maandag 31 juli 2023

DE GROENE WIJK BEIJUM LIJKT GOED VOORBEREID OP EXTREME HITTE


Je zou het deze regenachtige dagen niet zo snel denken en klimaatontkenners halen er hun neus voor op, maar de temperatuur op aarde lijkt heter en heter te worden.

Wat een ongekende temperaturen in Zuid Europa bijvoorbeeld. Kunnen we in Beijum eventuele hitte aan?

De temperatuur van zeewater ligt momenteel erg hoog

De hitte kan een keten van effecten bewerkstelligen

Is er een gegronde reden om aan de talloze onderzoekers van wetenschappers op dit gebied te twijfelen?

Terzijde, er lijkt een stroming in Nederland te zijn van mensen die naadloos overgaan van corona-ontkenning naar klimaatontkenning. Wetenschap, journalistiek en politiek zijn niet te vertrouwen, aldus de mensen die 'zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten' waarschijnlijk niet kennen. Hopeloos. Dat die mensen boventallig voorkomen binnen de PVV en FVD zal niemand verbazen. Categorie 'Poetin is een prachtige kerel.'

Maar goed, mochten er tropische zomers in het verschiet liggen, dan zitten we in Beijum redelijk gebeiteld. 

 Want wat een groen....En dat allemaal niet geloven? Wel, loop tijdens een snikhete dag maar eens een rondje binnenstad en wandel vervolgens een rondje in het Groene Hart van Beijum of in Kardinge. Verschil!

Wijken in Nederland zijn slecht voorbereid, aldus de NOS.

Nederlandse woonwijken zijn onvoldoende voorbereid op extreme hitte, droogte of juist grote hoeveelheden regen, zoals begin deze maand bij Storm Poly. Dat stellen experts en verschillende organisaties.

Om die wijken hittebestendig te maken moet er meer groen komen in de openbare ruimte, zoals plantsoenen en bomen, zeggen wetenschappers. Dat zorgt tegelijkertijd weer voor een betere wateropvang (en -opslag) na hevige regenbuien. Tegels en wijde straten moeten plaatsmaken voor bomen en ondergrondse wateropvang.

De wil om tuinen, straten en zelfs hele wijken aan te pakken is er. Maar initiatiefnemers zeggen te stuiten op vertraging bij gemeenten. Die hebben sinds 2020 afgesproken om projecten 'klimaatadaptief' uit te voeren, maar in de uitvoering gaat dat trager dan gepland.

zondag 30 juli 2023

EEN SKILLSGARDEN/ PLAYGROUND IN KARDINGE (Alfacollege)

"Op de parkeerplaats komt een skills-garden/playground."

Aldus Astrid Poort van het Alfacollege.

Dit waren de twee openingszinnen in Recreatiepark Kardinge 298 van afgelopen maart.

De parkeerplaats voor genoemde school lag (maandenlang) op de schop.

Maar kijk aan, zie foto's, gemaakt tijdens een onlangs gemaakte bijrijder ritje. 
Uit chaos komt harmonie.

De contouren van de playground zijn zichtbaar, op een heuvel ernaast is een soort van tribune gemaakt, getuige de witte zitjes.

Niet verkeerd mensen, het is immers SPORT en Recreatiepark Kardinge.

Deze blogger zal nog even trachten uit te zoeken of de playground cq skillsgarden alleen voor leerlingen van het Alfa bedoeld is, of dat wij gewone burgers er ook gebruik van mogen maken.

Afbeelding beneden, ik heb geen zin om steeds mijn medische toestand te laten domineren, daarom maar even als bijvoegsel. Door het hangen in de krukken heb ik een dusdanige pijn in mijn rechterarm ontwikkeld, dat het vasthouden van de muis (laptop) al zeer doet. Niet te harden, paardenmiddel oxecydon tracht de pijn te verzachten. Het heeft in principe niks met de zieke knie te maken.

Ik meld het maar even, omdat er weer een belemmering om prettig te bloggen bij is gekomen. Al teveel berichten lukt gewoon niet (geen punt, het is ook vakantietijd). Foto beneden, het lijkt de linkerarm, maar een selfie foto zie je in spiegelbeeld. 

zaterdag 29 juli 2023

WONEN ER IN BEIJUM OOK AUTONOMEN EN SOEVEREINEN?

 Er is een verbazingwekkend nieuw en enigszins verontrustend maatschappelijk fenomeen gaande.

Mensen die zich totaal afkeren van de Overheid, geen belasting betalen, geen huur of hypotheek, geen autobelasting, geen ontroerend goed belasting, etc.

Zal het een voortvloeisel zijn uit het coronatijdperk? De periode waarin doorgedraaide mensen 'zelf onderzoek' gingen doen? En die door hun waanachtigheid en achterdocht (alles van de overheid wantrouwen, de wetenschap, de politiek, de journalistiek, enz) zich totaal in hun Eigen Gelijk-bubbel hebben teruggetrokken? De lezer kent het wereldje waarschijnlijk wel, Great Reset, een Agenda 2030, tribunalen. Ongezonde denkwijzen, als je het deze blogger vraagt.

Tegenwoordig heb je 'autonomen en soevereinen.' Merkwaardig in het kwadraat.

Via Involon.nl

De autonome burger gelooft dat de Nederlandse wet- en regelgeving niet op hen van toepassing is en dat de overheid geen macht over hen mag uitoefenen. Autonome mensen willen in vrijheid leven en zich onttrekken aan het 'systeem' waarin zij leven. Dat betekent ook dat zij financiële verplichtingen waarvan zij vinden dat ze daar nooit toestemming voor hebben gegeven, zoals het betalen van belastingen, uit de weg gaan. Die zouden alleen maar dienen om de staatskas te spekken. 

Vreemd, ze willen geen wappies worden genoemd. Zelfde site:

Het concept van de soevereine en autonome mens kennen we al meer dan 10 jaar. Ze worden vaak onder de categorie “wappies” geschaard. Een wappie is een (spottende en kleinerende) term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die volgens anderen in complottheorieën geloven, pseudowetenschap aanhangen of buitenissige opvattingen hebben over bepaalde onderwerpen, zoals gezondheid, politiek of maatschappij. De autonome en soevereine mens wil zeker geen wappie worden genoemd.

Deze blogger is uiterst nieuwsgierig naar de mens achter een autonoom of soeverein. Graag zou hij iemand willen interviewen die deze levensstijl hanteert. Kan natuurlijk anoniem.

Deze blogger vraagt zich met name af of de autonomie en soevereiniteit eenrichtingsverkeer is, of dat dit twee kanten opgaat.

Stel je hebt kinderen, ga je dan de kinderbijslag ook weigeren? Je ligt na een ongeluk op straat, moet de ambulance dan wel komen om je naar het ziekenhuis te vervoeren? Moet die verfoeide Overheid wel je vuilnisbak komen legen? Of ga je dat allemaal autonoom regelen?

Beijumnieuws@hotmail.com

Rechter afbeelding van de Gelderlander

Afbeelding links....https://youtu.be/ndnDZ6m-x-4

Deurwaarders krijgen met soevereinen en autonomen te maken

donderdag 27 juli 2023

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING (Weer thuis)


 Deze blogger is na zijn acute ziekenhuisopname in het Martini weer thuis.

Altijd goed want het klokje tikt in Beijum anders dan in het Martiniziekenhuis.

De zieke knie van deze blogger is uitgebreid onder een mri scan geweest. Resultaat, nait al te best.

Het beenmerg groeit daar niet aan en het bot is aangevreten. Door de chemo allemaal.

Resultaat, deze blogger heeft een verlenging van zijn Medische Mallemolen.

Het waarschijnlijke traject, beenmergtransplantatie vanuit een gezond deel van het lichaam naar de knie, met uiteindelijk een nieuwe (kunst)knie.

Oftewel, de invaliditeit duurt nog even voort. Wellicht schaft de blogger een scootmobiel aan om aldoende tijdelijk door de wijk te schuimen op zoek naar nieuwtjes en vertier.

De berichten zullen weer mondjesmaat op Beijumnieuws verschijnen (veel te leuk om het niet te doen).

Bedenk dat normaal gesproken de wijkblog ruim een maand stil zou staan i.v.m. de zomervakantie. De vakantie spaart deze blogger even op.

Het bloggen en schrijven (voor de wijkkrant) gaat door. Vanzelfsprekend met een wat lagere frequentie.

Tips, foto's, mededelingen....weest welkom. Beijumnieuws@hotmail.com

En...Grunninger humor....onkruud vergait nait...

dinsdag 25 juli 2023

WEER IN HET MARTINI OPGENOMEN


 Deze blogger verblijft wederom een paar dagen en nachten in het Martiniziekenhuis. Dit i.v.m. hoge ontstekingswaarden en ernstige knieklachten. Nadere onderzoeken.

Net als twee maanden geleden

Noodgedwongen weer even kalm aan doen.
Het gaat goed komen mensen.

Foto...mijn uitzicht.

maandag 24 juli 2023

WERKZAAMHEDEN RING OOST SCHIETEN OP


De schoolvakantie is vandaag ingegaan, en het is best een goed idee, bedacht deze blogger toen hij zich vanmiddag liet rondrijden, om alle wegwerkzaamheden rond Stad zoveel mogelijk in de zomerweken te doen.

Hij bespeurde relatief weinig drukte en stremmingen rond Ring Oost, het verkeer kon goed via een baan doorrijden.

Terzijde, het is ook bepaald niet druk in een wijk als Beijum, je kunt merken dat veel mensen op vakantie zijn. Scholen dicht, minder werknemers die naar hun baan rijden, dan krijg je vanzelf minder verkeer.

Foto boven, draai je bij Beijum Zuid de weg naar het noorden op, word je direct geconfronteerd met een paar ijzeren 'giraffen.' Hoogwerkers.

Zie ook afbeelding links, de dingen worden gebruikt om de viaducten te verven. 
Beneden verven kan zonder zo'n gevaarte, zie de onderste foto in dit bericht

Afbeelding rechts, nabij de afslag naar de Rijksweg. Daar beneden staan stoplichten. Rechts naar Stad, links richting Delfzijl. Een mannetje was uren achtereen om de stoplichten te regelen.

Welk verkeer moet sneller doorrijden? Wat mag wel even langzamer? Waar zijn de meeste stremmingen?

Afbeelding beneden, de relatieve rust maakt vogels klaarblijkelijk laks.

Afslag Beijum Noord, beestje liet zich net niet doodrijden.


 

OP MEER PLAATSEN IN DE WIJK NIET MAAIEN!

Bord is door een lezer gespot op het stuk grasveld ter hoogte van de Galkemaheerd. Het lijkt erop dat Beijumers steeds meer de regie in handen willen hebben wat betreft het gemeentelijk maaibeleid.

Het begon langs de Beijumerweg, ter hoogte van de Rensumaheerd. Zie nog eens dit bericht. Daar werden maaimenietjes geplaatst.
 De tegenstanders van grondig maaien in Beijum lijken toe te nemen. Want diversiteit, planten en dieren.

Al eerder vermeld, een decennium geleden werd er op de gemeente Groningen gemopperd als er ergens niet gemaaid werd
We beleven de milieu tijden. Opwarming van de aarde, stikstof, boerengedoe.

In Beijum staan mensen op tegen de verwaarlozing van de natuur.
Op het bord staat: Minder maaien is meer ruimte voor dier en plant.

In 2012 maaide Kees Huizenga eigenhandig een stuk wildgroei langs de vijver aan Winkelplein West.
Zie nog een dit bericht Met onderstaande vermakelijke video. Hij wilde een signaal naar de gemeente afgeven. Iets wat de mensen die bordjes plaatsen op hun manier ook weer doen.

zondag 23 juli 2023

WORDT ER IN DE ZOMER MEER GEZOPEN?


 Zal er in de zomer meer gefeest en gezopen worden in vergelijking met andere jaargetijden?

Het is zomer en de BOB-posters hangen weer langs de wijkring.

Voor als u naar een tuinfeest gaat. Staat erop.

Waarom eigenlijk alleen in de zomer? Zie ook vorig jaar

Half Beijum loopt uit om ergens elders vakantie te vieren (en te zuipen?).

Waarom niet dit soort acties in bijvoorbeeld december? Want wat er rond de feestdagen gezopen wordt....zie de rechter foto in dit bericht...

De BOB in Beijum. Wat moet je er van zeggen.

zaterdag 22 juli 2023

FEEST BIJ MOMENTUM TE KARDINGE (Aegir)

Er klinkt gezang vanuit het Kardingerpark richting Beijum, het draagt een feestelijke sfeer uit. Het is al weer een tijd geleden dat er een feestje werd gevierd maar het is weer eens zover. Het speelt zich af in en rond Momentum.

Honderden fietsen, veel tenten, een betrouwbare bron: er komen ongeveer 800 mensen op af.

Weest niet bang Beijumers, het is geen feest van Vindicat, het is een beschaafd feest. Gaat dee blogger tenminste van uit.

Zie ook een der foto´s, het zal niet voor niks CHIQUEFEEST heten.

Samen met de foto's werd onderstaande aankondiging meegestuurd.

Chique dag

Op 22 juli is het flaneren geblazen. In je opperbeste mediterraanse outfit verschijn jij met ploeg, date of alleen aan de Kardingerplas. Vanaf 13:00 uur wordt iedereen verwacht bij Momentum, Bieskemaar 2a te Groningen en wees optijd want om 14:30 uur sluiten de deuren en genieten we van live muziek onder het genot van een drankje. Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen plekken. ‘s Avonds verhuizen we het feest naar het lustrumterrein op de Stockholmstraat 10. Daar is iedereen met een nacht ticket vanaf 21:15 uur welkom. Hier herleef of beleef jij Aegir tot diep in de nacht.

Waar dat precies staat weeet deze blogger even niet, waarschijnlijk via https://www.momentumpadel.nl/nl/

De nieuwste aanwinst van Kardinge kent een roerige start.

Zie ook nog eens dit bericht

Niet verkeerd, eindelijk doet Momentum waar het voor bedoeld is, het Kardingerpark laten bruisen. Actie in de tent, reuring.

Feest.
Update 16:20 uur, het is een lustrumfeest van Aegir...https://www.aegirlustrum.nl/lustrumweek Groninger Studenten Roeivereniging.
 
Update 16.25 uur.  Ricardo Fronzcek maakte onderstaande overzichtsfoto. Via zijn drone.

vrijdag 21 juli 2023

VOOR EIND DIT JAAR HELLINGBANEN BIJ DE KORREWEGBRUG? ZOU HET?

Foto is eergisteren gemaakt. Even kijken bij de Korrewegbrug (die er al twee jaar niet ligt).

Fietsers klauterden loop-en fietsbruggen op om aan de andere kant weer af te dalen.

Het zorgt voor cynische gevoelens en gedachten bij deze blogger en bij menig inwoner van Beijum of De Hunze. Al die beloftes en toezeggingen.

Maar is er eindelijk licht aan de denkbeeldige tunnel die eindigt bij de oversteek vanaf het Heerdenpad?

Zie tweet beneden van Rijkswaterstaat. Zal het nou wel?

Vorig jaar....Voor Kerstmis 2022 zou er een hellingbaan liggen....Afgelopen maart, en het verbaasde niemand: het feest gaat niet door De oevers zouden niet bestand zijn om de constructie te dragen.

Begin deze maand, verantwoordelijk minister Harbers bracht een stiekem bezoek aan de locatie

Er zou keihard gewerkt worden aan een oplossing...

De Grunninger aard van deze blogger roert zich: eerst zain...

Vreemd, zullen de oevers dit keer wel solide genoeg zijn?
 

BAK AF EN TOE OMLAAG OP RING OOST!

Er staan gele borden met opschrift langs Ring Oost die de blogger tijdelijk hoofdbrekens bezorgde.

Zie afbeelding boven. Wat betekent dat in vredesnaam? Een rode driehoek met een soort van bliksemschicht erin en daaronder de tekst Bak Omlaag!

Raadselachtig. Wat moet een automobilist met dat bord?

Na wat puzzelen bedacht deze blogger dat het bord niet voor gewoon verkeer bestemd is, maar louter voor werkverkeer.

Zie de afbeelding beneden en kijk helemaal achteraan ter hoogte van het viaduct bij Lewenborg.

Daar staat een bak omhoog. En wat zal het een klapper geven als die omhoog blijft staan en tegen het viaduct aanrijdt.

Dus mensen, eh werklui...op tijd de bak omlaag a.u.b. Anders zijn we, in geval van een dreun, nog langer bezig met Ring Oost....


AANRIJDING GRENS FROUKEMA- WIBENAHEERD


 Tegen 16.05 uur is een vrouw aangereden op de grens tussen de Wibenaheerd en de Froukemaheerd.

Politie en ambulance waren na ca zes minuten ter plaatse.

Over de oorzaak is nog niks bekend. Foto's zijn opgestuurd.

Update 16.41; lezer meldt dat de vrouw al lopend is aangereden. Kan ik nog niet verifiëren. 

(Op eigen inzicht: het is een gedeelte van Beijum waar vaak te hard wordt gereden en waar door geparkeerde auto's een vrij onoverzichtelijke situatie is ontstaan)

Update 17:15 uur, lezeres meldt dat gisteren op dezelfde plek een aanrijding tussen een fietser en een auto heeft plaatsgevonden.

donderdag 20 juli 2023

NOG VEEL ONGEMAK OP EN ROND RONDWEG OM STAD 
Lezer stuurde het bovenstaande kwartet aan foto´s.
Tijdstip staat erbij, tegen twintig voor zeven vanavond.

Er is nog steeds groot gedoe rond met name Ring Zuid en Ring Oost.

En natuurlijk moet de hele operatie, Ring Zuid dicht en Ring Oost opknappen, in de zomer plaatsvinden.

Doe dit in oktober of november en heel autorijdend Groningen zal gierend gek worden.

Foto links, deze blogger laat zich dagelijks rondrijden, Zuidwolde zucht onder de druk van autoverkeer dat via dit dorp, Noorddijk en Lewenborg tot een sluiproute is verworden.

Daar zijn de dorpsbewoners vanzelfsprekend niet blij mee, vooral niet als er ook nog te hard wordt gereden.

Bord langs de weg, Ook als sluiproute 30! Staat er.

Kom je vanaf Ring Oost weer terug bij Beijum Zuid vanaf Lewenborg (een rijstrook), dan kwam je de hele dag twee mannetjes met een auto tegen.
 
Zie afbeelding rechts. Beijumers weten, twintig meter stukje busbaan en dan via de rotonde de wijk of De Hunze inrijden.

Wat die heren met hun auto (Verkeersgroep.nl staat erop).daar deden was me een raadsel. Maar het zal vast iets met controle en verkeer te maken hebben.

Foto's beneden, deze blogger moest vanmiddag even in het Martini zijn. Niet via Ring Oost en Ring Zuid, maar wel via Oost en Ring West.

Wat een bouwput mensen, wat een enorme operatie is dat hele werken aan ring rond Stad toch.
Als het goed is kunnen we over ruim een jaar probleemloos over de ringweg (Noord, Oost, Zuid en West) zoeven.

Zonder een enkel stoplicht vanuit Beijum naar Assen of Drachten rijden....

We moeten er even wat voor over hebben.

Update 21.00 uur, onderstaande foto werd nog gestuurd. Drokte man...

MOOI BEIJUM (102)


 Nog steeds lange avonden al korten ze wel al weer zeer langzaam in.

Lezer wandelde onlangs door de wijk en maakte de foto.

Dorp en stadswijk komen samen. En de maan zag dat het goed was.

woensdag 19 juli 2023

WEER EVEN EEN PERSOONLIJKE MEDISCHE UPDATE "Hoe is het nou met je blogger?"

Vooruit, twee maanden na de laatste medische update kan het wel even weer (een schrijver/blogger moet zichzelf niet te centraal zetten).

Het is drie maanden na de laatste chemo (21 april) en het trage proces van herstel is in volle gang.

Een kleine twee weken na de laatste update (link boven) werd deze blogger met spoed opgenomen in het Marrtiniziekenhuis.

Zie nog eens dit bericht

Reden van opname was een zeer hoge ontstekingswaarde in het bloed. Oorzaak o.a. een ontstoken rechterknie (naast een blaasontsteking, maar die is alweer verholpen).

De knie is dusdanig dik, rood, stijf en ontstoken dat deze blogger tot de dag van vandaag niet kan wandelen, fietsen of autorijden. Dat laatste, je moet je rechtervoet snel van gaspedaal naar rempedaal kunnen bewegen. Te pijnlijk....

Komt bij, een extreme vermoeidheid. Beijumnieuws met de gebruikelijke vier berichten per dag in de lucht houden gaat even niet, hooguit een of twee berichten gaat.

Er is natuurlijk geen mens die me iets verwijt, en verantwoording moeten afleggen is er niet bij. Iedereen snapt de dunnere spoeling aan berichten wel.

Punt is, het kan nog wel even duren, wellicht tot richting Kerstmis. Wie zal het zeggen?

Blij ben ik met mijn groot netwerk, praktisch dagelijks komen er foto's binnen, tips, of oproepen voor het een of ander.

Foto boven, bij de fysio in het Gezondheidscentrum. Met een echo, waar je ook de eerste tekenen van menselijk leven in een vrouwenbuik kunt zien, kan onze kniespecialist (van der Belt) zien waar het aan schort met de knie. Hardnekkig bloed onder de knieschijf.

Het heet een aemertros Meestal ontstaat zoiets na een trauma (ongeval, voetballen, stoten), maar dat ligt bij mij niet ten grondslag aan het gedoe.
Waarschijnlijk zijn het naweeën van de chemo, gif dat namelijk ook gezonde cellen, zenuwen, botten, etc. kan 'aanvreten.'

Me rond laten rijden door de wijk is een genot, even met krukken naar de auto huppelen en de wijk of omgeving rond.

Zoals vanmiddag het geval was. Even met de krukken naar wijkkapper Gerrie de Boer. Zie afbeelding linksboven. Wat een lang haar, ik was in de veronderstelling dat haren na zes rondes chemo wel zouden zijn uitgevallen, maar niks daarvan.

Gerrie lief vanmiddag: "Als je niet had kunnen komen, had ik je thuis geknipt." Kijk, onze kapper als onderdeel van de zorgzame wijk Beijum.

Afbeelding rechtsboven, rust is belangrijk, maar pootje in beweging houden ook. Dagelijks een kwartier tot een half uurtje op het trapfietsje.

Foto's links en rechts beneden, je moet er het beste van maken. Revalidatiecentrum huize Beijumnieuws.

Links, een heet voetenbadje met zeezout en massage. Relaxatie en het trachten de ontsteking in de knie uitdrijven via de voetzolen.

Afbeelding rechts, even met krukken naar achter in de toene lopen. Heerlijk zo'n hangmat. Pootjes gaan automatisch omhoog liggen. Goed tegen ontstekingen en vocht vasthouden...

Ondertussen zijn de eerste bloedonderzoeken van na de chemo binnen. Alles goed. Pffff, hand'n dichtkniep'n.

Het is een proces geachte lezers. Niet gemakkelijk. But I'll survive. Sterk verminderde weerstand doet het herstelproces danig vertragen.

De hartelijke groeten van deze blogger en....alles sal reg kom (Zuid Afrikaans).

Voor honderd procent nieuwtjes uit de wijk verslaan....het gaat helaas nog even niet.
Update, de reacties lopen veelal via Facebook-Beijumnieuws.
 

EEN MANIAK? OF STEEDS EEN (VRACHT)AUTO?


Er gaan de laatste tijd opvallend veel verkeerspalen plat in Beijum.

En gaat De Hunze nu ook al meedoen?

Lezer stuurde de foto's boven en links uit genoemde wijk. 

Je zou denken dat daar een wagen tegenaan heeft gezeten, kan een krachtpatser dit gedaan krijgen?

Het begon met een gemolde paal langs de Emingaheerd en een bij de rotonde aan de Nijensteinheerd. 

Zie nog eens dit bericht 
Tien dagen geleden een paal bij basisschool Het Palet. Het bleek bij nader inzien een lantaarnpaal te zijn geweest

Die is al weer vervangen net als genoemde verkeerspalen en borden.

En nu dit weer, foto's in dit bericht.

Foto rechts nam deze blogger eergisteren als bijrijder. Hoek Amkemaheerd met de Edzemaheerd. 

Weer een plat paaltje. Zeg het maar, een auto? Vandalisme?

In dat geval, geachte vandalen, we hebben Buitenfitness Beijum waar je frustraties kunt uitleven...

dinsdag 18 juli 2023

EEN BREDE HEG KORTWIEK JE MACHINAAL

Vroeger moest je alles met de hand doen.

Dacht deze blogger bij het maken van de foto. Maar wat een werk zou dat zijn.

De heg, of hoe het ook maar moet heten wat we zien (bosschages?) is wel anderhalf meter breed, daar kun je niet met je knipschaar bij. Geen idee hoe gemeentewerkers dit klusje (foto) pakweg 35 jaar geleden zouden hebben aangepakt. 

Locatie, grens Wibenaheerd-Nijensteinheerd, nabij de rotonde.
De zomer is nog maar net begonnen. Maar soms moeten gedeeltes van de wijk reeds naar de kapper.
 

EEN MAALTIJDBEZORGER KAN NIET ZONDER TELEFOON


 Hij of zij kan natuurlijk net als iedereen bekeurt worden. Want al fietsend met de smartphone in de hand mag nu eenmaal niet.

Maar zijn er ook verzachtende omstandigheden? Een maaltijdbezorgers kan immers zo weer een nieuwe melding binnen krijgen. Weet deze blogger eigenlijk ook niet, een te bezorgen maaltijd moet je immers eerst vanuit de keuken of restaurant waar het wordt bereidt ophalen.

Zie foto, kruispunt Beijum zuid, een maaltijdbezorger kijkt al fietsend op zijn telefoon. Het Heerdenpad op, daar waar toch geen politie rijdt. Pakkans nihil. 

Maar ja, en even moraliseren: niet op het overige verkeer letten kan gevaarlijk zijn. Koppie derbij...
Update 17.40 uur. Zie reactie. Een plausibele verklaring waarom maaltijdbezorgers zovaak al fietsend in Beijum op de smartphone kijken. Vind het adres maar eens in het doolhof waar je de warme prak moet afleveten. Google Maps brengt raad...en richting...

maandag 17 juli 2023

REGENBOOG BOVEN KARDINGE


 Boven Kardinge? Wellicht ook boven Lewenborg. Ulgersmaborg? Tja, waar begint een regenboog en waar eindigt die?

Lezeres stuurde een half uur geleden de foto. Ze liep ergens langs de zuidrand van de wijk.

Het heeft geregend. Én de zon scheen. Dan krijg je een regenboog.

Mooi, een regenboogvlag boven Kardinge. De natuur wil respect voor iedereen...

LAATSTE WIJKKRANT SEIZOEN 2022-2023 IS UIT


 Wat gebeurde er de afgelopen maand zoal in de wijk? Veel ervan staat in de laatste wijkkrant De Beijumer van dit seizoen.

En die is net weer uit, en als het goed is ploft ie vandaag bij de mensen zonder NEE-sticker op de deurmat.

Een uitgebreid ondernemersbericht over Admiraal Pannenkoeken, de gebruikelijke opbouw ditjes en datjes, kruidentips.
En veel meer....
Update 22.00 uur; in het ondernemersbericht is helaas een telefoonnummer vermeld dat compleet fout is. Mirjam is te bereiken via admiraalspannenkoeken@gmail.com

TWEE JONGETJES VERMIST, MUNSTERHEERD


 Net binnengekomen. Amber Alert. Vier en vijf jaar is wel erg jong. Uitkijken naar ze.

Update 13.00 uur. Zoals het meestal gaat, maar je kunt niet laconiek zijn inzake dit soort vermissingen: ze zijn in goede gezondheid aangetroffen en bedankt voor het uitkijken.