donderdag 30 juni 2016

AARDBEVINGSSCHADE (DOOR GASWINNING) IN BEIJUM (23)


"Eerst dacht ik, zal ik het wel melden? Maar andere mensen zeiden dat ik dat wel moest doen want stel dat het door een volgende beving nog erger wordt?"

De ene Beijumer zit meer bovenop de schade aan zijn huis als gevolg van gaswinning door de NAM dan de ander. De mevrouw aan de Isebrandtsheerd, waar de foto is gemaakt, kan zich de aardbeving van 2014 nog wel herinneren: "Het leek net een vrachtwagen die voorbij denderde." Maar ze ontdekte pas afgelopen december dat ze een scheur in de voorgevel van haar huis had. "Ik heb het toen gemeld en de volgende maand, in januari, is het al afgehandeld. Ik moet zeggen, het is netjes en snel afgehandeld, mensen met kleine schade in hun huis komen in een versnellingsprocedure terecht. Op maandag kwam de schade expert en eind van de week was alles gerepareerd."
Dat is snel? "Ja, de schade-expert liep nog even door de straat en zag meer van dezelfde scheuren, ik weet niet of iedereen dit gemeld heeft."

Zie de foto. de blogger is geen expert, maar hij snapt niet zo goed wat maakt dat dit kleine schade is. Mevrouw: "Er kwam een mannetje , die was een paar uur bezig en het kostte ongeveer 600 euro."

Vandaag in het nieuws, in het vervolg moet de NAM bewijzen dat schade als gevolg van gaswinning niet door hun werkzaamheden zijn veroorzaakt. Tot nu toe lag de bewijslast bij de gedupeerde. Kamp ging schoorvoetend, niet van harte, akkoord met de nieuwe bewijslast.

Ondergetekende denkt dat er verschillende huiseigenaren in Beijum wonen die zich er niet van bewust zijn dat ze schade hebben. Het zou netjes zijn als een schade-expert cq de NAM die scheuren ontdekt bij huizen waar hij niet op bezoek gaat, bij mensen in de straat zoals in dit geval bij de Beijumse in de Isebrandtsheerd, deze mensen even tipt dat ze ook in aanmerking komen voor herstel en mogelijk schadevermeerdering.

Maar dan zou de NAM een sociaal gezicht moeten tonen, iets wat er waarschijnlijk niet in zit.
Goed nieuws voor Groningers. Ze hoeven straks niet meer zelf te bewijzen in een rechtszaak dat schade aan hun huis is veroorzaakt door gaswinning. Minister Henk Kamp maakt dat begin volgend jaar mogelijk met een wetswijziging. RTL Ook met uw verhaal in deze serie? Beijumnieuws@ziggo.nl

MEVROUW JORRITSMA HEEFT IN EEN LUCHTBALLON GEZETENDoor Rineke Boonstra


Mevrouw Jorritsma heeft jaren in Beijum gewoond oa in de Munsterheerd. Helaas moest ze, nadat ze haar heup gebroken had, verhuizen met Mercator.

Vorig jaar had ze al aangegeven dat haar grootste wens was om met een luchtballon de lucht in te gaan.

Als iemand van 98 jaar dit zo graag wil dan moeten we dit organiseren. En het is gelukt, dankzij de Zonnebloem waar mevrouw al vele jaren gast bij onze afdeling is. De zonnebloem heeft een speciale ballon voor mensen met een fysieke beperking.

Op 24 juni jl was het zover: we gingen de lucht in. En het was geweldig. Zonder dan we het doorhadden zaten we op een hoogte van 1000 meter. Alles onder ons werd steeds kleiner. Het was wat heiig, maar gelukkig konden we genoeg genieten van de stilte en het uitzicht. Helaas moesten we na 45 minuten weer naar beneden. We maakten een zachte landing op een weiland.

De volgauto's mochten het weiland op zodat onze gasten makkelijk konden uitstappen en mevrouw Jorritsma kon weer in haar rolstoel. Met champagne beklonken we een behouden terugkomst.

Ze heeft er lang op moeten wachten, maar kan nu zeggen: ik ben in een luchtballon geweest.

Mocht u dit ook eens willen meemaken neem dan contact op met Rineke.boonstra@home.nl of via www.zonnebloem.nl

(Foto's zijn ook van Rineke Boonstra)

ER KOMEN ZITBANKJES BIJ BUSHALTE STOEPEMAHEERD


 "Ik denk dat ze hier een toeristische trekpleister pleister in Beijum willen maken. Zozeer dat mensen even op een bankje gaan zitten om dit gedeelte van de wijk te kunnen bekijken.'

De bushalte aan de Stoepemaheerd is onlangs aan weerskanten gerenoveerd. De op- en afstap-stoepen zijn in april en mei verhoogd zodat mensen (vooral ook gehandicapten) beter in en uit de bus kunnen stappen.

Tot drie maanden geleden lag er tegen de gymzaal een groenperkje bij de vuilniscontainers. Bekijk de foto's bij dit bericht.
Na de renovatie verschenen aan weerskanten van de bushalte(s) een groen driehoekje, zie foto rechtsonder bij dit bericht.

Sinds eergisteren liggen er opeens grote witte betonnen blokken, sommigen met een ronding erin. Gisteren werden ze in de klei gezet.
Zie afbeeldingen.
De werklieden zitten vol humor. Ja, dit kon wel eens een topattractie in Beijum worden.

Maar ze vertelden ook wat er concreet gaat gebeuren. "Er komen aan beide kanten twee zitbankjes."
De blogger heeft (nog) geen idee waar de bankjes voor gaan dienen. Ja, om op te zitten natuurlijk. Maar zie de linker afbeelding, in de abri zit een dame overdekt op haar bus te wachten.

Waarom in vredesnaam worden hier zitbankjes neergezet? Om naar de Cycleshop van Postma te kunnen kijken? Om op de kinderen te kunnen wachten die schoolgym hebben in de gymzaal achter de rode muur die we op onderstaande foto zien?

Nogmaals onderste afbeelding, de humor zat er goed in, grappen en grollen, en zie ook de bloembak die aan de paal rechts hangt. Dat fleurt de zaak hier ook ontzettend op.

Het kon wel eens reuze gezellig en attractief worden in dit verstedelijkt gebied in Beijum.


woensdag 29 juni 2016

DINOPLAATJES RUILBEURS IN AH BEIJUM Er waren vanmiddag bovengemiddeld veel kinderen aanwezig in de AH in Winkelcentrum Beijum. Niet om snoep of frisdrank te kopen, of wat anders wat lekker is, maar enkel om Dino-kaartjes te ruilen.

Wat een concentratie en enthousiasme vanmiddag in het voorste gedeelte van de AH-Beijum. Heb jij die? Mag ik dan die?
Concentratie en enthousiasme niet alleen van kinderen, maar even zozeer van aanwezige volwassenen.
Volwassenen die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw als jeugdigen zelf speldjes, sigarenbandjes en postzegels verzamelden.

Spaar alle 160 bijzondere Dinoplaatjes, dat staat op de verpakking van een 'Dino' die je krijgt als je tenminste een tientje aan boodschappen doet.

Foto's zijn tegen half vier vanmiddag gemaakt.
De blogger heeft geen idee of de kinderen (en volwassenen natuurlijk...) tevreden huiswaarts zijn gekeerd na de ruilbeurs.

WEIDEVOGELGRASLANDEN IN RECREATIEPARK KARDINGE


Groei natuurgebied Kardinge goed voor weidevogels

Natuurmonumenten koopt graslanden aan in Kardinge. In 2015 kocht de vereniging al 37 hectare weidevogelgraslanden in het centrale gedeelte van het gebied. Afgelopen maand kwamen hier nog eens 20 hectare bij. De graslanden waren lange tijd in handen van Bouwfonds die het verpachtte aan biologisch boer Jan-Hendrik Elzinga. Die blijft de pachter van de grond. Nu Natuurmonumenten eigenaar is kunnen noodzakelijke aanpassingen worden gedaan om de bijzondere flora en fauna in verworven graslanden te beschermen.

Grutto, foto Janet Bos
Boswachter Reiner Hartog verwacht dat weidevogels baat hebben bij de aankoop, omdat het natuurgebied groter en robuuster wordt. ,,Kardinge wordt een aaneengesloten natuurgebied wat ons de ruimte geeft om het geschikt te maken voor weidevogels. We gaan in overleg met het waterschap het waterpeil verhogen en kiezen voor bemesting middels strorijke runderstalmest. We willen het beheren zoals kleinschalige landbouwers tachtig jaar geleden boerden. Op die manier willen we kruidenrijke graslanden creëren.’’

In dergelijke graslanden is volop ruimte voor de scherpe boterbloem, smalle weegbree, rode klaver en kamgras die een hoop insecten trekken. Daardoor is het er goed toeven voor jonge weidevogels zoals grutto’s, tureluurs en kieviten. Puur grasland is niet geschikt voor weidevogels. Jan-Hendrik benadrukt het unieke karakter van het gebied waarin weidevogels, bio landbouw en recreatie prima met elkaar samen gaan.

Hartog vertelt verder dat er historische kaarten zijn gevonden waaruit duidelijk wordt dat er rond Noorddijk volop kleine akkertjes waren. ,,Die willen we terug omdat dat oude landschap andere natuurwaarden oplevert.’’ Akkervogels als de groenling, geelgors, kneu, ringmus en de torenvalk gedijen goed op kleine akkertjes waar verschillende gewassen groeien zoals zomertarwe, gerst en haver.

Natuurgebied Kardinge beslaat in totaal zo’n 300 hectare en bestaat uit bos, moeras, open water en graslanden. Natuurliefhebbers hebben er volop gelegenheid hun ogen de kost te geven vanaf de verhoogde wandel- en fietspaden.

(Ingezonden door www.natuurmonumenten.nl)

PLEINTJE KREMERSHEERD WORDT OPGEKNAPT (4)


"Omdat het al zomer is zijn er tijdelijke plantjes gepoot, in het najaar komen er planten in die jaren mee kunnen."

Het pleintje aan de Kremersheerd, de blogger weet niet zo goed wat hij daar van vinden moet. Zie hoe de situatie er nu bij ligt, foto, en hoe aan het begin van de maand.
Het ziet er wat wild uit, ook het lint dat moet voorkomen dat kinderen tussen de tijdelijke beplanting gaan spelen, of dat auto's teveel door- of achteruitrijden en op het groen terecht komen.

Je kunt er op een mooie zomeravond vast lekker zitten, met uitzicht op de geparkeerde auto's, dat wel.
Buurtbewoners beaamden tijdens het maken van de foto dat het er nog niet helemaal uitziet zoals het er uit zou moeten zien en dat er geduld moet worden betracht.

Het pleintje is nog niet af en de blogger zal harde oordelen voor zich laten, wellicht dat het er in de herfst heel anders uitziet (al zijn de zomermaanden natuurlijk bij uitstek de maanden om met buurtgenoten buiten te gaan zitten).


BROMMERPLAATJE VERLOREN?


Vervelend als je je brommerplaatje verliest.  Zo'n ding heb je nodig, net als dat je met de auto niet zonder nummerbord mag rijden.

Gisteravond fietste ondergetekende vanuit de stad terug naar Beijum en hij  zag op de stenen'leuning' van de Korrwegbrug een nummerplaat van een brommer liggen. Er stak nog een schroef door een van de gaatjes. Duidelijke zaak, het bordje is vanaf een brommer gevallen en door een attent iemand hogerop neergelegd.

Een kenteken (nieuw) voor een brommer aanvragen kost een aardig centje, staat op RDW.nl
Dus wie DO9 5NV heeft verloren, spoed je naar de Korrewegbrug, wellicht ligt de registratie en verzekeringsbewijs voor je brommer er nog.

dinsdag 28 juni 2016

EERSTE FIETSECODUCT IN BEBOUWDE KOM GEOPEND (MEEDENPAD)

Foto van RingGroningen

"Dit is van grote betekenis voor de stadsfauna. Stadsecoduct Meedenpad, over de oostelijke ring, over de oostelijke ring, is de eerste in Nederland binnen de bebouwde kom."

Aldus twee citaten in het onderstaande artikel in Dagblad van het Noorden van vandaag. Tegen half zes vanmiddag was er een klein feestje bij fietsecoduct Meeedenpad. Wethouder Mattias Gijsbertsen zal zich als GroenLinks-man in z'n element hebben gevoeld bij het groene fietsecoduct. Hij kwam hoogstspersoonlijk een ecotafel openen bij ecoduct Meedenpad.

Ring Groningen zette bovenstaande afbeelding op Twitter en schreef erbij: Wethouder Gijsbertsen opent prachtige natuurtafel bij ecoduct Meedenpad bij Ring oost.

Gijsbertsen kwam tegen half zes bij het ecoduct aan, een tijdstip waarop ondergetekende andere plannen had. Om 17.00 uur passeerde hij het ecoduct en zag de vijf heren bij het bord 'Ecoduct Meedenpad' staan, zie afbeelding links.
Links, met wit shirt zien we

Naast het ecoduct lagen boomstronken te wachten op...? Zie afbeelding rechts, aanvullende informatie is welkom.

Foto Ring Groningen op Twitter....De nieuwe ecotafel met bankje bij Meedenpad
Het staat ondergetekende met zekerheid bij dat het fietsecoduct over de oostelijke ring ter hoogte van de Stadsweg er eerder lag. En die ligt ook in de bebouwde kom....Maar dat terzijde.

Hoe lag fietsbrug Meedenpad er anderhalf jaar geleden nog bij? Zie dit bericht.
Een ecoductecopassagewildwisselnatuurbrugdierenviaduct of wildviaduct is een viaduct waarbij (meestal) de bovenste laag gereserveerd is om dieren een weg te laten kruisen. In Nederland zijn ecoducten onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, bedoeld om de biodiversiteit te bevorderen. Het ecoduct wordt zo natuurlijk mogelijk ingericht om zo een ongestoorde wildpassage mogelijk te maken. Wikipedia.org/wiki/Ecoduct

UIT DE OUDE DOOS (292)De bovenste afbeelding straalt emotie uit. Alsof de dames zojuist een indrukwekkende prestatie hebben geleverd en diep zijn gegaan.

We zien een medaille hangen en onverklaarbaar hebben de dames ook elk een speen om de hals hangen. het zal zonnig weer zijn geweest, getuigen de zonnebrillen die we voor en op de aangedane gezichten zien.

Foto's komen weer uit het archief van Hilda Hofstra.
De blogger denkt dat de activiteiten die op de afbeeldingen zijn te zien te maken hebben met een of andere zeskamp bij de Kleihorn, begin deze eeuw.

Op de linker afbeelding herkent de blogger stalspreekmeester André Schuch, hij woont vlakbij de Kleihorn en schrijft samen met z'n partner de rubriek Kunstblik in wijkrant de Beijumer.
Het lijkt wel alsof een der zeskamp-activiteiten was om zolang mogelijk ondersteboven te gaan hangen.

Op onderstaande foto speelt een band, waarschijnlijk, maar dat weet de blogger niet zeker, was dat ter afronding van de zeskamp. Zo te zien speelde de band in het Café Biljart, getuige de balkons buiten die we kennen van de Claremaheerd.
Er staat een auto voor het pand, dat kon toen nog, afbeeldingen zijn tussen de tien en vijtien jaar oud.

Wie weet hoe de band heet? Beijumnieuws@ziggo.nl


HET TREFPUNT KRIJGT EEN KEUKEN


Buiten staat een container en binnen is de informatiebalie half gesloopt. Er staat een kruiwagen bij om het puin dat vrijkomt naar buiten te kunnen vervoeren.

Zie afbeelding boven. Foto's zijn gistermiddag gemaakt.

Navraag leerde dat er een keuken in met multifunctioneel centrum aan de Beijumerweg wordt gebouwd. Bekostigd door de gemeente Groningen. Handig voor de jongeren die het Trefpunt bezoeken, ze kunnen er na de zomervakantie leren koken. Wat misschien niet iedere Beijumer weet, het Trefpunt heeft meer de status van jongerencentrum dan van buurtcentrum.

De blogger denkt even hardop door. Volgens het bericht dat op 13 juni werd gepubliceerd, waarin werd aangekondigd dat Innersdijk terugkomt, staat dat de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn in 2018 in het zogenaamde Derdengebouw zullen worden ondergebracht.

Een verbouwing, nieuwe keuken, in het Trefpunt houdt in dat dit centrum zijn positie in de wijk aan het verstevigen is. En dat de gemeente Groningen er geld voor over heeft om dit te realiseren. Wellicht gaat het vanuit het Trefpunt opererende Radio Beijum een keer een kok uitnodigen, of zal tijdens een of ander wijkfeestje gebruik van de keuken worden gemaakt.

De blogger weet dat Sociale Long een paar maand geleden het oog heeft laten vallen op een grote speelplek/ontmoetingsplek tussen het Trefpunt en de Boerderijum. En dat ze daar graag een keuken bij zouden willen hebben. Heeft het er mee te maken? Vanuit het Trefpunt: "Nee, dat staat hier helemaal los van."

Het Trefpunt kent een paar 'bewoners', clubs die gebruik maken van het gebouw, zoals de kinderopvang en scoutinggroep de Voerman.
Op bovenste en linker foto zien we links de ingang naar wat ooit Ambiënte was. Daar hoor je de laatste tijd weinig meer van. De blogger heeft begrepen dat deze soos voor Arubanen en Antillianen net als elke andere besloten groep in de wijk 'gewoon' een beroep kan doen op ruimte in een der buurtcentra in de wijk. Vergelijk het met paranormale vereniging Lotusheerd die elke maand een ruimte huurt in het Heerdenhoes. Mocht het anders liggen, dan houdt ondergetekende zich aanbevolen. Beijumnieuws@ziggo.nl

In elk geval is het zo dat het buurthuizen-landschap in Beijum er vanaf 2018 heel anders uit zal komen te zien,
Zie ook nog eens dit bericht uit 2014.

MET EEN BOOT BEIJUM INRIJDEN


De zomervakantie nadert en de (vouw) caravans en campers worden weer uit de stalling gehaald en tenten worden voor de proef opgezet. Is alles nog in orde? Zijn de tentstokken en haringen nog in goede staat?

Je hebt baas boven baas in vakantieland. Leuk, zo'n tent of caravan. Maar kijk aan, je kunt ook eigenaar van een boot zijn. Foto is afgelopen zaterdagmiddag gemaakt, een auto reed met een aanhanger met boot erop vanaf Ring Oost Beijum Noord binnen.
Een tent kun je in de wijk opzetten en met een caravan of camper kun je zo de weg oprijden.
Waar gebruik je een boot? Niet in de Zuidwending. Je moet ervoor  naar Friesland of naar Lauwersoog/ Waddenzee.

Het is een heen en weer gerij met zo'n ding. En het kost een centje. maar dat zal de eigenaar er graag voor over hebben.

maandag 27 juni 2016

AANRIJDING SCOOTER MET AUTO OP BEIJUMERWEG

Foto Rick ten Cate /tencatefotografie.nl, locatie, Grevingaheerd-rotonde
"Ter hoogte van de Grevingaheerd zijn vanmiddag op de Beijumerweg een automobilist en scooterrijder met elkaar in botsing gekomen."

Aldus mailde lezer.
Zo gauw er meer bekend is, volgt een update.

COLUMN UIT LEWENBORG (14) EK voetbal of is het EK vechtsport?


 Wij Nederland doen helaas niet mee met het EK voetbal dit jaar. Zonde vind ik dat. Onze straten zijn oranje vrij en de horeca en de supermarkten lopen hun handel mis momenteel. Geen grote schermen, geen juichende straten.

De echte voetbalfans willen natuurlijk toch ‘voor iets’ zijn en zo lijken de Nederlanders ineens ontzettend fan van de Belgen. Komt dit misschien door de frieten daar of omdat ze zo goed als dezelfde taal als ons spreken? Of juichen we opeens massaal voor de Belgen vanwege hun verzameling speciale bieren. Ja, dan kan ik het mij nog wel voorstellen ook. Juichen voor Duitsland lijkt mij niet zo’n goede optie, dat heeft iets te maken met de altijd durende voetbalstrijd tussen Nederland en Duitsland.

Nou goed waar ik eigenlijk heen wil, is dat ik het echt niet normaal vind dat er zoveel verschrikkelijke rellen bij een voetbalwedstrijd zijn. Is dat nu echt nodig? Zo lijkt het EK voetbal inmiddels meer op een vechtsport dan op een voetbalwedstrijd.

Kijk maar eens naar de Russische supporters, dat zijn gewoon regelrechte hooligans die in groepjes rond lopen, getraind als militairen. Echte vechters, die er speciaal voor opgeleid lijken te zijn.

Zet daar de Engelsen eens tegen over, die zich al voor de lunch compleet lam hebben gezopen en dan de binnenstad van Marseille beginnen te verbouwen. Is dat nou voetbal? Het EK moet toch een soort verbroedering zijn voor Europa? Nou vergeet het maar!

Er is een hele strenge controle bij het binnen gaan van het stadion, maar hoe komt het dan toch dat er alsnog vuurwerk en weet ik wat nog meer allemaal het stadion word binnen gesmokkeld. Is dat ook niet een beetje de laksheid van de Franse politie, of hebben die het te druk met hun stakingen? Zelfs de organisatie van de EK heeft gedreigd als er weer rellen ontstaan door de Russische supporters, dat Rusland zich dan moet terug trekken uit de EK. Sommige hooligans zijn zelfs Frankrijk uit gezet en naar huis gestuurd. Zij zouden een vliegtuig nemen in Duitsland en zelfs daar moesten ze nog even rellen schoppen. Hoe asociaal is dat dan?
Het enige land wat ik dan tot nu toe kan ontdekken die er een echt feestje van maakt tijdens een wedstrijd, dat is Noord Ierland. Die hebben zelfs een eigen song en tijdens de wedstrijd zingen ze dat uit volle borst, schorre stemmen er voor over hebbend om hun land aan te moedigen. Kijk, zo kan het ook.

Ik vind dat er veel harder moet worden opgetreden tegen supporters die niet voor het voetballen komen, maar blijkbaar voor de vechtpartijen. Ga dan toch lekker naar de sportschool ofzo en leef je daar uit. Laat voetbal, voetbal en maak er met z’n allen een leuk feest van. Mijn mening als dat niet kan, dan maar geen publiek meer in de stadions.

Hoe zouden we nu van voetbal weer een mooie sport kunnen maken in plaats van één of andere vechtwedstrijd?


2016©Vlindertje73

SCOUTS VAN DE VOERMAN ACTIEF IN PLUKBOS KARDINGEEr werden veel golfballen gevonden...
Gisteren (zaterdag; JF) zijn de welpen van de Voerman hard aan de slag geweest in het plukbos aan de rand van Beijum. Al ruim een half jaar stond deze opkomst op het programma, maar hoe dit precies invulling zou gaan krijgen wist nog niemand. Uiteindelijk is in overleg met de mensen die het plukbos onderhouden en boswachter Reiner Hartog een plannetje gemaakt.

 Het gras was gemaaid maar nog niet weggehaald. Met behulp van speciale grasharken en spierballen natuurlijk, werd het gras op grote zeilen gelegd. Deze zeilen sleepten de welpen vervolgens naar een bepaald plek en daar hebben ze een grote bult gemaakt. Natuurlijk waren de aalbessen al rijp en hebben we heerlijk mogen plukken en snoepen.

Op den duur kwamen een paar welpen er achter dat er wel erg veel golfballen bij de sloot lagen. Het bleek dat deze afkomstig waren van het naastgelegen pitch and putt. Na een kleine speurtocht hebben de welpen maar liefst 15 golfballen gevonden! 'Akela jij moet ze maar inleveren en vragen of we er geld voor kunnen krijgen. Dan kunnen we dat op zomerkamp gebruiken!' was de boodschap'. Ik zal kijken wat ik kan doen..


Aan het einde hebben we nog een tijdje met de boswachter (die vroeger ook jaren bij scouting heeft gezeten) gepraat over de mogelijkheden o.g.v. een nieuw gebouw. Hij was het met ons eens dat we toch echt een 'eigen plekje' verdienen met veel groen, een beetje ruimte en vooral doorgroeimogelijkheden. Want bij scouting hoort plek te zijn voor iedereen.

Nou ja, dat laatste wordt hopelijk vervolgd.

Foto's + tekst: Sabine van der Kolk

HONDEN IN BEIJUM (62)


Hij springt altijd zo hoog tegen het hek op dat het lijkt alsof ie er overheen gaat, Toch blijft hij altijd mooi op z´n eigen territorium, zoals het een goede (waak)hond betaamd.

Hij reikt wel altijd uit, wil contact, aangeraakt worden, over de kop geaaid. Een echte knuffelbeest, zogezegd.
Het is een en al vriendelijkheid en goedheid wat je tegemoet komt als ie opspringt en jankerige verlangende (zie mij, hoor mij, raak mij aan) tonen uitstoot.
Hij krijgt altijd een aai over de bol van de blogger als die het huis, de tuin en de hond passeert. Hem even bevestiging geven, ja, jij bestaat, jij mag er zijn, jij bent lief.

Het bazinnetje vertelde ooit wat voor ras het was en hoe hij heet. Maar eigenlijk doet dat er niet zo toe. Vergelijk het met een bloem die mooi is, wordt die mooier als je de naam er van kent?

Honden gaan meestal op hun baasjes lijken. Je hebt ze er vals bij, maar dat is hier niet het geval. Het kan derhalve haast niet anders zijn of in het huis waar deze hond verblijft wonen aardige en goede mensen.

MAANDAGOCHTEND (279)


Wat mankeert die Humberto Tan toch? Verdient hij soms niet genoeg? Krijgt hij niet genoeg aandacht? Op verschillende plekken in de wijk staat hij met z'n glimmende en gladde (in dubbel opzicht) kop op billboards een loterij aan te prijzen die hebzucht bij mensen op moet wekken (verpakt als goed doel).

Welkom op deze laatste maandagochtend in juni 2016. De vakantieperiode nadert, en redelijk wat Beijumers zullen er over een paar weken weer op uit trekken om afstand te nemen, op te laden en te ontspannen.
Veel gezinnen met kinderen in de wijk kunnen niet op vakantie i.v.m. de financiële armslag, met een beetje mazzel kunnen ze meedoen aan de Beijumer Spijker- en Spelweek in augustus.

Mijnheer 'fris en fruitig', showpik en ijdeluit Humberto Tan, leeft in een andere wereld dan de 'gewone man.' Wat valt dat kleffe loterij-gedoe van deze man toch tegen. Hij heeft een redelijk goede talk-show, komt sympathiek over en heeft vast een prima inkomen, en toch moet hij zich ook nog zo nodig als uithangbord voor een postcodeloterij-organisatie neerzetten.

Zie foto boven, van een billboard in de Froukemaheerd gemaakt. Hoe vaak zal mijnheer Tan zijn 'spontane en blijde' blik hebben moeten oefenen? En die quasi winnaars uiterst links en rechts op de afbeelding, hoe vaak hebben die moeten 'juichen' tot dat het verkoopbaar en aantoonbaar overkwam?

Humberto Tan is met de 'vrolijke en vrijgevige dame' rechts, en nog steeds op bovenstaande afbeelding, vast overal welkom in Nederland. En ook in Beijum. Niet om wie hij is. Maar louter als brenger van een zak met geld. Hij heeft alleen maar een instrumentele rol in deze. Hij degradeert zichzelf tot lul. Hoe rijkdom en armoede hand in hand kunnen gaan. En hoe de façade van populair zijn en glamour genadeloos wordt doorgeprikt.

Tijdens het maken van de (nog steeds bovenste) foto passeerde een Beijumse: "Dat die man dat nodig heeft, wat verlaagt ie zichzelf toch."

De realiteit van de eenvoudige wijk Beijum zien we op de rechter en linker afbeelding. Wat een contrast, de eventuele status van miljonair en een glamourboy met een kringloopwinkel aan de Claremaheerd. De naakte poppen zijn afgelopen week aangekleed.

De laatste week van juni is begonnen. Laat je verleiden door miljonair en glamourboy Humberto Tan. Of schaf je tweedehands kleding aan in de kringloopwinkel op Beijum Oost.

Een prettige week toegewenst. Geld is gemakkelijk. Maar het maakt nog steeds niet gelukkig. Of zoals iemand ooit opmerkte:
Als je gezond bent kun je meerdere doelen hebben, waaronder miljonair worden. Als je ernstig ziek bent heb je maar één doel...., hoe word ik weer gezond? 

zondag 26 juni 2016

EVEN NAAR DE KARDINGERPLAS


Het was een prachtige zondagmiddag, een typische Hollandse zomerdag met mooie wolken in de lucht, af en toe leek het alsof het zou gaan regenen, maar steeds won de zon het uiteindelijk. 

Het is even plannen op een voetbalzondag als deze. Voor de buis zitten is mooi, leuk om het toernooi te volgen, al valt het niveau tot nu toe wat tegen. Maar dat terzijde.

Het is altijd een mooi fietstochtje vanuit Beijum naar de Kardingerplas. De blogger fietste tussen de Frouke- en Holmsterheerd over het Koerspad die kant op.

Even in de sloot kijken ter hoogte van de Froukemaheerd. Wat staat het groen mooi hoog, het heeft zo z'n voordelen als er niet wordt gemaaid. Zie foto links. Klik de foto groter, waar ligt de winkelwagen in de sloot? Tja.

Bij de Kardingerplas aangekomen zag ondergetekende een hondje driftig achter een bal aanlopen die steeds in de plas werd gezwiept. Het schijnt nooit te vervelen bij honden, ze lopen oeverloos en eindeloos achter een bal aan om die keer op keer hondstrouw terug te bezorgen bij het baasje.
Zie afbeelding boven, de bal werd onderschept en terug gezwommen. Wat zien we links op dezelfde foto? Dat je ook kunt vissen in de Kardingerplas. Eventueel met een plu tegen de zon of tegen de regen erbij.

Mogen honden eigenlijk wel in de Kardingerplas zwemmen? Er staat de blogger iets bij van niet.
In de verte liepen twee dames te paard door het water. Mag dat dan wel?
Honden zijn natuurlijk maar honden. En paarden zijn edele dieren.

De moraal van deze dag, liever een paard of een hond in het water dan een winkelkar. En Duitsland staat op het EK weer met 1-0 voor...


CAFETARIA HET KOOITJE BESTAAT VIER JAAR


Twee opblaasdingen met spelende kinderen erin, een snackwagen waar je voor een prikkie lekker snacks kunt kopen, een rij motoren en stoer geklede motorrijders die iets voor kinderen doen.

Het raadsel van de parkeerborden bij de sporthal en voetbalkooi in Beijum Oost, zie voorgaand bericht, werd zoals altijd opgelost door bijdragen van lezers.
Van verschillende kanten: "Het kooitje bestaat vier jaar en daarom wordt er een feestje gehouden."
Vier jaar alweer, waar blijft de tijd. Zie nog eens dit bericht uit 2012.

Wat een aardige geste, de snacks gaan vandaag voor maar 1 euro over de toonbank (weest erbij, nog tot 17.00 uur!).

De blogger was even in de war, kwamen er nou allemaal motorrijders wat eten die van de TT terugkwamen? Nee, bleek al gauw. De ruige bolsters met blanke pit waren en zijn aanwezig om zich voor kinderen in nood in te zetten. Zie de onderste afbeelding waarop hun motto staat: No child should live in fear.


De heren (en dames!) van Oxalis Deppei 4 kids waren aanwezig. Wie?
Wij zijn een aantal vrienden met liefde voor motoren en trikes. En -nog belangrijker- een zwak hebben voor kinderen die beschadigd zijn door ziekte, misbruik of mishandeling en hulp nodig hebben. Oxalis Deppei betekent klavertjevier en wordt sinds de Middeleeuwen bewchouwd als geluksbrenger. En dat willen we weer een beetje terugbrengen in het leven van kinderen. Zie ook http://www.oxalisdeppei4kids.nl/index.html

Nog zit om goedkoop te snacken? Ga naar het Kooitje....

VANDAAG HIER VERBODEN TE PARKEREN?


De voetbalkooi naast de Sporthal van Beijum lag er gistermiddag maar leeg en verlaten bij. Het was droog en er heerste een aangename temperatuur.

Er hangen een paar gele borden aan lantaarnpalen waarop staat dat op zondag niet mag worden geparkeerd in vakken en op de rijlaan.
Met zondag wordt waarschijnlijk vandaag bedoeld (er zijn meer zondagen).
De blogger weet veel over Beijum. Maar tot nu is hem niet bekend waarom de parkeerplaats bij de Sporthal vandaag leeg moet blijven. Maar wellicht komt hij er gauw genoeg achter.