vrijdag 28 februari 2014

BEIJUMSKAP (158)

Sinds 1 mei 2011 is het hondenbeleid in de gemeente aangepast. Honden moeten overal aan de lijn behalve in zogenaamde ‘losloopgebieden’. Hondenpoep moet vanaf die datum ook opgeruimd worden, ook in de goot en in de losloopgebieden. Iedereen die met een hond wandelt is verplicht een opruimmiddel bij zich te dragen, een zakje of een schepje. Maar ja, een heleboel hondenbezitters in Beijum lappen de regels helaas aan hun laars. Veel speelveldjes en speeltuintjes liggen vol met poep. Ook in dit losloopgebied kon ik de poep nog maar net ontwijken. Is het nou zo moeilijk om even een paar zakjes mee te nemen en het zakje met poep in de prullenbak te gooien?

Foto + tekst: Atsje Straatsma

NOG EVEN OVER PINAUTOMATEN IN BEIJUM

De in september geploft en gekraakte pinautomaat die op de foto is te zien komt niet terug. En zoals eerder vermeld, de Rabo-automaat in de AH  gaat ook verdwijnen.
Banken zijn geen sociale instellingen, het gaat ze om geld en winst maken. Was dat niet zo, dan zouden ze in geval van Beijum gaan communiceren en overleggen. Aan Alice Meins, eigenaresse van AH Beijum, werd de vraag voorgelegd hoe het is gegaan dat zowel Rabo (in haar winkel) als ING (tegen haar gevel, zie links) hebben besloten te stoppen.

Dit antwoordde ze een week geleden: Ik wist niets van het voornemen van  de Rabobank, ik heb vandaag de aangetekende huuropzegging gekregen. De reden is voor mij ook onduidelijk. Ook van de Ing heb ik een aangetekende opzegging gekregen.
Ondergetekende belde met Rabo-Stad Groningen. Waarom ze in Beijum in vredesnaam de pinautomaat hiërarchisch en zonder overleg opdoeken? Een vriendelijke vrouw aan de lijn: "Dat heeft met kosten en baten te maken, als een geldautomaat niet meer rendabel is gaat het weg. Steeds minder mensen pinnen geld." Maar ouderen van dagen en mensen die slecht ter been zijn dan? "Dat is inderdaad vervelend, maar bij de Rabobank kun je geld ook thuis laten bezorgen, het kost een beetje maar dan heb je je geld wel veilig thuis."

Op de site van de Rabo staat: Wij zijn een lokale bank die midden in de samenleving staat. Volop betrokken bij onze klanten en de regio. Gesprekspartner bij alle financiële vraagstukken van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Dichtbij en toonaangevend: dát is Rabobank Stad en Midden Groningen. Lees hier.

Er zijn lezers die opperen dat er een geldautomaat bij Plein Oost (terug) moet komen. Een nobele gedachtegang, maar met maar één winkel en voor de rest eettentjes en dienstverlenende instellingen, zal het rendement om op Oost een dure pinautomaat neer te zetten nog veel lager uitvallen dan op West het geval was.
De ING en  RABO laten in en rond Winkelcentrum Beijum geen sociaal gezicht zien. Pogingen om een pinautomaat naar het oostelijk gedeelte van de wijk terug te krijgen zijn derhalve volstrekt kansloos. Tenzij er een ondernemer opstaat, zoals de drogist in Winkelcentrum Beijum, die ruimte beschikbaar stelt.

Het 'Beijumer probleem' staat niet op zichzelf.
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem moet de afname van het aantal pinautomaten in dorpen en buurten tegengaan. Mochten banken zich daartoe niet geroepen voelen, moet de minister desnoods een wettelijke norm instellen om hen te dwingen. Dat gaat de Tweede Kamer donderdag vragen aan Dijsselbloem. Binnen een straal van vijf kilometer zou iedere burger toegang moeten hebben tot een pinautomaat”.....
Lees verder op Telegraaf.nl.

ROND AFSLAG BEIJUM NOORD

Er staat wat te veranderen rond de afrit vanaf de Groningerweg richting afslag Beijum Noord. Op de site van RingGroningen staat:
Werkzaamheden
In hoofdlijnen vinden in de periode begin 2014 - eind 2015 de volgende werkzaamheden plaats:
Verplaatsen afrit Beijum-Noord; de afrit vanuit de richting Eemshaven wordt verplaatst.
Aanleg tijdelijk wegen.
Verlengen van het viaduct over het Boterdiep bij de Oostelijke Ringweg.
Aanleg diverse op- en afritten.
De Groningerweg wordt verplaatst richting het Boterdiep en komt in een tunnelbak te liggen
onder de ringweg door.
Aanplant groen (in 2016). Lees hier.
Op bovenstaande foto is de overgang van wijkring Noord naar De Hunze te zien. Links en rechts kun je de Beneluxweg op- of afrijden.
Willem Pauwelussen zit beter in deze materie dan de blogger. Hij stuurde de afbeeldingen die links en rechts zijn te zien, en schreef erbij: 

Komend uit het Noorden ga je nu direct na de Groningerweg rechtsaf. Die afslag is nu vervallen en in de vorm van een boog aan de andere kant, d.w.z. naar in zuidelijke richting verplaatst (De tegenwoordige tijd verwijst naar de concrete realiteit van de afbeeldingen; JF).

Willem, zou je dit nog een beetje willen toelichten? Dat kon hij:
Die twee afbeeldingen heb ik zo geschoten dat de windstreken overeenkomen met de manier waarop wij naar de globe kijken.
Dus noord boven , zuid beneden, west links en oost rechts.
Wat je daar ziet is dat de afslag naar Noord, nadat je de Groninger weg bent overgestoken (of bent afgeslagen), is komen te vervallen.
In plaats daarvan komt een afslag aan de andere kant van het viaduct waarmee je in een lus terugrijdt om zo de wijk binnen te rijden.
Dus die afslag is naar het zuiden verplaatst, want de huidige afslag zit aan de noordelijke kant van het viaduct.


Ondergetekende probeert even helderheid te verschaffen n.a.v. de linker afbeelding. Als ik de woorden van Willem Pauwelussen juist interpreteer, dan ligt linksonder op de afbeelding De Hunze en rechtsboven Beijum (noord). Via de lus die is te zien rijden automobilisten dan Beijum binnen op de plek die rechtsboven op bovenste foto is te zien. 

Mocht dat een verkeerde voorstelling van zaken zijn, dan laat de blogger zich graag corrigeren (Hoe zit het met de korte oversteek van de oprit Beijum Noord naar de Groningerweg?)

Update 22:08 uur: De hele dag heeft rechts een verkeerde afbeelding gestaan en wel die van het toekomstige kruispunt Kardinge. Op de net nieuw geplaatste afbeelding (rechts) staat de goede versie. U ziet het toekomstige kruispunt Beijum Noord. Rechts rijdt de wijk in, links naar de Hunze (Cuypersweg). In het midden is de lus te zien waarop automobilisten vanaf Noord in de toekomst Beijum Noord binnen rijden (pardon, en de Hunze Noord natuurlijk ook).

EEN ARMZALIGE VERKIEZINGSPOSTER


Het leek in eerste instantie op een vorm van bermvervuiling, maar naderbij gekomen ontdekte ondergetekende dat het een vorm van politieke reclame was.
Een samenwerking tussen tegenstanders van NAM-boringen en de anti aardbeving beweging enerzijds en de Partij voor de Dieren? Een gelegenheidscoalitie? Zie foto's, gistermiddag gemaakt.
Dat op deze plek, bij Winkelplein West, honden worden uitgelaten is bekend. Wat een aparte manier om zieltjes (stemmen) te winnen.
Gaat de Partij voor de Dieren echt op deze milieuvervuilende manier campagne voeren?

Op Twitter valt te lezen dat iemand zich stoorde aan een soortgelijke poster: 
 5h  door Rare, domme manier van campagnevoeren voor een milieupartij

STEMMEN OP 19 MAART! (?)


De stempas is binnen, net alle volwassen lezers kan ondergetekende op 19 maart z'n stem uitbrengen. Beijumers, ook al wordt u moedeloos van 'de politiek', gebruik uw 'democratisch recht.'

Zal het wat uitmaken waar je op gaat stemmen, of wordt en blijft het toch gewoon lood om oud ijzer?
Het is het 'eeuwige liedje' tijdens campagnetijd, de regeringspartijen krijgen er van langs, en oppositiepartijen hadden het allemaal veel beter gedaan en verbeelden zich het ook allemaal beter te kunnen doen. Tijdens campagnetijd flirten en slijmen alle partijen met stemgerechtigden, nadat er geformeerd is gaan ze zich in allerlei bochten wringen om uit te leggen of te verbloemen waarom de realiteit weerbarstiger is, en waarom de beloftes en praatjes  (van álle politieke partijen!) niet worden nagekomen.

Geen wonder dat mensen geen zin hebben om te stemmen, de discrepantie tussen campagnetijd en de regeringsperiode er op volgend is dusdanig groot dat het een kind of iemand met een gebrekkig vermogen nog moet opvallen.

Of dat negatief dan wel realistisch gesteld is laat ik graag aan de lezer over. Het advies van de blogger is wel overduidelijk: Ga stemmen op 19 maart!

In Beijum kan dat op die dag in de buurthuizen Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt, in de scholen Expeditie, Heerdstee en Tine Marcus, in Sporthal Beijum en in het Gymlokaal bij de bussluis op West.

(Over een uurtje een blogbericht over een meewarige verkiezingsposter)

donderdag 27 februari 2014

EEN VEILIGER BOCHT BIJ DE KORREWEGBRUG?

Bovenstaande foto van de verkeerssituatie rond de Korrewegbrug is vanmiddag tegen half twee gemaakt. Het stoplicht vanaf de Ulgersmaweg sprong op rood en de slagbomen voor de brug gingen omlaag; er kwam een schip aan en de overgang tussen het Heerdenpad en de Korreweg werd daarom opengedraaid.
Zoals altijd reden nog gauw een paar auto's over de stopstreep om zich alvast voor de slagbomen te posteren (zodat ze vanaf de Ulgersmaweg niet minutenlang hoeven te wachten tot een sliert fietsers voorbij is getrokken als de bomen weer omhoog gaan).
Dat fietsers hier ook roekeloos gedrag kunnen vertonen is op de foto zichtbaar, een dame met een of twee kinderen in de laadbak vloog in vliegende vaart de stopstreep over om net voor de fietser die van links komt, en voorrang had, langs te razen. Het ging net goed.

Achter de lantaarnpaal, rechts op de foto, is te zien dat de bocht vanaf het fietspad dat vanaf De Hunze (Wessel Gansfort) komt is aangepast. Het schijnt de verkeersveiligheid voor met name fietsers en bromfietsers op dit veelbesproken kruispunt te moeten verhogen. De wijken die hier over gaan, De Hunze en Starkenborgh, hebben daarover bij de gemeente op aangedrongen.
De gemeente heeft deze week een gevaarlijke bocht van de Korreweg naar de Ulgersmaweg aangepast. Bewoners van de Hunze en van Starkenborgh hadden last van de bocht omdat hij zo scherp was.
De stoep is een stuk kleiner gemaakt, hierdoor is de afslag minder scherp. Ook geeft dat extra ruimte om te wachten op verkeer dat op de Korreweg rijdt.
Mensen moeten nog even wennen aan de nieuwe ruimte: veel fietsers rijden nog precies waar de oude bocht vroeger liep. 
Er staat ook een video bij het bericht op OOG.
(De auto links op de foto sloot zich even later bij de andere drie wachtenden aan)

MUURTJE BIJ DOEFMAT IN ERE HERSTELD

In het voormalige gebouw van de Doefmat wordt lekker gewoond en er zijn twee bedrijfjes in gehuisvest. Altijd goed tegen verloedering als panden in gebruik zijn en worden bewoond. De verloedering ligt meer buiten op de loer.
Een paar dagen voor kerst werd het muurtje dat op de foto is te zien door een automobilist geramd.
Vanmiddag werd de erfafscheiding van de voormalige speelplaats in ere hersteld. Het oog wil ook wat, het ziet er direct weer een stuk rustiger en ordelijker uit.
(Foto kwart voor drie vanmiddag gemaakt) 

SOCIAAL VUILNIS IN BEIJUM (1)

Regelmatig worden attributen in de wijk weggegooid die voor andere bewoners mogelijk nog bruikbaar kunnen zijn. Zie bijvoorbeeld ook dit blogbericht. Of hier, onderste twee foto's.
Of het echt een nieuwe serie wordt, blijft even afwachten, maar het blijkt erop dat in deze 'economische tijden' steeds meer sociaal vuilnis (afdankertjes die voor een ander nog geschikt zijn) langs de kant van de weg en bij vuilniscontainers worden geplaatst. Zoals de koffiepot en brander, zie foto.
Hier nog een voorbeeld waar een boek wordt aangeboden.
Het mooiste zou zijn om een plek in de wijk te creëren waar mensen hun 'sociale vuilnis' kwijt kunnen. Dit om te voorkomen dat het gaat zwerven en overgaat in zwerfvuil.

HET IS STIL BIJ HET WINKELCENTRUM

Ik weet niet of het de lezer en bezoeker van Winkelcentrum Beijum reeds is opgevallen, maar bij mijn weten wordt bij de in- en uitgangen van de promenade reeds sinds de vorige zomervakantie geen muziek meer geproduceerd.
Jammerklazerige accordeongeluiden lijken hier tot het verleden te behoren. Het scheelt een hoop droevigheid qua muzieksoort, maar ook de nodige sfeer. De meningen zullen ook hier over verschillen. Wat de reden is voor het dichtdraaien van de volumeknop bij het winkelcentrum is me niet helemaal duidelijk. Zouden de muzikanten door de economische crisis te weinig inkomsten genereren? Dat zal waarschijnlijk wel meevallen, bij de serviceruimte van de AH staat nog wel dagelijks een verkoper van daklozenkranten 'hallo' te zeggen.

Zie de archieffoto, soms stonden of zaten aan weerskanten van de promenade twee muzikanten. Zullen ze als de lente losbarst terugkeren?

woensdag 26 februari 2014

BEIJUMNIEUWS OP FACEBOOK?

Enkele enthousiaste lezers van Beijumnieuws hebben Facebook-pagina 'Beijumnieuws' geopend. Ondergetekende moet niet te negatief gaan doen, maar hij heeft niks met dit internet-medium. De lezers: "Zo kunnen we foto's en informatie met je uitwisselen."
Heel mooi, maar tenzij ondergetekende razend enthousiast wordt, wat hij betwijfeld, gaat hij er niks mee doen. Het staat lezers vrij de Facebook-account te liken, informatie of foto's te sturen, of wathever.
https://www.facebook.com/beijum.nieuws

BEIJUM EN OMSTREKEN BY NIGHT (21)

Dat de Amkemakoepel weer open is verhoogt de sfeer op het parkeerplein dat tussen Plein Oost en de Amkemaheerd in ligt. Zie foto, een recreatieavond in de koepel, 25 februari 2014.

GEVAARLIJK DUO LIEP IN BEIJUM TEGEN DE LAMP

Voor wie het nog niet weet, er is een heuse klopjacht gaande op twee levensgevaarlijke gangsters, te weten Marco van der Ploeg en Enise Bircan. Eind vorig jaar brachten ze een 'bezoekje' aan Beijum...
De linker afbeelding komt van de site van het Dagblad. Er staat o.a. bij:
 De twee botsten in december, na te zijn gevlucht voor een politiecontrole in Aduard, uiteindelijk in de Groninger wijk Beijum met hun auto tegen een geparkeerde wagen. Zij probeerden nog te voet te vluchten, maar de politie wist het duo te grijpen en vast te zetten. De auto had een vals kenteken. 
Lees hier het hele bericht.

GEBAKKEN KIPPENPOTEN EN TASCONTROLE

Drieënhalf jaar geleden stond er reeds iets over de gebakken vlees-walm op Beijumnieuws gepubliceerd. Zie dit bericht. De blogger maakt de geur van gebakken kippenpoten in het begin van de promenade van Winkelcentrum Beijum niks uit. En om irritatie bij de kassa van de AH te voorkomen stopt hij z'n tas steevast in een kluisje of geeft ie die af bij de servicebalie. Een cassiere krijgt immers ook maar opgedragen om de klant te vragen de tas te openen.  Maar zoals altijd wordt hier verschillend over gedacht. Wat vind jij, Willem Pauwelussen? Jij woont nog maar kort in de Beijum, hoe kijk je tegen het gebraden kippenvlees en de tassencontrole aan?

Het eerste wat me opvalt, als ik vanaf de Emingaheerd het winkelcentrum binnenkom is een penetrante vleeslucht.
Het is ongetwijfeld bedoeld als lokkertje, maar voor een vegetariër is dit elke keer weer spitsroeden lopen.
Het is net zoiets als in de sigarenlucht zitten voor een niet-roker.

Maar goed, ik haal het karretje op want de boodschappen moeten nu eenmaal worden gedaan.
Heerlijk, even bijkomen tussen de groenten en het fruit.
Het vlees ligt, wat verderop, veilig verpakt in plastic.
En er is ook voldoende sortering in vis en vegetarisch, niet te vergeten een keur aan kaassoorten, en allerlei soorten broodjes.
Da’s leuk, denk ik, als net gearriveerde inwoner van Beijum, dat was ook in Oosterhoogebrug prima geregeld.
Dus boodschappen op de lopende band, pas alvast in de gleuf en met de tas sta ik klaar voor de voorbijstromende artikelen.

En dan: “mag ik uw tas even inzien meneer?”  En dat vraagt u aan een heer van seniorenleeftijd, met keurig gepoetste schoenen en stemmig donkere regenjas?
Waar ziet u me eigenlijk voor aan? Voor de eerste de beste ordinaire winkeldief?

Ik doe mijn boodschappen maar weer in de Oosterhoogebrug, denk ik dan, want daar is me dit nog nooit overkomen.
De familie Van der Heide, die snapt in ieder geval dat de klant koning is.
En dat je beter het risico kunt lopen dat iemand een keer wat meepikt dan de een na de andere klant te schofferen en dus kwijt te raken.

Mij zien ze daar niet weer.

(Foto ook door Pauwelussen gemaakt)

ACHTERLOPENDE BORDEN IN BEIJUM


De bewegwijzering rond Plein Oost, Claremaheerd en de ingang van de wijkring richting Wibenaheerd loopt drastisch achter.

Zie het bovenste bord, ik meen me te herinneren dat die ooit al eens in de serie 'maandagochtend' figureerde. Maar toen was het postkantoor er nog terwijl deze vestiging in de videotheek toch reeds een half jaar terug werd gesloten. Het is geen Winkelcentrum Oost maar Dienstencentrum Oost, er staat een onterechte verwijzing naar het postkantoor op en MJD en Stiel zijn gefuseerd.
Kan dat achterlopende bord een keer worden aangepast?

Zie ook het bord op de linker foto. Beste mensen van de gemeente, de O.b.s. Montessori bestaat ook al ruim een half jaar niet meer. Sinds het nieuwe schooljaar hebben we een school genaamd Expeditie.

dinsdag 25 februari 2014

BESTE RUUD VREEMAN,

Voor
Je stuurde mijn puberzoon van 16 gisteren een kaartje, waar ik als vader graag even op wil reageren. Ik ga er vanuit dat alle 16 en 17 jarigen in de stad een soortgelijke kaart van je hebben gekregen. De tekst er op luidt:

Hallo..(naam zoon)
Het kan je niet ontgaan zijn: sinds 1 januari 2014  mag je onder de 18 geen alcohol meer kopen of bij je hebben. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd heeft grote gevolgen voor je toekomstplannen. Het kan namelijk blijvende schade toebrengen aan je hersenen. Ik vind het daarom als burgemeester van Groningen erg belangrijk dat je je aan de nieuwe regel houdt.

Als je voor je 18e alcohol bij je hebt of drinkt in een kroeg sportkantine of op straat kun je een boete krijgen van €90. Ook als de fles of het blikje nog dicht is. Wees daarom verstandig en zeg: Geen 18 Geen drank.

Met vriendelijke groet,

Ruud Vreeman
Burgemeester van Groningen

Beste Ruud,

Achter
ik twijfel niet aan je goede bedoelingen, je wenst de jongeren van Groningen een goede gezondheid en toekomst toe. Toch is er iets wat me aan het kaartje irriteert. Ik doe als vader niet aan struisvogelpolitiek, maar ik heb de neiging om deze 'persoonlijke' post aan Junior niet aan hem te overhandigen. Hij taant namelijk niet naar alcohol, hij sport, studeert, heeft een bijbaantje, kortom, hij is een voorbeeldige zoon (tot nu toe) en hij gedraagt zich wat betreft genotsmiddelen, waaronder alcohol, stukken beter dan dat ikzelf vroeger op die leeftijd deed. Stel dat hij in het weekend thuis een of twee pilsjes zou willen drinken, dan zou ik dat geen ramp vinden (liever nog niet). Wees nou eerlijk, een dergelijk gematigde drankhouding brengt dan geen blijvende schade toe en verpest geen toekomstplannen. Waarom zo overdrijven? Je kaartje zou hem op ideeën kunnen brengen...

Ik snap wel dat je met sancties dreigt als zoonlief of een leeftijdsgenoot met alcohol wordt betrapt, je wil immers geloofwaardig en niet halfbakken overkomen, maar ik vraag me af of dit wel zo'n handige zet is. Pubers laten zich gezondheid namelijk niet opdringen, en al helemaal niet onder straffe van. Ze weten als geen ander dat handhaving op dit gebied een wassen neus is, als ze echt willen drinken zullen ze dat niet laten, de pakkans lijkt me minder dan een half procent. Te vergelijken met dat je in het donker zonder licht door de stad gaat fietsen. Maak alcohol drinken nou niet te spannend en uitdagend voor ze! Weet je nog wel toen je zelf 16 was? Wat was het leuk en spannend om dingen te doen die niet mochten! Toch?

Maar nogmaals, ik twijfel niet aan je goede bedoelingen. Al denk ik niet dat écht gezag direct aan sancties moet worden gekoppeld, dat haalt m.i. vooral voor pubers de positief bedoelde boodschap enigszins onderuit. Het klinkt misschien wat soft, maar motiveren en overtuigen, in combinatie met zelf het goede voorbeeld geven, lijkt me een betere houding in deze dan jouw law and order-actie.

Met vriendelijke groet,
Johan Fehrmann
Blogger van Beijum

UIT DE OUDE DOOS (193)

Wanneer behoort een foto tot de oude doos van Beijum? Als de afbeelding 20, 30 jaar oud is? Gevoelsmatig wel. Ondergetekende wilde eigenlijk deze serie een week onderbreken in verband met de krokusvakantie en voor de verandering een of twee exemplaren uit de 'Jonge Doos' van Beijum publiceren.
Dat is ook gelukt, zie het resultaat boven en beneden.
Maar ja, nogmaals, wanneer hoort een foto in de Oude Doos van de wijk? Bovenste foto is bij mijn weten in de zomer van 2011 gemaakt. Het is geen oude afbeelding, maar wat er op staat behoort wel degelijk reeds tot een stukje geschiedenis van de wijk. Verpleeghuis Innersdijk werd in 1984 door Juliana geopend, zie nogmaals Oude Doos nummer 184.
Zonder dat je het weet hebben veel mensen op deze plek in de wijk van alles meegemaakt. Vaak iets verdrietigs, je gaat niet voor de lol in een verpleeghuis zitten. Nos-correspondent Pauline Broekema, stadjer van geboorte, bezocht bijvoorbeeld haar moeder er tien jaar achtereen. Vertelt ze in dit interview.

Onderstaande foto is twee of drie jaar oud. Het gebouw de Doefmat is nog geen geschiedenis, zoals Innersdijk dat wel is. De functie is zoals bekend mag worden geacht wel veranderd. Geen wachtende ouders meer rond de dagelijkse sluitingstijd van de school, er staan tegenwoordig auto's op het schoolplein en er wonen mensen.
(Binnenkort een bericht over kunstenaarsbedrijfje dat in het gebouw is gehuisvest)

HONDEN IN BEIJUM (34)

Deze foto is een paar dagen geleden gehurkt gemaakt. Het is het niveau waarvan uit honden zo ongeveer de wereld bekijken. Palen, fietsen, wandelende benen en voeten, fietsrekken, bijna alles in de openbare ruimte is groter dan een hond zelf. Is het een wonder dat ze zich dan bij het aanschouwen van een kat of poes even superieur wanen en erachter aan willen rennen?
Ik weet niet wat dit voor ras is, zie boven.`Maar hij of zij zag er onvoorwaardelijk trouw uit, geen wonder, dat is het kenmerk van alle honden. Als de hond hoog had kunnen springen, had ie zich aan de paal kunnen ontworstelen. Maar dat is een mensengedachte, het beestje wil helemaal niet vrij, het wil gekoesterd en geliefd worden door het baasje. Te eten, drinken, warm nest, uitgelaten worden. Geduldig wachten dus maar.

Honden zijn eigenlijk laag bij de grondse wezens, in letterlijke zin. Als een mens zoiets over een soortgenoot zegt, is dat niet best, het is vunzig, laag, zeer negatief.
Voor een hond kan dit gezegde niet opgaan, de viervoeters hebben geen enkele negatieve eigenschap puur van zichzelf.
Er kunnen zich wel milieu-invloeden voordoen die het gedrag van een hond in negatieve zin beïnvloeden...
(Foto op Winkelplein West gemaakt, naast de Duitse super)

SKELTER TERECHT VIA LIJN6 EN BEIJUMNIEUWS

Op Lijn6 stond afgelopen zaterdag:
Het zal je maar gebeuren, je kind valt uit een boom en je moet om die reden naar de dokter. De skelter van je kind ben je door alle ellende en verdriet vergeten. Uiteindelijk kom je terug en de skelter is nergens meer te bekennen, hij is verdwenen. Om die reden hang je maar een papiertje aan een boom in de hoop dat de eerlijke vinder zich meldt. Dit is een oproep om de skelter terug te brengen.
Gisterochtend stond dit bericht op Beijumnieuws: 
Enige dagen heeft deze skelter onbeheerd op op ons plein gestaan. Ik heb de skelter veilig gesteld, het is niet dezelfde als op Lijn6 waar een skelter wordt gezocht, dit is een andere.
Deze heeft twee specifieke kenmerken, er zit een racefiets-stuur op en er hangt een slot aan.

Het bericht kwam van Beijumse Karin, ze staat links op de foto. Ze had de skelter veilig gesteld. Uiteindelijk bleek het wel de skelter te zijn die op Lijn6 staat. Moeder: "Ik zag de skelter van m'n zoon op de blogspot en heb Karin gemaild."
Hoe het speelvoertuig via de Albrondaheerd, waar het jongetje uit de boom is gevallen, naar de Claremaheerd (vindplaats)is gegaan, is niet bekend. OpLijn6 staat, en de blogger sluit zich hierbij aan:
Puike samenwerking tussen dé wijkwebsites van Beijum...
Met een gedupeerd jongetje als lachende derde..


maandag 24 februari 2014

NIEUWE PINAUTOMAAT BIJ DROGISTERIJ KAMST


Op de bovenste foto staat Jacob Kamst van de gelijknamige drogisterij in Winkelcentrum Beijum op de plek waar Beijumers vanaf 10 april veilig kunnen pinnen. "Ik heb het initiatief genomen om een pinautomaat in de winkel te krijgen nadat de vestiging op Oost sloot. Hier komt een ING- kubus van 20 vierkante meter."

Verheugend nieuws voor Beijum, een ondernemer die het zakelijke en het sociale combineert en ruimte vrij maakt in z'n zaak. Het zal onrust wegnemen bij menig Beijumer, zie het eerdere bericht op Beijumnieuws14 februari., en de reacties onder het bericht. Er is een mooie overlap, vanaf 10 april kan er gepind worden bij Jacob Kamst, en tot 1 mei naast de flesseninname van AH.

De oplossing moest wel vanuit de middenstand komen, er zijn verder geen krachten in de wijk die iets dergelijks kunnen bewerkstelligen. Kamst: "De deal met ING is reeds in januari beklonken. Vanaf 1 april gaan we onze winkel verbouwen zodat we op de 10e met de pinautomaat kunnen beginnen."
Op de linker foto laat hij de kubus zien die linksachter in z'n zaak komt. "Het geeft me ook meer traffic in m'n zaak, dat is mooi meegenomen."

Een pinautomaat bij Plein Oost zal hem niet meer worden. Maar Beijumers die woonachtig zijn in het oostelijk gedeelte van de wijk kunnen zich troosten met het feit dat ze op West vanaf 10 april veilig, behaaglijk en warm hun geld kunnen pinnen.

De pinautomaat buiten, tussen de Lidl en de Primera, blijft ook. Beijum kan tevreden zijn. En bewoners van de Hunze.
Verdere ontwikkelingen over de nieuwe pinautomaat in Winkelcentrum Beijum kunnen Beijumers via Beijumnieuws volgen.

SLOTEN OPSCHONEN EN RATTENBESTRIJDING


(Aansluitend op het vorige blogbericht)

Door Willem Pauwelussen

En dan rij ik een stukje over de Pop Dijkemaweg, en zie ik daar een manspersoon, tot over zijn knieën in het water aan het wroeten in de wal. Wat hij nou dan toch aan het doen is? De sloten opschonen, en zorgen dat het allemaal goed door blijft stromen. Hier zit een duiker en die raakt verstopt in de loop der tijd. En ja hoor, ik zie hem met een grote paal erin wroeten, dan weer de schep het water in en bulten modder wegscheppen. In opdracht van het Noorderzijlvest, vertelt hij me nog. En hij doet ook aan rattenbestrijding. Dat gaat zo: een kooitje met een appel in wordt in het water gelaten, die rat duikt die kooi in, knabbelt aan die appel, zakt met kooi en appel naar de bodem en verdrinkt.
Even dichterbij komen voor een mooie foto. Als ik mijn schoenen bekijk had ik wel even zijn werkkleding willen lenen.

REKENING HOUDEN MET DIEREN BIJ DE RING


Eind vorige week werd een bericht gepubliceerd over een nieuwe afrastering die langs het fietspad naar de oprit op het viaduct over de Beneluxweg werd aangebracht.

Zie nog even hier. De summiere informatie in het artikel wordt aangevuld, of beter gezegd gecorrigeerd, door Willem Pauwelussen. Hij zond ook de foto's mee.


Naast het viaduct over de Oostelijke ring, afslag Beijum-zuid, loopt een soort geluidswal. Daar staan al geruime tijd paaltjes op, in het gelid als een militaire colonne. En vandaag (afgelopen vrijdag; JF) was er blijkbaar tijd om de klus af te maken. Enkele mannen in de kenmerkende oranje pakken zijn driftig bezig het kippengaas tussen de paaltjes aan te brengen. Nou, da’s toch raar, denk ik dan. Het is toch beiden openbare ruimte, waarom de mensen dan verhinderen daar te lopen? Navraag leert dat het wel een beetje anders zit. Dat gaas is om de amfibieën tegen te houden die anders door het verkeer geslachtofferd zouden worden. Er komt ook nog een zwarte strook, tot 20 cm in de grond, haaks omgeslagen en dan nog een stuk plat het veld in. Dat is voor de torren, die glijden erop uit dus worden dan ook gespaard. En dat het zo’n stuk de grond in gaat is om te voorkomen dat de strook wordt ondergraven door konijnen.
Kijk meneer, daar verderop, daar ziet u die aparte strook dwars in de rijweg liggen. Daar komt een opening in het hek, en dan kunnen de dieren veilig naar de overkant.
Ja hoor, dit hoort allemaal nog bij het werk aan de Oostelijke Ringweg.


SKELTER GEVONDEN

(Ingezonden door lezeres)
Enige dagen heeft deze skelter onbeheerd op op ons plein gestaan. Ik heb de skelter veilig gesteld, het is niet dezelfde als op Lijn6 waar een skelter wordt gezocht, dit is een andere.
Deze heeft twee specifieke kenmerken, er zit een racefiets-stuur op en er hangt een slot aan.mailmijop@home.nl

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

In verband met de krokusvakantie slaat 'Maandagochtend' een week over.

zondag 23 februari 2014

NIEUWE EXPOSITIE IN PAND49


Omstreeks vier uur vanmiddag is de nieuwste expositie van Pand49 geopend. De drie foto's die u ziet zijn tegen half vijf gemaakt. Op de bovenste foto staat de hoofdrolspeelster van vandaag, Roos van Pagée, voor twee van haar kunstwerken. Mensen die geïnteresseerd zijn in haar werk kunnen de komende vier weken een kijkje nemen in het Pand. 
Op de linker foto is te zien dat de traditionele hapjes verleidelijk op tafel klaarstonden. Pand49 blijft tot nu toe een trekpleistertje op een verder leeg Plein Oost. Zie de rechter foto. Er gebeurt tenminste iets, fietsen, in en uitlopende mensen, vertier, gezelligheid, kunst...Het is nog maar de vraag of de ontmoetingsplek voor kunstenaars langere tijd op het plein kan blijven. Als er een goede huurder voor het pand komt moeten de kunstenaars eruit. Het zal wel loslopen, honderd meter verderop staat de voormalige videotheek nog steeds leeg, ondernemers durven tot nu toe de gok niet te wagen om op dit plein een onderneming te beginnen.
De mensen van Pand49 zullen er niet rouwig om zijn. De economische crisis heeft zo z'n voordelen.
(Zie ook de aankondigingsflyer die eerder op de dag werd gepubliceerd)

HOUT GEHAKT IN DE WIERSHOECK-TUIN

Het schijnt lekker te zijn om hout te hakken, je kunt er agressie en frustratie in kwijt, je gaat er van zweten en de kachel kan er ook nog eens van roken.
In de Wiershoeck-tuin is iemand, of zijn meerderen, even lekker bezig geweest. Zie foto. Waarschijnlijk gaat het om hout dat door de decemberstorm is vrij gekomen.

Op de achtergrond is de afdeling Begeleid Wonen van Lentis aan de Onnemaheerd zichtbaar. Het zou een mooie therapie zijn, bewegen, houthakken, zweten, lichamelijk moe worden. Beter dan je lusteloze lichaam (en geest) vol overtollige en vaak overbodige medicatie te stoppen.
Op amper vijftig meter terug, vanaf het punt waar vandaan de foto is gemaakt, komt nog een Begeleid Wonen, en wel in de Wiershoeck zelf.
Er valt genoeg te doen in dit gebied, hout hakken, tuinieren, zwerfvuil ruimen, gras maaien, bloemschikken.

ROOS VAN PAGÉE IN PAND49 (vanmiddag)


(Ingezonden)
Zondag 23 februari wordt in Pand49 aan de Ypemaheerd om 16.00 uur de expositie geopend van Roos van Pagee. U bent van harte welkom.

LUIT SLAAT EEN WEEKJE OVER

Luit Staghouwer heeft voor deze week geen bijdrage gestuurd voor zijn bekende serie met foto's uit de Wiershoeck- en Schooltuin.
Ter vervanging zie bovenstaande foto.

zaterdag 22 februari 2014

"IK BEN GISTERAVOND AANGEREDEN"

Lezer Stephan was gisteravond een van de twee snorfietsers die botsten op de brug over de Zuidwending bij het Winkelcentrum. Zie het blogbericht van gisteravond en van vanmiddag.
Hij reageerde vanavond:
Ik ben gisteravond daar aangereden, ik heb een flinke hoofdwond net boven m'n oog en een zware hersenschudding en bij mij was er geen drank van invloed blaastest in het ziekenhuis gedaan en had 0,0 promille alcohol en heb stuk of 7 hechtingen boven m'n oog.
JF; Stephan, beterschap! Als je open staat voor een foto/interview, mail dan even naar Beijumnieuws@online.nl

TOT ZES UUR 'S MIDDAGS BUITEN KUNNEN SPELEN

Dit blogbericht wordt om 18.30 uur geschreven, het is buiten net van schemerig naar donker overgegaan. Kinderen kunnen weer tot ruim 18 uur + buitenspelen. 
Het is nog wat fris, zie ook de papa rechts op de foto. Foto is tegen half zes gemaakt. Locatie, een speelveldje aan de Froukemaheerd. Met de jas aan buiten spelen kan prima.
Over 36 dagen gaat de Zomertijd in.

HET WAREN TWEE SNORFIETSEN DIE BOTSTEN

De berichtgeving over de crash op de brug over de Zuidwending komt mondjesmaat op gang. Zie het bericht van gisteravond. Het waren geen twee scooterrijders die op elkaar zijn geklapt, maar twee snorfietsen.
Bovenste foto is tegen het middaguur (vandaag) gemaakt. Wie kan de codes die op de onheilsplek zijn getekend ontcijferen? Beijumnieuws@online.nl
 Er waren gisteravond drie politieauto's en twee ambulances aanwezig. Die komen niet zomaar. Op 112Gr. staat onderstaand summier bericht en de linker afbeelding.
 Vrijdagavond zijn er twee snorfietsers frontaal op elkaar gebotst ter hoogte van de brug bij het winkelcentrum(Emingaheerd) in Beijum. Het Mmt was er ook bij en heeft het ambulancepersoneel bijgestaan.Slachtoffers zijn per ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De VOA deed onderzoek na de toedracht.
JF; MMT betekend Mobiel Medisch Team
VOA: VerkeersOngevallenAnalyse.

VIDEO BRISA DISCUSSIEAVOND TREFPUNT (politiek)

Het heeft even geduurd, de video-opnames van de eergisteren in het Trefpunt gehouden discussie/debatavond lieten zich slecht tot niet monteren. Via een ander bewerkingsprogramma lukte het uiteindelijk wel. Maar toen liet de video zich niet opladen op de de eigen weblog. Dan maar via You-Tube. Het resultaat ziet u onder.
Bekijk desgewenst de video om een indruk van deze politieke avond in Beijum te krijgen (Politicie moet natuurlijk politici zijn; zie aankondiging video)


HET IS KROKUSVAKANTIE

Ondergetekende heeft geen verstand van planten en bloemen, of dit krokussen zijn durft hij niet met zekerheid te zeggen, zie foto.
De jonge bloemen markeren in elk geval de overgang van winter naar lente. En de schoolkinderen mogen daarvan profiteren, de krokusvakantie is begonnen.
De voorjaarsvakantie, ook wel krokusvakantie genoemd, is de schoolvakantie die in het algemeen in de tweede helft van februari valt. De vakantie duurt één week. Met name in het Rooms-Katholieke zuiden wordt deze schoolvakantie ook wel "carnavalsvakantie" genoemd. Onder invloed van carnaval valt deze vakantie regelmatig in een andere periode. De krokusvakantie is in de jaren 70 ingevoerd, met name om de wintersportvakantie mogelijk te maken. Lees hier.

vrijdag 21 februari 2014

SCOOTERS BOTSEN BOTSEN OP BRUG BIJ WINKELCENTRUM

Ongeveer twintig minuten geleden gierden gillende ambulances en politieauto's de wijk binnen. Lezers meldden dat twee scooters op de brug over de Zuidwending, daar waar de kunstwerken Auke en Truus staan, op elkaar zijn geknald. Het verkeer wordt omgeleid. Ondergetekende is niet in staat om naar de onheilsplek te gaan, foto's en info zijn welkom.

Update 0:51 uur; er kwam een foto binnen die te vaag is om te publiceren. Er staat niks over het ongeval vermeld op andere Stad Groninger nieuwssites. Ook niet op de site van de politie of 112. Ondergetekende gaat er derhalve van uit dat het meevalt wat betreft eventuele verwondingen en/of schade.  Is dat niet het geval, mail dan naar Beijumnieuws@online.nl

BEIJUMSKAP (157)

Een stel ganzen ergens in Beijum. Waarschijnlijk ben ik de oorzaak van de commotie. Het levert wel leuke plaatjes op. Ik wist wel dat er zwanen zijn in Beijum, maar niet dat er ook ganzen zijn.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Het monteren van de video over de politieke avond in het Trefpunt (gisteren) brengt complicaties met zich mee. Het duurt even wat langer voor de video online gaat. Het zal naar verwachting in de loop van de dag of in het weekend z'n beslag krijgen.

DE DAMES EN HEREN VAN STICHTING BRISA

Ze waren gisteravond gastdames en heren tijdens de politieke avond in 't Trefpunt. Zie foto, na afloop van het debat tussen de politici onderling en de zaal genomen. Zie het blogbericht van gisteravond. Hun namen zijn me ontschoten, misschien dat die even gemaild kunnen worden? (Beijumnieuws@online.nl)
Derde van links staat spreekstalmeester Martin die 'het circus' met gevoel voor humor en respect aan elkaar vast praatte en de structuur van de avond bepaalde. Op de website/http://www.stichtingbrisa.nl/ staat:
Stichting Brisa is opgericht in 2010.
Brisa is Papiamentu en betekent ‘bries’ of ‘frisse wind’. Het woord ‘brisa’ staat voor wind. Daarnaast staat het ook voor iets nieuws en verfrissends.
Kenmerkend voor het klimaat op alle eilanden van de Antillen en op Aruba is de ‘noordoostpassaat’, een wind die verfrissend werkt bij tropische temperaturen.
Stichting Brisa wil, door een bijdrage te leveren aan de dialoog tussen de Antilliaans / Arubaanse gemeenschap enerzijds en de Nederlandse samenleving anderzijds, door wederzijds begrip te kweken, door mee te denken over beleid en door te adviseren, bereiken dat er een positieve beeldvorming ontstaat van de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in Groningen.
Zo laat Brisa een verfrissende, tropische wind waaien door Groningen!
Stichting Brisa heeft als doel: 
De stichting zet zich in voor het verdergaand verbeteren en versterken van de positie van de Antilliaans / Arubaanse gemeenschap. Brisa wil graag een eigen bijdrage leveren aan het krachtig positioneren van Antillianen en Arubanen in de gemeente Groningen.
Uitgangspunten zijn bestaansverbetering en participatie.
Dat doet Brisa door enerzijds een ‘informele’ ambassadeursfunctie te vervullen, anderzijds door overheidsbeleid te evalueren en zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de ontwikkeling van beleid. Als gevraagd en ongevraagd adviseur.
Maar ook als luisterend oor, als platform om je mening te uiten en als netwerkgelegenheid en stimulator bij het vinden van je weg in de maatschappij.
Brisa erkent dat, vanwege de aanwezige cultuurverschillen er zo nu en dan belemmeringen in de communicatie, een deel van de leden van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap onvoldoende (kan) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 
Daar willen wij graag iets aan veranderen.

(Video van gisteravond komt nog; JF)

HEKWERK LANGS HEERDENPAD OPRIT


 Al een week of twee staan palen langs de oprit naar het Heerdenpadviaduct in de klei gepoot. Gisteren lag er een rol gaas naast. Het kan niet missen, er wordt een afrastering aangebracht.
Zie foto's. Of het is bedoeld als beschermmuur voor kinderen die achter de 'dijk' kunnen spelen, of dat er voorkomen moet worden dat brom- en fietsverkeer hier niet te extreem uit de bocht vliegen, is me niet bekend. In elk geval wordt een scheiding tussen groen en verkeer aangebracht.
(Foto's gisterochtend gemaakt)

donderdag 20 februari 2014

POLITIEKE KOPSTUKKEN STAD IN TREFPUNT


Hoe gaat de Stad Groninger politiek om met discriminatie? Met het minderhedenbeleid? Armoedebestrijding? Hoe zit het met de Stadjerspas? Het bleef vooral gemoedelijk, en er was de hele avond een respectabel evenwicht voelbaar. De burger heeft 'de politiek' nodig, en politici hengelen naar de gunst van de kiezers. Vanavond vond een ontmoeting plaats in Het Trefpunt te Beijum.
Buiten regende het, in het Trefpunt was het behaaglijk warm. En gezellig. Al hoeft dat laatste geen vanzelfsprekendheid te zijn tijdens een ontmoeting tussen burgers en representanten van politieke partijen. Heetgebakerd werd het de hele avond niet, er vlogen geen verwijten over en weer en er werden geen harde noten gekraakt. De ongeveer dertig aanwezigen( hoofdzakelijk Antillianen en Arubanen) spraken vooral hun zorgen uit richting 'de politiek.' Blijven de sociale voorzieningen op peil? Kunnen 'allochtonen' hun eigen identiteit blijven behouden? Blijft er subsidie mogelijk voor activiteiten en uitstapjes? Een heikel punt werd extra benadrukt: de aanwezigen willen dat er paal en perk wordt gesteld aan discriminatie op achternaam en kleur, de Caribische Nederlanders willen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Alle aanwezige politieke partijen gaven aan het daarmee eens te zijn, tegelijkertijd werd geconcludeerd dat zoiets moeilijk te bestrijden is. Er worden veel grapjes over gekleurde Nederlanders gemaakt. "Hou daar mee op en spreek elkaar er op aan", aldus alle politici.
De avond werd georganiseerd door Stichting Brisa, er volgt nog een foto en een apart blogbericht over deze stichting die het beraad van Caribische Nederland in Groningen vormt.
En (waarschijnlijk morgen) een video-impressie.

Op de bovenste foto zit links op de voorgrond Roelof van der Schaaf van de PvdA, hij verving halverwege de avond collega Carine Bloemhoff.
Verder van links naar rechts, en zie ook de scherpere foto's (groter te klikken!) links en rechts: Jasper Honkoop (VVD), Nicole Temmink (SP), Glimina Chakor (GroenLinks), Inge Jongman (Christen Unie), Wim Maat (Stadspartij), Koosje van Doesen (D'66), Carine Bloemhoff (PvdA),  Sanne Schipper (CDA) en Louis Bervoets (Lijst Bervoets).

   Kritische vragen vanuit de zaal