woensdag 31 oktober 2012

WATERWERK IN EN ROND BEIJUM

Gistermiddag trof ik twee tractoren met aanhanger en een grijpapparaat, een langs de sloot richting Kardinge (foto links) en de andere bij de vijver in de Holmsterheerd. Het water op beide locaties werd ontdaan van drek, smurrie, afval. Toch maar even googelen, zou het iets te maken hebben met het waterbeheer van de gemeente Groningen? Het Groninger water en rioleringsplan 2009 tot 2013 staat als pdf op het internet. Hopelijk kunt u het openen. Klik hier. In een door wethouder Visscher geschreven voorwoord staat: Voor u ligt het eerste Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP), voor de periode 2009 - 2013. Met dit plan geven we als gemeente Groningen aan hoe we de komende jaren omgaan met water. Water in vele verschijningsvormen.
Water is regenwater dat op verhard oppervlak valt en via de riolering moet worden verwerkt. Water is afvalwater van huishoudens dat gezuiverd moet worden. Water is grondwater dat op peil moet worden houden. Water is de vijver in de woonwijk die bijdraagt aan een prettige woonomgeving. Water is de beek in een ecologisch gebied, waarin planten groeien en vissen leven. Water is overal. Onze centrale waterambitie is het streven naar een duurzaam stedelijk waterbeheer. Met het GWRP laten we zien dat het ons menens is als we zeggen de duurzaamste stad van Nederland te willen worden. Samen met onze waterpartners willen we onze ambitie realiseren. Ook de burgers willen we hierbij betrekken.
Het plan voert de naam ‘Waterwerk’ omdat in dit GWRP de nadruk ligt op de samenhangende waterambities van de gemeente en de daaruit voortvloeiende maatregelen.
We gaan aan het werk met water. Dit plan is daarvoor het routeboek met daarnaast het verplichte deel, het GRP, waarin de riolering centraal staat.
Op naar een stedelijk duurzaam waterbeheer!
Jannie Visscher
Wethouder Zorg, Ouderen, Stadsbeheer en Milieu

EVEN EEN GRIEPPRIK HALEN

Het was vanmiddag een drukte van belang bij het gezondheidscentrum. Preciezer geformuleerd, bij de huisartsenpost, daar stond binnen een rij wachtenden, bijna tot buiten aan toe. Het is weer zover, de jaarlijkse griepprik wordt uitgedeeld. De griepprik is een inenting (vaccinatie) met griepvaccin (meestal in de bovenarm) om griepverschijnselen te verminderen of geheel te voorkomen en mogelijke complicaties te voorkomen. In Nederland krijgen ca. 3,7 miljoen mensen jaarlijks een griepprik. De griep-prik wordt meestal in oktober of november gegeven vóór de volgende griepgolf. Omdat het griepvirus steeds van aard veranderd, wordt de griepprik ieder jaar herhaald met een nieuw vaccin.
Als u 60 jaar of ouder bent, of als u (of uw kind) diabetes, een hart-, nier- of longziekte of een verminderde weerstand heeft, dan ontvangt u ieder jaar in oktober of november een schriftelijke uitnodiging van uw huisarts voor de griepprik. Meestal geeft de huisarts een tijdstip aan waarop u de griepprik krijgt in de huisartsenpraktijk. Dat is tussen half oktober en half november. Het vaccin is al in de praktijk aanwezig. U hoeft dus niet eerst naar de apotheek te gaan. Als u niet tot de doelgroep van de gratis griepprik behoort, kunt u de griepprik zelf betalen. Zie ook het blogbericht van  vorig jaar.
Niet iedereen staat te jubelen over de griepprik.
De jaarlijkse griepprik zou op lange termijn een onverwacht nadeel kunnen hebben. Onderzoek bij muizen en fretten wijst uit dat een natuurlijke infectie met een influenzavirus gedeeltelijk kan beschermen tegen virussen van een ander subtype, maar dat vaccinatie die kruisbescherming juist kan voorkomen. Volkskrant.nl.

BEIJUMRIJDER (50) VAN VIADUCT NAAR KORREWEGBRUG

Het verkeer rond het kruispunt Lewenborg zoeft er over als nooit tevoren. Geen verkeerslichten meer, nee prachtige nieuwe rotondes en op- en afritten zorgen er voor dat de verkeersstromen zich soepel en vlot reguleren. Ondergetekende ging gisteren met z'n antieke Jetta even poolshoogte nemen, even kijken wat ons bij de afslag Beijum Zuid te wachten staat. Mmm, het ziet er niet gek uit, rij even mee, afrit, rotonde, over het viaduct, nog een rotonde en de oprit terug richting Beijum. Dat gaat vlot!
Daarna zette ondergetekende nog even koers richting ons aller Korrewegbrug. Wat een gekrioel daar, het veiliger en overzichtelijker worden van het kruispunt met de Ulgersmaweg ontgaat me tot nu toe, het lijkt wel alsof alles nog smaller is geworden. Maar goed, dat kan onderdeel zijn van de daar door velen als onprettig ervaren onveilige 'gevoelstemperatuur'. Kijk hoe ondergetekende met moeite de brug over kwam. De begeleidende muziek alvast even genoemd, 'Bridge over trouble water' van de heer E. Presley.
Bovenstaande foto is op de terugweg gemaakt, de voorbereidingen voor de aanpak van het kruispunt Kardinge zijn in volle gang.
(Deze Beijumrijder werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Visser, klik linker logo open)

DOM HELDER CAMARASCHOOL VERKEERSVEILIG

Lezer Jack van Duinen stuurde deze foto's op. Hij schreef er bij:
Dom Helder Camaraschool in Beijum
Start project verkeersveiligheid
Op dinsdag 30 oktober was de opening van het project. En de school kreeg het verkeersveiligheidslabel.
Politie en brandweer waren aanwezig. De kinderen mochten met de spuit lekker water spuiten en de brandweerwagen van binnen bekijken Ook was de wegenwacht en de politie met een auto aanwezig deze waren wat minder in trek bij de kinderen.
Op Gemeentegroningen.nl staat: Dit najaar zijn bij bijna alle basisscholen in Stad de straten, kruispunten en entrees verkeersveilig ingericht. Bijvoorbeeld met een stopverbod voor de ingang, een kiss and ride-strook, bredere trottoirs, extra oversteekplaatsen en regenboogpaaltjes. 45 van de 48 scholen hebben nu zo’n veilige schoolomgeving. De Catamaran, de Pendinghe en de St. Michaëlschool volgen binnenkort. Verder wordt er aan het plan gewerkt om de Sweelincklaan in de wijk Coendersborg af te sluiten voor het verkeer. Aan deze straat liggen de Groningse Schoolvereniging en de Joseph Haydnschool. Bij het verkeersveilig maken van de omgeving van een school zijn veel partijen betrokken. Zo heeft de gemeente de plannen per school ontwikkeld samen met de schooldirectie, politie, leerkrachten, ouders en omwonenden. De gemeente wil weten of dit proces juist is gebleken en of de maatregelen bij de scholen helpen. Daarom komt er een evaluatie. De kosten van het project veilige schoolomgeving bedragen rond de 2,3 miljoen euro.

dinsdag 30 oktober 2012

LOTUSHEERD-AVOND MET JOLANDA ARBMAN

Jolanda Arbman ‘Soul Creations’

Op donderdag 1 november 2012 verzorgt Jolanda Arbman een spirituele avond bij Stichting De Lotusheerd.

Jolanda is een graag geziene gast op de beurzen van De Lotusheerd. Deze keer staat ze voor het eerst bij ons voor de zaal. Jolanda heeft haar eigen praktijk ‘Soul Creations’ in Emmen. Ze verzorgt onder andere (Engelen)readings, spirituele massages, healing en helderziende waarnemingen. Op 1 november doet ze helderziende waarnemingen.

Onze avond vindt plaats in het buurtcentrum Het Heerdenhoes aan de Isebrandtsheerd 97 in de Groninger wijk Beijum. De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. De zaal is om 19.30 uur open

Stichting De Lotusheerd (www.lotusheerd.nl ) is een stichting zonder winstoogmerk en heeft onder meer als doel de bevordering van paranormale en intuïtieve bewustwording en ontwikkeling. Om dit doel te bereiken organiseert zij sinds augustus 2002 met veel plezier één maal per maand een paranormale avond.

LIVE TWITTERBLOG OVER PVDA-CRISIS STAD

Op het ogenblik vindt een discussie tussen PvdA-leden uit de stad plaats. O.a. Elly Pastoor is onderwerp van gesprek, moet zij ook het veld ruimen? Ondergetekende heeft haar de afgelopen jaren een paar keer in Beijum gesproken en gefotografeerd. Onder meer bij de opening van Montessorischool De Dijk. De linker foto is een maand geleden gemaakt, tijdens een werkbezoek aan De Heerdstee werd haar een exemplaar van het Beijumboek overhandigd. Geinteresseerd in een vleugje stad Groninger politiek? U kunt een live-twitterblog volgen. Kijk hier.
In de lutherse kerk in Groningen discussieren de leden van PvdA Groningen dinsdagavond over de inhoud van het rapport Tichelaar. En over de gevolgen die dit document nog moet hebben. Er is grote onenigheid over de toekomst van wethouder Elly Pastoor. Volgens 'Tichelaar' moet zij net als de andere PvdA-wethouders het veld ruimen. Velen (waaronder de Jonge Socialisten) vinden dit te gek voor woorden en menen dat Groningen juist gebaat is bij het aanblijven van Pastoor. DvhN-journalisten Maaike Borst en Richold Brandsma doen rechtstreeks verslag via Twitter.

UIT DE OUDE DOOS (134)

We blijven deels nog even bij de bruggen over de Zuidwending, zie vorig bericht. Deze week in de Oude Doos-serie alvast een voorproefje voor wat ons over een maand of twee weer te wachten staat. Winterweer. Of de Zuidwending tijdens de komende winter weer dicht gaat vriezen blijft natuurlijk nog even afwachten. Ruim dertig jaar geleden werd er reeds op ons huidige kanaal geschaatst. Zie foto's. Ik ken de mensen die op het ijs staan niet, ik weet niet eens of ze nog leven, maar wat me het meest fascineert is datgene wat links en rechts langs de Zuidwending te zien is. Het lijkt wel alsof er nog niks gebouwd was, alleen op de rechter foto, klik groter, zie ik een woonhuis. Zou het een gedeelte van de Topingaheerd zijn? Zo ja, dan is dat de brug over de Zuidwending bij Winkelcentrum Beijum, daar waar tegenwoordig de kunstwerken opgehangen zijn. Of dat weer dezelfde brug is als die we op de bovenste foto zien durf ik niet te stellen.
Winterfoto's uit de beginjaren van Beijum. De kinderrijkste wijk van Nederland moest nog op stoom komen, ik zie praktisch alleen maar volwassenen op het ijs. De bodem van de Oude Doos raakt weer een  beetje in zicht. Hebt u nog oude(re) foto's van Beijum? Beijumnieuws@online.nl

EEN NIEUWE BRUG OVER DE ZUIDWENDING

De afgelopen jaren zijn er frequent onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de houten brug over de Zuidwending, ja, die tussen de Barma- en de Godekenheerd. Het is mooi geweest, de houten brug zal worden vervangen door een weersbestedige ijzeren exemplaar. Vanmiddag waren deze twee heren, zie foto, bij de andere brug over de Zuidwending, bij Winkelcentrum Beijum, bezig op een werkplateau. Ondergetekende snapte het eerst niet, zou dat nou het fundament voor de nieuwe brug worden? een tijdelijke overgang tussen de genoemde heerden? Nee, natuurlijk niet, het is een werk-plateau. Het komt zo uit, onze nieuwe blitse regeringskoppel gevormd door Rutte en Samsom heeft een motto"bruggen bouwen. Ze worden op hun winken bedient, er wordt daags na het openingsbal van het kabinet Rutte Samsom direct begonnen met het bouwen van een brug. In Beijum.Ondergetekende moet nog ergens een foto in z'n archief hebben waarop is te zien dat een auto over de houten fiets- en loopbrug reed. De foto is nooit gepubliceerd, mocht ie gevonden worden dan gaat ie online. (Foto: op de achtergrond is de houten brug zichtbaar, 15:45 uur vanmiddag)

DONDERDAG VERKEERSLES BIJ CJG-BEIJUM

HOEZO GEEN PROJECT 'WELKOM IN BEIJUM?'

Gistermiddag in het kantoor van Stichting Stiel in de Wegwijzer Op Plein Oost: "Hé, dat klopte niet wat jij afgelopen vrijdag schreef, het project 'Welkom in de buurt Beijum' ligt helemaal niet op z'n gat. Hoe kom je erbij?"

Vier vriendelijike ogen keken me aan: "Kijk, het project heeft tijdens het afgelopen Kleurrijk Bruisend Beijum zelfs de Fakkeltrofee gewonnen, een aanmoedigingsprijs om de leefbaarheid in Beijum te bevorderen."

Terwijl ik me achter de oren krabde hoe ik er dan toch bij was gekomen dat het welkomsproject op z'n gat lag, gingen de twee Stiel medewerkers Debora (links) en Julia met de Fakkeltrofee en een welkom-tas voor nieuwe Beijumers klaar staan om gefotografeerd te worden. Het resultaat ziet u boven. Wie zou niet door deze dames welkom in de wijk willen worden geheten? Oh oh, niet weer in de fout gaan: "Het klopt eigenlijk niet dat wij op de foto gaan, Stichting Stiel is alleen maar faciliterend, elke week gaat een groepje vrijwilligers met de welkomtas op bezoek bij nieuwe Beijumers."
Thuisgekomen maakte ik als goedmakertje even een close-up foto van de tekst op de gele tas, zie rechts.

Maar toch, hoe kwam ik er toch bij? Na lang zoeken vond ik een mail van een andere Stiel-medewerker in m'n archief:  Juist, het was de bedoeling om het project te verzelfstandigen en het onder de vleugels van Stiel vandaan te halen: Het mooie project “Welkom in de Buurt” is nog steeds een Stiel project! Het is inderdaad een keer als mogelijkheid besproken om het te verzelfstandigen. Daar is op dit moment geen sprake van.
Het hoe en waarom dat verzelfstandigen mislukte? Het zou bij andere 'bewoners'  van de Wegwijzer worden ondergebracht, althans, in notulen van deze 'bewoners' uit juni 2010 staat dat ze daar destijds over gepraat hebben. Het verzelfstandigen en het onderbrengen bij deze 'bewoners' van de Wegwijzer is destijds niet gelukt. Daar heb je immers middelen (o.a. mensen en geld) en vertrouwen voor nodig.

Maar goed, wat nog bleef hangen is waarom ik dacht dat het project opgedoekt was. Het afgelopen half jaar sprak ik twee nieuwe eigenaren van koopwoningen in Beijum. Ze hadden geen welkomsproject aan de deur gehad. Debora den Haring van Stiel: "Dat klopt, het geldt alleen voor huurders en niet voor huizenkopers, de aanmeldingen gaan via woningcorperaties."
(In de meegekregen gele welkom-tas vond ik informatiefolders over organisaties die er toe doen in Beijum, zoals STIP, de activiteitenladder van de Vensterwijk, een nieuwsbrief Buurtbemiddeling Groningen, SKSG, Stiel en MJD. Ook een aardige geste, een gratis zwemkaartje voor in Kardinge.)

maandag 29 oktober 2012

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (17)

De ontwikkelingen rond ons aller kruispunt Beijum Zuid lijken sinds een een paar dagen enigszins in een stroomversnelling te zijn geraakt. Er is een hei-kraan gekomen en ook worden op het ogenblik dikke buizen onder de kleigrond gestopt. Onderstaande video is afgelopen vrijdagmiddag gemaakt, de eerste twee scenes vanuit de auto terwijl ondergetekende het tijdelijke kruispunt gaat. De geachte buren van De Hunze moeten het me maar niet kwalijk nemen als het grootste gedeelte van de video-opnames rond onze gezamenlijke kruispunt de komende tijd vanuit hun 'territorium' wordt opgenomen. Deze video is in elk geval voor het grootste gedeelte vanaf De Hunze-kant gemaakt.
Wat een bikkels, de mannen die in de klei werken om een mooi soepel lopend kruispunt voor de Beijumers en Hunzenaren te bewerkstelligen. De muziek bij de beelden derhalve: Heroes. David Bowie en Queen bejubelen gezamenlijk de Helden.

DE DIJK IN ACTIE TEGEN O2G2- SPELLETJES

Ludieke Actie tegen het monopoliespel van O2G2
In een sneltreintempo komt de plotselinge en onterechte opheffing van onze Montessorischool op ons af! Wij, de ouders, zijn tegen een opgedrongen fusie en voor het behoud van de bestaande visie van onze Montessorischool.

Wij zijn van mening dat de O2G2 oneigenlijke methodes gebruikt om de fusie door te voeren. O2G2 heeft de ouders niet betrokken in het voortraject. Het was de ouders zelfs niet bekend dat er een dreigende opheffing bestond, er is geen enkel overleg geweest over alternatieven voor een fusie.

De Dijk wordt nu voor een min of meer voldongen feit geplaatst, omdat er in twee maanden tijd (december 2012) een compleet nieuw schoolconcept ontworpen moet worden! De nieuwe gefuseerde school gaat in augustus 2013 al van start...volgens O2G2.

Montessorischool De Dijk, amper 2 jaar geleden gebouwd
Ondanks dat de fusie nog geen instemming van ouders, team, gemeentepolitiek heeft, wordt hij toch doorgevoerd! Weg school(systeem) waar wij ouders en schoolteam heel bewust voor hebben gekozen! Van de kant van de leerlingen en ouders komen er geen klachten over de Dijk, sterker nog ze zijn uitermate tevreden over hun bijzondere school! Hoe is het mogelijk dat dit schoolgebouw – opgeleverd in 2010 - nu al zijn deuren moet sluiten? De gemeente heeft 2,7 miljoen uitgegeven en destijds de uitspraak gedaan dat de school vijf jaar groeitijd zou krijgen! Het Montessori-concept zou volgens de gemeente passen in onze wijk en is uniek in Noord-Groningen.

O2G2 beweert met de fusie het onderwijs te willen verbeteren, maar wij zijn van mening dat het hier puur gaat om een botte bezuinigingsmaatregel. Wie controleert de motieven en de wijze waarop O2G2 dit plan doorvoert?

Wij ouders kunnen dit niet accepteren en zullen op ludieke wijze laten zien dat wij voor onze school staan!

Heel graag nodigen wij zo veel mogelijk mensen uit! Komt dat zien bij ons prachtige gebouw op de Wibenaheerd 24 op woensdag 7 november vanaf 11.15

Genodigden:
Ouders, vrienden, en familie van kinderen die op de Dijk op school zitten, raadsleden politieke partijen gemeente Groningen. Montessori vereniging, Montessori school Boerhave, Montessori Junior College, Pers zowel landelijk als regionaal

HONDENPAALTJES ROND BEIJUM VERWIJDERD

(Ingezonden)
Deel “Hondenpaaltjes “ verwijderd
De gemeente Groningen heeft op diverse plaatsen in en rondom Beijum de paaltjes met de aanduiding ‘’Losloopgebied’’ verwijderd. Ze stonden onterecht bij toegangspaden naar gebieden die onder beheer van Natuurmonumenten vallen.
Zowel voor de honden en hun bezitters als de controlerende BOA’s (=Bijzonder OpsporingsAmbtenaar) van de Gemeente Groningen was er verwarring over waar en welke regels in deze gebieden gelden.

Natuurmonumenten voert een ander beheer voor zijn natuurgebieden dan de Gemeente voor zijn parken en plantsoenen en geeft voor elk gebied met borden de regels aan.

De vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) die voor de belangen van honden en hun eigenaren opkomt heeft de gemeente hierop gewezen waarna de gemeente de betreffende paaltjes heeft verwijderd.
Iedere hondenbezitter kan (gratis) lid worden van deze vereniging via de website:

Foto's ook ingezonden door deze Beijumer hondbezitter. Links ziet u de paal die later, zie rechts, is verwijderd. Er gaan verhalen over BOA's die stiekem vanuit bosjes in Kardinge hondenbezitters in de gaten houden en bekeuren omdat ze de poep van hun hond niet hebben opgeruimd. Hebt u ook zo'n ervaring? Beijumnieuws@online.nl 

MAANDAGOCHTEND (133)

Een frisse en natte wandeling bracht me een half uurtje geleden bij het Winkelcentrum Beijum. Even de ogen uitwrijven daar aan de Stoepemaheerd, wat zijn dat voor gastjes die naast elkaar op een ladder aanstalten maken om naar boven te klimmen? Gek dat je in eerste instantie denkt dat vroege werklui reeds in de weer zijn, het zal te maken hebben met de steigers en werkzaamheden rond het winkelcentrum. Het ontgaat me wat er leuk aan is om twee mannetjes op even zoveel laddertjes met hun gezichten naar de muur gericht op te stellen, maar zoals altijd: smaken verschillen. De tijd vliegt en over een week of vier vijf zullen de nodige kerstmannetjes weer op ladders en hangtouwen rond de woonhuizen worden neergepoot en gehangen. De eerste kerstverlichting is al weer voor enkele ramen in de wijk waargenomen. Ik heb ooit gehoord dat mensen menselijke attributen, zoals de mannetjes op de trapjes en de kerstmannetjes, als wel ook stenen honden in de buurt van hun huizen neerzetten, om het gevaar van inbrekers te bezweren. Je moet je als inbreker toch ook het leplazerus schrikken als je midden in de nacht 'collega's' tegen komt zoals je die op de foto ziet.
Het is weer voor korte tijd ietsjes eerder licht 's ochtends, een consequentie van de eergisternacht ingestelde wintertijd. De nieuwe werkweek is weer begonnen. De laatste maandag van oktober 2012 ook. De tijd vliegt. Over een paar weken gaan Sinterklaas en z'n Pieten weer de daken op. Daarna maakt de kerstman zoals altijd weer z'n opwachting. O ja, Sint Maarten niet vergeten, over dertien dagen, op een zondag dit jaar. Gezellige donkere tijd, al zeg ik het zelf.
In Amerika beukt Sandy op de oostkust, hier waait het gewoon. Maar er zou ook storm op komst zijn. Een prettige week gewenst en laat de boel maar waaien.

zondag 28 oktober 2012

TRAINEN VOOR DE PLANTSOENLOOP

Nachtvorst of geen nachtvorst, zomertijd of wintertijd, het was vandaag gewoon een prachtige zonnige herfstdag. Omstreeks half twee vanmiddag trof ik dit drietal jeugdige hardlopers in het Kardingerpark. Wat waren ze aan het doen? "We doen komend weekend mee met de Plantsoenloop en we zijn nu aan het oefenen." Ze zijn alle drie rond de twaalf jaar en de organisatie van de Plantsoenloop heeft er voor gezorgd dat er gekozen kan worden uit verschillende afstanden. Er wordt zelfs een scholierenloop gehouden.
Op zaterdag 3 november 2012 gaat de 55e editie van de Plantsoenloop van start. Een gezellig loopevenement voor jong en oud, van individueel tot school, van amateur tot professional, voor lopers, omwonenden en publiek. Alles speelt zich af rondom de vijver van het Noorderplantsoen in Groningen.

De volgende afstanden kunnen worden gelopen: 1, 2, 4 of 8 kilometer. De 1 km, oftewel de 1KRunaway, is voor kinderen tot 12 jaar en de 2 km is een speciale scholierenloop. Daarnaast is de 4 km bedoeld als een recreatieve crossloop (deelname vanaf 6 jaar). De 8 km is een wedstrijd/crossloop (deelname vanaf 12 jaar). Uiteraard vinden er vele sport- en spelactiviteiten plaats, zodat het hele gezin een leuke middag uit heeft in het Noorderplantsoen.
www.plantsoenloop.nl

WAT RIJDT DAT VERKEER WEER LEKKER DOOR

De afgelopen weken moest je er vaak noodgedwongen stapvoets rijden. Irritant was dat, filevorming en vertraging tussen Beijum en Lewenborg. Er was maar één baan beschikbaar en de maximum snelheid was 50 km/uur. Door de vroegtijdige openstelling van de nieuwe op- en afritten van Lewenborg, gisternacht was dat, stroomt het autoverkeer op de Beneluxweg weer lekker vlot door. Vlotter zelfs, de verkeerslichten zijn hier immers verdwenen. Rechts op de foto ziet u de oprit naar Lewenborg, vanuit de richting Beijum bekeken. Links de afrit van onze buurwijk richting noordelijke ringweg. Ulgersmaborg en Lewenborg zijn weer goed bereikbaar. Langzamerhand komt het kruispunt Beijum -Zuid aan de beurt..
(Foto is gistermiddag gemaakt)

HOE GAAT 'T MET DE KLEURWIJK-SCHILDERIJEN?


Een van de leukste activiteiten van de afgelopen voorjaar- en zomerperiode in Beijum was toch wel het her en der in de wijk ophangen van kunstwerken en foto's in het kader van Kleurwijk Beijum. 

Kwam de Klusbus weer aanrijden, een steiger werd opgebouwd, frame-werk aan de muur bevestigd en ophangen die hap.. Gezellige leuke tijd. Maar hoe staan de schilderijen er een half jaar na plaatsing bij? Ik bedoel natuurlijk, hoe hangen ze erbij? Nee, ik ga ze niet allemaal bij langs. Maar er hangen dusdanig mooie herfstbladeren voor het schilderij op de hoek Fossemaheerd/wijkring, dat ik het niet na kon laten om daar gisteren een foto van te maken. Wat kleurrijk in de kleurwijk. U ziet linksonder nog een herfstblad wegwaaien die los van de boom kwam.

Als ik me niet vergis is het schilderij door Marijke Langius gemaakt. In elk geval wel die u op de rechter foto ziet, u ziet de kunstenares zelf in actie. Op 5 april was dat.
Maar zou ze stiekem nog een kale muur in Beijum hebben beschilderd? De linker foto is vorige week gemaakt. Een kale muur in de Bunnemaheerd was ook ineens bedekt met kunst. Ook van Langius? Wat lijkt dat kunstwerk toch verdacht veel op die ze een half jaar geleden heeft gemaakt..
(Foto's zijn groter te klikken)

DE OVERGANG NAAR DE WINTERTIJD

Na gedane arbeid toog ondergetekende omstreeks 1 uur vanacht nog even naar het Café Biljart voor een afzakkertje. Het was en het is koud. Overbodige informatie waarschijnlijk, wie heeft de afgelopen avond geen verwarming of kachel aangehad? Onderweg naar het café was de vertaling van de nachtvorst richting geparkeerde auto's goed te zien. Zie bovenstaande foto,  u ziet wit gespikkelde vorst-uitingen op het dak van deze auto. En wat een ouderwetse ijsbloemen op het achterraam van dezelfde auto. Eind oktober en het vriest. Dat kun je vervelend vinden, maar elk nadeel hep nog altijd z'n voordeel. Op de Claremaheerd, voor de videotheek en het café, was het na maandenlange gehang van jongeren tijdens de weekenden eindelijk weer eens helemaal rustig.  Geen half open auto's met harde muziek, geen op en neer geloop, geen geheimzinnige gesprekken. Ondergetekende kreeg de afgelopen twee maanden verschillende meldingen over hangjongeren op en rond Plein Oost binnen. Of daar een keer aandacht aan kon worden besteed. In overleg met de politie besloot uw blogger om dat niet te doen. Er werd namelijk aan gewerkt. In hoeverre dat daadwerkelijk is gebeurd is me niet bekend. Redelijk wat mensen vonden de groepjes jongeren aan de Claremaheerd en voor de sporthal intimiderend overkomen. Jammer, het zouden veilig toegankelijke plakken voor alle Beijumers moeten zijn. Enfin, koning Winter zal waarschijnlijk een handje gaan helpen, het is geen pretje om buiten in de kou te gaan hangen.
Een uurtje langer slapen. Heerlijk. De overgang qua tijd van zomer- naar wintertijd verloopt in het algemeen ontspannender dan omgekeerd. Welterusten.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (129)

Uitbundige bloei zie je niet meer, maar opmerkelijk veel planten hebben nog steeds bloemen. De meeste bloemen zijn echter niet meer geschikt voor een leuk boeketje. Bij een aantal planten is de zaadvorming in volle gang of zelfs al weer achter de rug. Bij sommige planten zie je tussen de vele zaaddozen nog weer een vers bloemetje.

Een plant met nog redelijk veel bloemen is de toorts. Het is een tweejarige winterharde plant. In het eerste jaar vormt ze slechts een bladrozet met grote gesteelde, grijsgroene, wollig behaarde bladeren. In het tweede jaar ontstaat er een ca. 2 meter hoge stengel met wollige, naar boven kleiner wordende bladeren. Langs de toorts vormen zich 3-5 centimeter grote bloemen. De plant bloeit vanaf eind mei tot begin september. Het geslacht verbascum (toorts) telt ca. 300 soorten waarvan de meeste in Oost-Europa en het Nabije Oosten inheems zijn. Vijf van de 6 soorten die in onze streken in het wild groeien, bloeien geel. Ze zijn te vinden op onbebouwde plaatsen, op steile hellingen langs opritten, langs akkers en spoorlijnen.

Toortsen worden vooral door hommels en bijen bestoven. Het bloemetje van de toorts heeft vijf meeldraden, die allemaal (of slechts drie ervan) behaard zijn. Elk afzonderlijk bloemetje bloeit slechts één dag. Tegen de avond valt de kroon met de meeldraden aarzelend af.

De haren op de bladeren beschermen het kruid tegen vochtverlies, kruipende insecten en grazende dieren, daar het dons hun slijmvliezen prikkelt. Door de beharing kan het vocht niet doordringen tot het blad. De lucht tussen de haren vormt een isolerende laag. Op deze manier wordt de plant ’s winters beschermd tegen vorst.

De zachte haren op de bladeren en stelen zijn licht ontvlambaar. De naam toorts werd aan deze plant gegeven omdat men vroeger de bloemen, gedompeld in pek, als fakkel/toorts gebruikte. Ook werden ze gebruikt om lonten mee te maken voor olielampen. De bladeren werden in de winter gebruikt om de voeten warm te houden. Wanneer je toortsbladeren in schoenen legt, voorkomt dit zweetvoeten.

In Ierland voegde mende bladeren van de toorts aan tabak toe om daardoor de schade, die tabak aan de longen toebrengt, te beperken. Indianen gebruikten een kruidenmengsel met toortsbloemen om in een pijp te roken. Daardoor kwamen zij gemakkelijker in contact met de Grote Geest. De zaden gebruikten zij bij het vissen.

Producten waarin delen van de toorts verwerkt zijn worden tegenwoordig als phytotherapeutische geneesmiddelen voorgeschreven bij ontstekingen van de luchtwegen, urinewegen, huid, ogen en oren, astma, heesheid. Zij werken ontstekingsremmend en pijnstillend.

De bekende Duitse benedictijnse abdis (hoofd van een abdij) Hildegard von Bingen (1098-1179) zei: "Wie een zwak en treurig hart heeft moet de toorts tezamen met vlees en vis koken"
De zaden van toorts kunnen soms honderden jaren hun kiemkracht bewaren.

(Info: ecolonie.org en tuinen.nl)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 27 oktober 2012

CONTAINERS OP ZATERDAG GELEEGD

De afvalcontainers op de parkeerplaats voor Winkelcentrum Beijum puilen einde van de zaterdagen meestal uit. Glaswerk staat regelmatig voor de glascontainers opgestapeld omdat ze vol zijn, papieren dozen met kranten staan voor de naastgelegen papierbakken. Het kan zijn dat daar structurele verandering in komt, halverwege de afgelopen middag werden de containers een voor een naar boven getakeld en in de laadbak geleegd. Het was even zoeken naar de chauffeur op de foto, de schutkleuren maken hem bijna onzichtbaar. De rode broek valt weg tegen het rood van de cabine en de rode herfstbladeren, de zwarte kledij en donkere zonnebril verdwijnen tegen de achtergrond van de zwarte takel.
Het is geen verkeerde zet om de containers standaard op zaterdag te legen. Zodoende blijft de parkeerplaats op zondag grotendeels gevrijwaard van (zwerf)vuilnis.

ONGELUK HEERDENPAD/DE HUNZE

Een 33-jarige fietser uit Groningen is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan het Heerdenpad.
De Stadjer werd op de kruising van de Berlageweg aangereden door een 59-jarige automobilist uit Bedum. Die had de fietser over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg.
Het slachtoffer moest met borst- en rugklachten naar het ziekenhuis. Zowel de fiets als de auto raakten beschadigd. www.oogtv.nl

DE JETTA KRIJGT MEER OUDERDOMSVERSCHIJNSELEN

Op de foto ziet u Koos Visser uut Beijum, hoogleraar in de autogeneeskunde en eigenaar van het gelijknamige autobedrijf aan de Oosterhamrikkade (klik voor informatie op het logo links). Een week geleden moest de 21 jaar oude vw-Jetta, de basis van vele Beijumrijders, voor een spoedoperatie opgenomen worden bij autobedrijf Visser. Er kwamen vreemde (kuchende?) geluiden uit de auto, het beestje stotterde over de weg en de Wegenwacht moest er twee keer aan te pas komen omdat de motor zonder het gas in te trappen ging joelen en ten slotte helemaal geen kik meer gaf. Het cliché wil natuurlijk dat het een keer ophoud, dat het een keer einde verhaal wordt. Zou dat nu het geval zijn? Na een etmaal kwam een verlossend telefoontje: "De carbarateur en de ontsteking zijn niet in orde, ik regel wel even wat onderdelen bij de sloop." Na twee dagen kon ik de Jetta weer ophalen, een 'nieuwe' onsteking, in vakjargon ook wel stroomhuis genoemd, was in het motorblok aangebracht. De Beijumrijder snorde hoogst tevreden via de Korreweg en de Beneluxweg richting Beijum.
Vanavond eindigt de zomertijd en op de grens Groningen en Friesland is al weer gestrooid i.v.m. nachtvorst. Zijn de banden nog wel goed dokter Koos? Kom ik de winter door met mijn Jettaatje? "Jawel hoor, er zit nog profiel genoeg op, geen probleem."

Op de foto ziet u Koos Visser van het gelijknamige autobedrijf aan de Oosterhamrikkade. Er komt een keer een einde aan het leven van de Jetta. Maar zo lang als ie leeft zijn alle volgende met de auto gereden Beijumrijders mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Visser.

SOCIAAL BUURTBEHEER OP HET DIJKRIJK


Afgelopen vrijdagmiddag trof ik twee frisse heren op avonturenspeelplaats Het Dijkrijk. Ze stonden bij een bestelbus allerhande speelgoedattributen uit te laden. Zie foto. Wat zijn jullie aan het doen? "Elke doordeweekse dag komen we hier speelspullen brengen. Alleen niet op maandag."  Nooit geweten, je kunt  amper bijbenen wat er allemaal in Beijum gebeurt. Sociaal Buurtbeheer. Leefbaarheid? Wij doen het! Samen met u. Ik verzin het niet, u ziet het met mij op het busje staan. Ze doen het niet alleen in Beijum, nee, ze zijn actief in de hele stad: Sociaal Buurtbeheer zorgt voor:.....meer leefbaarheid in een prettige en leefbare woonomgeving in de Groninger wijken, door samen te werken met veel organisaties en mensen…..Buurtcentra en speeltuinen met leuke activiteiten voor jong en oud in de eigen buurt. De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het betreffende buurtcentrum of buurt- en speeltuinverenigingsbestuur.  Buurtconciërges die toezicht houden bij de Spelcontainers en samen met professionals spelactiviteiten begeleiden voor jonge kinderen in de buurt. Buurtconciërges die een bijdrage leveren aan een sociale, veilige en leefbare buurt. De buurtconciërges werken in opdracht van diverse woningbouwcorporaties en de gemeente Groningen en werken intensief samen met bewonersorganisaties. Lees hier!!
(Als ik me het goed herinner bezorgt Sociaal Buurtbeheer de speelspullen elke dinsdag tot en met vrijdag van 15.15 tot 17.15 uur. Mocht ik het mis hebben, mail dan even naar Beijumnieuws@online.nl
Update 14.07 uur. Dit kwam net via de mail binnen:
Goedemiddag..

de buurtbus bij de Dijk, is er van 14.45-16-45.

vrijdag 26 oktober 2012

WELKOM, NIEUWE BEWONERS MONTESSORI-PLEIN

Het liefst had ik hier aflevering 2 uit de serie 'Welkom in Beijum' gepubliceerd. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Zie ook de foto + het blogbericht van afgelopen vrijdag. Het project 'Welkom in Beijum' ligt al een jaar of twee op z'n kont. Een kwestie van afgebrande vrijwillgers in Beijum. U weet wel, het alsmaar aanhoudend probleem in de wijk. Tja, je moet wat. Maar goed. Deze twee dames + heer trof ik vanmiddag in één der elf nieuwe woningen aan de rand van Het Dijkrijk. U weet wel, de kinderspeelplaats rond Montessori-school De Dijk. De dame + heer links op de foto zijn twee van de meerdere bewoners van dit nieuwe pand langs Het Dijkrijk. De dame rechts in beeld, met blauwe shirt aan, hielp letterlijk en figuurlijk met verve mee. Met verf natuurlijk, lekker met z'n allen de muur sausen. Zie ze daar staan. We maken er met z'n allen wat moois van. Nee, geen 'Welkom in Beijum', ze wonen al jaren in de wijk. Maar wat een feest. Een nieuw huis verven en inrichten.
Welkom aan het Montessori-plein Het Dijkrijk!!

BEIJUMSKAP (101)

De allereerste Beijumskap maakte ik op deze plek
(zie http://beijumnieuws.blogspot.nl/2010/10/beijumskap-1.html . Ik kwam er van de week weer langs en besloot de 101ste Beijumskap ook hier te maken. Dezelfde periode, ander weer, ander licht, dezelfde bomen, 2 jaar later en een heel andere foto. De foto is gemaakt op het eind van het Pedaalpad bij het Zadelpad.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

HOGE BETONRAND VOOR FIETSBRUG?

Onderstaande mail kwam vanochtend via een lezer uit de Bekemaheerd binnen:

Beste redactie,

Tot mijn verbijstering moest ik vanmorgen samen met slechts een paar (herfstvakantie) andere mensen een hoge betonband overwinnen om van het Heerdenpad op de fietsbrug te komen. Jullie weten natuurlijk allemaal hoeveel mensen er normaal gesproken in een breedte van zo'n kleine 10 meter voor de fietsbrug staan te wachten om naar boven te kunnen. Het lijkt me dan ook wenselijk om over zo'n soort breedte een zg. invalidenoprit te maken i.p.v. zo'n hoge betonband waar moeders met kinderen op kinderzitjes hun fiets overheen moeten tillen. Ik heb zonet gebeld met de gemeente om dit door te geven; een mevrouw vóór mij zei me ook te gaan mailen. Dit lijkt me echt iets voor de krant.

Ondergetekende kan er zo geen beeld van vormen omdat hij het e.e.a. nog niet heeft gezien. Hij gaat er van uit dat er iets bij de Korrewegbrug is veranderd wat de wrevel en het ongemak oproept. De bedoeling is om vandaag nog even poolshoogte te nemen bij de brug. Een foto van het bewuste object zal dan bij dit blogbericht worden gevoegd.
Meer klachten over de Korreweg fietsbrug? Beijumnieuws@online.nl 
Update 13.33 uur: Ondergetekende ging direct maar even richting Korrewegbrug om de situatie in ogenschouw te nemen. Zie foto's. Het is fris buiten, een 40 km autootje met vrolijke inzittenden kwam hem op het fietspad tegemoet. Nee, die kan in elk geval niet over de fietsbrug. Maar wat bedoelde de lezer nou die bovenstaand bericht instuurde? Naderbij gekomen zag uw blogger dat er inderdaad een onnodige obstakel is neergelegd om al fietsend en schuivend de fiets- en loopbrug op te gaan. Zie bovenste foto, fietsers moeten voor een stoeprand afstappen om hun tweewieler (met kind?) er overheen te tillen. Kan daar even een schuin aflopende stoeprand komen? Moet toch een kleine moeite zijn.

HERFSTVAKANTIE BIJ 'T TREFPUNT

Gistemiddag ging ondergetekende even poolshoogte nemen bij 't Trefpunt aan de  Beijumerweg. Altijd gezellig, even bijkletsen met die of gene, hoe is de stand van zaken in Ambiënte? Het miezerde een beetje maar dat weerhield de aanwezige kids er niet van om een potje te gaan voetballen. Een medewerker van het activiteitencentrum vertelde dat ze van de Rode Pimpernel waren. Iets met een herfstvakantie-programma. Maar wat deed dat busje van New Attraction nou hier? U ziet het ding net wegrijden. " Gisteren hebben kinderen hier graffiti gemaakt en daar deden ze aan mee."
Uw blogger snapte er niks van. Wat en hoezo graffiti? Er liggen nog twee foto's van onlangs op de Heerdstee gemaakte graffiti-schilderijen opgeslagen op de pc. Een leerkracht vertelde iets over een Kunstpad dat gemaakt zou worden in de wijk, de graffiti-schilderijen zouden daar worden opgehangen. Kunstpad? Daar zullen Pand49-medewerkers wel iets van af weten..Nee, dus, die zijn daar niet van op de hoogte. Het wordt tijd dat de geheimzinnige graffiti-uitingen binnenkort maar eens boven water worden gehaald.
In de buurt van het Trefpunt richtte ondergetekende even de camera links en rechts richting Beijumerweg. Het resultaat ziet u op de groter te klikken kleine foto's. Wat een mooi herfstpad kronkelt daar midden door Beijum heen.

donderdag 25 oktober 2012

MIJN UITZICHT IN BEIJUM (27)

BEIJUMRIJDER(49) VIA BUSBAAN +RING NAAR BEIJUM


Op het ogenblik kun je beter per fiets op en neer naar Lewenborg rijden dan per auto. In elk geval tijdens de spits. Op maandag de 22e oktober ging ondergetekende toch even met de auto. De heenweg duurde ongeveer twintig minuten. Tijdens de terugreis, die veel korter duurde, trok hij de camera. Je rijdt per slot van rekening niet elke dag over de busbaan langs het Zilvermeer terug naar Beijum. Rij desgewenst even mee. De muziek is van Racoon. No mercy (for the soldiers).
Update 26 okt. 14.07 uur. Op www.dvhn.nl staat verheugend nieuws voor de bewoners van Lewenborg en Ulgersmaborg:
De nieuwe viaducten over de oostelijke Ringweg bij Lewenborg en Ulgersmaborg gaan al in de nacht van vrijdag op zaterdag open. De planning zei eerst dat de opening maandag pas zou plaatsvinden. Het werk ging sneller dan verwacht.
Voor bewoners van de Lewenborg en Ulgersmaborg is dat goed nieuws. Zij kunnen vanaf zaterdagochtend vroeg weer hun wijken bereiken zonder omrijden. De bruggen zijn nog niet helemaal klaar. Het hekwerk wordt pas in december geplaatst. Tot die tijd is er een noodleuning.

SWUEINMUJIEB (6)

'We moeten in Beijum allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan, met z'n allen een gevoel van saamhorigheid ontwikkelen, en ook met z'n allen wat moois van Beijum maken'. Zo heel af en toe komt er 'een golf van wijsheid ' voorbij die dit verkondigd. En dat vooral als de wijkperikelen weer eens opspelen. De riedel heb ik wel eens gehoord aan het Zuiderdiep waar SDC-Noorddijk deels kantoor houdt, maar ook wel (gedeeltelijk) voorbij zien komen in mails of verdwaalde tweets.

Ik herinner me uit mijn jeugdperiode hele veldslagen tussen wat je destijds roomsen en koksen noemde, schoolkinderen van beide stromingen zaten elkaar soms met klompen achterna, klaar om de ander(en) tot bloedens toe de hersenen in te slaan. VVD-ers en Rooie Rakkers waren water en vuur, er was wel eens gedoe tussen mensen uit nieuwbouw-woningen en anderen die langs het Knoal woonden. Ook was er een achterbuurt waar af en toe mee gemat werd, met de bewoners ervan wel te verstaan, woonschipbewoners die met de nek werden aangekeken. Ik kan me de knokpartijen tussen Pekelders en Knoalsters nog prima voor de geest halen.
Ik zou er nog uren over uit kunnen wijden. Over de ingrijpende beelden van de Vietnamoorlog tijdens m'n jeugdjaren bijvoorbeeld. Of over de enorme krakersrellen die zich in Groningen afspeelden tijdens de jaren dat ik me in de stad nestelde.

Overal in de wereld is gesteggel, en zijn meningsverschillen aan de orde van de dag. Hoeveel kabinetten hebben we de laatste jaren in Nederland mogen beleven?
Saamhorigheid? Dat zijn hooguit illusionaire belevenissen tijdens de zomerweken als elf voetballers een oranje shirt aantrekken. 'Wij' trekken dan namelijk ten strijde tegen 'zij.' 'We' zullen de rest even een lesje leren.
Saamhorigheid in Beijum. De neuzen dezelfde kant op. Zo moeten we het hebben.
Zijn het nou missionarissen die zoiets verkondigen? Of toch ayatollah's?

Mensen die zeveren over saamhorigheid en neuzen, het zijn misschien wel de meest moderne en schijnheilige oorlogvoerders die er bestaan. Ze willen helemaal geen saamhorigheid, het enige wat ze willen is hun superieure moraal aan anderen opleggen. In Groningen gebeurde dat de afgelopen jaren door een (gedeelte) PvdA-kliek die achteraf zo corrupt als de neten is geweest. Verdeel en heers. Roddel en achterklap. Een monopolistische sfeer van ons kent ons.

Waar kennen we dat toch van? Speelt dat ook al niet jaren in Beijum? De 'good guys' die 'heel bezorgd' oproepen tot saamhorigheid en neuzen-gedoe? Vanzelfsprekend zijn 'zij' goed bezig, alle schuld voor falend beleid wordt op 'tegenstanders' afgewenteld. Verdeel en heers-Beijum in optima forma.
Saamhorigheid preken is niks anders dan anderen de les te willen lezen en anderen willen onderwerpen.
Meningsverschillen, conflictjes en oorlogjes horen bij een wijk als Beijum. Geweldig dat we hier twee 'nieuwszenders' hebben met elk een eigen geluid. Liever pluriformiteit dan enge oproepen tot neuzelige saamhorigheid. Griezels.

Beste Jacques Tichelaar. Je maakt even mooi schoon schip in de PvdA-gelederen in de stad. Weg met de vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, verdeel en heers-mentaliteit en kliekjesvorming. Transparantie en vertrouwen, daar gaat het om, dat zie je goed, alles beter dan heersende ego's die onrechtmatigheden begaan jaren de hand boven het hoofd te houden.
Kun je aub ook nog even naar Beijum opstomen en hier de bezem er door halen? Alhoewel, dat kun je waarschijnlijk in één ruk door vanaf het stadhuis ook wel even doen. Alsjeblieft, pak door!

Monopolistische verdeel- en heers-figuren die oproepen tot saamhorigheid. Je zou er met de klompen achteraan willen rennen om ze de hersenen (?) in te slaan.

VIER INGEPAKTE MOTOREN OP RIJ

Het ziet er wat spookachtig uit, maar er is niks griezeligs aan. Gewoon de nuchtere realiteit, je hebt een mooie motor en die wil je beschermen. In elk geval tegen weersinvloeden. Misschien ook wel tegen vandalisme, wie zal het zeggen. Het ziet er ook verzorgd uit. En een beetje schattig ook wel. Beijumers hebben in het algemeen weinig schuurruimte, en daarom moet je een beetje creatief zijn. Geen verkeerd idee om je vervoersmiddel tijdens deze herfstperiode lekker warm in te pakken. Maar direct vier op een rij, dat zie je niet zo vaak.

ROND WINKELCENTRUM BEIJUM (2)

Ik heb geen idee wat ze allemaal rond het winkelcentrum aan het uitspoken zijn. Er wordt gewerkt, dat moge duidelijk zijn. Steigers, containers, materialen, werklieden, etc. In een eerder bericht vermeldde ik dat het dak van het winkelcentrum een nieuwe grindlaag heeft gekregen. Twee weken geleden mailde lezeres Corry, of ik even een foto wilde maken van zonnecollectoren die op daken aan de Atensheerd waren geplaatst.  Zie bovenste foto. Binnenkort Corry's uitzicht in de serie 'Mijn uitzicht in Beijum.'
Op de linker foto, klik groter, ziet u dat materialen in een kooi achter de viswagen van Peggy zijn gelegd. Het zal duur spul zijn, er is niet voor niks een hekwerk omheen gezet. Op de rechter foto is te zien dat er materiaal van het dak naar beneden wordt gesmeten. Nee, niet alles kon door de afvoerslurf, daarom maar even goed mikken en direct in de groene container gesmeten. Er wordt al ruim een half jaar gewerkt aan woningen rond Winkelcentrum Beijum. Nieuwe keukens, nieuwe wc's, daken, voegwerk, etc. Ik hoor van sommige bewoners en omwonenden dat ze er zo langzamerhand poepflauw van worden. Lawaai, werkverkeer, stof..., tja, nog even doorzetten. De werkzaamheden staan gepland tot eind van dit jaar. Maar dan heb je ook wat. Meer woongenot. En alles weer goed onderhouden