zondag 28 augustus 2011

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (93)

Boktorren hebben als volwassen kever een langwerpig lichaam, sprieterige poten en extreem lange tasters, die vaak minstens zo lang zijn als het lichaam maar meestal langer. De larven van vrijwel alle soorten leven van planten en vooral in al dan niet dood hout. Er zijn meer dan 20.000 soorten boktorren, die een grote variatie kennen aan kleuren en patronen, de basisvorm is meestal wel hetzelfde. De meeste boktorren eten als kever alleen nectar en stuifmeel, geen enkele soort jaagt actief op andere prooien. Sommige soorten eten zelfs helemaal niets meer en richten zich volledig op de voortplanting.

De distelbok (linksboven) is een meestal donkere boktor met een gelige beharing. De voelsprieten zijn grijs-zwart geringd en ongeveer even lang als het lichaam. De volwassen kevers (mei-september) eten plantaardig voedsel en leven vooral op distels en schermbloemigen. De larve ontwikkelt zich in de stengels van distels en zeeasters.

De kleine wespenbok (mei-juli) leeft vooral in loofbossen en wordt voornamelijk op boomschors en bladeren aangetroffen. Deze boktor lijkt op een wesp, en dat is niet toevallig. De reden is dat veel vogels en andere predatoren de onschuldige kever met rust laten omdat de meeste dieren, net als mensen, een hekel hebben aan wespen. Dit imiteren van gevaarlijke of giftige soorten door niet-gevaarlijke soorten heet mimicry en komt veel voor in de natuur.

De rode smalbok, (mei-september) is te vinden op boomstammen en op bloemen op open plekken in het bos, vooral op schermbloemigen. Het mannetje (linksonder) is slank, gelig bruin met een zwart halsschild. Het vrouwtje is groter en plomper. Zij is roodbruin en ook haar halsschild heeft die kleur. De eitjes worden bij voorkeur gelegd op schors en stronken van oude naaldbomen (dennen en sparren). De larven vreten zich in hun meerjarige ontwikkeling diep in het afstervend hout en verpoppen zich daar aan het einde van een vraatgang.

Vroeger was de rode smalbok zeer schadelijk, de larven zorgden voor veel schade aan de houten telefoonpalen.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: