woensdag 24 augustus 2011

NACHT VAN DE VLEERMUIS OP 26/8

(Ingezonden door Jothea Brouwer van Natuur en Duurzaamheidseducatie)
Op zoek naar vleermuizen in de schemering

In de nacht van 26 op 27 augustus is het de Nationale ‘Nacht van de Vleermuis’. Het centrum voor Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) organiseert op 27 augustus in Beijum een Vleermuisexcursie voor jong en oud. Leer deze ‘meesters van de nachtelijke hemel’ kennen in een leuke en spannende tocht!
Vleermuizen en mensen leven dicht bij elkaar. Toch is het leven van dit vliegende zoogdiertje voor velen nog een schimmig gebied: veel mensen geloven nog dat vleermuizen in je haren verstrikt kunnen raken, ziektes overbrengen en zelfs bloed zuigen. In werkelijkheid zijn deze dieren zachtaardig en zorgzaam voor hun jongen en de mens: als natuurlijke insectenverdelger spelen ze een unieke rol in het ecosysteem.
Batdetector
Foto van Rob Koelman
Tijdens de excursie zal Jan van Muijlwijk, lid van de Vleermuiswerkgroep Groningen, de meeste vooroordelen over vleermuizen wegnemen. Aan de hand van dia’s vertelt hij over verschillende Nederlandse soorten, hun leven en verblijfplaatsen. Daarna gaat hij met de deelnemers in het donker naar de Kardingerplas om vleermuizen te ‘spotten’ met een batdetector: een apparaat dat de sonar van vleermuizen omzet in voor mensen hoorbare tonen. Een spannende belevenis, al was het maar vanwege het late tijdstip!
Jaar van de Vleermuis
Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging aandacht voor een in Nederland in het wild levende zoogdiersoort. Dit jaar is het Nationale en zelfs Europese Jaar van de Vleermuizen, met als hoogtepunt de ‘Nacht van de Vleermuis’. In het hele land zullen activiteiten en excursies worden gehouden. Deze aandacht is helaas nog nodig. Door renovaties, isolatie, sloop en het betegelen van tuinen verdwijnen veel verblijfplaatsen en jachtgebieden van vleermuizen in de stad. Ook op het platteland worden ze in hun bestaansrecht bedreigd door o.a. het kappen van bomen. Gelukkig wordt er in beleid en uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling steeds meer rekening gehouden met deze beschermde diersoort.
Kinderwerktuin Beijum
De excursie begint zaterdag 27 augustus om 20.00 uur. Het vertrekpunt is het lokaal van de Kinderwerktuin in Beijum, waar Jan van Muijlwijk eerst een presentatie zal houden. De Kinderwerktuin ligt aan Beijumerweg 19c, naast stadsboerderij de Wiershoeck. Deelnemers kunnen zich opgeven bij NDE: 050-367 63 21, of nde@groningen.nl . De excursie is gratis, maar: vol is vol!

Geen opmerkingen: