vrijdag 5 december 2008

TRANSITION TOWN GRONINGEN-AVOND IN BEIJUM

INGEZONDEN PERSBERICHT
Op dinsdagavond 9 december organiseert Transition Town Groningen een avond met als titel: Kun je je een leven voorstellen zonder olie? Twee sprekers, Paul Hendriksen en Joop Boer, gaan in op de vraag wat we als bewoners van Groningen samen kunnen doen om de gevolgen van peak oil en klimaatopwarming het hoofd te bieden. Verder gaan we vooral met elkaar in gesprek.
Plaats: de gemeenschappelijke ruimte van Centraal Wonen, Bentismaheerd 23.
Datum en tijd: dinsdag 9 december, 19.45-22.00 uur, zaal open om 19.30 uur (er is thee en koffie met iets lekkers)
De toegang bedraagt € 3,50
Aanmelding:
www.transitiontowngroningen.nl

Transition Towns hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Peak Oil) en de gevolgen van klimaatverandering. Ze beginnen de omslag naar een radicaal duurzamer samenleving die zich richt op lokaal geproduceerd voedsel, energie, bouwmateriaal etc. en daardoor minder afhankelijk van industrie├źn en fossiele brandstoffen. Het TT-concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.

Sprekers zijn Paul Hendriksen, actief op het gebied van duurzaamheid en initiatiefnemer van Transition Town Deventer en Joop Boer, die duurzaamheid tot zijn levensmotto maakte: hij leeft energieneutraal en produceert slechts twee vuilniszakken afval per jaar. De beide sprekers gaan in op de combinatie van klimaatverandering en Peak Oil, het opraken van de gemakkelijk bereikbare en goedkope olie. Maar vooral ook op wat dat voor voor ons leven hier in Groningen betekent en over wat we in onze eigen omgeving samen kunnen doen om ons daarop voor te bereiden. Het wordt een levendige avond en de bezoekers krijgen niet alleen informatie, maar gaan ook samen met stadgenoten nadenken over oplossingen die ze met hun eigen handen kunnen realiseren.

Dit is de tweede avond die Transition Town Groningen organiseert. De eerste werd druk bezocht en positief gewaardeerd (zie de site, link boven). Het is onze bedoeling de komende tijd zeer regelmatig filmavonden en lezingen te organiseren. Het volgende evenement is een filmvoorstelling op 11 januari.
Transition Town Groningen is opgezet naar Engels voorbeeld: het Transition Town Model is daar in 2006 door Rob Hopkins gestart en is nu al een groot succes: er zijn meer dan honderd steden, dorpen en wijken volop mee bezig. Ook in Nederland: zie
www.transitiontowns.nl
Meer informatie is te vinden op www.transitiontowngroningen.nl of bij Eveline Rodenburg en Hugo Klip, tel 050-5490388, e-mail evelinerodenburg@bart.nl

Geen opmerkingen: