donderdag 25 december 2008

VROUWENGROEP ORCHIDEE GING OP WERELDREIS
Deze decemberversie van Vrouwengroep Orchidee ligt al weer drie weken op de plank en hij staat ook al in de Regiokrant. Ik werk aan een filmpje van deze geweldige vrouwengroep (ik ken de groep bijna 2 jaar en neutraal, laat staan objectief, er over schrijven lukt me niet helemaal) die naar verwachting binnen 2 weken op Beijumnieuws komt te staan.
Nederlanders moeten aan nieuwkomers wennen maar omgekeerd is dit ook vaak het geval. Integratie houdt in dat je de normen, waarden, gebruiken en gewoontes van anderen leert kennen, vandaar uit kun je bezig gaan elkaar te leren begrijpen en samen te leven. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Als je niks van iemand snapt ontstaat er verwijdering, irritatie en wantrouwen, en dit is natuurlijk geen basis om gezond en opbouwend met elkaar om te gaan. Integratie vereist niet alleen inzet van “de Nederlanders” maar ook van “de buitenlanders.”

Vrouwengroep Orchidee is een schoolvoorbeeld van een groep nieuwkomers die zich inspant om “de Nederlanders” beter te leren begrijpen. Hier weten ze: als je Nederlanders wilt begrijpen moet je je in hun cultuur verdiepen. Behalve ontspanning en plezier wordt er elke maandagochtend veel geleerd over de Nederlandse cultuur in de Kleihorn.
Project wereldreis
Dit gaat zeker op voor de afgelopen vier maandagochtenden, die in het teken van het project Wereldreis stonden. Magda Bootsma, begeleidster van de vrouwengroep, over de Wereldreis: “Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met het Alfa College en het behelst een aantal ontmoetingen van vrouwen uit vooralsnog 'witte' organisaties met allochtone vrouwen in diverse wijken in Groningen. De witte organisaties zijn bv. Vrouwen van Nu, Passage (de vroegere Nederlandse Huisvrouwen en Plattelandsvrouwen,JF). In Orchidee loopt dit nu, in februari zijn weer andere vrouwen te gast in De Boei in Lewenborg, en weer later worden er vrouwen ontvangen in vrouwengroep Ster in Corpus den Hoorn.”
Koffie en een koekje
Wat waren de onderwerpen zoal? “We hebben veel gepraat over grappige voorbeelden uit het boekje van Hans Kaldenbach, Doe maar gewoon; 99 tips voor het omgaan met Nederlanders.Daarin wordt Nederlanders een spiegel voorgehouden over onze gewoonten en gebruiken. Een voorbeeld: Als je bij een Nederlander op bezoek gaat, dan krijg je vaak meteen een kopje koffie of thee. Dat betekent niet dat je snel weer weg moet, maar juist dat je van harte welkom bent. Je krijgt bij ieder kopje één koekje en daarna gaat de koektrommel dicht. Nederlanders vinden dat helemaal niet onhartelijk van zichzelf. Meestal krijgt je na je eerste kopje nog een tweede kopje, ook weer met één koekje. Dit is maar een voorbeeld van een mogelijk misverstand in de communicatie. Over buitenlanders gaat het verhaal dat als ze hard praten ze dan waarschijnlijk ruzie hebben, terwijl dit meer een kwestie van temperament is.”

De vier ochtenden in Beijum werden bezocht door “witte vrouwen” van drie ouderenbonden van het SOOG, het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen). Magda Bootsma: Er werd tijdens de bijeenkomsten levendig gesproken, soms van de hak op de tak, zoveel wilden de dames van elkaar weten, de tijd werd als veel te kort ervaren! Misschien komt er dus nog een vervolg in 2009. En ook los van het project Wereldreis: Orchidee is voor ALLE vrouwen, buitenlands EN Nederlands! Van harte welkom!!”

Geen opmerkingen: