofd van de Milieudienst in Beijum en gehuisvest in wat nu het voorhuis van de Boerderij is, waarin hij vertelde:" Vraag me niet hoe we milieuverontreinigers weten te achterhalen maar we krijgen ze altijd te pakken."
http://milieudienst.groningen.nl/
Eén telefoontje naar de Milieudienst Groningen en een afspraak voor gratis ophalen van je groffe vuilnis is gemaakt. Tel. 3671000

zondag 18 januari 2009

VRIJDAG OPLEVERING BOERDERIJ BEIJUM

De vrachtwagens en busjes zijn verdwenen voor de Boerderij aan de Beijumerweg. Ook de bouwvakkers, technici, electriciëns en andere werklieden kom je er niet meer tegen. Maar ze hebben er met zijn allen wat moois van gemaakt, al is het nog even wennen aan de kleuren en aan het spliksplinternieuwe. De oude Boerderij had zijn romantiek, sfeer en rommelige gezelligheid, het nieuwe gebouw moet nog tot leven gewekt worden. Sander de Brabander, van aannemingsbedrijf Rottinghuis, liep de afgelopen week als een tevreden man om het nieuwe project heen. Hij kwam, en zag dat het goed was. Zie de video. Vrijdag wordt het geheel opgeleverd en kan met het inrichten worden begonnen. Woningbouwvereniging de Huismeesters is verantwoordelijk voor de entourage buitenom, ook daar zal de komende tijd aan gewerkt worden. Ik weet dat werknemers die bezig zijn geweest met de herbouw van de Boerderij wel eens op Beijumnieuws kijken. Daarom maak ik hier even van de gelegenheid gebruik om ze te bedanken voor het feit dat ik altijd welkom was om te filmen en fotograferen, en dat er tijd werd vrijgemaakt om vragen te beantwoorden. Bedankt heren! http://www.rottinghuis.nl/

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

De enquête heeft geen opzienbare dingen aan het licht gebracht. De voors en tegens wat betreft de video's houden zich redelijk in evenwicht. Minder fouten in de tekst en meer redactieleden worden er gewenst. Aan het eerste wordt gewerkt. Meer redactieleden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wél is er een netwerkje rondom Beijumnieuws ontstaan van mensen die tippen, wat opsturen, soms foto's maken en een enkele keer een stukje schrijven. Ook is er iemand die flyers in pdf aanlevert om ze zodoende te kunnen plaatsen. Ik broed nog op een andere lay-out, indeling en kleur.

De video over Vrouwengroep Orchidee is nog niet klaar, die houdt u nog te goed. Het is nog niet helemaal duidelijk of de papieren versie van de Orchideereeks in de krant blijft verschijnen. In elk geval zal ik de multiculturele vrouwengroep digitaal blijven volgen.

De sponsorperiode van Saskia Nieboer's Groene Zon loopt ten einde. Komende week wordt de nieuwe sponsor bekent gemaakt, de puntjes moeten nog even op de i.

Er verschijnen nog steeds anonieme reacties op Beijumnieuws. Er was zelfs een anonieme reageerder afgelopen week die me wilde kapittelen over het aanhalen van (mij bekende) bronnen. De anonieme bron wilde dat ik die andere bronnen aan de kant zou schuiven. Dat schiet niet erg op.Ik ontken niet dat ik bronnen citeer die een bepaalde richting aan een verhaal geven, wat dat betreft is Beijumnieuws ook persoonlijk en gekleurd. Net als alle andere media. Mensen die me(niet anoniem!) terecht willen wijzen of bekritiseren zijn hier welkom. Eventueel interview ik ze als ze daar open voor staan.

Komende week nog video-impressies over de bussluisperikelen en de reactie van de ROEZ over deze zaak.

zaterdag 17 januari 2009

HAMERTJE TIK BREIDT UIT

Bij een kinderrijke wijk horen vanzelfsprekend veel voorzieningen voor kinderen. Voor de allerkleinsten is er volop keuze, ze kunnen naar de Mallemolen( binnenkort in de Boerderij), de Rode Pimpernel, Pinokkio, de Speelheerd of naar Kermit als vader en moeder moeten werken. Kinderdagverblijf Hamertje Tik, aan de buitenste rand van Winkelcentrum Oost, bestaat een half jaar maar gaat al weer uitbreiden. Het pand waar een computerzaak zat wordt bij de kinderopvang betrokken en dat zal Hamertje Tik de nodige extra ruimte opleveren. De kinderen kunnen hier met mooi weer ook buiten spelen, ze hebben zicht op de parkeerplaats van (straks) de Aldi, vlakbij een voorziening voor oudere Beijumers, te weten de Amkemaflat en koepel. Bekijk de video voor een impressie.

EEN MONUMENT VOOR KNABBEL

Een paar dagen geleden liep ik ergens in Beijum-Zuid in een tussendoorwandelsteegje, toen mijn oog op dit tafereeltje viel. Een monumentje voor, neem ik aan, een overleden konijntje. Het zag er zo verzorgd en liefdevol uit dat ik onwillekeurig bleef staan. Op een bepaald niveau zag het er indrukwekkend uit. Op grote mensen-niveau is dit geen hard nieuws, de impact op de wijk, laat staan op de wereld, is nihil. De onschuld heerst hier. Niet te vergelijken met monumenten van nabestaanden die je langs rijks- snel- en provinciale wegen soms kunt waarnemen, plekken waar ontredderde nabestaanden hun verongelukte geliefden met écht de moed der wanhoop trachten te herdenken, en waar ze hopen hun verdriet een plek te kunnen geven.
Maar wie bepaalt de hiërarchie van verdriet? Knabbel wordt hier herdacht. Met een liefdevolle waxinelichtje in een glazen potje, twee stukjes wortel, een roos en geplukte voer voor het beestje. Een ontroerende steen met het opschrift dat Knabbel in vrede rust. Hartverscheurend op kinderniveau. Het maakt nieuwsgierig, ik geef het toe. Is Knabbel op deze plek aangereden? Is hij hier te grazen genomen door een hond of een kat? De dood is onlosmakelijk verbonden met cliché's. Ik gooi er ook een op los, want woorden schieten hier te kort: alles willen weten maakt niet gelukkig.

vrijdag 16 januari 2009

WACHTEN OP DE ALDI

Even was ik in de veronderstelling dat de container te maken had met de voorbereidingen en het aankleden van de Aldi op Plein Oost. Het bakbeest was echter een dag later al weer verdwenen, het diende een ander doel. Over een maand, half februari, moet hier, rechts, de Duitse prijsvechter komen als vervanging van de Golff. Plein Oost oogt na het verdwijnen van de supermarkt leger dan ooit en Winkelcentrum Beijum lijkt drukker dan het ooit geweest is. Albert Heijn Beijum en de Lidl verzorgen op het ogenblik in hun eentje heel Beijum wat betreft levensmiddelen, de Wiershoeck even buiten beschouwing gelaten. Over een maand heb je een Duitse prijsvechter op Plein Oost en een andere op West. Ik ben benieuwd hoe de winkel van onze Alice Meins zich straks verhoudt tot de Duitse grootmachten.

OP DE FOTO BIJ ALBERT HEIJN

Deze foto is extra belicht. Dat komt omdat op het moment van afklikken de medewerkster van Bell Photo ook een foto maakte. Er is een hoekje in Albert Heijn ingericht voor de fotoactie. De afgelopen dagen is er veel geflitst, je zag de flitslichten al tijdens het naderen van de winkel. Vooral veel baby's zijn op de foto gekomen; geen wonder, tot en met 24 maanden is een foto van 13x18 cm gratis. Voor kinderen vanaf 2 jaar betaald u 2 euro per foto.
Het is een grappig gezicht om de minuten lange pogingen van de fotografe te zien om de baby's in de juiste houding re krijgen. Op een bepaalde manier moet de baby ook altijd lief en leuk lachen. Terwijl een baby met een ernstige blik in de ogen toch ook zijn of haar charme heeft. En de folder belooft dat er "speelse en spontane reportages" worden gemaakt. Wees erbij, de actie loopt nog!

donderdag 15 januari 2009

DE SCHOOLTUIN IN DE WINTER
De Schooltuin ligt er deze maand verlaten bij. Op het land zijn uiteraard geen activiteiten te bespeuren, er valt niks te zaaien, niet te onderhouden, laat staan te oogsten.
De educatieve medewerkers (wat klinkt chique en geleerd) zitten echter niet stil. Ik was echt in de veronderstelling dat ze deze tijd zouden gebruiken om op vakantie te gaan. Maar niks er van. Er moet van alles voorbereid worden. De foto en de video zijn van vorige week, de waterton lag er stijf bevroren bij en er lag een lichte witte deken over de tuin. De les binnen, ik meen te herinneren aan kinderen van de 1e Montessorischool, is ook van vorige week.

"MOI, HOE GAAT HET?"

In het dorp in de Kanaalstreek waar ik ben opgegroeid groette je elkaar vroeger altijd."Moi, hou ist?" Steevast kreeg je dan als antwoord: "Bèèst, met tie den?"
De vrouwen van Vrouwengroep Orchidee ken ik nu ongeveer twee jaar en het leuke is dat het groeten van elkaar in het dorp Beijum gewoon door gaat. Opvallend hoe open de dames zijn, een foto is meestal geen bezwaar, altijd met brede smile erop en altijd tijd voor een praatje. Jammer genoeg niet in het Gronings, maar wat niet is kan nog komen (binnenkort schaatsles?).Ik heb me wel eens afgevraagd hoe het komt dat ik me zo met de Orchideevrouwen verbonden voel. Ten eerste die hoofddoekjes, die ervaar ik niet als bedreigend of afstotend, nee die komen me erg vertrouwd voor. Mijn moeder droeg vroeger in de Kanaalstreek ook vaak zo'n hoofdoekje, net als veel andere vrouwen. Als het regende deden de dames daar een plastic hoofddoekje op, een in- en uitschuifbaar exemplaar. Ik had vroeger ook een taalachterstand, mijn moeder beheerste de Nederlandse taal niet goed, die knauwde alleen maar het platte grunninger dialect. Daar krijg je toch een klap van mee.De overgang van dat achtergebleven gebied naar de stad kostte de nodige moeite, mijn integratie ging moeizaam en via de moedermavo en havo rolde ik het vrijwilligerswerk in. Na al 25 jaar betaald aan het werk te zijn, en na het inhalen van mijn achterstand mag ik toch wel concluderen dat ik nu een geïntegreerde stadjer ben geworden.
De hoofddoekjes van de dames kwamen de afgelopen vorstperiode natuurlijk goed te pas. Lekker de oren en een gedeelte van het hoofd ingepakt, zo hadden ze geen last van de kou. Een kritiekpunt heb ik wel, vroeger waren de hoofddoekjes veel fleuriger en mooier om te zien. Ze zien er nu vaak wat levenloos en saai uit, het mag wel wat bonter, uitbundiger en sexy-er. Het oog wil ook wat, zo gezegd.
Op de foto ziet u Soumaya uit Sudan met haar dochtertje. Ze zit al 2 jaar bij Vrouwengroep Orchidee en ze is er erg blij mee:"ik heb veel vriendinnen in de groep." Met een brede en hartelijke glimlach vervolgde ze haar weg.

woensdag 14 januari 2009

KIJK OP DE WIJK, BRONNO SCHUT(Deel8)

Bronno Schut is nog steeds erg tevreden over het feit dat zijn plek op Plein Oost is ingeruild voor een vaste stek op Plein West. En al vele jaren is hij een Tevreden Beijumer, hij vindt Beijum, zoals zoveel wijkgenoten, de mooiste wijk van de stad.Waar hij echter ontevreden over is, zeg maar waar hij van baalt, is de in zijn ogen oneerlijke concurrentie in de wijk. Als er weer eens een gesubsidiëerde vereniging- of clubavond is in een van de buurthuizen in de wijk dan worden gesubsidiëerde kookclubs voorgetrokken, aldus Bronno Schut. Ondernemers zoals hij, de Vietnamees, de Indonesische bezorgtoko of de pizzeria staan buitenspel, het ons kent ons-circuit schuift elkaar de hapjesopdrachten toe. De ene gesubsidiëerde club huurt de andere gesubsidiëerde club in voor de cathering. Kijk en luister naar Bronno Schut op de video.

Ik heb er nooit zo bij stil gestaan, maar zit er niet iets in wat hij zegt? Als er een kleurrijk hapjes-evenement ergens in de wijk georganiseerd wordt, waarom krijgt de kleurrijke Beijumer Bronno Schut dan niet dezelfde rechten als de gesubsidiëerden? Hij misgunt niemand wat, hij wil alleen graag op een eerlijke basis meedoen met het verstrekken van hapjes op wijkfeestjes en aan scholen en tijdens buurthuisbijeenkomsten in de wijk.

dinsdag 13 januari 2009

TRANSITION TOWN GRONINGEN
Ingezonden persbericht:

Donderdag 29 januari organiseert Transition Town Groningen een avond met de titel Transition Town: samen werken aan veerkracht. Deze avond gaan we dieper in op wat Transition Towns eigenlijk zijn, zullen we een presentatie van de grondlegger van het concept vertonen en kijken hoe Transition Town Groningen zich tot dusver heeft ontwikkeld. Plaats: Coehoornsingel 87. Datum en tijd: donderdag 29 januari 2009, zaal open om 19.30, start 19.45. Er is koffie, thee en koekjes.Toegang: Wij vragen een bedrag van EUR 3,50 toegang om de kosten te dekken. Mensen van de Keerkring kunnen ook betalen met 1 euro + 5 ECO's.Aanmelding: tel 050-5490388, e-mail: info@transitiontowngroningen.nl Transition Town: samen werken aan veerkracht. Transition Town is een nieuwe aanpak die veel mensen blijkt aan te spreken. Deze avond gaan we dieper in op wat Transition Towns eigenlijk zijn: hoe het idee Transition Town is ontstaan, welke ideeën erachter zitten, wat we ons concreet moeten voorstellen bij de activiteiten van een Transition Town en waar het uiteindelijk allemaal toe zal leiden.We laten de grondlegger, Rob Hopkins, zelf uitgebreid aan het woord in een dvd van een presentatie die hij hield in maart 2008 tijdens de Positive Energy conferentie in de Findhorn Foundation, Schotland. Helder en met Engelse humor zet hij uiteen waarom Transition Towns belangrijk zijn en hoe ze werken. Aan bod komen onder andere de Twaalf Stappen en het Minder Energie Plan. Ook kijken we hoe Transition Town Groningen zich tot dusver heeft ontwikkeld. Spreker tijdens deze avond is Hugo Klip, een van de leden van de stuurgroep van Transition Town Groningen.Over de organisatieTransition Towns hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil) en de gevolgen van klimaatverandering. Ze beginnen de omslag naar een radicaal duurzamer samenleving die zich richt op lokaal geproduceerd voedsel, energie, bouwmateriaal etc. en daardoor minder afhankelijk van industrieën en fossiele brandstoffen. Het TT-concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.Het is onze bedoeling de komende tijd zeer regelmatig filmavonden en lezingen te organiseren.Transition Town Groningen is opgezet naar Engels voorbeeld: het Transition Town Model is daar in 2006 door Rob Hopkins gestart en is nu al een groot succes: er zijn meer dan honderd steden, dorpen en wijken volop mee bezig. Ook in Nederland: zie http://www.transitiontowns.nl/Meer informatie is te vinden op http://www.transitiontowngroningen.nl/ of bij Eveline Rodenburg en Hugo Klip, tel 050-5490388, e-mail: info@transitiontowngroningen.nl

STOFFEERDERIJ POSSEMIS

Zeventien jaar lang zat meubelstofferderij Dijkstra in het pand aan de Amkemaheerd 361. Sinds enige tijd is de stofferderij overgenomen door de heer Possemis die er probeert een boterham te verdienen. Het is een bekend verhaal, Plein oost in Beijum loopt niet helemaal zoals je het zou wensen, vanuit het winkelcentrum komen ze niet in zijn zaak.. Maar heeft Possemis wel wat klandizie in de buitenste ring van Winkelcentrum Oost?:" De meeste klanten komen hier via mond op mondreclame." Je kunt hem thuis bij je langs laten komen voor een gratis offerte of je gaat met een te repareren meubelstuk gewoon naar hem toe:"ik repareer allerhande stoelen, van modern tot klassiek, voor in boten of in caravans, bies- en rietwerk zoals manden etc., de klant heeft keuze uit wel 500 tot 600 soorten stoffen." Een kapotte stoel of bank hoef je niet zomaar weg te gooien, bij meubelstofferderij Possemis is er nog wat moois van te maken. De winkel is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 16 uur, zaterdags werkt hij op afspraak. Amkemaheerd 361.